PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR

Persiaran Barat Off Jalan Barat 46505 Petaling Jaya No. Tel : 03-7957 4144 / 7957 5066 Email : general@pkns.gov.my Laman Web : www.pkns.gov.my
Jawatan Dipohon :
Nama :_______________________________________________________________________________ No. Kad Pengenalan Lama : ______________________ Alamat : ________________________________ Baru : ______________________ Tempat Lahir :___________________________ Tarikh Lahir : ____________________________ Telefon Rumah : __________________ _ Warganegara : _______________ Umur : _______________ Jantina :_________________________ Taraf Perkahwinan : ________________ ________________________________ ________________________________ Poskod :________ Bandar :__________________ GAMBAR TERBARU UKURAN PASPORT

H/P : ________________ Pejabat :_______________________

Agama : ____________________ Bangsa : ______________

Nama Isteri/Suami : Nama Anak-anak No. KP : i. ii. Pekerjaan : iii. iv. Nama dan Alamat Saudara terdekat yang boleh dihubungi : Umur

No.KP/Sijil Beranak

Telefon : PENDIDIKAN DAN KELAYAKAN Nama Kursus Sijil/ Diploma/Ijazah Tahun Diperolehi Keputusan/ Pencapaian
*nyatakan CGPA

Institusi

Keputusan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat SPM Nyatakan jika mendapat Biasiswa Persekutuan/Negeri atau sebarang Biasiswa Keterangan-keterangan lain yang ada hubungan dengan kelayakkan masuk jawatan yang dipohon

Pengetahuan Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lain-lain (Nyatakan)

Pertuturan

Tulisan

Keterangan-keterangan mengenai kegiatan luar semasa di sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi :

Butir-butir jika menjadi ahli sebarang Kelab, Pertubuhan dan Persatuan:

PENGALAMAN KERJA Jawatan Nama, Alamat & No. Tel. Majikan Tempoh Dari Hingga *Gaji terakhir

PERAKUAN DIRI (BUKAN KELUARGA) Nama Alamat Telefon Pekerjaan

Sila sertakan salinan-salinan berikut yang telah disahkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sijil/Diploma/Ijazah Sijil Berhenti Sekolah Kad Pengenalan Sendiri, Suami/Isteri dan Ibu Bapa (Jika masih hidup) Sijil Kelahiran Sendiri Surat Nikah Sijil Kelahiran anak-anak Lain-lain sijil yang berkenaan

* Bagi calon lepasan institusi pendidikan swasta atau luar negara, dikehendaki melampirkan salinan surat pengiktirafan kelayakan ijazah/diploma dari Unit Pengiktirafan Kelayakan, JPA. Saya mengaku bahawa butir-butir yang tercatat di atas adalah benar. Saya tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan tidak pernah didapati bersalah oleh sebarang mahkamah kerana sesuatu kesalahan jenayah dan mengaku jika didapati keterangan-keterangan di atas tidak benar, Perbadanan boleh menamatkan Perkhidmatan saya dengan serta-merta, tanpa apaapa sebab.

Tarikh : _________________

Tandatangan Pemohon :_________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful