You are on page 1of 12

GOSPODARSKI TRENDOVI

prof.dr.sc. Branko Gri,


potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske
27. veljae 2015.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
OBUJAM INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE
godinja stopa promjene

izvorni indeksi

kalendarski prilagoeni

trend

Izvor: DZS

Prvi put u est godina krize, industrijska proizvodnja u 2014. porasla na


godinjoj razini za 1,3%
U prosincu, industrijska proizvodnja rasla je po stopi od 5,3% na godinjoj
razini.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2014., prema privremenim


podacima, porastao je za 8,3% dok je uvoz porastao za 3,7% u
odnosu na isti period u 2013. godini
Izvoz u zemlje EU u istom razdoblju porastao je 11,8%, a uvoz iz
tih zemalja 7,04%, to su prvi znaajni uinci integracije u EU!
Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 58,1% (2013.) na 60,7%
(2014.).

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

izvoz
%

uvoz

tromjeseni prosjek, godinja stopa


promjene

izvoz

uvoz

Izvor: DZS

TURIZAM

broj dolazaka turista

broj noenja turista

Izvor: DZS

Turizam je najstabilniji sektor u hrvatskom gospodarstvu. Trend rasta nastavlja


se i u 2014., u kojoj je broj dolazaka premaen za 5,6%, a broj noenja za 2,6% u
odnosu na cijelu 2013. godinu!

TRGOVINA NA MALO
REALNI PROMET TRGOVINE NA MALO
godinja stopa
promjene

izvorni indeksi

kalendarski prilagoeni

trend

Izvor: DZS

Blagi oporavak jedne od kljunih sastavnica BDP-a! Osobna potronja rasla u


10 od 12 mjeseci 2014. Najvei porast zabiljeen u prosincu u kojem je promet
od trgovine na malo rastao za 2,6 posto.

REALNI RAST PROSJENE PLAE


godinja stopa promjene

Uinak
Izmjena
poreza na
dohodak

bruto

neto

Izvor: DZS

U 10 mjeseci 2014. zabiljeen realni rast neto plae, najvei u prosincu 3,4
posto.

Bruto domai proizvod (BDP)

RH
EU27/28

Izvor: DZS i Eurostat

Izlazak iz recesije! Nakon est godina recesije u zadnjem kvartalu 2014. BDP
porastao 0,3%.

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA

U 2014. u Hrvatskome zavodu za zapoljavanje bilo je


evidentirano 328.187 nezaposlenih osoba, to je za 4,9
posto manje nego u prethodnoj 2013.
Ukupno je tijekom 2014. iz evidencije nezaposlenih
izalo 29.624 osoba, to je 8,9 posto vie nego u 2013.
godini.
Poveano je ukupno zapoljavanje iz evidencije za 8.283
osobe to je za 3,8 posto vie nego u 2013.
Od toga na temelju radnog odnosa zaposleno je 10.201
osoba ili 5,3 posto vie nego u 2013.

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI

Izvor: DZS

U sijenju 2015. broj nezaposlenih manji za 13 posto u odnosu na isti mjesec 2014.
Stopa registrirane nezaposlenosti u sijenju iznosila je 20,3 posto to je 2 pp manje nego
u 2014. (22,3%), te 1,4 pp manje nego u 2013. (21,7%)

2014. poveano zapoljavanje:


u preraivakoj industriji za 10,2 posto
u graevinarstvu 10,8 posto
u trgovini na veliko i malo 5,2 posto
u turizmu i ugostiteljstvu 12,6 posto

Hvala na
pozornosti!