You are on page 1of 2

Phn tch KQXS min Trung ngy 16-10-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min trung ca hm nay.

Xem truc tiep xo so mien bac nhanh nht.|


Mi cc bn xem li kt qu x s min trung ngy hm qua:

Nhn kt qu nhanh nht DK TKMB2 gi 8985


XSMT - Kt qu x s Nng - XSDNG: Gii c bit v 96
XSMT - Kt qu x s Khnh Ha - XSKH: c bit v 75
Cp nht thng tin bong da ngoai hang anh nhanh nht.||
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Nhn kt qu nhanh nht DK TKMB2 gi 8985


Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min trung l:
D oan XSMT - X s Bnh nh - XSBDH
L t : 23 32
D oan XSMT - X s Qung Bnh - XSQB
L t : 91 19
D oan XSMT - X s Qung Tr - XSQT
L t : 58 85
Mua vps r nht.
Chc cc bn may mn!!!