You are on page 1of 2
izvērtējuma anketas 10.10.2015. - Pa studiju apļu pēdām Kurzemē Brocēni, jauniešu centra KOPĀ telpās Vai apmācībās
izvērtējuma anketas
10.10.2015. - Pa studiju apļu pēdām Kurzemē
Brocēni, jauniešu centra KOPĀ telpās
Vai apmācībās saņemtā informācija bija noderīga?
jā - 8
daļēji - 1
jā - 8 daļēji - 1
jā - 8
daļēji - 1
0
2
4
6
8 1012
100%
3 lietas, ko ieguvi no šī semināra
80%
60%
studiju apļa izmantošana
demokrātiskais vadības stils
brīva, nepiespiesta, druadzīga attieksme
nodarbību tēmu izvēle
stāstu kārtis
Vai apmierināja organizatoriskā puse?
jā - 8
nē - 1
Aukstas telpas, nekurina
Garšīgs ēdiens
40%
20%
0%
jā - 8 Column nē - B 1