You are on page 1of 1
INFORMATĪVAIS SEMINĀRS 2015. gada 10.oktobris, Brocēni (Kurzemes forums) KAS IR STUDIJU APLIS?  Ļoti demokrātiskas un
INFORMATĪVAIS SEMINĀRS 2015. gada 10.oktobris, Brocēni (Kurzemes forums) KAS IR STUDIJU APLIS?  Ļoti demokrātiskas un

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

2015. gada 10.oktobris, Brocēni (Kurzemes forums)

KAS IR STUDIJU APLIS?

Ļoti demokrātiskas un saistošas tēmas par jebkuru aktuālu

jautājumu Sarunas grupā par tēmām Metode Sarunas, domu apmaiņa par konkrētu tēmu Tas noder visur – gan skolotāja darbā ar skolēniem, gan vecāku

interešu nodarbībās, gan klašu audzinātāju metodisko komisiju

darbā Neformālā izglītība, kuras mērķis ir apmācīt un dalīties labās

prakses piemēros Kopīga kādas tēmas pētīšana un izzināšana Var izmantot skolā mācību procesā, bibliotēkas nodarbībās Ļoti patīk šī metode!

Projekts „Demokrātiskie studiju apļi” . Projekta

Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/076

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.