You are on page 1of 1

PENUTUP

1. Kesimpulan
Masalah yang dihadapi oleh wanita atau bakal ibu ini tidak ada
penghujungnya kerana terdapat ramai doktor atau pakar perubatan dalam
perbidanan diceburi oleh lelaki. Hal ini menjadi masalah kepada kaum
wanita yang ingin menjaga auratnya dan malu untuk berhadapan dengan
doctor atau pakar lelaki, Pelbagai cara yang bole menyelesaikan masalah
ini contohnya, Pihak kerajaan perlu menitikberatkan masalah ini,
Sekiranya kerajaan menyuarakan pendapat atau mengubal undangundang baru seperti hanya doktor perempuan sahaja yang boleh
melibatkan diri dalam bidang Obstetrik dan Ginekologi (O&G).