PENGHARGAAN

Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran Pengajian Am saya iaitu Cikgu Mohd Sobri Bin Mahmood kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Baling,Encik Zulkifli Bin Yusof yang telah membenarkan kami menyiapkan folio ini.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penjaga saya iaitu Abd Razak Bin Abd Rahman yang sentiasa memberi dorongan,galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.Kepada rakan-rakan saya,ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala cadangan,tunjuk ajar dan bantuan yang telah saya kongsikan bersama.

PENDAHULUAN

Nama saya Muhamad Shamsul Bin Musa.Saya belajar di tingkatan 6A2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Baling,Kedah Darul Aman.Sebagai memenuhi keperluan mata pelajaran Pengajian Am,saya diwajibkan membuat sebuah folio yang bertajuk Amalan Pemakanan dan Gaya Hidup Sihat.

Saya memilih tajuk Amalan Pemakanan dan Gaya Hidup Sihat kerana ingin mengetahui lebih mendalam lagi tentang tajuk ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful