You are on page 1of 4

SAT RAZREDNIKA

TEMA: Izrada jelovnika prema godinjim dobima-pravilna prehrana i tradicijska jela


kraja
Odgojno-obrazovno podruje zdravstvenog odgoja: ivjeti zdravo
Razred:

6. razred

Vrijeme trajanja: 45 minuta


Cilj:
Ishodi:
- objasniti vanost prilagoavanja prehrane godinjem dobu i podneblju
- dati primjer vlastitog jelovnika ovisno o godinjem dobu i tradiciji kraja u kojem uenici
ive
Oblici i metode rada: frontalni rad, rad u skupinama, individualni rad;
razgovor, rjeavanje problema, interaktivno i otvoreno uenje
TIJEK RADA:
1.LEDOLOMAC ( 5 min.)
Razrednik/ca e uenicima zadati da opiu podneblje u kojoj ive pri tom navodei klimatske
uvjete te najee biljne i ivotinjske vrste za prehranu ljudi tog kraja u godinjem dobu u
kojem se trenutno nalaze. (Prilog-Tablica)
2. UVOD (5 min.)
Razrednik e prozvati nekoliko uenika i usporediti dobivene odgovore te oblikovati
zakljuak o najeim biljnim i ivotinjskim vrstama koje se koriste u prehrani tog kraja
ovisno o trenutnom godinjem dobu.
3. VJEBA: (25 min.)
1. aktivnost:
Razrednik/ca e uenike/ce podijeliti u 5 grupa prema broju obroka i meuobroka:
1. grupa prvi jutarnji obrok
2. grupa prijepodnevna uina
3. grupa ruak
4. grupa popodnevna uina
5. grupa - veera
2. aktivnost:
Razrednik/ca e zadati uenicima u grupama da navedu i svstaju prehrambene namirnice toga
kraja u odgovarajue obroke.

4. ZAKLJUNI DIO (5 min.)


Nakon provedenog samostalnog rada uenika u grupama, razrednik e s uenicima raspraviti
o navedenim namirnicima i svrstati ih u zajedniki jelovnik razrednog odjela (navesti naziv)
za pripadajue godinje doba (Prilog 2- Primjer ljetnog jelovnika za kontinentalno podneblje,
Primjer ljetnog jelovnika za mediteransku prehranu).
Uenike treba navesti na zakljuak o potrebitosti ouvanja tradicijskih jela kraja u kojem ive
i zamoliti ih da meu svojim ukuanima ili osobama iz okoline pronau one koji imaju
tradicionalne recepte za pripremu jela tog kraja te da ga predstave na sljedeem satu
razrednika (Prilog 3-Tablica 2).
5. EVALUACIJA : (5 min)
Uenici e ispuniti evaluacijski listi o provedenoj aktivnosti (Prilog 4)
Materijal/ sredstva: -pisai pribor
Literatura:
preporuena literatura prema Kurikulumu zdravstvenog odgoja, Modul:ivjeti zdravo,
Weltmann Begun R. (Ur), (2007):Socijalne vjetine za tinejdere, naklada Kosinj, Zagreb
European network of Health Promoting Schools (ENHPS) (2006). Network of Health
Promoting Schools (http://www.euro.who.int/ENHPS, accessed 12 October 2006).
Prilog 1 uz LEDOLOMAC Tablica 1
Podneblje u kojem
ivimnpr.kontinentalni ili
mediteranski

Trenutno
godinje doba

Najee biljne vrste


moga kraja koje se u
ovom godinjem
dobu koriste za
prehranu ljudi

Najee ivotinjske
vrste moga kraj koje
se u ovom godinjem
dobu koriste za
prehranu ljudi

Prilog 2 uz ZAKLJUNI DIO:


Primjer proljetnog jelovnika za kontinentalno podneblje razrednog odjela (navesti naziv)
Prvi jutarnji
Prijepodnevna
Ruak
Poslijepodnevna Veera
obrok
uina
uina
Jemena ili
Bobiasto voe
Varivo od
Voni kola
Kruh od
zobena kaa s
mladog graka s (npr.od vianja) cjelovitih
mlijekom
krumpirom i
itarica, namaz
teletinom ili
od svjeg sira,
mesom peradi
rotkvica, aj od
ipka zaslaen s
malo meda
Primjer ljetnog jelovnika za mediteransku prehranu navesti naziv razrednog odjela
Prvi jutarnji
Prijepodnevna
Ruak
Poslijepodnevna Veera
obrok
uina
uina
Svjee
Jogurt (npr.
Riblja juha s
Sezonsko voe: Tjestenina od

pripremljen
smoothie od
filetiranom
breskva ili
polubijelog ili
namaz od
smokava)
ribom, kuhana
komad dinje ili
integralnog
slanutka,
blitva s
lubenice
brana s pireom
masline, kruh od
krumpirom
od rajica i
cjelovitih
mauranom
itarica, sok od
cijeenog voa
(narane ili
limuna)
Prilog 3 uz ZAKLJUNI DIO:
Tablica 2
Tradicijsko jelo moga kraja
Osoba iz moje ue/ire
Nain pripreme i prigoda za
obitelji ili okoline koja jelo
koju se priprema
uspjeno pripravlja i recept
prenosi iz genracije u
generaciju
Prilog 4 -Evaluacijski listi za uenike:
1. Prema vlastitom iskustvu, ocijeni ocjenama od 1 do 5 provedene aktivnosti na satu
razrednika tako da uz brojku koja opisuje tvoje iskustvo, napie +
1
2
3
4
5
Zanimljivim
se ini
samostalno
napraviti
jelovnik
prema
godinjem
dobu
Ubudue u
vie
razmiljati o
vlastitom
jelovniku
ovisno o
godinjem
dobu
Neka jela za
koja nisam
znao/la
preporuit u
ukuanima za
zajedniki
objed
Iskustva o
pripremi
tradicijskih
jela moga
kraja odsada

u biljeiti
samostalno
Sat mi je bio
zanimljiv jer
sam nauio/la
neto novo o
jelima moga
kraja