You are on page 1of 4

LAMPIRAN

Uji Fehling

merah bata : glukosa dan fruktosa (positif


mengandung gugus aldehid)
biru: amilum dan sukrosa

Uji Benedict
merah bata : Glukosa dan fruktosa (positif
mengandung gula pereduksi)
Biru (tidak berubah warna): Amlilum dan Sukrosa

Uji Tollens
Endapan perak di dinding tabung: mengandung
senyawa aldehid. Bening: tidak mengandung aldehid
namun bisa mengandung keton

Uji Iodin
Seharusnya:
(+++) merah biru
(++) merah anggur
(+) merah cokelat

Uji Hidrolisis Pati

5
10
Ungu

15
ungu kemerahan

20
merah bata

Uji Fehling setelah hidrolisis pati


Hidrolisis pati menghasilkan molekul gula yang lebih sederhana

Uji Kelarutan minyak kelapa

Minyak+Aquades

Minyak+HCl 2N

Minyak+Na2CO3

kuning

Minyak+Alcohol 96%

Minyak+Eter

Minyak+kloroform

Minyak+benzene

Uji Keasaman Minyak


Minyak kelapa tengik lebih asam
daripada minyak kelapa biasa
dibuktikan oleh uji lakmus dan
indikator universal.

Uji Peroksida
Minyak
zaitun

Minyak kelapa tengik


Minyak kelapa tengik mempunyai kadar peroksida yang lebih tinggi daripada
minyak zaitun

Uji Ketidakjenuhan Minyak

Margarin

Minyak Kelapa

Jumlah tetesan Iodin pada margarin lebih sedikit daripada jumlah tetesan pada
minyak kelapa. Ini membuktikan bahwa margarin lebih jenuh daripada minya
kelapa.