You are on page 1of 1

zdravie

CBD
- univerzlny
udskho tela
zkosti, ke, boles, epilepsia, ekzmy,
roztrsen sklerza i dokonca
zriedkav choroby, ktor maj
genetick prinu. Toto je len
zkladn kla neduhov, od ktorch nm
doke uavi kanabidiol, znmy aj pod
skratkou CBD. Objavuj sa nov a nov
choroby, pri ktorch tto prrodn ltka zskavan zkvetov konopy
siatej pomha. A vedci po celom svete, samozrejme, asn nad
monosami, ktor tento univerzlny harmoniztor tela prina
v prospech nho zdravia.

14

protizpalov,
antispazmatick,
antioxidan,
protirakovinov,
pomha pri anxietch,
proti vracaniu,
podporuje zdrav spnok,
prispieva k zdravej pokoke,
pomha pri vysokom onom tlaku,
pri roztrsenej sklerze,
zniuje naptie astres.

slovenka zdravie rodiny I oktber I 2015

Jednm z dvodov, preo si CBD


tak dobre rozumie s udskm telom,
je endokanabinoidn systm. Vedci
dokzali, e tento systm v naom
organizme zodpoved za sprvne
fungovanie mnohch telesnch funkci.
Ak nie je v rovnovhe, me djs
k celej kle zdravotnch problmov.
Sasou tohto dmyselnho systmu
s takzvan endokanabinoidn
receptory. Ako kik do zmky k nim
vie zapadn aj CBD, ktor pomha
tieto systmy harmonizova, a tm
zmierova alebo liei zdravotn
akosti. Takto receptory mme
naprklad vkoi, a preto je CBD
vborn pri zmierovan inkov
chronickch konch ochoren, ako
je naprklad psoriza alebo akn.
O kanabidiol s nepopieratenmi

Liek na stresovan
duu

Na Slovensku je kanabidiol stle


na zozname zakzanch ltok,
v zkone veden ako psychotropn
ltka. Podobn zkony m aj
Kanada a sasti aj USA. Je to vak
v rozpore s mnohmi klinickmi
tdiami. To, e CBD psychoaktvny
nie je, dokzal naprklad v roku
2011 v rozsiahlej tdii tm
renomovanch vedcov z Univerzity
v So Paule pod vedenm Mateusa
Machada Bergamaschiho.
Vo vetkch krajinch Eurpskej
nie je CBD leglny, bene sa
s nm obchoduje a je povolen
ho uva v rozmanitch formch.
Iba Slovensko na zmenu v zkone
stle ak. alie klinick tdie
njdete naprklad na strnke
www.cbdepot.eu.

inn pomoc
proti bolesti

foto: archv

inky CBD

Ke od sprvnych
receptorov

text: Pavol Remi

take je bezpen aj pre mal deti.


Nie je mon sa nm predvkova,
tvrd Michal Tzsr z neinvestinho
fondu Preo nie konope?,
ktor sa vyuitm konopy zaober
od roku 1998.

Mali by ste
vedie!

Mono poznte ten stiesnen pocit,


ke mte s na pohovor do prce
alebo mte prezentova projekt pred
kolegami. U mnohch z ns nastupuje
trma, ktor me prers a
v chronick zkos. Aj na takto
stresov situcie me pomc
CBD, pretoe m antidepresvne,
antipsychotick a anxiolytick inky.
V roku 2011 to dokzal tm vedcov
pod vedenm M. Bergamaschiho.
Pacientov so socilnou fbiou nechali
hovori na urit tmy na verejnosti
a pritom im podvali CBD. Vsledky
ukzali, e sa prezentujcim znil stres,
upravil tep a vzrstla ich celkov
pohoda. ijeme vrchlej, na vkon
orientovanej dobe a sme neustle pod
tlakom. asto sa nevieme uvoni,
zrelaxova a kad z ns sem-tam
pocti aj zkos. CBD preto povaujem
za skvel prostriedok, ktor nm me
pomc uvoni sa a bez vedajch
inkov zmierni civilizan stres,
potvrdil zistenia pna Bergamaschiho
Michal Tzsr.

harmoniztor

e sa povie marihuana,
vina z ns si predstav
euforick stavy, ktor prina
jej konzumcia. Tieto
inky m na svedom najm ltka THC,
ktor je v indickom konope alebo
konope siatej obsiahnut spolu
s almi asi 80-timi kanabinoidmi.
Najviac zastpenm kanabinoidom
v marihuane je vak CBD, ktor
nem iadne psychoaktvne inky,
take by ste sa mrne vaka nemu
pokali navodi si stavy ako pri poit
THC. Zato m vak nesmierny
vznam v medicne, kozmetickom
priemysle, ale aj v oblasti benho
kadodennho uvania, podobne
ako ke preventvne uvame vitamny.
Tto zzran ltku by sme prvom
mohli nazva aj harmoniztorom
udskho tela. Kanabidiol okrem
toho nem iadne vedajie inky,

antioxidanmi inkami maj


v sasnosti vek zujem aj kozmetick
firmy. Pridvaj ho do krmov, pretoe
dokzatene spomauje starnutie
pokoky a je inn aj proti vrskam.

Preventvna denn dvka pri


rekreanom uvan je vkrajinch,
kde je CBD leglny, p miligramov.
Kee je vak kanabidiol vrazne
antispazmatick a psob aj proti
bolesti, dokonca dokzatene pomha
v boji proti rakovine, uvaj ho aj
smrtene chor pacienti. Terapeutick
dvky s potom aj 40-krt vyie
a dosahuj aj 200 miligramov denne.
Doteraz nie je znmy prpad intoxikcie,
kanabidiol to jednoducho nem
v povahe.

epilepsiou. Najm pri najhorch


formch, ke diea zaije za de aj
40 zchvatov a nepomhaj iadne
lieky, sa CBD ukzal ako vek pomocnk
pri zmiernen zchvatov. alou
kategriou s takzvan zriedkav
choroby, ktor sa najastejie
vyskytuj u det, svisia s genetickm
pokodenm s asto zlmi vyhliadkami
na dlh ivot. Sprievodnmi javmi
s spazmy, bolesti, ke. Kanabidiol

pomha zmierova tieto prejavy.


Plat to aj naopak, pri starch uoch,
ktor s najrizikovejou skupinou
vskytu neurodegeneratvnych ochoren,
ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova
choroba. Nu, aj pre ud v produktvnom
veku teda plat, e prevencia je najlepm
liekom.

VEurpe leglne,
na Slovensku zatia
zakzan

V krajinch Eurpskej nie je ist


CBD zskavan z kvetov konopy
siatej vone obchodovaten ako
chemick ltka. Tak, ako sa ukazuj
jeho blahodarn inky na udsk
organizmus, stpa aj dopyt po tomto
mocnom harmoniztorovi najm
v oblasti kozmetickho priemyslu,
medicny, ale aj v rmci rekreanho
uvania, ak chcete, aj preventvneho.
V Eurpe sa predva CBD naprklad
v podobe kapsl na perorlne uvanie
alebo dokonca ako npl do eCigariet.
Na Slovensku je vak CBD ete stle
neleglny, pretoe poda zkona je
zaraden do druhej kategrie omamnch
a psychotropnch ltok. A to napriek
tomu, e na zklade mnohch
expertz bolo dokzan, e CBD
psychotropn nie je. Verme, e toto
nedorozumenie, ktor je, ia, zakotven
aj v naich zkonoch, poslanci o najskr
zmenou zkona uved na prav mieru
a aj Slovensko sa zarad medzi ostatn
eurpske krajiny, dodva na zver
Michal Tzsr.

Pre deti istarch ud

Antispazmatick a upokojujce inky


CBD by mohli zaujma aj mamiky,
ktorch dieatko trp naprklad detskou
2015 I oktber I slovenka zdravie rodiny

15