You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2015 – 2016
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Anul I
Facultăţile care au programe de masterat pe 3 şi 4 semestre, mai
puţin masteratele IME în profil mecanic
Anul II
Facultăţile care au programe de masterat pe 4 semestre

Anul II
Facultăţile care au programe de masterat pe 3 semestre, mai
puţin masteratele IME în profil mecanic
I
Anul I
Masterate IME, domeniul mecanic

Anul II
Masterate IME, domeniul mecanic

Anul I
Facultăţile care au programe de masterat pe 3 şi 4 semestre, mai
puţin masteratele IME în profil mecanic

Anul II
An finalizare programe de masterat pe 4 semestre Facultatea
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

II
Anul II
An finalizare programe de masterat pe 4 semestre
Facultatea Litere şi Ştiinţe
Facultatea Ştiinţe Economice
Anul I
Masterate IME, domeniul mecanic
SESIUNI DE TOAMNĂ

01.10.2015 – 23.12.2015
24.12.2015 – 06.01.2016
07.01.2016 – 20.01.2016
21.01.2016 – 14.02.2016
15.02.2016 – 21.02.2016

Activităţi didactice - (12 săptămâni)
Vacanţă iarnă - (2 săptămâni)
Activităţi didactice - (2 săptămâni)
Sesiune de examene - (4 săptămâni)
Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)

01.10.2015 – 09.12.2015
10.12.2015 – 23.12.2015
24.12.2015 – 06.01.2016
07.01.2016 – 13.01.2016
14.01.2016 – 20.01.2016
21.01.2016 – 23.01.2016
24.01.2016 – 20.02.2016
26.02.2016 – 08.03.2016
09.03.2016 – 15.03.2016
01.10.2015 – 23.12.2015
24.12.2015 – 06.01.2016
07.01.2016 – 17.02.2016
18.02.2016 - 21.02.2016
01.10.2015 - 23.12.2015
24.12.2015 – 06.01.2016
07.01.2016 – 13.01.2016
14.01.2016 – 20.01.2016
21.01.2016 – 23.01.2016
24.01.2016 – 20.02.2016
26.02.2016 – 08.03.2016
09.03.2016 – 15.03.2016

Activităţi didactice - (10 săptămâni)
Sesiune de examene - (2 săptămâni)
Vacanţă iarnă - (2 săptămâni)
Continuare Sesiune de examene - (1 săptămână)
Sesiune de restanţe (1 săptămână)
Sesiune de reexaminări 1
Practică lucrare disertaţie - (4 săptămâni)
Finalizare lucrare disertaţie
EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)
Activităţi didactice + examene - (12 săptămâni)
Vacanţă iarnă - (2 săptămâni)
Activităţi didactice + examene - (6 săptămâni)
Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
Activităţi didactice + examene - (12 săptămâni)
Vacanţă iarnă - (2 săptămâni)
Activităţi didactice + examene - (1 săptămâni)
Sesiune de restanţe (1 săptămână)
Sesiune de reexaminări 1
Practică lucrare disertaţie - (4 săptămâni)
Finalizare lucrare disertaţie
EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)

22.02.2016 – 31.05.2016

Activităţi didactice - (14 săptămâni)

01 .06.2016 – 30.06.2016

Sesiune de examene - (4 săptămâni)

22.02.2016 – 04.05.2016
05.05.2016 – 25.05.2016
26.05.2016 – 01.06.2016
02.06.2016 – 08.06.2016
09.06.2016 – 06.07.2016
11.07.2016 – 17.07.2016
18.07.2016 - 22.07.2016
22.02.2016 – 04.05.2016
05.05.2016 – 18.05.2016
19.05.2016 – 25.05.2016
26.05.2016 – 28.05.2016
29.05.2016 – 25.06.2016
30.06.2016 – 06.07.2016
07.07.2016 – 13.07.2016

Activităţi didactice - (10 săptămâni)
Sesiune de vară - (3 săptămâni)
Sesiune de restanţe (1 săptămână)
Sesiune de reexaminări 1
Practică lucrare disertaţie - (4 săptămâni)
Finalizare lucrare disertaţie
EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)
Activităţi didactice - (10 săptămâni)
Sesiune de vară - (2 săptămâni)
Sesiune de restanţe (1 săptămână)
Sesiune de reexaminări 1
Practică lucrare disertaţie - (4 săptămâni)
Finalizare lucrare disertaţie
EXAMEN DE FINALIZARE (DISERTAŢIE)

22.02.2016 -30.06.2016

Activităţi didactice + examene – (18 săptămâni)

01.09.2016 – 07.09.2016
08.09.2016 - 14.09.2016

Sesiune de restanţe - (1 săptămână)
Sesiune de reexaminări -1

ou=PG University of Ploiest.05.2016 Anul I Anul II (TPP. Studenţii anilor II încheie anul universitar după susţinerea examenului de disertaţie.07.2016 – 30.2016 20. o=IT&C Department. Studenţii anilor I de la toate facultăţile vor fi în vacanţa de vară în perioada 01.07.Note 1. FSE.2016 04.05. FLS) Anul II (IPG) 30. Structura a fost discutată şi avizată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 06. 3.04.05.05.2016 2.2016 31.31 13:08:50 +03'00' .2015 Structura a fost discutată şi aprobată în Şedinţa Senatului Universitar din 15. 4.2016. În datele de 19 și 20 iunie 2016 nu vor fi programate examene . Recuperările pentru zilele libere de Paşti se vor realiza potrivit tabelului de mai jos Data ale cărei activităţi se recuperează 29.05. email=dtic@upg-ploiesti.07.05.09.2016 03. c=RO Date: 2015.ro.2015 IT&C Department Digitally signed by IT&C Department DN: cn=IT&C Department.07.2016 - 19.