GOSPODARSKI TRENDOVI

s naglaskom na 2014. godinu

prof.dr.sc. Branko Grčić,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
15,00

10,00

5,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00

Vlada
predvođena
HDZ-om

lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

lis-07

srp-07

tra-07

sij-07

lis-06

srp-06

tra-06

sij-06

0,00

Vlada
predvođena
SDP-om

Izvor: DZS

• Kumulativno u 11 mjeseci 2014. industrijska proizvodnja veća je za 1% u
odnosu na prethodnu godinu, prvi put nakon 5 godina recesije i pada!!!

U studenom, industrijska proizvodnja rasla je po stopi od 2,8% na godišnjoj razini.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
• Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do
listopada 2014., prema privremenim podacima, porastao je za
8,5% dok je uvoz porastao za 4,6% u odnosu na isti period u
2013. godini
• Izvoz u zemlje EU u istom razdoblju porastao je 11,4%, a uvoz
iz tih zemalja 7,05%, što su prvi značajni učinci integracije u EU!
• Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 55,2 (2013.) na 58,9%
(listopad 2014.).

srp.14

tra.14

sij.14

lis.13

srp.13

tra.13

5500000

sij.13

6000000

lis.12

srp.12

tra.12

sij.12

lis.11

srp.11

tra.11

sij.11

lis.10

4000000

srp.10

4500000

tra.10

5000000

sij.10

lis.09

srp.09

tra.09

sij.09

Izvoz u 000 kn

IZVOZ
Izvoz (DZS, u 000 kn)

8000000

7500000

7000000

6500000

Vlada
predvođena
SDP-om

Vlada
predvođena
HDZ-om

3500000

3000000

TURIZAM
Dolasci i noćenja turista
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

Dolasci
Noćenja

ruj-14

svi-14

sij-14

ruj-13

svi-13

sij-13

ruj-12

svi-12

sij-12

ruj-11

svi-11

sij-11

ruj-10

svi-10

sij-10

ruj-09

svi-09

sij-09

ruj-08

svi-08

sij-08

ruj-07

svi-07

sij-07

ruj-06

svi-06

sij-06

-

Izvor: DZS

Turizam je najstabilniji sektor u hrvatskom gospodarstvu. Trend
rasta nastavlja se i u 2014., u kojoj je broj dolazaka prema prvim
pokazateljima premašen za 5%, a broj noćenja za 2% u odnosu na cijelu
2013. godinu!!!

TRGOVINA NA MALO
Realni promet od trgovine na malo
(g/g, kalendarski prilagođen)
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

-16,0%

Izvor: DZS

Realni promet od trgovine na malo – jedan od ključnih pokazatelja trenda u
OSOBNOJ POTROŠNJI u 2014. bilježi blagi oporavak – rast na godišnjoj
razini u 9 od 11 mjeseci 2014. (prema DZS, kalendarski prilagođene stope)!

INDEKSI POUZDANJA I OČEKIVANJA POTROŠAČA
Indeks pouzdanja i očekivanja potrošača
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0

Izvor. HNB

-40,0
-50,0

Indeks pouzdanja potrošača

Indeks očekivanja potrošača

ruj.14

svi.14

sij.14

ruj.13

svi.13

sij.13

ruj.12

svi.12

sij.12

ruj.11

svi.11

sij.11

ruj.10

svi.10

sij.10

ruj.09

svi.09

sij.09

ruj.08

svi.08

sij.08

ruj.07

svi.07

sij.07

ruj.06

svi.06

sij.06

-60,0

izvor: HNB

Indeksi pouzdanja i očekivanja potrošača u 2014. su najveći od izbijanja
krize 2009. godine!!!

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA
• Potkraj studenog 2014. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bilo je
evidentirano 312.330 nezaposlenih osoba, što je za 44.534 osobe ili
12,5% manje nego u studenom 2013.
• Ukupno je tijekom studenog 2014. iz evidencije nezaposlenih izašla
26.201 osoba, što je 17,2% više nego u istome mjesecu prošle godine. Od
toga je zaposleno 14.938 osoba, i to: 12.188 osoba na temelju radnoga
odnosa (12,5% više nego u studenom prošle godine) i 2.750 osoba na
temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Stopa registrirane nezaposlenosti
Stope nezaposlenosti
(desezonirano ARIMA X12)

25

stopa nezaposlenosti u %

21

17

13

9

sij-09
ožu-09
svi-09
srp-09
ruj-09
stu-09
sij-10
ožu-10
svi-10
srp-10
ruj-10
stu-10
sij-11
ožu-11
svi-11
srp-11
ruj-11
stu-11
sij-12
ožu-12
svi-12
srp-12
ruj-12
stu-12
sij-13
ožu-13
svi-13
srp-13
ruj-13
stu-13
sij-14
ožu-14
svi-14
srp-14
ruj-14
stu-14

5

Izvor: DZS

Izvor: HNB

Iako je na početku 2014. bila na najvišoj razini u promatranom razdoblju, u
drugom dijelu godine pala je za gotovo 2 postotna poena, ispod stope
zabilježene u istom razdoblju 2012. i 2013. godine.

• U razdoblju 2012-2014. značajno je poraslo zapošljavanje iz evidencije HZZa, što uz podatke o rastu nezaposlenosti govori o značajnom dinamiziranju
tržišta rada – paralelno teku procesi restrukturiranja i novog zapošljavanja!
Zaposleni s evidencije
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

I

II
2011

III
2012

IV

V

2013

VI
2014

VII

VIII

IX

X

XI

Izvor: HZZ

XII

Stanje građevinskog sektora
još uvijek „pražnjenje građevinskog balona”
Stopa kretanja građevinskih radova
(g/g, kalendarski prilagođen)

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
lis-14

srp-14

tra-14

sij-14

lis-13

srp-13

tra-13

sij-13

lis-12

srp-12

tra-12

sij-12

lis-11

srp-11

tra-11

sij-11

lis-10

srp-10

tra-10

sij-10

lis-09

srp-09

tra-09

sij-09

lis-08

srp-08

tra-08

sij-08

-25,0%

Izvor: DZS

Iako smanjena, stopa propadanja građevinskog sektora još uvijek prevelika
(6-7% na kvartalnoj razini) – trenutno najveći problem hrvatskog gospodarstva!

GRAĐEVINSKI SEKTOR– nekretnine!
• Na građevinski sektor otpada 30 % svih dugova prema bankama,
odnosno 69,1 mlrd. kn
• Ukoliko se građevinskom sektoru doda i društva za poslovanje s
nekretninama zaduženost se penje na visokih 87,5 mlrd. kn ili čak
39% cjelokupne zaduženost gospodarstva u 2013.
• Zaduženost u građevinarstvu je premašila prihode toga sektora tako
da omjer iznosi visokih 167 % (prihodi 41,4 mlrd. kn, zaduženost
69,1 mlrd. kn). Prije krize 2008. godine zaduženost tog sektora
iznosila je 50% prihoda (prihodi 72,5 mlrd. kn, zaduženost 33 mlrd.
kn).
• Za usporedbu sva poduzeća iz trgovine i prerađivačke industrije
zajedno imaju obveze prema bankama od 65 mlrd. kn u 2013.

Bruto domaći proizvod (BDP)
Sezonski prilagođeni BDP (stope q/q-4)
4,0

industrija
turizam
izvoz
osobna potrošnja

2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

Vlada
predvođena
HDZ-om

Vlada
predvođena
SDP-om

EU fondovi

građevinarstvo =
javna potrošnja

investicije

-8,0
-10,0

Izvor: DZS

Od početka krize, u razdoblju 2009-2011 BDP je kumulativno pao 10-tak posto,
a u mandatu SDP-ove vlade (2012-2014.) 3,6% od čega 2,2% u 2012.

INVESTICIJE I STRUKTURNI FONDOVI
• Značajan dio investicija javnog (promet - željeznice, zračne luke, ceste…;
očuvanje okoliša – vodoopskrba, odvodnja, zbrinjavanje otpada…;
poduzetnička infrastruktura – inkubatori, centri izvrsnosti, zone…; socijalna
infrastruktura – studentski domovi, bolnice, socijalna skrb…) , ali i investicija
privatnog sektora (poduzetništvo, razvoj ljudskih potencijala, energetska
učinkovitost…) u narednom razdoblju financirat će se iz EU fondova!
• Već u ovom trenutku Vlada je napravila veliki iskorak u korištenju EU
fondova, osobito u odnosu na zatečeno stanje iz mandata ranije vlade!
• Najvažniji pokazatelji su: razina „ugovorenih” sredstava u odnosu na
„dodijeljena”, te razina realiziranih, odnosno „isplaćenih” sredstava!
• Također, važna je pripremljenost projekata (projektni pipeline) za
ugovaranje i realizaciju!
• Za Hrvatsku kao novu članicu EU važan je i ukupan tijek novca (cash flow)
u transakcijama sa EU proračunom!

Financijski pregled IPA i strukturnih fondova - na dan 19.12.2014.

Dodijeljeno: 1.269.125.324 EUR; Ugovoreno: 962.105.420 EUR; Isplaćeno: 478.470.212 EUR
Postotak ugovaranja: 75,81 %
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000

1.269.125.324
962.105.420

400.000.000

478.470.212

200.000.000
0

Dodijeljeno

Ugovoreno

Isplaćeno

Napomena:
Prema pravilu N+3, konačni rok za korištenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova iz perspektive 2007.-2013.
je prosinac 2016.g.

EU fondovi 2007.-2013. - na dan 19.12.2014.

Ukupno je ugovoreno 962,1 mil. EUR, a isplaćeno 478,5 mil. EUR
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000

709.430.445

400.000.000

351.492.316
200.000.000

252.674.975
126.977.896

0

Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.

Isplaćeno
1.1.2012.-19.12.2014.

Trend u ugovaranju i plaćanju 2007.-2013.
(pretpristupni programi i strukturni instrumenti)
1.000.000.000
962.105.420

900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
559.447.645
500.000.000

478.470.212
410.088.575

400.000.000

371.777.750

300.000.000
252.674.975
200.000.000
100.000.000
0

124.084.737
28.551.559

0
0
31.12.2007.

0
31.12.2008.

13.716.305
31.12.2009.

238.483.745

126.977.896

55.425.504

31.12.2010.

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

12.12.2014.

Ugovoreno €
Isplaćeno €

12. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je operativni program „Konkurentnost i kohezija“,
čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj za
razdoblje 2014.-2020.
Prioritetna os

Financijska alokacija (EUR)

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

664.792.165

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

318.952.676

3. Poslovna konkurentnost

970.000.000

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

531.810.805

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

245.396.147

6. Zaštita okoliša i održivost resursa

1.987.360.608

7. Povezanost i mobilnost

1.310.205.755

8. Socijalno uključivanje i zdravlje

376.500.000

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

259.914.791

10. Tehnička pomoć

216.112.612

UKUPNO

6.881.045.559

Glavna uprava za regionalni razvoj Europske komisije zaprimila je na dan 12.12. 2014. ukupno 205 operativnih
programa, a OPKK je usvojen među prvih 50 u cijeloj Europskoj uniji.

18. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je Operativni program „Učinkoviti ljudski
potencijali“ kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći
investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.

Prioritetna os

Financijska alokacija (EUR)

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

532.933.273

2. Socijalno uključivanje

328.000.000

3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje

450.000.000

4. Pametna administracija

191.276.944

5. Tehnička pomoć

UKUPNO

80.000.000

1.582.210.217 €

Europska komisija je usvojila Operativni program Republike Hrvatske među prvih 68 od 187 prijedloga
operativnih programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u cijeloj Europskoj Uniji.

Izdvojeni najveći projekti sufinancirani iz EU fondova
ugovoreni i u fazi provedbe javnog natječaja i ugovaranja

Trenutno 5 mlrd. kn, a do kraja mandata Vlade očekuje se više od 10 mlrd. kuna
vrijednosti „velikih projekata” „u izvedbi” (projekti vrjedniji od 75 mil. kuna)!!!

Do kraja mandata Vlade očekuje se i više od 6,5 mlrd. kn vrijednosti „manjih projekata u
izvedbi”, financiranih kroz darovnice ili „grant sheme”!!!

U ovom trenutku „u izvedbi” je i više od 350 manjih projekata, bez IPARD-a (dodatnih
800 manjih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju)!

Naziv projekta

VRIJEDNOST (HRK)

1. Vodoopskrba i odvodnja: Sustavi vodoopskrbe i odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u
Osijeku, Poreču, Čakovcu i Vukovaru, Nova Gradiška, Županja
1.900.000.000 kn
2. Promet: Gradnja mosta Čiovo i Razvoj zračne luke Dubrovnik (1. faza)
750.000.000 kn
3. Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija pruge Dugo Selo – Križevci
1.300.000.000 kn
4. „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci”
180.000.000 kn
5. Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija 230.000.000 kn
6. Gradnja studentskog doma u Rijeci
112.000.000 kn
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:

4.472.000.000 kn

Priprema velikih (> 10 mil. eura) infrastrukturnih projekata za OPKK 2014.-2020.
Projekti za koje se raspisivanje natječaja za izvođenje radova i ugovaranje očekuje do

Naziv projekta
1. Razvoj Zračne Luke Dubrovnik (2. faza)
2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Rijeka
3. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica
4. Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak
5. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Moslavine
6. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Belišće-Valpovo
7. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Petrinja-Mošćenica
8. Rekonstrukcija studentskih domova u Zagrebu
9. Arheološki park Vučedol
10. Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II
11. Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Virovitice
12. Lučka uprava Osijek – terminal za pretovar rasutih tereta
13. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Vodice-Tribunj-Srima
14. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:

kraja rujna 2015.:

VRIJEDNOST (HRK)
1.300.000.000
851.547.259
614.142.000
345.091.160
301.427.639
291.490.400
275.107.538
220.000.000
130.050.000
114.750.000
102.060.563
94.500.000
93.383.550
66.009.450
4.799.559.559

Ostvareni rezultati za sheme dodjele bespovratnih sredstava darovnice ili grant sheme
• Od 1.7.2013. do 1.12.2014. objavljeni su natječaji i odabrani projekti za dodjelu
bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1 milijarde kuna;
• Natječaji otvoreni u 2014. kod kojih je postupak odabira projekata još u tijeku,
ukupne vrijednosti 230 milijuna kuna;
• Najava novih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz OPKK 20142020 do kraja rujna 2015. godine vrijednosti 5 milijardi kuna;

• UKUPNA VRIJEDNOST DAROVNICA (GRANT SHEMA)
6,23 milijardi kuna

Pregled uplata / isplata iz proračuna EU za RH
u 2014. godini i ostvarena razlika
• Uplaćeno u proračun EU: 460.340.413 eura
• Isplaćeno iz proračuna EU: 548.260.551 eura
• Razlika: + 87.920.138 eura
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija, na dan 31.12.2014.

Nelikvidnost u RH 2008-2014

Stanje PSN 31.12.2014
Vrsta postupka

Broj
zaposlenih

Prijavljeni iznos
obveza mld Kn

851

42.120

61,1

Do 10 mln Kn

6.723

18.028

6,7

UKUPNO

7.578

60.148

67,8

Nagodba sklopljena

2.362

33.507

37,9

Nagodba nije sklopljena

4.632

15.596

20,7

580

11.045

9,2

UKUPNO RIJEŠENO

6.994

49.103

58,6

Ukupno riješeno %

92 %

81 %

86 %

Preko 10 mln Kn

Nagodbe u postupku

Broj
prijavljenih

Stanje proračuna 2007-2014
Rashodi ( mld Kn)

2007

2008

2011

2013

2014

Plaće

19,9

21,6

22,8

21,7

21,4

Materijalni rashodi

7,5

8,5

8,7

8,0

7,5

Subvencije

6,5

6,9

6,6

5,5

5,2

Kamate

5,1

5,3

7,6

9,9

10,3

Naknade
građanima

55,1

60,1

64,7

67,2

67,2

Nabava imovine

3,1

3,3

1,5

1,6

1,6