You are on page 1of 1

OLA FREDERIC, LLUNE, ROC I XIM SOM SE CLASE DES LLOPS VAM ENA E SERCARTE TOTES SES COSES

CE MUS EVIES DEMENAT VAM ENA E SERBURISTERIE I VAM CUMPRA REGELESIE, ENIS ESTRELLAT I ENSENS DESPRES VAM ENA E CAS DUCTO PER SERCA EOSINA ELLA VAM VEURE EN RAMON CE ES PEDIATRE I MUS CURE CUAN ESTEIM MELALTS. DESPRES VAM ENA E ES FORN DE CAN PEDRO E CUMPRA ES LLEVAT, DESPRES VAM ENA E CUMPRA SESPELMETE E UNE BUTIGE ON VENEN COSES PER REGELA. DESPRES VAM PESA PER SA PLASE MENORCE I VAM ERIBA E CAN ROG ON VAM CUMPRA LLEVOS DE CEREBESONS. TE DIXEREM TOTES ECESTES COSES DINS UNE CAPSE CE DIXEREM DINS SE CESETE DES PATI PERCE EN XIM EL VENGI E SERCA EDEU FREDERIC, LLUNE, ROC I XIM UNE BESADE MOLT FORTE DES LLOPS