You are on page 1of 2

Ima neeg divnog u tome to se ivi, ba zbog

toga to nema smisla

Ima neeg divnog u tome to se ivi, ali bez


smisla.. teko
Ovako piem zato to mislim da je ivot sam po
sebi patnja, ivot lien smisla je patnja, a kada
ovek iskusi patnju koja za sobom ne vue
odreenu teinu smisla on se osea izgubljenim.
I ne postoji nita opasnije po ovekovu duu od
oseaja izgubljenosti u prostoru van kojeg se ne
moemo mai.
iveti znai boriti se, teiti ka svetlu koje nam se
jo nije ukazalo.
Ta tenja je divna, ta borba je divna, a ivot u
kojem se ne vide naznake borbe ne pristaje
oveku, stoga se osea nelagodnost i apsurd line
egzistencije.
Muno je bilo Sizifu gurati kamen do vrha brda, sve
dok u moru besmisla nije pronaao kap smisla.
Gurati kamen do vrha je naizgled besmislena
radnja, ali ta ako toj besmislenoj radnji dodamo
smislen cilj?
Tog trenutka besmisleno postaje put ka smislenom
i dobija odreenu teinu smisla.
Kada Sizif stigne do vrha njegovo srce bie
ispunjeno, ali tada kamen pada i borba iznova
kree.
I zapitae se tada Sizif, kao i svi mi: "Da li je ova
borba vredna?", i poee da gura kamen osetivi

opet onu ispunjenost i tada e znati da je ovo


jedina vredna borba koja postoji.