You are on page 1of 10

Haba unha vez un pas moi afastado que tia uns habitantes un pouco especiais ...

- 1-

N__________
C__________
Fl_______
_

No pobo dos ollos vivan moitos ollos que todos eles miraban o sol, as nubes, os animais, as
plantas ... Pero non podan facer outra cousa nada mis que mirar.
- 2-

O pobo das orellas estaba cheo de orellas grandsimas que podan escoitar todo: o canto dos
paxaros, o vento cando bufaba, a msica... Pero non podan facer nada mis que escoitar.
- 3-

Tamn estaba o pobo dos narices, con narices de todos os tamaos,mis grandes,mis pequenos,
que estaban todo o da a ulir: perfumes, a lea queimada, a froita e outros alimentos... Pero non
podan facer outra cousa nada mis que ulir.
- 4-

E como non, un pouco mis lonxe, o pobo das bocas, haba bocas de todas as formas posibles:
gordas, finas, que falaban moito, que ran., que cantaban, que gritaban, que coman, que
mastigaban ... Pero non podan facer nada mis.
- 5-

O pobo das mans no que haba mans moi longas, curtas, con uas mordidas, con uas pintadas.
Dedicbanse a tocalo todo: a terra mollada, as pedras speras, a auga fra ... Tamn
aplaudan,chocaban unhas con outras, saudaban ... Pero non podan facer outra cousa.
- 6-

E as pasaban os das nestes pobos: os ollos mirando, as orellas escoitando, os narices ulindo, as
bocas gustando e as mans tocando, ... Pero estaban todos moi aburridos.
- 7-

Un da paseando atopronse un habitante de cada pobo e falando pensaron que sera moi
interesante xuntarse todos. E as o fixeron: reunronse e os ollos foron buscar as orellas, despois
unha boca e un nariz e por ltimo unhas mans. Pero non podan facer outra cousa nada mis
que mirar.
E as puideron facer moitas mis cousas todos xuntos: mirar, escoitar, ulir, falar, gustar, tocar era
moito mis divertido
- 8-

E desde aquel da xa non era o pas dos cinco sentidos, converteuse no pas de moitos nenos e
nenas que bailaban e cantaban e eran moi amigos e divertanse moitsimo.
- 9-