1

การติดตั้ง CentOS 5.4

การติดตั้ง CentOS 5.4 บนเครื่องเปล่า
บทความเกีย่ วกับ CentOS Server, VoIP, Asterisk, Elastix ยังมีอีกมากมายนะครับที่ http://www.voip4share.com
ผมจะมาแนะนาวิธีการติดตั้ง CentOS บนเครื่องเปล่า
1. ดาวน์โหลดแผ่นติดตั้ง CentOS 5.4
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 5.4 แบบ 64 บิตในรูปแบบไฟล์ dvd ขนาดประมาณ 4.3 G ได้ที่เว็บไซต์นี้
http://mirror.issp.co.th/centos/5.4/isos/x86_64/CentOS-5.4-x86_64-bin-DVD.iso
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 5.4 แบบ 32 บิตในรูปแบบไฟล์ dvd ขนาดประมาณ 3.7 G ได้ที่เว็บไซต์นี้
http://mirror.issp.co.th/centos/5.4/isos/i386/CentOS-5.4-i386-bin-DVD.iso
เป็นไฟล์ .iso ดาวน์โหลดเสร็จก็ไรท์ลงแผ่น DVD ได้เลยครับ ตอนไรท์ก็ใช้โปรแกรม Nero, PowerISO หรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้ที่ไรท์ไฟล์ .iso ได้
2. ติดตั้ง CentOS
2.1 เซ็ตไบออสให้บู๊ตจากไดร์ฟดีวีดีได้
2.2 ใส่แผ่น DVD ของ CentOS 5.4 เวอร์ชั่น 32 บิต (x86) เข้าไปในไดร์ฟซีดีรอม
2.3 รอสักครู่จะปรากฏหน้าติดตั้ง CentOS ครับ ดังรูป
รอสักครู่หรือกด Enter ก็ได้ครับ (เร็วดี)
Note! เลื่อนเม๊าส์ไปที่บริเวณหน้าจอของ CentOS เราก็จะควบคุมเคอร์เซอร์ใน CentOS ได้ และกดปุ่ม Ctrl+Alt เพื่อเรียกเม๊าส์บน Windows
กลับคืน
2.4 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นดิสก์ กดปุ่ม "Tab" เลื่อนไปที่ "Skip" เลยครับ แล้วกด Enter จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ
2.5 ตรวจสอบการ์ดจอและเม๊าส์

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

2

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.6 คลิ๊ก "Next"

2.7 เลือกภาษาที่จะใช้แสดงข้อความในระหว่างการติดตั้ง

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

3

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.8 เลือกภาษาของแป้นคีย์บอร์ด

2.9 แจ้งเตือนให้ทราบว่าจะมีการสร้างพาร์ติชั่นใหม่ ข้อมูลจะถูกล้าง แต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะมันจะถูกล้างเฉพาะส่วนที่เรากันไว้ใน
VMware เท่านั้น ข้อมูลในเครื่องที่อยู่ในไดร์ฟนั้นจะไม่เป็นอะไร

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

4

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.10 ค้นหาพาร์ตชิ ั่นในเครือ่ ง

2.11 เลือกพาร์ติชั่นที่จะติดตั้ง

2.12 ยืนยันพาร์ตชิ ั่นและยอมรับว่าข้อมูลข้างในจะถูกล้าง

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

5

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.13 คอนฟิกไอพีแอดเดรสของการ์ดแลน ถ้ามีหลายการ์ดก็จะมองเห็นทั้งหมด คลิ๊กที่ชื่อการ์ดแลนแล้วคลิ๊ก Edit

2.14 ป้อนค่า IP Address, Subnet Mask และจะปิด IPv6 ด้วยก็ได้เพราะ (ยัง) ไม่ได้ใช้ (อีกนานกว่าจะได้ใช้)

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

6

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.15 ป้อนค่า Hostname, Gateway, DNS

2.16 เลือก Timezone สาหรับประเทศไทยให้เลือก Asia/Bangkok นะครับ ซึ่งจะมีเวลามาตรฐานคือ GMT + 7

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

7

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.17 ป้อนพาสเวอร์ดสาหรับ root

2.18 เลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ผมจะไม่ติดตั้งเดสท๊อปนะครับ ไม่ว่าจะเป็น KDE หรือว่า Gnome ก็ตาม คลิ๊กเอา
เครื่องหมาย "ถูก" ข้างหน้า "Desktop Gnome" ออก เพราะว่าจะใช้งานแบบพิมพ์คาสั่งไม่ได้ใช้งานแบบกราฟิก อีกอย่างปกติเวลาผมติดตั้ง
CentOS ติดตัง้ เสร็จก็จะเอาไปฝากโคโลไว้ แล้วรีโมทด้วย SSH Client เข้าไปทางานจึงไม่มีความจาเป็นต้องใช้เดสท๊อป แต่ถ้าท่านจะติดตั้ง
เดสท๊อปก็ได้ครับ เลือกเอาว่าจะใช้แบบ Gnome หรือว่า KDE ถึงแม้จะติดตั้งเดสท๊อปแต่เราก็สามารถปิดไม่ให้โหลดขึ้นมาใช้งานได้
นอกจากเดสท๊อปแบบกราฟิกซ์แล้ว ผมยังไม่เลือกติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเลยเพราะผมจะติดตั้งเองภายหลัง แต่มีตัวหนึ่งที่ผมจะติดตั้งพร้อมกัน
เลยก็คือโปรแกรมสาหรับการคอมไพล์ C/C++ ครับ ไว้เพื่อคอมไพล์โปรแกรมบน CentOS คลิ๊กเลือกที่ "Customize Now"

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

8

การติดตั้ง CentOS 5.4

คลิ๊กที่ "Development" และทาเครื่องหมายถูกข้างหน้า "Developement Libraries"

2.19 ตรวจสอบว่าโปรแกรมที่เราเลือกติดตั้งนัน้ ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นร่วมด้วยหรือไม่ โปรแกรมบน Linux ก็เป็นแบบนี้แหล่ะครับเวลาเรา
ติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ตามสักโปรแกรมหนึ่ง ถ้ามันต้องใช้ไลบรารี่จากโปรแกรมอื่นก็ต้องติดตั้งโปรแกรมนั้นร่วมด้วย

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

9

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.20 พร้อมที่จะเริ่มก๊อปปี้ไฟล์ลงเครื่องแล้ว
ตอนที่ 2

2.21 กระบวนการเริ่มจากฟอร์แม๊ตพาร์ติชั่น (เฉพาะ 8 GB ที่เราจองไว้บน VMware เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ฟอร์แม๊ตทั้งไดร์ฟ)

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

10

การติดตั้ง CentOS 5.4

2.22 ก๊อบปีไ้ ฟล์ลงฮาร์ดดิสก์ รอจนเสร็จครับ

2.23 ก๊อปปี้ไฟล์เสร็จแล้ว แผ่นติดตั้งจะเลื่อนออกมาจากถาดของไดร์ฟดีวีดี หยิบแผ่นออกมา แล้วคลิ๊ก "Finish" เครื่องจะรีบู๊ต (ไม่ใช่เครื่อง
คอมทั้งเครื่องนะครับที่รีบู๊ต รีบู๊ตเฉพาะการติดตั้ง CentOS เท่านั้น)

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

11

การติดตั้ง CentOS 5.4

ก็เป็นอันว่าการติดตั้ง CentOS ผ่านไปด้วยดีครับ รอให้กระบวนการรีสตาร์ทผ่านไป จนมองเห็นพร้อมท์ล๊อกอิน
3 รัน CentOS
3.1 รีสตาร์ทเครื่อง

3.2 เครื่องจะทาการโหลดเคอร์เนล ไดร์เวอร์ และโปรแกรมที่ถูกเซ็ตให้รันทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

12

การติดตั้ง CentOS 5.4

3.3 รอจะโหลดเสร็จ ครั้งแรกจะเห็นหน้า Setup Agent แบบนี้ครับ (จะเห็นเฉพาะตอนรัน CentOS ครั้งแรก)

เอาไว้เซ็ต Network, Firewall, SELinux และโปรแกรมที่จะให้รันตอนเปิดเครื่อง สาหรับตอนนี้เราเข้าไปที่เมนู "Firewall Configuration" เมนู
เดียวก็พอ
3.4 กดปุ่มลูกศรเลื่อนมาที่ "Firewall Configuration" แล้วกดปุ่ม Tab เลื่อนแถบมาที่ "Run Tool" จากนั้นกดปุ่ม Enter

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

13

การติดตั้ง CentOS 5.4

ใช้ปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนตัวเลือก ใช้ปุ่ม Spacebar เพื่อเลือก/ไม่เลือกออปชั่น
3.5 ที่ "Security Level" เลือก "Disabled" เป็นการปิด Firewall ไปก่อน (CentOS ให้โปรแกรม iptables เป็นไฟร์วอลล์ครับ เราเปิดใช้ภายหลัง
ได้) และที่ "SELinux" ให้เลือก "Disabled" ครับ เป็นการปิด SELinux (ควรปิด SELinux ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาในการติดตั้งและรัน
โปรแกรมได้)

แล้วกด Tab เลื่อนแถบมาที่ "OK" แล้วกด Enter
3.6 กด Tab เลื่อนแถบไปที่ "Exit" แล้วกด Enter เพื่อออกจาก Setup Agent ครับ
3.7 รอสักพักก็จะเข้าสู่หน้าล๊อกอิน

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

14

การติดตั้ง CentOS 5.4

ให้ล๊อกอินด้วย root และพาสเวอร์ดตามที่ตั้งไว้ตอนติดตั้ง CentOS

เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับ
4 สิ่งที่ควรทาหลังจากติดตั้ง
4.1 อัพเดท CentOS
ควรอัพเดทจะได้เป็นการปรับปรุง CentOS ของเราให้ทันสมัย แก้ข้อบกพร่องของโปรแกรม และบางทีก็อาจจะเพิ่มความปลอดภัยด้วย
[root@sipproxu ~] yum -y update

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

15

การติดตั้ง CentOS 5.4

รอจนอัพเดทเสร็จ และถ้าสะดวกก็รีสตาร์ทเครื่องด้วยก็ได้ ใช้คาสั่ง reboot
4.2 ลบข้อความบนหน้าจอล๊อกอิน
ด้านบนของพร้อมท์ล๊อกอินเข้า CentOS ดีฟอลท์จะบอกเวอร์ชั่นและเคอร์เนลที่กาลังรันอยู่ในเครื่อง ซึ่งว่ากันว่าไม่ค่อยดีนักที่เราจะประกาศ
ให้คนอื่นเขารู้ว่าเครื่องเซอร์เวอร์เราใช้ระบบปฏิบัติการอะไรใช้เคอร์เนลเวอร์ชั่นอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องที่ต่อกับอินเตอร์เน็ต ทุกวันนี้มี
คนพยายามจะล๊อกอินเข้ามาที่เครื่องเราอยู่แทบจะทุกวินาที (เขาเดาไอพีเอา) แม้ว่าจะเข้าไม่ได้ก็ตามเพราะไม่รู้พาสเวอร์ด แต่เขาก็จะเห็น
ระบบปฏิบัติการในเครื่อง ถ้าเขารู้ช่องโหว่ก็เข้ามาจัดการเครื่องของเราได้ไม่ยาก ทางที่ดีไม่ให้มันโชว์หรือไม่ก็แก้ให้โชว์เป็นอย่างอื่นไปเลย

มีอยู่ 2 ไฟล์ที่ใช้แสดงข้อความนี้ครับ คือไฟล์ issue และ issue.net อยู่ในไดเร็คตอรี่ /etc ทั้งสองไฟล์
ลบข้อมูลในไฟล์ทิ้งหรือแก้ไขให้เป็นข้อความที่อยากจะให้โชว์
4.3 เปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส
พิมพ์คาสั่ง system-config-network หรือ sytem-config-network-tui

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

16

การติดตั้ง CentOS 5.4

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

17

การติดตั้ง CentOS 5.4

บทความโดย คุณหนุ่ย แห่งเว็บ www.voip4share.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful