You are on page 1of 4

SEND ALL PROMOS TO 8888

1st TRICK (TEXT ONLY)


Option 1:txt with COC+free fb

Load: 85 pesos

Text: 1100 txt to all network

Validity: 30 days

1. ATXT80 send to 8888


2. GT5 send to 8888 (every 7am-9am ONLY)
FOR BALANCE INQUIRY: ATXT STATUS send to 8888
ADD-ONS: WALA (Pure text promo only)
Option 2:

Load: 139pesos

Text: 1020 (allnet)

Validity: 30days
1. GOTXTALLD20 (hintay ng confirmation)
2. GOTSCOMBOKFSF119 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
5pesos = GT5 (1k txt) available from 7am-9am
20pesos = GOTXTALLD20 (1k txt)

2nd TRICK (TEXT & CALL) = 183pesos

Text: 1020 (allnet)

Call: 510 mins

Validity: 30days
1. GOCTCOMBODD32 (hintay ng confirmation)
2. GOCOMBOAKFSF151 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
32php = GOCTCOMBODD32 (1k txt + 500mins)
20php = GOTXTALLD20 (1k txt)
20php = GOCALLD20 (500mins)
5php = GT5 (1k txt) available from 7am-9am

3rd TRICK (TEXT & SURF)


Option 1

Load: 257

Text: 1000 (allnet)

Surf: 1010mb (1gb)

Validity: 30days
1. GOTSCOMBOKEA36 (hintay ng confirmation)
2. GOTSCOMBOHAF221 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
36php = GOTSCOMBOKEA36 (1gb)
20php = GOTXTALLD20 (1k txt)
5php = GT5 (1k txt) available from 7am-9am
Option 2

Load: 223

Text: 1000 (globe/tm)

Surf: 1010mb (1gb)

Validity: 30days
1. GOTSCOMBOKEA36 (hintay ng confirmation)
2. GOTSCOMBOGAF187 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
36php = GOTSCOMBOKEA36 (1gb)
15php = GOTXTD15 (1k txt)

4th TRICK (TEXT, CALL & SURF)


Option 1

Load: 288

Text: 1000 (allnet)

Call: 510mins

Surf: 1010mb (1gb)

Validity: 30days
1. GOCOMBOAHAF241 (hintay ng confirmation)
2. GOCOMBOGKEA47 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)

52php = GOCOMBOGHEFSA52 (1k txt + 500mins + 1gb)


47php = GOCOMBOGKEA47 (500mins + 1gb)
36php = GOTSCOMBOKEA36 (1gb)
32php = GOCTCOMBODD32 (1k txt + 500mins)
Option 2

Load: 257

Text: 1000 (globe/tm)

Call: 510mins

Surf: 1010mb (1gb)

Validity: 30days
1. GOCOMBOAGAF210 (hintay ng confirmation)
2. GOCOMBOGKEA47 (hintay ng confirmation)
3. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
47php = GOCOMBOGKEA47 (500mins + 1gb)
36php = GOTSCOMBOKEA36 (1gb)

5th TRICK (CALL, TEXT, & UNLI SURF)

Load: 756

Text: 20 (allnet)

Call: 10mins

Surf: UNLI DATA (800 MB per DAY CAPPING via GLOBE FUP)

Validity: 30days
1. GOCOMBOAKFF756 (Hintay ng confirmation)
2. GOSAKTO STATUS
ADD ONS: (after successful registration)
5php = GT5 (1k txt) available from 7am-9am
20php = GOTXTALLD20 (1k txt)
20php = GOCALLD20 (500mins)
32php = GOCTCOMBODD32 (1k txt + 500mins)

Lahat po ng PROMO CODES sa bawat trick na nabanggit ay i-sisend sa 8888.


Text the <PROMO CODE> to 8888
Text GOSAKTO STATUS to 8888 (para malaman ang kasalukuyang promo subscription,
balance ng subscription, lahat ng info tungkol sa Gosakto mo)
FOR GLOBE SIM ONLY (REGULAR & LTE SIM)
GUSTO MO BA MAG EXTEND NG PROMO? PILIIN ANG NAAYON SA GAMIT MO NA

PROMO.

1ST TRICK: GOTSCOMBOKFSF119 (ALL NET TEXT ONLY)

2ND TRICK: GOCOMBOAKFSF151 (ALL NET TEXT AND GLOBE/TM CALL)

3RD TRICK: (Option 1) = GOTSCOMBOHAF221 (ALL NET TEXT & SURF)

(Option 2) = GOTSCOMBOGAF187 (GLOBE/TM TEXT & SURF)

4TH TRICK: (Option 1) = GOCOMBOAHAF241 (GLOBE/TM CALL, ALL NET TEXT &
SURF)

(Option 2) = GOCOMBOAGAF210 (GLOBE/TM CALL, GLOBE/TM TEXT & SURF)

5TH TRICK: GOCOMBOAKFF756 (ALL NET TEXT, GLOBE/TM CALL & UNLI DATA)
NOTE:
Kung gusto mag extend. Dapat hindi pa ubos or fully consumed ang specific na promo na gusto
i-extend.
Sundan maigi ang steps. Sensitive sa SPACE ang bawat code kaya siguraduhin na walang
SPACE before or after ng code.
Kung gusto mag extend. Piliin ang tamang pang-extend. Wag na ipilit yung hindi pwede.
AT MATUTONG MAG BASA-BASA AT UMINTINDI.
GUSTO MO MAG GT5?
From 7AM - 9AM only.
Pwede lamang gawin sa:
1ST TRICK, 2ND TRICK, 3RD TRICK OPTION 1, 4TH TRICK OPTION 1, 5TH TRICK