You are on page 1of 3

jornada:

JORNADA SOBRE

"EL MODELO ALEMÁN DE FORMACIÓN


PROFESIONAL"

"LANBIDE HEZIKETAREN EREDUA


ALEMANIAN"

ORGANIZAN/ANTOLATZAILEAK:

LUGAR Y FECHA LEKUA ETA EGUNA:

 Lugar: Koldo Mitxelena Kulturunea,  Lekua: Koldo Mitxelena


Sala de Actos Kulturunea, Areto Nagusia
 Dirección: Urdaneta 9, 20006  Helbidea: Urdaneta 9, 20006
Donostia San Sebastián Donostia
 Día: 19/11/2015  Eguna: 2015/11/19
 Hora: 9:30 -14:30  Ordutegia: 9:30 -14:30
BORRADOR DE PROGRAMA - EGITARAUAREN ZIRRIBORROA

9:30- Recepción/Harrera
9:45
9:45- FES / Ikastolen Bienvenida Ongi-etorri ekitaldia
10:00 Elkartea / EKAI
Center /
10:00- EKAI Center El Modelo Alemán de Formación Alemaniako Lanbide
11:00 Profesional. I. INTRODUCCIÓN Heziketaren eredua.
DESCRIPTIVA I. SARRERA DESKRIPTIBOA
11:00 - Fundación FES El Modelo Alemán de Formación Alemaniako Lanbide
12:00 Profesional. II. MODELO ACTUAL . Heziketaren eredua.
RELACIÓN CON LA EMPRESA Y II.GAURKO EREDUA.
PRESTIGIO SOCIAL. ENPRESAREKIKO HARREMANAK
ETA ARRAKASTA GIZARTEAN
12:00 - Pausa café /Etenaldia eta kafea
12:30
12:30- Fundación FES El Modelo Alemán de Formación Alemaniako Lanbide
13:30 Profesional. III. POLÍTICAS PÚBLICAS Heziketaren eredua.
III. POLITIKA PUBLIKOAK
13:30 - EKAI Center El Modelo Alemán de Formación Alemaniako Lanbide
14:15 Profesional. IV. INTERÉS DEL MODELO Heziketaren eredua.
PARA EL PAÍS VASCO IV. EUSKAL HERRIENTZAT
EREDU HONEK DUEN
GARRANTZIA
14:15 - Despedida y cierre /Amaiera
14:30
INSCRIPCIÓN IZENEMATEA

La inscripción puede realizarse por: Izenematea modu hauetan egin daiteke:


 Email en la dirección ekai@ekaicenter.eu  Emailez: ekai@ekaicenter.eu helbidean
 Llamando por teléfono al número 943250104.  Telefonoz: 943250104 zenbakian.
Es necesario dar los siguientes datos: Beharrezkoa da honako datuak ematea:
 Nombre y apellido  Izena eta abizena
 DNI  N.A.
 Teléfono de contacto  Kontakturako telefonoa
 dirección de correo electrónico  kontakturako helbide elektronikoa

Jardunaldia dohainik izango da / La asistencia será gratuita

Itzulpen zerbitzua izango da alemanez eta gazteleraz / Habrá servicio de


intérprete en alemán y castellano