You are on page 1of 2

Kita mestilah bersikap

Kita haruslah bersikap

seperti../contohnya../misalnya/umpamanya

Kita wajarlah bersikap


Kita hendaklah bersikap

belas kasihan (bersimpati)


bertimbang rasa
murah hati
prihatin
berdikari
mengakui kesalahan diri
insaf akan kesalahan diri /()
sedia memaafkan
berdisiplin / bertatatertib ()
berhemah tinggi
kesopanan / bersopan santun /beradab / berbudi bahasa
ramah mesra
rendah diri / merendah diri
saling menghormati
taat setia / taat kepada .. /
kepercayaan kepada Tuhan
mematuhi peraturan .
menepati masa
menghargai masa
menepati janji
harga diri /
kasih sayang (penyayang)
menjaga kebersihan persekitaran
menyayangi alam sekitar
peka terhadap isu alam sekitar
kebersihan fizikal dan mental .
menjaga kebersihan diri
menjaga kesihatan diri
menjaga keselamatan diri
semangat kesukanan
adil / saksama /
kebebasan
keberanian / berani
berhati-hati / cermat / berwaspada
berjimat-cermat
Kejujuran
amanah
ikhlas
cintai ilmu / mencintai ilmu
kerajinan / rajin / ringan tulang / tekun
dedikasi
gigih / tabah / (tidak berputus asa) ()

bersungguh-sungguh
berazam
keyakinan
rasional / berfikir secara bijaksana
bijaksana
cinta akan negara / patriotik
keamanan dan keharmonian
bekerjasama / bergotong-royong
toleransi / bertolak ansur ,
sabar
perpaduan
kesyukuran / bersyukur /
kesederhanaan
mengenang budi
menghargai jasa
semangat bermasyarakat
semangat kejiranan
tolong-menolong / bantu-membantu
bermuafakat
peka terhadap isu-isu sosial
semangat setiakawan
Berusaha
memberi salam
Berfikiran terbuka
sifat kepimpinan
berdisplin
semangat perjuangan
kesedaran