You are on page 1of 33

1.

Tm kim khch hng v k hp ng dch v


Dch v giao nhn hng ha xut nhp khu l mt lnh vc hat ng ca cng ty
JAS. Hp ng dch v th hin mi quan h gia JAS vi cc cng ty m JAS nhn lm
dch v .Thng qua b phn Marketing, cng ty lin h trc tip vi khch hng, tm
i tc nhn lm dch v nh th tc hi quan, giao nhn hng ha, thanh l t khai
hng ha xut nhp khu. Nu khch hng ng vi nhng dch v v chi ph m cng
ty JAS ngh th cng ty JAS s tin hnh k kt hp ng dch v y thc xut nhp
khu vi khch hng. Hp ng bao gm cc iu khon m hai bn tha thun.
Trong bi tiu lun ny ,chng em xin trnh by vic thc hin l hng xut khu mt
hng USB CAPLE STANDARD STRAIGHT IPP3XX cng Hng Khng Tn Sn
Nht theo hp ng s 4500117891 c k kt vo ngy 01/10/2015 gia
Bn xut khu :
- Cng ty JABIL VIETNAM Co., Ltd;
- a ch: Lot I8-1, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city,
Viet Nam
Bn nhp khu :
- Cng ty INGENICOSA
- a ch: 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
Bn nhn hng:
- Cng ty INGENICO DO BRASIL LTDA
- a ch: AL ARAGUALIA 2190 ED. N TOWER COND CEAII, 12F. CENTO
EMPRESARIAL ARAGUAIA II, 06.455906 ALPHAVILLE/ BARUERI SP.
Do hai cng ty lm vic vi nhau qua nhiu nm v c hai c s tin tng nht nh
ln nhau nn vic tm hiu kch hng trong trng hp ny l khng cn thit v c th b
qua bc ny.
2. Tip nhn thng tin khch hng t b phn Sales hoc t b phn chng t
chuyn qua
B phn Sales sau khi k hp ng dch v vi khch hng s chuyn thng tin khch hng,
h s ca khch hng cho nhn vin giao nhn tin hnh giao dch thc hin nhim v.
H s l hng bao gm:

Hp ng thng mi bng ting Anh:

Ha n thng mi

Packing list

Booking ca hng hng khng:

Sau , ngi ph trch chng t s chuyn h s v thng tin khch hng cho nhn vin b
phn giao nhn thc hin l hng.

Khi c thng tin v khch hng ca JAS, nhn vin giao nhn di s phn cng ca
Gim c, s lin lc trc tip vi khch hng ( nh xut khu Shipper) ly thng tin v
l hng bit r chi tit v hng ha, chun b cho vic vn chuyn, chng hn nh: khi
no hng ha chun b xong c th xut c, khi lng c th, kch c,
Sau b phn giao nhn chuyn cho ngi lp chng t Double check v chun b h s.
3. Kim tra b chng t
Khi nhn c b chng t t khch hng, nhn vin giao nhn phi kim tra mt cch chi
tit v cn thn v s thng nht v hp l gia cc chng t. Cng vic ny v cng quan
trng bi nu c s sai lch hoc khng hp l gia cc chng t th hi quan s khng chp
nhn ng k t khai, v vic iu chnh li chng t s rt mt thi gian v tn chi ph.
B chng t gi l hp l nu tt c ni dung hng ha trn tt c chng t nh hp ng,
bn k chi titu thng nht vi nhau: tn, a ch, s in thoi bn mua v bn bn, tn
hng, trng lng tnh, trng lng c b, cng d hng, cng bc hng, iu kin thanh
ton, tng gi tr hp ng, xut x hng ha, hng hng khng, s chuyn bay...
Tin hnh kim tra:
Do y l l hng c cng ty Cng ty INGENICO SA mua, nhng phn phi li cho
ngi nhn l chi nhnh ca cng ty Barzil nn a ch ca ngi nhn hng trn ha n
thng mi, bng k chi tit hng ha, giy chng nhn xut x hng ha l Cng ty
INGENICO DO BRASIL LTDA; a ch: AL ARAGUALIA 2190 ED. N TOWER
COND CEAII, 12F. CENTO EMPRESARIAL ARAGUAIA II, 06.455906 ALPHAVILLE/
BARUERI SP.
Hp ng ( PURCHASE ORDER ):
Ni dung c kim tra bao gm:
Theo b chng t trong bi bo co th y l hp ng s ( P/0 NUMBER) 4500117891,
c k vo ngy 01/10/2015 (DATE) gia :
Bn xut khu (SHIPPER) :
- Cng ty JABIL VIETNAM Co., Ltd;
- a ch: Lot I8-1, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city,
Viet Nam
Bn nhp khu (BILL TO):
- Cng ty INGENICOSA
- a ch: 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris

Bn nhn hng ( SHIP TO) :


-

- Cng ty INGENICO DO BRASIL LTDA


a ch: AL ARAGUALIA 2190 ED. N TOWER COND CEAII, 12F. CENTO
EMPRESARIAL ARAGUAIA II, 06.455906 ALPHAVILLE/ BARUERI SP.
Hnh thc vn chuyn ( Ship mode): hng khng ( AIR )
iu kin vn chuyn ( Term Dilivery) : EXW v cng xut hng l Cng Hng Khng
Tn Sn Nht - TP H Ch Minh.
Phng thc thanh ton ( PAYMENT TERMS) : TT
Tin t thanh ton: (CURRENCY) :

USD

Hng ha xut khu (DECRIPTION): USB CAPLE STANDARD STRAIGHT IPP3XX


M s ca linh kin ( PART NUMBER): 296100039AB
Trc ht, nh chng ta bit, mt sn phm hon chnh (VD: mt ci my in), c
lp rp t nhiu phn (part) khc nhau. Do , d dng trong vic lp rp v tm linh
kin thay th, nh sn xut t cho mi linh kin (part) mt m s khc nhau, khng
trng lp. Cho nn, "part number" l "m s linh kin" hay "m s ph tng".
S lng (ORDER QUANTITY ) : 5
n v tnh( Unit) : PCS ( CI)
n gi (UNIT PRICE) : 1.8286
Tng tin ( AMOUNT ): 9.14
Ha n thng mi (COMMERCIAL INVOICE ):
Ta tin hnh kim tra cc ni dung sau:
Bn xut khu (SHIPPER) :
- Cng ty JABIL VIETNAM Co., Ltd;
- a ch: Lot I8-1, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city,
Viet Nam
Bn nhp khu (BILL TO):
- Cng ty INGENICOSA
- a ch: 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
Bn nhn hng ( SHIP TO) :
- Cng ty INGENICO DO BRASIL LTDA

a ch: AL ARAGUALIA 2190 ED. N TOWER COND CEAII, 12F. CENTO


EMPRESARIAL ARAGUAIA II, 06.455906 ALPHAVILLE/ BARUERI SP.
S ha n ( INVOICE NUMBER) : ING1107201508
Ngy pht hnh ( DATE OF ISSUE) : 01/10/2015
M tham chiu (REFERENCE) : 7028406949
ORDER NUMBER: 4500117891
Nc xut khu ( COUNTRY OF ORGIN) : VIETNAM
Nc nhn hng ( COUNTRY OF DESTINATION) : BRAZIL
( Kim tra ni dung ny da trn a ch ca bn xut khu v bn nhp khu )
Hnh thc vn chuyn ( Ship mode): hng khng ( AIR )
i l giao nhn ( FORWARDER) : JAS FORWADING VIETNAM
Hng ha xut khu(DECRIPTION): USB CAPLE STANDARD STRAIGHT IPP3XX
S lng (ORDER QUANTITY ) : 5
M s ca hng ha ( PART NUMBER): 296100039AB
HS CODE : 85444922
HS Code l m phn loi ca hng ha, dng xc nh thu sut xut nhp khu
hng ha.
Chi tit hn HS Code hay M HS l m s ca hng ha xut nhp khu theo H
thng phn loi hng ha do T chc Hi quan th gii pht hnh c tn l H thng
hi ha m t v m ha hng ha (HS Harmonized Commodity Description and
Coding System). Cn c vo Biu thu xut khu, Biu thu nhp khu u i ban
hnh km theo Thng t s 184/2010/TT-BTC ngy 15.11.2010 ca B Trng B
Ti chnh; Thng t s 49/2010/TT-BTC ngy 12.4.2010 ca B Ti chnh hng
dn thc hin vic phn loi, p dng mc thu i vi hng ha xut khu, nhp
khu.

Khi c nhu cu nhp khu hoc xut khu mt mt hng, vn t ra l, xc nh


m HS cho hng ha mt cch chnh xc d tnh trc c mc thu s phi
np, theo l thuyt ta cn nghin cu 6 quy tc v vic phn loi hng ha xut nhp
khu theo Danh mc hng ha xut khu nhp khu Vit Nam ban hnh theo Thng
t s 85/2003/TT-BTC.
Nhng d dng hn ta cn dng kt hp c Biu thu dng file mm (excel hoc
word), v Biu thu dng sch in.
Trc ht, cn m file biu thu (dng lnh Find Ctrl +F) tm tn hng xem c
thy tn hng khng. Nu c, vic tra cu hon tt.
Hoc xc nh chnh xc m HS ca sn phm trn, cn cung cp y chi tit
k thut ca sn phm ng thi lin h vi Chi cc hi quan ni bn s lm th tc
nhp khu c tr li c th. .
Cng bng cch tra cu ny, c th tm kim trn cc website tra cu m HS trc
tuyn nh: hssearch.net,www.customs.gov.vn.
Nu trong qu trnh khai bo Hi quan, xc nh m HS sai th s phi tin hnh
nhiu bin php phc tp khc phc nh: sa t khai, np b sung h s hoc xin
hon thu, qu trnh thng quan s rt chm tr.V vy, bn nn tht cn thn trong
vic tra cu m HS, c gng p m HS cho ng, khng mt nhiu thi gian cho
vic thng quan.
n v tnh ( UNIT) : EA (each ci )
S lng (ORDER QUANTITY ) : 5
n gi (UNIT PRICE) : 1.8286
Tng tin ( AMOUNT ): 9.14
iu kin vn chuyn ( Term Dilivery) : EXW
Bn k chi tit hng ha: ( PACKING LIST )
Cng cn kim tra cc ni dung sau :

Bn xut khu (SHIPPER) :


- Cng ty JABIL VIETNAM Co., Ltd;
- a ch: Lot I8-1, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city,
Viet Nam
Bn nhp khu (BILL TO):
- Cng ty INGENICOSA
- a ch: 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
Bn nhn hng ( SHIP TO) :
-

- Cng ty INGENICO DO BRASIL LTDA


a ch: AL ARAGUALIA 2190 ED. N TOWER COND CEAII, 12F. CENTO
EMPRESARIAL ARAGUAIA II, 06.455906 ALPHAVILLE/ BARUERI SP.
S chng t ( DOCUMENT NUMBER) : ING1107201508 ( ging vi s invoice )
M tham chiu (REFERENCE) : 7028406949 ( tng t nh trong INVOICE)
ORDER NUMBER: 4500117891 ( tng t nh trong INVOICE)
Ngy pht hnh ( DATE OF ISSUE) : 11/07/2015
Nc xut khu ( COUNTRY OF ORGIN) : VIETNAM
Nc nhn hng ( COUNTRY OF DESTINATION) : BRAZIL
( Kim tra ni dung ny da trn a ch ca bn xut khu v bn nhp khu )
Hnh thc vn chuyn ( Ship mode): hng khng ( AIR )
i l giao nhn ( FORWARDER) : JAS FORWADING VIETNAM
Hng ha xut khu(DECRIPTION): USB CAPLE STANDARD STRAIGHT IPP3XX
S lng (ORDER QUANTITY ) : 5 PCS
M s ca hng ha ( PART NUMBER): 296100039AB
SERIAL NUMBER : SRING1107201508
Serial number : l m hng ha do nh sn xut quy nh qun l hng ha trong sn
xut v trong bo hnh sn phm.
Nhn vo serial number nh sn xut hay phn phi bit c sn phm thuc th h g,
sn xut n th bao nhiu trong nm hay trong qu v phn phi cho ai
Khi lng (WEIGHT KG ):

+ NET: 0.72
+GROSS : 0.8
Gross weight l trng lng c b , tc trng lng bao gm bao b .
Net weight l trng lng tnh , tc trng lng sau khi tr phn bao b ra .
Kch thc ( DEMENSION) : 40 *31*10
i vi nhng l hng c trc trc v khu chng t hoc v hng ha, nhn vin
giao nhn phi thng bo cho Gim c bit tnh hnh, phi hp vi khch hng
khc phc thiu st hoc tm cch tho g. Khi c kh nng pht sinh chi ph thc
hin l hng, Giam c s thng bo vi b phn Sales bo li gi v cng khch
hng thng nht cch x l.
4. Ln chi ph l hng:
Chi ph thc hin l hng c p dng theo bng gi ca cng ty, c Gam c
cng ty thng qua. Nhn vin giao nhn s dng ti a kinh nghim nghip v ca
mnh hn ch chi ph trong phm vi bng gi ni trn. Nhng chi ph no c ha
n, nhn vin giao nhn phi xut trnh y , hp l hoc phi gii trnh mt cch
hp l. Nu khng c th khon cho ph khng c duyt. Bt c mt chi ph
pht sinh no cng phi c s ng ca Gam c duyt trc v phi chu trch
nhim gii trnh khi thanh ton. Nhng chi ph cng phi c thng bo kp thi
cho khch hng ( trng hp pht sinh t khch hng) hoc phi trnh ln Giam c (
nu pht sinh t pha cng ty ).
Trc mi l hng, nhn vin giao nhn phi lm Bn d chi trnh Giam c k
duyt tm ng.
Trong trng hp tng lm vic vi khch hng ny v hai bn tha thun
c mc ph dch v ca JAS th nhn vin giao nhn khng cn ln bn bo chi ph
cho gim c cng nh khch hng m vn gi nguyn mc c.
5. Ngi xut khu giao hng cho ngi giao nhn km vi th ch dn ca ngi
gi hng ngi giao nhn giao hng cho hng vn chuyn v lp vn n.
Th ch dn ca ngi gi hng c in sn thnh mu v bao gm nhng ni dung
chnh sau:
Tn v a ch ca ngi gi hng; Ni hng n v tuyn ng vn chuyn; S
kin; Trng lng; Kch thc ca hng; c im v s lng hng ho; Gi tr
hng; Phng php thanh ton cc ph; K m hiu hng ho; C hay khng mua
bo him cho hng ho; Lit k cc chng t gi km.

6. Trn c s u thc ca ngi xut khu, ngi giao nhn tin hnh tp hp v
lp chng t sau y chun b giao hng cho hng hng khng.
+ Giy php xut nhp khu:
Giy php xut nhp khu do c quan qun l xut nhp khu ca mt nc cp,
Vit Nam l B Thng mi.
Giy php xut nhp khu ca Vit Nam c hai loi chnh: Loi 1 l giy php m,
tc loi giy php cp cho doanh nghip c php xut hay nhp mt khi lng
hay tr gi hng trong mt nm. Loi 2 l giy php con, c cp cho tng chuyn
hng mt, giy php con cn gi l giy php chuyn, loi 2 c s dng ph bin
hn.
Giy php xut nhp khu gm nhng ni dung ch yu sau:
Tn, a ch ca ngi xut nhp; S giy php; Ngy cp; Thi hn hiu lc; C s
cp giy php; Loi hnh kinh doanh; Ca khu nhp; Hp ng s;
Ngy; Dng hp ng; Chi tit v vn ti; iu kin v a ch giao hng; Thi hn
giao hng; Phng thc thanh ton; ng tin thanh ton; Tn hng, chng loi bao
kin, tn v c im hng ho; K m hiu hng ho;
S lng hng ho; n gi; Tr gi; Ngi v ngy xin cp giy php; Xc nhn ca
hi quan; C quan duyt cp giy php k tn, ng du.
Xin giy php xut khu trc y l mt cng vic bt buc i vi tt c cc doanh
nghip Vit Nam khi mun xut khu hng ho sang nc ngoi. Nhng theo quyt
nh s 57/1998/N/CP tt c cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t u
c quyn xut khu hng ho ph hp vi n dung ng k kinh doanh trong nc
ca mnh khng cn phi xin giy php kinh doanh xut khu ti b thng mi. Qui
nh ny khng p dng vi mt s mt hng ang cn qun l theo c ch ring (c
th l nhng mt hng go, cht n, sch bo, ngc trai, qu, tc phm ngh thut,
su tm v c).
Nu hng xut khu qua nhiu ca khu, th c quan s cp cho doanh nghip ngoi
thng mt phiu theo di. Mi khi hng thc t c gia nhn ca khu, c quan
hi quan s tr li vo phiu theo di.
Do , da vo quy nh trn, l hng xut khu trong hp ng c th ny l mt
hng in t ( USB CAPBLE ), khng thuc danh sch nhng mt hng ang cn
qun l theo c ch ring nn trong trng hp ny, ngi giao nhn khng cn
chun b giy php xut nhp khu.

+ Phiu hng dn gi hng (Shipper letter of instruction)

+ Airlines label: l nhn ca hng hng khng cung cp, c dng dn trn cc
kin hng trc khi hng ln my. Nhn ny bao gm cc mc dng ghi:s khng
vn n (MAWB), ni i, ni n, s kin hng

+ Mother Bag Label ( Nhn ca i l ): cc i l dng thm nhn ca mnh i l u


nhn hng phn loi hng ha. Nhn ny cng bao gm cc mc dng ghi: s HAWB,
ni i, ni n, s kin hng

+Phiu ng gi hng ho ( Packing list)


y l bn khai chi tit v hng ho ca ngi gi hng.
Ni dung chnh ca bn khai chi tit:
Tn v a ch ca ngi gi hng; Tn hng; K m hiu ca hng; S kin hng; Trng
lng ton b;
Trng lng tnh; Kch thc ca hng ho; t hng ho; Ch k ca ngi lp.
+ Phiu khai bo tn hng i vi l hng gom ( Shipper declaration details for
consolidation)

L mt bn k khai tm tt v hng ho chuyn ch, do ngi giao nhn lp khi hng c


nhiu l hng l gi chung mt vn n (trng hp gom hng), bao gm nhng ni dung
chnh sau:
Tn, a ch ngi gi; Tn, a ch ngi nhn; S th t ca vn n; Tn hng; K m
hiu; Trng lng;S kin hng ca tng vn n; Ni i; Ni n.
+ Giy chng nhn xut x (C/O) :
L chng t ghi ni sn xut ca hng ho do ngi xut khu k khai, k v c
c quan c thm quyn ca nc xut khu xc nhn ( Vit Nam l phng thng
mi v cng nghip).

Giy chng nhn xut x bao gm chng ni dung ch yu sau:


Tn v a ch ca ngi gi hng; Tn v a ch ca ngi nhn hng; Phng tin
v tuyn vn ti; Mc ch s dng chnh thc; S th t ca l hng; M v s hiu
bao b; Tn hng v m t hng ho; S lng hng ho; Trng lng hng ho; S
v ngy ca ho n thng mi; Cam oan ca ngi xut khu v hng ho;
Chng nhn ca c quan c thm quyn.
+ T khai gi hng ( T cn ) gm 4 lin: xanh, vng, trng, hng

+ Ho n thng mi (Invoice)

+ Material Safety Data Sheet ( i vi nhng l hng c bit, c tnh cht nguy
him)
7. M t khai hi quan in t
Trc khi n c quan hi quan lm th tc cng ty phi khai bo qua hi quan in t
trn mng in t ca hi quan. Ngi khai hi quan phi khai v np t khai; np, xut
trnh nhng chng t thuc h s hi quan; trong trng hp thc hin th tc hi quan
in t, ngi khai hi quan c khai v gi h s hi quan thng qua h thng x l
d liu in t ca Hi quan.
Kt cu t khai hi quan xut khu:
Tiu : T KHAI HNG HA XUT KHU.
Phn trn ca t khai bao gm:
- Gc tri trn cng t khai:
Chi cc hi quan: Chi cc hi quan qun l hng ha gia cng H Ch Minh.
- Phn chnh gia trn cng t khai:
S tham chiu: 349598.
Ngy, gi gi: 03/09/2015
- Gc phi trn cng t khai:
S t khai: 9695.
Ngy, gi ng k: 03/09/2015
S lng ph lc t khai: 01
PHN DNH CHO NGI KHAI HI QUAN K KHAI: (Gm 29 tiu thc)
Tiu thc 1: Ngi xut khu: (Cn c vo Hp ng thng mi).

Tiu ch ny phi ghi y , chnh xc m s thu ca n v xut khu vo cc


vung trng v vit theo trnh t t tri sang phi, mi mt s, d th trng nu thiu
th ta ghi thm di.
Sau ghi tn, a ch ca cng ty r rng, y v chnh xc bn di.
0

cng ty DATALOGIC VIETNAM LLC


Lot I-4B, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city, Viet Nam
Tiu thc 2: Ngi nhp khu: (Cn c vo Hp ng thng mi).
Tiu thc ny nu bit m s thu th ghi nhng thng l trng.
Ghi y v chnh xc tn cng ty nhp khu, a ch r rng c th, chnh xc.

Tiu thc 3: Ngi y thc:

tiu ch ny nu c hp ng u thc th phi ghi y ni dung v m s thu v


tn, a ch doanh nghip xut nhp khu u thc, nu khng th trng.
Tiu thc 4: i l lm th tc hi quan

Cng ty DATALOGIC SLOVAKIA


EMEA Service Repair Center, Prilohy, 588/47 Zavar, 919/26 TRNAVA,
SLOVAKIA

Nu c th phi ghi y tn, a ch v m s thu ca i l lm th tc hi quan


trong tiu ch ny. Nu khng th trng.
Trng hp ny trng.
Tiu thc 5: Loi hnh.
XCX01 Xut ch xut sn xut
Tiu thc 6: Giy php (nu c)
Nu c th ghi r s giy php, ngy cp, ngy ht hn do c quan c thm quyn
cp. Trng hp ny khng c.
Tiu thc 7: Hp ng.
Cn c trn hp ng m khch hng k ghi s Hp ng, ngy k Hp ng, ngy
ht hn ca Hp ng.
tiu ch ny ta phi ghi r s hp ng v ngy k kt hp ng l ngy no cng
chc Hi quan xc nh vic xut hng c ng theo hp ng hay khng, v xc nh
khi thanh l t khai sau ny.
S : 21/11/WIN.
Ngy : 20/08/2015
Ngy ht hn: 20/08/2015
Tiu thc 8: Ha n thng mi.
Da vo thng tin trn Ha n Thng mi ta ghi vo ny s ho n v ngy ca
ha n.
S: 521502515
Ngy: 11/09/2015

Tiu thc 9:Cng xp hng: A003.


Sn bay Tn Sn Nht.
Tiu thc 10: Nc nhp khu: Slovakia
Tiu thc 11: iu kin giao hng.
Cn c trn Hp ng Thng mi ghi r iu kin mua bn m hai bn tha thun
v k kt.
iu kin giao hng: EXW
Tiu thc 12: Phng thc thanh ton.
Ghi r phng thc thanh ton m hai bn tho thun trn Hp ng thng mi
l: LC
Tiu thc 13: ng tin thanh ton.
tiu ch ny ta phi ghi r m s ca loi tin dng thanh ton (nguyn t)
c tho thun trong hp ng ngoi thng.
Trong trng hp ny l ng: EUR
Tiu thc 14: T gi tnh thu.
T gi tnh thu c p dng s l t gi lin ngn hng vo ngy thc hin th tc
Hi Quan.
Trong trng hp ny l: 25024.25
Tiu thc 15: Kt qu phn lung v hng dn lm th tc Hi quan.
Chp nhn thng quan.
Tiu thc 16: Chng t Hi quan trc (nu c).

Tiu thc 17: Tn hng, quy cch phm cht .


Cn c vo Packing list hoc B/L ghi y , chnh xc tiu thc ny, nu xut khu
t ba mt hng tr xung, ngc li nu t 4 mt hng tr ln th ghi: (chi tit hng theo
ph lc nh km), sau s k khai chi tit, c th trn t ph lc t khai hng ha xut
khu theo ng mu HQ - 2002/XK. Ph lc gm hai bn: Bn lu hi quan v Bn lu
ngi khai hi quan, nu 4-14 mt hng th lm bn ph lc 01, trn 14 mt hng th lm
thm ph lc 02
trng pha di ghi hng mi hay c, tng cng bao nhiu kin, trng lng tnh
bao nhiu, trng lng c b bao nhiu.
L hng nhp ln l my scaner v ph kin
Tiu thc 18: M s hng ha: Ty theo tng mt hng khc nhau m ta c m s khc
nhau.
Vic ghi m s hng ha phi cn c vo m s HS trong cun biu thu ca B Ti
chnh hoc c th tra cu m s ny trn trang web in t hi quan hoc gi in thoi
n tng i 1080 hi.
Tiu thc 19: Xut x: VIETNAM.
Tiu thc 20: S lng.
Cn c vo Packing list hoc Invoice ghi r s lng hoc trng lng xut khu
gip cho vic kim tra s lng hng ho ca hi quan c thun tin hn.
Tiu thc 21: n v tnh.
Cn c vo Packing list hoc Invoice. Mi mt hng th c mt n v tnh khc
nhau. Thng thng n v tnh tiu ch ny s c tnh bng n v o lng ca Vit
Nam nu c tnh theo n v khc theo hp ng th phi quy i ra n v tnh gi tr tng
ng.

n v tinh: PCS (CI)


Tiu thc 22: n gi nguyn t.
L n gi m hai bn tho thun trong iu khon gi c ca hp ng. Mi mt
hng khc nhau s c mt n gi khc nhau.
Tiu thc 23: Tr gi nguyn t.
c tnh theo cng thc: Tr gi nguyn t = n gi nguyn t x lng
Tc l kt qu ca php nhn cc tiu thc 20 v 22.
Tr gi ny chnh l s tin m bn nhp khu phi thanh ton cho DATALOGIC
VIETNAM khi n hn thanh ton.
* Ct cng: Ghi tng gi tr hp ng.

i vi l hng ny cc tiu thc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 u c th hin c th
trong ph lc t khai hng ha nhp khu. Cn trong t khai s c th hin nh sau:

S Tn hng quy

18. M s 19. Xut x 20.Lng 21.

T cch phm cht

hng ha

22.

n v n
tnh

23. Tr gi
nguyn t

gi
nguyn
t

1 Scaner

62052000 VIETNAM

5080 CHIEC 323,32 219.897,35

Cng 219.897,35
Bng 2.1 T khai hi quan in t

Sau khi lm th tc hi quan in t, nhn vin giao nhn s nhn c Danh sch hng
ha iu kin qua khu vc gim st hi quan v in ra.

8. Lm th tc hi quan
- Vic khai hi quan c thc hin theo mu t khai hi quan do B ti chnh quy nh.
- Ngi khai hi quan khai y , chnh xc, r rng v tn v m s hng ha, n v
tnh, s lng, trng lng, cht lng, xut x, n gi, gi tr hi quan, cc loi thu sut
v cc tiu ch khc quy nh ti t khai hi quan; t tnh xc nh s thu, cc khon thu

khc phi np ngn sch nh nc v chu trch nhim trc php lut v cc ni dung
khai.
9. Nhn vin giao nhn s a hng n kho.
Sau khi chun b y giy t cn thit, nhn vin giao nhn s a hng n kho
SCSC. Ti kho hng xut, nhn vin giao nhn s trnh b t hi quan hon tt v mt
th tc trnh cho hi quan gim st ti cng. ng thi nhn vin giao nhn xut trnh
giy gii thiu cho bo v SCSC hng c vo kho hng xut. Nhn vin bo v
cng kim tra v cp cho nhn vin giao nhn th vo kho.
- Dn talon vo t cn, in 1 s thng tin cn thit n c hng vo, kp 1
booking vo t cn ( t khai hi quan) vng;
- Trnh t cn cho gc cng SCSC h k tn ln t cn v cho hng vo.
Bc ny ch kt thc khi hng ha vo c kho.
10. Kim tra thc t hng ha
Trc khi nhn hng v cht hng ln Pallet, nhn vin giao nhn i chiu cc s hiu ghi
trn kin hng vi cc chi tit in trn b chng t nh: Tn hng, s kin, . y l mt
bc quan trng m nhn vin giao nhn phi thc hin m bo nhn ng l hng ca
ngi gi, cc sai st v nhn hng, cht lng bao b, cc s liu so vi HAWB phi c
pht hin trong bc ny yu cu ngi gi khc phc ngay, khi hng c gi i th
cng ty phi chu hon ton trch nhim v tnh trng ca l hng i vi khch hng.
Sau khi kim tra xong nhn vin giao nhn tin hnh dn nhn ca hng hng khng v
nhn ca i l ln cc kin hng. Sau khi dn phi kim tra li cn thn xem dn y
ht cc kin hng cha. Sau cht hng ln Pallet.
11. Cn hng v in thng tin vo phiu hng dn gi hng.
Tip theo hng ho s c chuyn n khu vc cn hng.Sau khi a hng vo v tr
cn, nhn vin giao nhn s cung cp s MAWB cho nhn vin cn hng nhp vo my,
sau khi cn nhn vin cn hng s xut cho nhn vin giao nhn 1 phiu cn hng, trn
phiu ghi r trng lng thc t ca l hng ny: 3095 Kgs. Sau nhn vin giao nhn
em phiu hng dn gi hng vo bm gi v in thng tin l hng. Ni dung in
trn phiu hng dn gi hng:
Ngi gi (Tn/ a ch/ S T/ Fax/ MST): DATALOGIC VIETNAM LLC,
a ch: Lot I-4B, Sa Gon Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city, Viet Nam

Ngi nhn (Tn/ a ch/ S T/ Fax): DATALOGIC SLOVAKIA - a ch:


EMEA Service Repair Center, Prilohy, 588/47 Zavar, 919/26 TRNAVA, SLOVAKIA
S hiu chuyn bay/ Ngy: EK9279/13
L trnh: SGN-VIE
Hnh thc thanh ton: Frieght Prepaid By Pacific Airlift.
Chng loi hng: Consolidated Cargo As Per Attached Manifest.
Tng s kin: 14 pallets
Trng lng thc t: 3095 Kgs.
Kch thc: Trc khi in vo mc ny th nhn vin giao nhn phi trc tip o
kch thc thc t ca hng ha t tnh ra trng lng tnh cc hng ha theo cng
thc quy nh ca IATA nh sau:
( Di x Rng x Cao ) x S kin
6000

Sau khi tnh xong, nhn vin giao nhn i chiu kt qu vi trng lng thc t
ca l hng xem khi lng no ln hn th s chn dung lm khi lng tnh cc
hng ha. Theo nh trng hp ny th trng lng tnh cc s l 3080 Kgs. Sau khi
in y thng tin vo phiu hng dn gi hng, nhn vin giao nhn k tn v em
n cho i din SCSC k xc nhn.

Xung hng v cn hng :


Tm mm xung hng, ch khi lng mm (dolly+pallet) cn chnh xc;
o kch thc tnh Volume Weight ghi vo t cn;
Tm ng nhn vin SCSC cn hng (theo hng Airlines) cn hng. Sau khi cn
xong, nhn vin SCSC k vo t cn. H gi t cn mu vng (c kp booking).
Bc ny ch kt thc khi nhn vin SCSC xc nh khi lng Gross Weight ca l
hng, k vo t cn v gi li t cn vng c kp booking.
12. ng ph lao v:
Nhn vin giao nhn n b phn k ton ca SCSC v giao cho nhn vin k ton
SCSC b phiu hng dn gi hng v booking note ca hng hng khng ng ph lao
v. Ti y, nhn vin k ton ln ho n, thu tin, v gi li lin mu hng, ng thi giao

lin mu vng cng booking note cho b phn Loading sau my soi. Nhn vin giao nhn
ly li 2 lin mu trng v xanh cng vi ho n ng ph lao v. (Ph lao v c tnh
theo trng lng (Gross Weight) ca l hng, vi gi cc l 350VN/ 1kg + 10% VAT)

13. nh bill:
ng ph lao v xong, nhn vin giao nhn cm t phiu hng dn gi hng mu trng n
hng hng khng xin cp MAWB. Ti y nhn vin nh bill ca hng hng khng s
cn c vo cc chi tit ghi trn t phiu hng dn gi hng nh MAWB. nh xong
nhn vin nh Bill k tn vo t Bill v a cho nhn vin giao nhn. Nhn vin giao nhn
i chiu li cc s liu trn MAWB v phiu hng dn gi hng xem c trng khp
khng v k vo t Bill, sau x hai t Bill: mt bn chnh v mt bn copy, ri a tt c
cc t Bill cn li cho nhn vin giao nhn cng vi t phiu hng dn gi hng mu
trng.
Sau khi nh MAWB ti hng hng khng, nhn vin giao nhn quay v cng ty nh
HAWB v House cargo manifest. Ti cng ty nhn vin giao nhn s cung cp cho nhn
vin chng t ti cng ty phiu hng dn gi hng mu trng v phiu cn nhn vin
chng t c c s nh HAWB v House Cargo Manifest.
Ni dung trn Air Way Bill:
S vn n (AWB number): 176/92841291
Sn bay xut pht (Airport of departure): TAN SON NHAT AIRPORT.
Ngi ch hng (Shipper): DATALOGIC VIETNAM LLC, a ch: Lot I-4B, Sa Gon
Hi-Tech Park, Le Van Viet street, district 9, HCM city, Viet Nam
Ngi nhn hng (Consignee): DATALOGIC SLOVAKIA - a ch: EMEA Service
Repair Center, Prilohy, 588/47 Zavar, 919/26 TRNAVA, SLOVAKIA
i l ca ngi chuyn ch (Issuing carriers agent): JAS VIETNAM CO.,LTD
room 409, 4/F SCSC OFFICE BLDG, 30 PHAN THUC DUYEN ST, TAN BINH
DIST, HCM CITY
Tuyn ng (Routine): SGN-VIE
Hng hng khng: Emirates SkyCargo
Thng tin thanh ton (Accounting information): FRIEGHT COLLECT(Cc ph tr
sau).
Tin t (Currency): EUR

M thanh ton cc (Charges codes): CC.


Cc ph v chi ph (Charges): CC-CC.
Gi tr k khai vn chuyn (Declare value for carriage): NVD.
Gi tr khai bo hi quan (Declare value for customs): NCV.
S tin bo him (Amount of insurance): NIL.
Thng tin lm hng (Handing information): Delivery agent: JAS VIETNAM
CO.,LTD room 409, 4/F SCSC OFFICE BLDG, 30 PHAN THUC DUYEN ST, TAN
BINH DIST, HCM CITY
Tn hng: SCANER AND ACCESSORY
Trng lng thc t (Grossweight): 3095 Kgs.
Trng lng tnh cc (Charge weight): 3080 Kgs.
S kin (Number of pieces): 14 PALLETS
k xc nhn ca ngi gi hng (Shipper of certification box).
dnh cho ngi chuyn ch (Carrier of excution box).
ch dnh cho ngi chuyn ch ni n (For carrier of use only at destination).

14. Thanh l t khai hi quan:

Nhn vin giao nhn n phng Hi Quan gim st ca sn bay thanh l t khai hi quan.
Ti y, nhn vin giao nhn ghi r vo t khai (i vi hng m t khai ti hi quan sn
bay TSN) cc thng tin sau:
a. S t khai : 9695
b. Tng s kin thc xut :14

c. Loi hng: My scaner v ph tng


d. Trng lng theo t khai: 3095 kgs
e. S MAWB: 176/9284129
f. S hiu chuyn bay: EK9279/13
g. Ngy bay: 07 September 2015

Nhn vin Hi Quan gim st sau khi kim tra t khai so vi thc t trn Danh sch hng
ho iu kin qua khu vc gim st hi quan th k v ng du vo phiu ny ri giao
li cho nhn vin giao nhn. n y th l hng hon tt th tc hi quan ti sn bay.
Nhn vin giao nhn ly t cn xanh c ng du hi quan, MAWB thanh l v
HAWB thanh l (nu c) em n phng thanh l hi quan ng ph: 20.000 VND cho
01 t khai. Sau , hi quan s ng du thanh l ln t cn mu xanh;
15. Soi chiu an ninh v gi b chng t
17.1 Soi chiu an ninh:
Soi chiu an ninh l qu trnh kim tra li tng th hng ho trc khi hng ho ln
my bay.
n b phn an ninh SCSC , nhn vin giao nhn trnh t phiu hng dn gi hng mu
xanh thanh l cho nhn vin cn hng xin cho l hng c qua my soi chiu.
Sau khi nhn vin cn hng ng v k vo phiu cn th nhn vin giao nhn tip
tc trnh phiu cn ny cho nhn vin an ninh k nhy v ghi r ngy gi hng qua my
soi vo t phiu hng dn gi hng mu xanh.
Tip theo nhn vin giao nhn chuyn l hng n my soi v trnh phiu hng dn gi
hng mu xanh nhn vin bc xp nhp s liu vo my v a hng qua my soi, sau
cm t phiu hng dn gi hng mu xanh n bn Tip Nhn Soi Chiu An Ninh a
cho nhn vin an ninh ti y nhn vin ny nhp s liu vo my.
Khi l hng soi chiu xong, nhn vin an ninh s ng du xc nhn hng qua
soi chiu vo t phiu hng dn gi hng mu xanh. y l ranh gii trch nhim gia i
l vi hng hng khng, n y i l mi ht trch nhim v hng ho ca mnh.
Nhn vin giao nhn n phng Tip Nhn Soi Chiu An Ninh nhn li phiu hng dn
gi hng mu xanh v lu vo h s phng OPS.

y l khu cui cng ca quy trnh ng mt vai tr rt quan trng, nhn vin
giao nhn phi thng thuc cc chuyn bay, gi ct s ca chuyn bay yu cu nhn
vin cn hng cho hng qua my soi ng gi, thng vi cc chuyn bay trong ngy hng
phi qua my soi trc gi bay 2h n 3h, i vi cc chuyn bay vo sng sm th phi
vo hng trong m. Qu trnh hng qua my soi phi c nhn vin giao nhn ca cng ty
trc ti gim st nhn vin bc xp ca SCSC, m bo l hng qua my soi an ton
khng b nm v hay rch kin hng, nu c h hng xy ra vi hng ho phi yu cu lp
bin bn vi s kin hng b rch, v, yu cu SCSC phi chu trch nhim vi h hng .
Vic lu gi t cn mu xanh cng rt quan trng v l bng chng l hng c qua
my soi, l hng thuc trch nhim ca SCSC v nu sau ny c vn g xy ra vi hng
hoc cn phi rt hng v hay chuyn sang Airline khc th phi xut trnh phiu cn xanh
ny ra lm th tc.
Hng ho ca mi hng hng khng c tip nhn bi mi t tip nhn khc nhau
ca SCSC v khi cho hng qua my soi cng phi a hng n ng my soi ca t
tip nhn .
17.2Gi b chng t theo hng cho hng hng khng:
Gi b chng t theo hng:
y l l cng vic rt quan trng trong quy trnh giao nhn hng ha xut khu bng
ng hng khng. Bi v khi xut hng phi c b chng t km theo nhm gip cho cc
c quan hi quan ti cc cng hng khng m hng n c c s kim tra, gim st hng
ha. Bn cnh , b chng t ny cn gip kim sot vic giao hng cho khch hng c
thun li v d dng hn.
B chng t km theo hng bao gm:
MAWB: 1 bn sao y.
HAWB: 1 bn sao y.
Invoice: 1 bn gc.
Parking list: 1 bn gc.
B chng t ny sau khi c nhn vin chng t trong cng ty chun b y th
nhn vin giao nhn s mang n gi li cho hng hng khng hng ny gi km theo
hng.
Gi b chng t cho Agent:

Sau khi hon tt cc cng on xut hng v b chng t th nhn vin giao nhn s tr
v cng ty tin hnh gi b chng t ca l hng trn qua mail cho Agent. B chng t
bao gm:
HAWB: 1 bn scan.
MAWB: 1bn scan.
HOUSE CARGO MANIFEST: 1 bn.
B chng t ny s c gi cho i l ca bn khch hng lm th tc nhn hng khi c
thng bo hng n.
Hnh 2.1 S quy trnh giao nhn hng ha xut khu bng ng hng
khng
1.Chun b
b chng t

2.a hng
vo kho

3.Cn hng

4.ng ph
lao v

8.Gi b
chng t

7.Soi chiu
an ninh

6.Thanh l
hi quan

5.nh Bill