Damdamin at Pananaw Ng Mga Estudyanteng Kumukuha

DAMDAMIN AT PANANAW NG MGA ESTUDYANTENG KUMUKUHA NG KURSONG ESPSYAL NA EDUKASYON SA UNIBERSIDAD NG MINDANAO SA SIYENSYA AT TEKNOLOHIYA HINGGIL SA DARATING NA MAYO

DIYES ELEKSYON

Isang Panahong-papel na inaharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Mindanao sa Siyensya at Teknolohiya

Bilang Pagtubad sa Isa sa mga Pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Ng I-D

Marso, 2010

DAHONG NG PAGPAPATIBAY Bilang asignaturang Pananaliksik, Damdamin At pagtupad Filipino ang Pananaw Hinggil Ng Sa sa 2, isa sa mga at na pangangailangan 1 Tungo Ng ito na sa sa

Pagbasa

Pagsulat Kumukuha Diyes

pamanahong-papel Mga

pinamagatang Kursong ay

Estudyanteng Na Mayo

Espsyal Na Edukasyon Sa Unibersidad Ng Mindanao Sa Siyensya At Teknolohiya binubuo nina: Jhoe Ivan I. Sillote Jhimrose Patrimonio Darating Eleksyon inihanda at iniharap ng pagnkat ng mananaliksik mula sa I-D na

Mabelle Salas

King Jireh B. David

Tinanggap sa pangalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Mindanao sa Siyensya at Teknolohiya, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Gloria Patlunag Propesor, Filipino

TALAAN NG MGA NILALAMAN

KABANATA I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito
1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5. Depinisyon ng mga Terminolohiya

1 1 2 2 3 4 6 9 9 9 11 11 12 20 20 20 21 22

Kabanata II, Mga kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. 2. 3. 4. Disenyo ng Pananaliksik Mga Respondente Instrumentong Pananaliksik Tritment ng mga Datos

Kabanata IV, Prasentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon
3. Rekomendasyon

Listahan ng mga Sanggunian

Apendiks
A. Pormularyo ng Pagpapatibay ng Paksa at

Pamagat ng Pag-aaral
B. Liham sa Paghingi ng Paghintulot sa Interbyu

23 24 25

C.

Sarbey-kwestyoneyr

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO I. Introduksyon

Ang Halalan sa Pilipinas ay ang arena kung saan ang Elite families sa bansa ay makipagkumpetensya para sa pampulitikang kapangyarihan. Ang mga pamilya ng mga higit na kakaunti yaman makipagkumpetensya para sa munisipyo. Sa halip, binago nya ang mga alituntunin sa halalan sa kanyang pabor. Hanggang sa 1,972 ang halalan sa pilipinas ay maihahambing

sa mga sa mga lungsod ng Estados Unidos sa panahon ng maagang industrialization: flawed, marahil, sa pamamagitan ng pagbili ng mga balota at nga boto, sa ballot-box stuffing , o miscounts, ngunit sa pangkalahatan ay pagpapadala sa kalooban ng mga tao. Ang isang tiyak ay na halaga na ng eleksyon Ang na may kinalaman ng sa mga karahasan itinuturing normal. mga kataga

kinatawan ay nabawasan mula sa apat na taon sa tatlong, at ang mga kataga ng pangulo ay lengthened mula sa apat na taon sa anim na. Karapatan sa pagboto ay unibersal na sa edad na labing-walo. Ang saligang batas na itinatag ng isang Komisyon sa Halalan na kapangyarihan na mangasiwa sa bawat aspeto ng kampanya at halalan. Ang Komisyon sa Halalan enforces at nangangasiwa sa lahat ng batas sa halalan at mga regulasyon at may orihinal na hurisdiksiyon sa lahat ng mga alitan sa mga legal na nagbubuhat sa mga pagkakasalang disputed resulta. Ang pangwakas na desisyon sa lahat ng pambatasan halalan rests sa elektoral tribunals ng Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan. Ang natitirang anim ay mga miyembro ng Senado o ang Kapulungan, na pinili batay sa proporsyonal na representasyon mula sa mga partido sa silidtulugan.

Ang unang pakongreso halalan sa ilalim ng 1,987 saligangbatas ay gaganapin sa Mayo 11, 1987. Pitungpu't-siyam na ng hiwalay na partido na nakarehistro sa Komisyon sa Halalan, at mga botante ay isang malawak na hanay ng mga kandidato upang pumili mula sa: 84 nagpatakbo ng mga kandidato para sa 24 upuan sa Senado, at 1,899 mga kandidato para sa ran 200 upuan House. Ang halalan kalihim ay ng itinuturing lokal na na relatibong malinis, sa kahit lahat na ng ang mga pamahalaan nag-utos

gobernador at mayors sa kampanya para sa Aquino-endorsed mga kandidato. Halalan ng mga resulta ay nagpakita ng isang virtual malinis na maglinis para sa mga kandidato sa pamamagitan ng endorsed Aquino. Ang susunod na hakbang sa redemocratization ay hawakan sa lokal na halalan para sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1980. Higit sa isang daang tao ay pumatay sa eleksyon na may kinalaman sa karahasan sa 1988. Ang Komisyon sa Halalan ng mga ipinagbabawal kasangkot. na partidong pampulitika mula sa pagiging

Layunin ng pag-aaral

Ang layunin ng pamanahong papel na ito ay maibigay ang impormasyon hinggil sa damdamin at pananaw tungkol sa darating na eleksyon sa a dyes ng Mayo at matugunan ang mga sumusunod na tanong:

1.

May pakialam ba ang mga estudyanteng rehestradong

sa COMELEC ng Special Education sa Unibersidad ng Mindanao sa Siyensiya at Teknolohiya sa darating na elksyon? 2. eleksiyon? 3. 4. 5. Sapat ba ang ginagawang pamahalaan upang matugunan Ano ba ang magagawa ng automated machine sa ating Positibo ba ang resulta sa automated eleksyon sa ang problema ng dayaan? problena sa dayaan? atig bansa? May pagbabago bang magaganap sa darating na

3.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Naniniwala ang mga mananaliksik na napakahalaga ng pag-aaral na ito. Maaaring ang impormasyong nasa pamanahong papel na ito ay maging gabay upang mapagbuti ang sestema ng eleksyon sa ating bansa. ay Ang mga impormasyong nkasaad sa pamanahong papel na ito maging salamin ng ating kasaysayan kung ano ang maaaring

nangyayari sa eleksyon sa panahong ito.

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito maaaring malaman ang mga kakulanganng ating COMELEC upang matugunan ang problema sa sestemang ng ating eleksyon. Maisigaw ng mga kabataan ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan.

Bukod

dito,

maeebalweyt

ng

mga

mag-aaral

ang

mga

limitasyon sa kaalaman at ang pag-aaral na dapat linangin ay mapagtuuna ng atensyon.

Kung

gayon,

sa

pamamagitan

ng

pag-aaral

na

ito

inaaasahang na ang mga pag –aaral ay maging mabuting botante at maging resposableng botante sa hinaharap.

4.

Saklaw at limitasyon

Ang pananaliksik na ito ay nakatoun sa pagsusuri sa damdamin at pananaw ng mga mag-aaral hingil sa darating na eleksyon. Saklaw nito ang mga estudyanteng makakaboto na nasa una hanggang ikaapat na taong 2009-2010 sa Special Education sa Unibersidad ng Mindanao sa siyensya at teknolohiya.

Nalilimitahan ang pag-aaral na ito sa mga mkakabontong estudyante sa una hanggang ikaapat na taon Sa Unebersidad ng Mindanao sa Siyensiya at Technolohiya na kumukuha ng Special Education sapagkat halos lahat ng mga estudyante ay kabataan at mga una pang bubuto (first time voter).

Naniniwala ang mga mananaliksik sa kasalukuyang panahon ang pinakamainam magkaroon ng ganitong pag-aaral upang matugunan ang kakulangan ng kaalaman hinggil oagbabagong magaganap sa setema n gating eleksyon hindi lamang ng mga respondent kundi

pati na ang publiko sa kabuuan.

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANANLIKSIK

1.

Disenyo ng Panananliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng paraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang damdamin at pananaw tungkol sa darating na eleksyon ng mga respondante.

2.

Mga Respondante

Ang mga piniling respondanter sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral sa una haggang ikaapat na taon sa kolehyo ng Special Education ng Unibersidad ng Mindanao Sa Siyensiya at Teknolohiya ng Cagayan de oro city sa ikalawang semester ng taonakademiko 2009-2010.

Ang piniling respondante ay yong mga studyante na na rehestro sa COMELEC at pwd ng makaboto sa darating na eleksyon. Samakatuwid ang mga mananaliksik ay gumagamit sa paraan ng pg susurbey na “random sampling”. Sa kabuuan ang mga resulta ng surbey at pursyento ng aming mga datos na makukuha ay dumedepende kung gaano karami ang botante mula sa unang taon sa kolehyo hanggang kaapat na taon sa kolehyo ng mga respondante.

KWESTYUNER

1.Sa pananaw mo, may pagbabago bang maibigay ang mga kumandidato . ngayun?

Oo

Hindi

2.Nakakasiguro ka ba na walang mangyayarng dayaan sa darating na eleksiyon?

Oo sa Tingin

Hindi mo, ipektibo ba ang ikinakampanya nilang “Ako ang

Simula” na nagsasabing mging wais ang manboboto. .Nagatanda naba tayong mga Pilipino sa pagboto o magpapdala parin sa ipinambigay ng mga kandidato. 5.Sa boto mo,May pagbabago bang magaganap sa ating bansa? 6.Nabighani /Napapaniwala kaba sa mga ipinakitang plataporma nag bawat kamandidato? 7. Sa lahat na kumandidato bilang Pangulo sa pilipinas may nkita kabang may abilidad na mangulo sa ating bansa? Boboto ka ba sa eleksyon? 1. dayan? 2. May epekto ba sa buhay ng mga Pilipino sa ngayon ang darating na eleksyon? Ang automated eleksyon ba ang magiging solusyon sa

3.

May ginagawa ba ang komelek upang maiwasan ang dayaan

ngayon eleksyon?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful