You are on page 1of 147

OSHO

NARANDASTA KNJIGA
MEDITACIONE TEHNIKE

Prevod Slobodan Vukovi

Naslov orginala
The Orange book

Copyright 1980 Osho International Foundation,


www.osho.com
Copyright 2011 Osho Lotos Knjiga
Sva prava zadraava Izdava
Edicija
Osho Lotos Knjiga
Prevod
Slobodan Vukovi

Objavljeno uz dozvolu
Osho International Foundation
Bahnhofstr. 52
8001 Zurich, Switzerland

Knjiga je nastala kao izvod iz arhive orginalnih radova autora.


OSHO je registrovani zatitni znak Osho International Foundation i moe se
koristiti samo uz dozvolu/licencu.

MEDICINSKO UPOZORENJE:
Bilo koji savjet ili tehnika data u ovoj knjizi nema namjeru da zamijeni usluge vaeg
ljekara, psihoterapeuta ili psihologa. Isto tako, ona nije zamiljena da obezbijedi
alternativu medicinskom tretmanu. Ova knjiga ne nudi dijagnozu ili lijeenje bilo kog
medicinskog ili psihikog problema kojeg vi moete da imate. Prije no to zaponete
intenzivan pristup nekoj od navedenih vjebi, posavjetujte se sa vaim ljekarom.

SADRAJ

NAJVEA RADOST U IVOTU

ZORA
Smijeh,pokret i katarza

JUTRO
Slavlje, rad i igra

POPODNE
Sjeenje, gledanje i sluanje

VEE
Tresanje, plesanje i pjevanje

NO
Matanje, molitva i ljubav

JEDINI PUT

Muzika za Osho meditacije


O autoru
OSHO MEDITACIONI CENTAR

NAJVEA RADOST U IVOTU

Prva stvar je da shavtite ta je meditacija. Sve drugo potom slijedi. Ja vam ne mogu
rei da treba da meditirate, ja mogu samo da vam objasnim ta je to. Ako me
shvatite, vi ete biti u meditaciji; u tome nema prisile. Ako me ne shvatite, vi neete
biti u meditaciji.

TA JE MEDITACIJA?

Meditacija je stanje bez uma. Meditacija je stanje iste svijesti bez ikakvog
sadraja. Obino je va um prepun otpada, ba kao kad je ogledalo prekriveno
prainom. Um je stalno u prometu: misli se kreu, tenje su u pokretu, sjeanja se
kreu, ambicije se kreu - sve je to u stalnom prometu. Tako je iz dana u dan. ak i
kada ste u snu vae misli neprestano rade, to su snovi. To su razmiljanja; to je i dalje
briga i jad. To je priprema za naredni dan, neka skrivena priprema u tebi radi.
Takvo stanje nije meditacija. Upravo njegova suprotnost je meditacija. Kada
nema prometa tada i razmiljanje prestaje, misli se ne kreu, tenje se ne pokreu, ti si
potpuno tih - upravo ta stianost je meditacija. U toj tihosti istina se spoznaje - nikako
drugaije.
Meditacija je stanje bez misli. Ti ne moe otkriti meditaciju pomou uma.
Um tei da ovjekovjei sebe. Ti e nai meditaciju samo ako ostavi misli po strani,
ako bude "hladan", indiferentan, skriven od misli, a promatrati kako misli prolaze, ne
poistovjeivati se sa time, ne misliti "ja sam to".
Meditacija je svjesnost da "ja sam" nije um. Kada svijest prodre dublje u vas,
tada malo po malo ponu nadolaziti neki trenuci - trenuci tiine, trenuci istog
prostora, trenuci prozranosti, trenuci kada se nita ne kree u vama i kada je sve
mirno. U takvim mirnim trenucima ete spoznati ko ste, spoznati ete tajnu ovog
bitisanja.
Dolazi dan, dan velikog blaenstva, kada e meditacija postati vae prirodno
stanje. Misli su neto neprirodno, to nikada ne moe postati vae prirodno stanje.
Kada nema misli, tada smo jedino oputeni. No, to smo izgubili, izgubili smo rajsko
blaenstvo. Ali to se moe povratiti. Samo pogledajte u oi djeteta, tamo ete vidjeti
nevjerovatnu tiinu, bezazlenost.
Svako dijete dolazi na svijet sa meditativnim stanjem ali brzo biva uvedeno u
drutvenu igru - biva nauen kako da misli, kako da kalkulie, kako da bude razlono,
kako da se samodokazuje; ono mora da ui rijei, jezike, koncepcije. Tako, malo po
malo, ono gubi vezu sa vlastitom bezazlenou. Ono biva zatrovano, otrovano od
strane drutva, biva jedan koristan mehanizam. Ono tako vie nije ovjek.
Sve to je potrebno je da taj prostor ponovo zadobijemo. Vi steto poznavali i
prije, zato ste bili iznenaeni kada ste po prvi put spoznao meditaciju - neko veoma

poznato osjeanje se rodilo, kao da je to ve i ranije bilo prisutno. To je istina poznavali ste to i prije ali ste to zaboravili. Dijamant je izgubljen u gomili smea. Ali
ako bi to smee razgrnuli, ponovo bi nali taj dijamant - to je samo vae. To zapravo
nikada ne moe biti izgubljeno, to samo moe biti zaboravljeno. Mi smo roeni kao
meditanti, a onda smo nauili puteve uma. Ali naa prava priroda ostaje negdje
skrivena duboko u nama kao neka podvodna struja. Bilo kog dan, bilo kada, ako se
malo potrudite vi ete otkriti da va izvor i dalje tee tee izvor svjee vode.
Najvea radost u ivotu je da to otkrijete.

MEDITACIJA NIJE KONCENTRACIJA

Meditacija nije koncentracija. U koncentraciji postoji koncentrisanje sebe i


postoji cilj bia koje se koncentrie. To je dualnost. U meditaciji nema nikoga izvana.
To nije koncentracija. Ne postoji podjele na unutarnje i spoljanje. Unutranje se
preliva u spoljnje, a isto tako se spoljanje pretapa u unutranje. Demarkacija, granica,
zatoenost, tu vie ne moe egzistirati. Unutranje je vani, vanjsko je unutra - to je
nedvojna svijest.
Koncentracija je dvojna, dualna svijest: to je razlog zato koncentracija stvara
zamor, to je razlog da kada se koncentriete osjeate se iscrpljenima. Ne moete se
ponovo koncentrisati makar dvadeset etiri sata jer vam trebaju dani odmora da bi se
sasvim oporavili. Koncentracija nikako ne moe biti vaa priroda. Meditacija vas ne
moe zamarati, ne moe vas iscrpiti. Meditacija moe biti stvar cjelodnevna i stalna
iz dana u dan, iz godine u godinu. To moe postati vjenost. To je samo po sebi
relaksacija.
Koncentracija je va in, eljeni in. Meditacija je stanje bez elja, stanje bez
djelovanja. To je oputanje. Vi samo treba da se predate svom biu, a to bie je bie
svega. U koncentraciji um djeluje shodno vaoj odluci: vi neto radite. Koncentracija
dolazi iz prolosti. U meditaciji ne postoji nekog voljnog ina, neke odluke prije toga.
Vine inite nita posebno, vi samo jednostavno budete. U tome ne moe biti nikakve
prolosti, to je nezatrovano prolim. To nema nita ni sa buduim, ono je isto od
svake budunosti. To je ono to Lao Ce naziva wei-wu-wei, djelovanje kroz
nedjelovanje. To je ono to bi zen majstor rekao: Sjeeti u tiini, ne initi nita,
proljee dolazi, i trava raste sama od sebe. Zapamtite - "od sebe" - nita nije bilo
uraeno. Vi nijeste pomagali da trava raste; proljee dolazi, i trava raste sama od sebe.
To stanje kada dopustite da ivot tee sam od sebe - kada ne elite da upravljate, kada
ne elite da nameete bilo kakvu kontrolu, kada ne manipuliete, kada ne prisiljavate
na neku disciplinu, to isto spontano stanje bez stege je meditacija.
Meditacija je u sadanjosti, u pravoj stvarnosti. Ona je neposredna. Vi ne
moete meditirati, vi samo moete biti u meditaciji. Vi ne moete biti u koncentraciji,
ali se moete koncentrisati. Koncentracija je ljudski fenomen, meditacija je boansko
stanje.

IZBOR MEDITACIJE

Od samog poetka pronaite neto to vas privlai.


Meditacija ne treba da bude neto nametnuto. Ukoliko je to nametnuto, to je
jo od samog poetka osueno na propast. Nametnute stvari vas nikada nee uiniti
prirodnim. Nema potrebe da stvarate nepotrebne konflikte. Ovo treba shvatiti jer um
ima prirodno svojstvo da meditira ukoliko mu priutite stvari koje ga privlae. Ako ste
tjelesno orjentisani postoje naini da dosegnete do Boga putem tijela jer i tijelo
pripada Bogu. Ako osjetite da ste orjentisani prema srcu, onda je molitva za vas. Ako
osjetite da ste intelektualno orjentisani, tada meditirajte.
Ali moje meditacije su na neki nain drugaije. Ja sam pokuao da izumim
metode koje mogu koristiti sva tri tipa ljudi. U njima ima mnogo tjelesnog, mnogo
sranog i mnogo intelektualnog. Svo troje se ujedinjuje i oni djeluju na razliite ljude
na drugaiji nain. Tijelo-srce-um: sve moje meditacije idu u istom pravcu. One kreu
od tijela, idu kroz srce, dospijevaju do uma, a onda i dalje.
Zapamtite, sve u emu uivate moe ui duboko u vas; samo tada moe
doprijeti duboko dao vas. Kada uivate, to jednostavno znai da vam se to ugodilo.
Taj ritam se usklauje sa vama; ostvarena je suptilna harmonija izmeu vas i te
metode. Kada uivate u nekoj metodi ne budite pohlepni; ostanite sa tom metodom
koliko god je mogue. Nju moete koristiti jednom, a ako je mogue, i dva puta
dnevno. to je ee budete radili, to ete vie uivati u njoj. Tek kada uivanje
prestane, tek tada odbacite tu metodu; njeno djelovanje je prestalo. Potraite neku
drugu metodu. Nijedna metoda vas ne moe odvesti do samog kraja. Na vaem
putovanju, vi ete morati da promijenite vozove vie puta. Odreena metoda vas vodi
do odreenog stanja. Vie od toga se ne moe iskoristiti, to je potroeno.
Zato dvije stvari treba zapamtiti: kada uivate u nekoj metodi uite to je
dublje mogue u nju ali nemojte postati ovisni o njoj jer ete jednog dana trebati da je
odbacite. Ako budete previe ovisni o njoj, to e postati nalik drogi; neete moi da je
ostavite. Vi vie ne uivate u tome to vam vie nita ne daje ali to je postala
navika. Osoba to moe nastaviti ali e se kretati kao u krugu; to ga nee odvesti dalje
od toga. Zato neka radost bude mjerilo. Ako ima radosti, nastavite, nastavite do
zadnjeg traka radosti. To treba sasvim iscijediti. Ni malo soka nee ostati... ak ni
jedna kap. I tek tada je odbacivanjemogue. Potom odaberite neku drugu metodu koja
e vam ponovo donijeti radost. Mnogo puta osoba treba da mijenja. To je
promjenljivo kod razliitih osoba ali je veoma rijedak sluaj da jedna metoda bude
dovoljna za itavo putovanje. Ali nema potrebe da koristite previe meditacija jer tako
moete da stvorite zbrku, protivrjenosti, i tako moe doi do munine.

Izaberite dvije meditacije i budite uporni. Zapravo, ja bih elio da odaberete


jednu; to bi bilo najbolje. Bolje bi bilo da ponavljate jednu vie puta da bi vam se
ugodila. Tako e ona ii duble i dublje. Vi pokuavate mnogo toga jednog dana
jedno, drugoga dana drugo. A tako izumite i svoju tehniku, a onda stvorite sebi veliku
zbrku. U knjizi o tantri postoji stotinu dvanaest meditacija. Vi biste mogli polueti. Vi
ste ve ludi.
Meditacija nije zabava. Ona ponekada moe biti i opasna. Vi se poigravate sa
osjetljivim, veoma osjetljivim mehanizmom uma. Nekada i mala stvar koje nijeste
svjesni da inite moe postati opasna. Zato nikada ne pokuavajte da izmiljate, ne
stvarajte novo-stvorenu meditaciju. Izaberite dvije i okuajte se u njima nekoliko
nedjelja.

Kada kaem da meditirate, ja znam da kroz meditaciju niko nije stigao; ali
kroz meditaciju dospijevate do mjesta gdje ne-meditacija postaje mogua.

STVORITE PROSTOR ZA MEDITACIJU

Ako moete stvoriti neko posebno mjesto mali hram ili neki ugao u domu
gdje moete meditirati svakog dana tada to mjesto ne koristite za neke druge svrhe
jer svaka svrha ima vlastitu vibraciju. Koristite to mjesto za meditaciju i za nita
drugo. To e mjesto tako postati popunjeno i ekae vas svakog dana. Taj ugao e
vam biti od pomoi, prostor e stvoriti odreenu vibraciju, odreenu atmosferu u
kojoj ete mnogo lake ii sve dublje i dublje. To je razlog zbog ega su izgraeni
hramovi, crkve i damije da postoji mjesto samo za molitvu i meditaciju.
Ako moete odrediti redovno vrijeme za meditiranje, to takoe moe biti od
velike pomoi jer je vae tijelo i va um odreeni mehanizam. Ako ruate svakog
dana u odreeno vrijeme, u to vrijeme e vae tijelo poeti da udi za hranom.
Ponekada ak moete napraviti trik sa time. Ako ruate u jedan sat, i ako na asovniku
bude jedan sat, vi ete biti gladni ak i ako je asovnik neispravan i tada je zapravo
jedanaest ili dvanaest sati. Vi pogledate na asovnik, na njemu je jedan sat, i vi istog
trenutka osjetite glad. Vae tijelo je mehanizam.
Va um je mehanizam, takoe. Meditirajte svakog dana na isto mjesto, u isto
vrijeme, vi ete tako stvoriti udnju za meditacijom u vaem tijelu i umu. Svakoga
dana u odreeno vrijeme e vae tijelo i um traiti da meditira. To e biti od pomoi.
U vama se stvorio prostor koji e postati glad, e.
U poetku je to veoma dobro. Dok ne dospijete do trenutka kada e meditacija
postati prirodna stvar, i kada ete moi meditirati bilo gdje, na bilo kom mjestu, u bilo
koje vrijeme do tada koristite kao pomo te mehanizme tijela i uma. To e vam
omoguiti odreenu klimu: priguite svijetlost, zapalite neki miriljavi tapi u sobi,
obuite odreenu odjeu, ostvarite odreeni nivo, odreenu mirnou, imate neko
prijatno ebe, postavite se u pogodan poloaj. To sve moe biti od pomoi ali nee
usloviti. Ako neko drugi bude to slijedio, to moe za njega biti prepreka. Svako treba
da pronae vlastiti ritual. Ritual jednostavno pomae da budete oputeni i da ekate. A
kada ste oputeni i kada ekate, stvar se dogodi; upravo nalik spavanju, Bog vam tada
doe. Upravo nalik ljubavi, Bog vam doe. Vi to ne moete uslovljavati, ne moete
prisiljavati.

Meditacija je klju koji otkljuava vrata tajne postojanja.

OPUTENI I PRIRODNI

ovjek moe biti opsjednut meditacijom. Opsjednutost je problem: vi ste bili


opinjeni novcem, a sada ste opinjeni meditacijom. Novac nije problem, opinjenost
je problem. Vi ste bili obuzeti trgovinom, sada ste obuzeti Bogom. Trgovina nije
problem ve obuzetost. Osoba treba da bude oputena i prirodna, i da ne bude
opsjednuta niim: ni umom ni meditacijom. Tek tada, neobuzeti, neopsjednuti, kada
jednostavno samo protiete, ono najvie e vam se dogoditi.

ZORA
Smijeh, pokret i katarza

Sve meditacije su suptilan nain da se opijete da vas uine opijenim boanskim.

Prva stvar koju treba uraditi je smijeh jer to daje smjer za itav dan. Ako se
probudite sa smijehom, vi ete ubrzo poeti da osjeate koliko je ivot apsurdan.
Nita nije ozbiljno ak i vae razoarenje je smijeno, ak i va bol je smijean,
ak i vi ste smijeni.

MEDITACIJA SMIJEHOM

Svakog jutra po buenju, prije no to i otvorite oi, protegnite se kao maka.


Protegnite svaki mii svog tijela. Posle tri-etiri minute, drei zatvorene oi, ponite
da se smijete. Smijte se pet minuta. U poetku ete to sami pomoi ali ubrzo e zvuk
vaeg pokuaja proizvesti fini smijeh. Izgubite se u smijehu. To moe u najgorem
sluaju uzeti nekoliko dana dok se stvarno ne dogodi pravi smijeh kao meditacija. Ali
posle nekog vremena e doi spontano i izmijenie potpuno prirodu vaeg
predstojeeg dana.
Za one koji imaju potekoa da se potpuno smiju, ili koji osjeaju da je taj
smijeh laan Osho je predloio ovu jednostavnu tehniku.
Ujutro rano, prije no to ita jedete, popijte bokal tople slane vode. Popij to
brzo jer inae neete moi da popijete puno. Potom nastoj da sve to povratite. To e
biti samo izbacivanje vode - a to e proistiti vae unutranje puteve. Nita drugo nije
potrebno. Postoji blokada tih puteva, i kada eli da se smije, to biva prekinuto.
To se u jogi redovno praktikuje, i to oni zovu "nuno proiavanje". To
veoma proiava i omoguuje proien prut sve blockade nestaju. Vi eteubrzo
uivati u tome i osjeati se proienim tokom celog dana. Smijeh i suze, pa ak i va
govor e potom dolaziti nesmetano iz vaegnajdubljeg centra.
Radite to deset dana i imaete predivan smijeh koji e odzvanjati naokolo.

Meditacija je medicina. To je jedina medicina. Zato zaboravite vae probleme


i samo uite u meditaciju.

MEDITACIJA ZLATNE SVJETLOSTI

Ovo je jednostavana metoda transformisanja i podizanja vae energije. Ovaj


proces treba obaviti najmanje dva puta dnevno. Najbolje vrijeme je rano ujutro,
upravo prije nego ustanete iz kreveta. Onog trenutka kada osjetite da se budite, da ste
budni, uradite to dvadeset minuta. Uradite to tada, istog trenutka, jer kada se budite, vi
ste veoma osjetljivi, prijemivi. Kada se budite, vi ste veoma svjei i uticaj e biti
veoma jak. Ba kada se budite, vi ste vie nego ikada manje u umu, stoga e tu biti
prisutan odreeni otvoreni prostor kroz koji e metoda moi dospjeti do vae
najdublje sutine. Ujutro kada se budite i kada se budi cijela planeta postoji veliki
talas buenja energije u itavom svijetu iskoristite taj talas, nemojte propustiti tu
priliku.
Sve drevne religije obiavaju molitvu ujutro dok sunce izlazi jer izlazak sunca
predstavlja izdizanje energije u cijeloj egzistenciji. U tom trenutku jednostavno
moete da plovite na talasu energije koja se budi; tako e biti lake. Uvee e biti tee,
energije se vraaju natrag; tada se borite protiv struje. Ujutro se kreete sa strujom.
Jednostavno lezite na lea kao to obino leite na krevet. Zatvorite oi. Kada
udiete, zamiljajte veliko svijetlo kako ulazi kroz vau glavu u tijelo, isto kao da
sunce izlazi upravo pored vae glave. Vi ste sasvim prazni, i zlatna svjetlost ulazi u
vau glavu i ide, ide, duboko, duboko, i izlazi kroz vaa stopala. Kada udahnete,
uradite to sa tim zamiljanjem. Zlatna svjetlost e vam pomoi. To e proistiti cijelo
vae tijelo i sasvim ga ispuniti kreativnou. To je muka energija.
A kada izdiete, zamiljajte neto drugo: mrak ulazi kroz vaa stopala, velika
tamna rijeka ulazi kroz vaa stopala, ide nagore i izlazi kroz vau glavu. Radite to
sporo, duboko diite kako biste to mogli zamiljati. To je enska energija. To e vas
smiriti, to e vas uiniti prijemivim, opustie vas i odmoriti. Kreite se veoma sporo,
a upravo pri buenju imate veoma duboko i usporeno disanje jer je tijelo odmorno i
oputeno.
Drugo najbolje vrijeme za ovu tehniku je uvee kada odlazite na spavanje.
Lezite na krevet i opustite se nekoliko minuta. Kada ponete osjeati da ste na granici
budnog stanja isna, upravo u tom trenutku, zaponite ponovo taj proces. Radite to
dvadeset minuta. Ako zaspete dok to radite, tako e biti najbolje, jer e uticaj nastaviti
da se dogaa u vaoj podsvijesti.

Ako ovu jednostavnu metodu budete radili tri mjeseca, vi ete biti iznenaeni
nee biti potrebe za potiskivanjem, promjena je poela da se dogaa.

EKAJTE IZLAZAK SUNCA

Upravo petnaest minuta prije no to sunce pone da izlazi, kada nebo postane
neto svjetlije, ba tada saekajte kao kada ekate voljenu; tako napeto, tako duboko,
sa velikom nadom i uzbuenjem a ipak smireni. Neka tada sunce polako izlazi dok
ga vi posmatrate. Nema potrebe da buljite; moete miriti. Osjeajte kao da uporedo
sa time, i u vama se neto izdie.
Kada sunce izae na horizontu, ponite osjeati kao da je ono blizu vaeg
pupka. Ono izlazi tamo, a tu, u vaem pupku, ono takoe polako izlazi, izdie se
lagano. Sunce tamo izlazi, a tu se unutranja taka svjetlosti izdie. Deset minuta e
biti dovoljno. Tada zatvorite oi. Kada ugledate sunce, stvori se negativ, i kada onda
zatvorite oi, vi ete vidjeti kako sunce sija unutar vas.
To e vas sasvim promijeniti.

SLAVITE IZLAZAK SUNCA

Ustanite ujutro u pet sati prije no to sunce izae. Pola sata samo pjevajte,
mrmljajte, mumlajte, jecajte. Ti zvuci ne treba da imaju nekog smisla; oni treba da
budu ivotni a ne smisleni. Vi treba da u tome uivate, i to je sve u tome je smisao.
Treba da se blago njiete. Neka to bude slavljenje izlaska sunca, i sa time prestanite
kada sunce izae.
To e zadrati odreeni ritam tokom cijelog dana. Vi ete biti usklaeni od
samog jutra, i uoiete da va dan ima drugaiji kvalitet; vi ete poslije toga biti
ljubavniji, briniji, milostiviji, prijateljski manje ete biti grubi, manje ljuti, manje
ambiciozni, manje egoistini.

Ovo je cijela umjetnost meditacije: kako biti duboko u aktivnosti, kako se osloboditi
razmiljanja, i kako energiju koja se troi na razmiljanje pretvoriti u svjesnost

TRANJE, DOGING I PLIVANJE

Veoma je lako i prirodno ostati priseban i budan dok si u pokretu. Kada samo
sjedi u tiini, prirodno je da mora zaspati. Kada legne u krevet, veoma je teko da
ostane budan jer ti cijela ta situacija pomae da se uspava. Ali u pokretu, prirodno je
da ne moe zaspati, tada funkcionie na mnogo budniji nain. Jedini problem je to
pokret moe postati mehanian.
Naui da se proimaju tvoje tijelo, um i dua. Pronai naine gdje moe
djelovati kao jedinstvo.
To se mnogo puta dogodi trkaima. Moda nikada nijesi pomislio o tranju
kao meditaciji, ali trkai nerijetko osjete mono iskustvo meditacije. Oni tada bivaju
iznenaeni jer nijesu teili za time. Ko bi pomislio da je trkau stalo da iskusi Boga?
Ali to se dogaa. A sada, sve vie i vie, tranje postaje nova vrsta meditacije.
To se moe dogoditi tokom tranja. Ako si ikada trao, ako si ikada uivao u
jutarnjem tranju, kada je vazduh ist i svje, kada se cio svijet budi - ti tri i tvoje
tijelo predivno funkcionie, vazduh je svje, novi svijet se budi iz mraka noi, sve
pjeva, ti se osjea ivahno... Taj trenutak dolazi kada trka iezne i kada ostane
samo tranje. Tijelo, um i dua tada poinju da funkcioniu zajedno; iznenada se
ostvaruje jedan unutarnji orgazam.
Trkai se ponekada sasvim sluajno susretnu sa iskustvom etvrte dimenzije,
turiya. Inae, oni to nerijetko zaobilaze - oni misle da je to usljed zadovoljstva tokom
tranja: zato to je bio predivan dan, zato to je tijelo zdravo a cio svijet je divan, i da
je to samo odreeno trenutano raspoloenje. Oni ne bi obratili panju na to, ali ako bi
oni to primijetili, moja opservacija je da bi se trkai mogli pribliiti meditaciji znatno
prije od bilo koga drugoga.
Doging moe biti od ogromne pomoi, plivanje moe biti od velike pomoi.
Sve se te discipline mogu transformisati u meditaciju.
Odbaci stare ideje o meditaciji - da je meditacija samo neometano sjedenje u
joga poloaju ispod nekog drveta. To je samo jedan od naina, on moe biti pogodan
za neke ljude ali ne i za mnoge druge. Za djecu to ne bi bila meditacija - to bi bila
tortura. Za mlade ljude koji su ivahni i impulsivni, to e biti represivno, nee biti
meditacija.
Zato ujutro poni da tri ulicom. Zaponi sa jednim kilometrom, zatim sa
dva, a onda tri i nekoliko kilometara dnevno. Dok bude trao koristi cijelo tijelo;
nemoj trati kao da si u oklopu. Tri kao djeca koristei cijelo tijelo - ruke i stopala - i
tri zduno. Dii duboko iz stomaka. Potom sjedni ispod drveta, odmori se, osjeti da
tvoje oznojeno tijelo hladi svjei lahor; osjeaj se smireno. To e ti pomoi veoma
duboko.
Ponekada samo stani na zemlju bosih nogu i osjeti svjeinu zemlje, meku
zemlju, a potom i njenu toplinu. Bilo to da ti zemlja prui u tom trenutku budi
spreman da to primi i nastoj da protie kroz to, a dopusti i svojoj energiji da tee
kroz zemlju. Budi povezan sa zemljom.

Ako si povezan sa zemljom, povezan si i sa ivotom. Ako si povezan sa


zemljom, povezan si i sa svojim tijelom. Ako si povezan sa zemljom, postae veoma
senzibilan i usredsreen - a to je ono to je potrebno.
Nikada nemoj postati ekspert za tranje; ostani amater kako bi mogao da
zadri budnost. Ako nekada osjeti da je tranje postalo automatizovano, prestani da
tri; pokuaj sa plivanjem. Kada i to postane mehanika radnja, pokuaj da plee.
Bitna stvar koju treba da zapamti je da je pokret samo izvjesna situacija koja
proizvodi svijest. Dok on stvara svijest je u redu. Ako on prestane da ti prua
svjesnost, on vie nije od koristi; promijeni drugi pokret koji ti ponovo moe pruiti
budnost. Nemoj nikada dopustiti da ti bilo koja aktivnost postane automatizovana.

Um je trn, a sve tehnike su trnovi koji pomau da se izvadi onaj prvi trn.
JA SAM IZUMIO SREDSTVA
Um je veoma ozbiljan, a meditacija je sasvim ne-ozbiljna. Kada ovo kaem, vi
moda moete biti zbunjeni jer ljudi o meditaciji misle veoma ozbiljno. Ali meditacija
nije ozbiljna stvar. To je nalik igri neto ne-ozbiljno. Iskreno ali neozbiljno. To nije
neto nalik radu; to je neto vie nalik igri. Igra nije neka aktivnost. ak i kada je
aktivna, to nije neka aktivnost. Igra je samo zadovoljstvo. Ta aktivnost ne vodi
nikuda; to nije neto motivisano. Zapravo, to je samo ista energija koja tee.
Ali to je teko shvatiti jer smo mi veoma ukljueni u aktivnost. Mi smo
oduvijek bili veoma aktivni tako da je aktivnost postala jedna duboko ukorijenjena
opsesija. ak i dok spavamo, mi smo aktivni. ak i dok mislimo o relaksaciji, mi smo
aktivni. Mi ak i od relaksacije stvaramo aktivnost; mi inimo napor da se opustimo.
To je apsurd! Ali to se dogaa usljed robotskih navika uma. to onda treba raditi?
Samo neaktivnost vas vodi do vaeg unutranjeg centra, ali um ne moe shvatiti kako
biti neaktivan. to onda da radimo?
Ja sam izumio sredstva. Ta sredstva treba da budu toliko krajnje aktivna da
aktivnost jednostavno iezne; biti tako ludaki aktivni da um koji tei da bude
aktivan bude izbaen iz svog sistema. Tek nakon duboke katarze moete ui u
aktivnosti i imati bljeskove svijeta koji nije svijet truda. Kada jednom upoznate taj
svijet, vi ete moi ulaziti u taj svijet bez ikakvog napora. Kada jednom budete stekli
takav osjeaj da budete ovdje i sada, da ne radite nita vi ete moi ui u to bilo
kog trenutka; vi ete moi ostati u tome bilo gdje da se nalazite. Konano, vi moete
biti spolja aktivni, a iznutra duboko neaktivni.
Katarzine metode su savremena otkria. To nije bilo potrebno u Budino
vrijeme jer ljudi nijesu bili obuzdavani. Ljudi su bili prirodni, ljudi su ivjeli na
primitivan nain necivilizovano, ivjeli su spontano. Zato je Vipasana a vipasana
znai uvid davana ljudima direktno od strane Bude. Ali sada vi ne moete ui
direktno u Vipasanu. Uitelji koji danas direktnopoduavaju Vipasanu ne pripadaju
ovom vijeku; oni ive dvije hiljade godina unazad. Da, oni ponekada mogu pomoi
jednom ili dva procenta ljudi ali to ne moe pomoi mnogo. Ja sam uveo katarzine
metode kako bih prvo ponitio ono to vam je civilizacija nametnula, kako biste
ponovo mogli postati prvobitni. Iz te prvobitnosti, iz te prvobitne bezazlenosti, uvid
lake postaje mogu.

OSHO DINAMINA MEDITACIJA


-

jutarnja meditacija u meditacionom centru

Kada se probudite, cijela priroda oivi; no je prola, mraka vie nema, sunce
se izdie, i sve postaje svjesno i budno. Ovo je meditacija u kojoj treba da budete
neprestano svjesni, budni, prisebni bilo ta da radite. Ostanite svjedoci. Nemojte se
izgubiti.
Lako se izgubiti. Dok diete moete zaboraviti na to. Vi se moete
toliko sjediniti sa disanjem da moete zaboraviti svjedoka. Tako gubite smisao toga.
Diite tako brzo, to je mogue bre, unesite svu svoju energiju u to ali ipak ostanite
svjedok. Posmatrajte to se dogaa, upravo kao da ste gledalac, kao da se sve to
dogaa nekom drugome, kao da se to dogaa samo tijelu a svijest je usredsreena i
posmatra sve to. To svjedoenje treba da nosite kroz sva tri prva koraka. A kada sve
stane, i kada u etvrtom koraku postanete sasvim meaktivni, ukoeni, ta budnost e
dospjeti do svog vrhunca.

Drvosjee, kamenorezci ne trebaju katarzinu meditaciju oni to


rade tokom cijelog dana. Ali za savremenog ovjeka stvari se mijenjaju.

Dinamina meditacija traje jedan sat i podijeljena je u pet djelova. Nju moete
raditi sami ali energija e biti znatno snanija ako je radite u grupi. To je lino
iskustvo, i vi treba da zaboravite na druge oko sebe i da zatvorite oi, a moda je
bolje da imate povez preko oiju. Najbolje je da imate prazan stomak i da ste obueni
u komotnu i ugodnu odjeu.

Prvi dio: 10 minuta


Diite haotino kroz nos, i uvijek se usredsredite na izdisaj. Tijelo e samo
brinuti o udisaju. Radite to to je mogue bre i to je mogue snanije pa ak i jo
snanije, sve dokdoslovno ne postanete samo disanje. Koristite se svojim prirodnim
pokretima kako bi pomogli da podignete svoju energiju. Osjetite kako se ona podie
ali nemojte popustiti tokom prvog dijela.

Drugi dio: 10 minuta


Eksplodirajte! Oslobodite se svega to treba izbaciti. Sasvim poludite, vritite,
viite, plaite, skaite, tresite se, pleite, pjevajte, smijte se, trkarajte okolo. Nemojte
nita zadravati, neka itavo vae tijelo bude u pokretu. Malo glume u poetku obino

moe pomoi da krenete. Nemojte dopustiti umu da se umijea u dogaanja. Sasvim se


prepustite.

Trei dio: 10 minuta


Sa uzdignutim rukama, skaite i to je mogue dublje uzvikujte mantru HU!
HU! HU! Svakog puta kada doskoite na zemlju, kada osjetite stopala, neka taj zvuk
mantre udari jako u va seksualni centar. Dajte sve od sebe, potpuno se iscrpite.

Jednom se dogodilo dva psa su gledali ljude dok rade Dinaminu


meditaciju, i ja sam uo kako jedan od njih kae drugome: Kada ja ovo radim, moj
gazda mi daje pilule protiv crva.

etvrti dio: 15 minuta


Stop! Ukoite se tu gdje ste, u bilo kojem poloaju da ste zateeni. Nemojte
podeavati poloaj svog tijela. Kaljanje, pokret, biloto e tada rasipati energetski
tok i sav trud e tako biti izgubljen. Budite svjedoci svega to vam se dogaa.

Peti dio: 15 minuta


Slavite i uivajte u muzici i plesu, iskazujui zahvalnost prema svemu. Nosite
to zadovoljstvo i sreu tokom cijelog dana.

Ako vam prostor za meditaciju ne dozvoljava da budete buni, moete raditi i


ovu tiu verziju: Umjesto da ispoljavate glasne zvuke, neka se katarza u drugom dijelu
ostvari kroz tjelesne pokrete. U treem dijelu zvuk HU! moe udarati tiho untar
vas, apeti dio moe biti neki izraajni ples.
Neko je rekao da je isto ludilo meditacija koju mi ovdje upranjavamo. To i
jeste tako. To je tako sa odreenom svrhom. To je ludilo sa metodom; to je svjesno
odabrano. I zapamtite, vi ne moete voljno polueti. Ludilo vas samo obuzme. Samo
tako moete polueti. Ako voljno poludite, to je neto sasvim drugo. Vi ste u sutini
pod kontrolom, a neko ko moe kontrolisati ak i svoje ludilo nee nikada polueti.

Osho govori o nekim reakcijama koje se mogu dogoditi u tijelu usljed duboke
katarze tokom upranjavanja Dinamine meditacije.

Ako osjetite bol, budite obazrivi sa time, nemojte nita preduzimati.


Obazrivost je moan ma to sve sjee. Vi samo obratite panju na taj bol. Na
primjer, vi sjedite u tiini tokom zadnjeg dijela meditacije, ne pokreete se, i vi
osjetite mnoge probleme u tijelu. Osjetite kako vam je noga ukoena, svrbi vas ruka,
osjeate kao da vam mravi gmiu po tijelu. Mnogo puta ste pogledali, ali uopte nema
mrava. To gmianje je iznuta a ne spolja. to treba da uradite? Osjeate da vam je
noga ukoena? Paljivo osmotrite, usmjerite svu panju na to. Osjeate svrab?
Nemojte se eati. To nee pomoi. Samo usmjerite svoju panju na to. ak nemojte
ni otvarati oi. Samo usmerite panju ka unutranjosti, i samo ekajte i posmatrajte.
Za nekoliko sekundi, svrab e nestati. Bilo to da se dogodi ak i ako osjetite
bol, jak bol bol u stomaku ili glavi. To se dogaa jer se u meditaciji cijelo tijelo
mijenja. Ono mijenja svoju hemiju. Poinju se dogaati neke nove stvari, i tijelo je u
haosu. Nekada e stomak biti pod djejstvom jer ste u stomaku potiskivali mnoge
emocije i one su se tamo uskomeale. Ponekada osjeate povaanje,muninu. Nekada
ete osjetiti jaki bol u glavi jer meditacija mijenja vau unutranju strukturu mozga.
Prolazei kroz meditaciju, vi ste zaista u haosu. Ubzo e se stvari srediti. Ali za neko
vrijeme, sve e biti nesreeno.
to onda treba uraditi? Vi jednostavno osjetite bol u glavi, posmatrajte ga.
Budite posmatra toga. Vi tada zaboravite da ste inilac, i malo po malo, sve e se
smiriti, sve e se smiriti tako lijepo i njeno da toga nee biti svjesni dok to ne
proivite. Ne samo da e glavobolja ieznuti jer energija koja je stvorila taj bol, ako
se bude posmatralo e nestati ista ta energija e postati zadovoljstvo. Energija je
jedna.
Bol ili zadovoljstvo su samo dvije dimenzije jedne iste energije. Ako moete
sjedjeti u tiini i onratiti panju na poremeaje, svi ti poremeaji e nestati. Kada svi ti
poremeaji nestanu, vi ete iznenada postati svjesni injenice da je i cijelo tijelo
nestalo.
Osho je upozorio da se taj pristup svjedoenju bola ne preokrene u neki drugi
fanatizam. Ako se nelagodni fiziki simptomi bolovi, tegobe ili munina nastavi
nekoliko tokom tri ili etiri naredna dana, nema potrebe da budete mazohisti
potraite savjet ljekara. To vai i za sve druge Osho meditacione tehnike. Budite
radosni!

OSHO MANDALA MEDITACIJA

Ovojejo jedna snana katarzina tehnika koja stvara krug energije to


dovodi do prirodnog centriranja. Postoje etiri faze po 15 minuta.

Prvi dio: 15 min.


Trite u mjestu sa otvorenim oima. Ponite sporo, a potom ubrzavajte
ritam sve bre i bre. Diite koljena to je mogue vie. Duboko i jednolino
disanje pokrenue unutranju energiju. Zaboravite um i tijelo i trite dalje.

Drugi dio: 15 min.


Sjednite sklopljenih uiju i otvorenih i oputenih usta. Njeno kruite
tijelom iz struka poput trske koja se ljulja na vjetru. Osjeajte kako vas vjetar
duva sa jedne strane na drugu, naprijed i nazad, okolo naokolo. Time e vaa
probuena energija doprijeti do pupanog centra.

Trei dio: 15 min.


Lezite na lea, otvorite oi i okreite ih u pravcu kazaljke na satu ne
pokreui glavu. Pravite pune krugove oima kao da slijedite sekundau na
satu, i to to bre moete.Vano je da usta ostanu otvorena, a vilica oputena,
uz blago i jednolino disanje. To e dovesti vau centriranu energiju do treeg
oka.

etvrti dio: 15 min.


Sklopite oi i budite mirni.

Ja ne mogu stvoriti raj za vas. Zato su sve moje meditacione tehnike


izumljene da prvo stvore pakao.

POTREBA ZA KATARZOM

Svakog dana makar na est minuta zaboravite na svijet. Neka svijet nestane iz
vas, i vi nestanite iz svijeta. Naparavite jedan zaokret, zaokret od sto osamdeset
stepeni, i samo pogledajte unutar vas. U poetku ete vidjeti samo oblake. Nemojte
brinuti o tome; ti oblaci su nastali usljed vaih obuzdavanja. Vi ete se susresti sa
bijesom, mrnjom, pohlepom i svakom vrstom crnih rupa. Vi ste ih obuzdavali i
potiskivali, zato su one tu. Vae takozvane religije su vas uile da ih obuzdavate, zato
su one tu nalik ranama. Vi ste ih sakrivali.
Zbog toga sam prvo isticao katarze. Sve dok ne proete kroz velike katarze, vi
morate proi kroz mnoge oblake. To e biti dosadno, i vi ete biti nestrpljivi da se
vratite u svijet. I rei ete: Tu nema nita. Tu nema lotosa, ni miomirisa, tu je samo
smrad, smee.
Vi to znate. Kada sklopite oi i kada uete u sebe, sa ime se susreete? Vi se
ne susretnete sa predivnim zemljama o kojima prosvijetljeni govore. Vi se sretnete sa
paklom, agonijom, potisnutim stvarima koje vas tamo ekaju. Gnjev mnogih ivota
vas tamo eka. Tamo je samo zbrka, zato ovjek eli da ostane vani. ovjek eli da
ide u bioskop, u klub, da se sretne sa drugim ljudima i da malo brblja. Takav ovjek
eli da ostane zauzet dok se ne umori i dok mu se ne prispava. Tako vi ivite, takav je
va stil ivota.
Zato kada osoba pone da gleda unutar sebe, prirodno je da bude iznenaena.
Bude kau da postoji veliko blagostanje i miomirisi kada se susretnete sa cvjetanjem
lotosovih cvjetova takav miris je vjean. Boja takvih cvjetova ostaje uvijek ista; to
je nepromjenljivi fenomen. Oni govore o tom raju, oni govore o Boijem kraljevstvu
koje je unutar vas. A onda vi uete unutar sebe i sretnete se samo sa paklom. Vi tamo
ne ugledate zemlju prosvijetljenih ve koncentracione logore Adolfa Hitlera.
Prirodno, vi tada pomislite da je sve to besmisleno i da je bolje da ostanete vani. Zato
se igrati sa svojim ranama? To boli. I gnoj poinje da curi iz rana, a to je prljavo. Ali
katarze pomau. Ako uete u katarzu, ako proete kroz haotinu meditacije, vi ete
izbaciti sve te oblake, sve te mrakove, tada e promiljenost biti laka.
U tome je razlog zato ja insistiram prvo na haotinoj meditaciji, a potom na
mirnim meditacijama; prvo aktive meditacije, a potom pasivne meditacije. Vi moete
ui u pasivnost samo onda kada izbacite iz sebe sve to je nalik smeu. Gnjev treba
izbaciti, udnju treba izbaciti... sloj na sloj, te stvari se nalaze unutar vas. Ali kada ih
jednom izbacite vani, vi lake moete izai iz toga. Nema nita to treba sakriti. I tek

tada se uoava sjajna svjetlost zemlje prosvijetljenih. Iznenada ste u sasvim


drugaijem svijetu u svijetu Lotosovog zakona, u svijetu Dhama, u svijetu Tao.

UDARAJTE PO JASTUKU

Kada osjetite razdraenost, nema potrebe da budete ljutiti na nekoga; budite


samo ljuti. Neka to bude meditacija. Zatvorite se u sobu, sjedite sami i dopustite da se
bijes ispolji to je vie mogue. Ako osjetite potrebu da udarate, udarajte po jastuku.
Radite to god elite; jastuk vam nee prigovoriti. Ako elite da ubijete jastuk, uzmite
no i ubijte ga! To pomae, to veoma moe pomoi. ovjek ne moe ni zamisliti
koliko jastuk moe pomoi. Samo ga udarajte, tucite ga, bacajte. Ako ste protiv
nekoga odreenog, napiite njegovo ime na jastuk ili nalijepite njegovu sliku.
Vi ete se osjeati smijeno, glupo, ali i gnjev je smijean; a vi ne moete
uiniti njita protiv toga. Zato dopustite da to bude tako i uivajte u tome kao u
energetskom fenomenu. To je energetski fenomen. Ako nikoga ne povrijedite sa time,
onda nema niega loeg u tome. Kada se okuate u tome, vi ete vidjeti da vaa ideja
o povrijeivanju nekoga malo po malo iezava.
Neka to bude vaa dnevna vjeba samo dvadeset minuta svakog dana. Potom
posmatrajte va dan. Vi ete biti smireniji jer energija koja je bila gnjevna, izbaena
je; energija koja je postala otrovna, izbaena je iz vaeg sistema. Radite to najmanje
dvije nedjelje, i nakon jedne nedjelje, vi ete biti iznenaeni otkriem da bilo koja
situacija da se dogodi, bijes se ne pojavljuje; pokuajte to.

DAHITE KAO PAS

Teko je raditi direktno sa gnjevom jer on moe biti veoma duboko potisnut.
Zato radite indirektno. Tranje moe pomoi da gnjev i strah nestanu. Kada dugo
trite i duboko diete, um prestaje da djeluje i tijelo preuzima funkciju.
Male vjebe mogu biti od velike pomoi. Ako neko ne ide ispod eluca, ispod
stomaka, on je povran; tada moe poeti da hoda kao pas. On moe isplaziti i objesiti
jezik, i ii naokolo kao pas i dahtati.
Tako mu se moe otvoriti cio unutranji prolaz. Kada neko ima blokade u tom
prolazu, dahanje moe biti veoma znaajno. Ako on pola sata dahe, njegov gnjev e
se veoma lako osloboditi. Cijelo njegovo tijelo e se ukljuiti u to.
Zato to moete nekada oprobati u svojoj sobi. Moete uzeti ogledalo i pred
njim lajati i reati. Nakon tri nedjelje ete osjetiti da stvari idu veoma, veoma duboko.
Kada se jednom gnjev opusti, kada nestane, vi ete se osjeati osloboenim.

Meditacija zapone katarzom a zavri slavljem.

JUTRO

Slavlje, rad i igra

Meditacija je ivot. Ne biti u meditaciji znai ne ivjeti.

MUZIKA I PLES

Muzika je meditacija meditacija se kristalie u neku odreenu dimenziju.


Meditacija je muzika muzika se stapa u neto ne-dimenzionalno. One tada nijesu
dvoje.
Ako volite muziku, vi je volite jer osjeate da se oko nje dogaa meditacija. Vi
ste upijeni time, vi bivate opijeni time. Neto nepoznato vas poinje okruivati... Bog
vam tada ape. Vae srce tada kuca nekim drugaijim ritmom, usklaujete se sa
univerzumom. Iznenada ste u jednom dubokom orgazmu sa cjelinom. Neki suptilni
ples ulazi u vae bie, a vrata koja su bila oduvijek zatvorena, poinju da se otvaraju.
Novi lahor prolazi kroz vas; vjekovna praina je oduvana. Vi se osjeate kao da ste se
okupali, duhovno okupali; vi ste bili pod tuem oieni, osvjeeni, djevianski.
Muzika je meditacija; meditacija je muzika. To su dvoje vrata kojima se
dospijeva do istog fenomena.

SUFI PLES

jutarnje slavlje u Meditacionom centru

Ako ljutiti ovjek uestvuje u sufi plesu, njegov ples e biti ljutit. Vi moete
posmatrati ljude i uoiti da njihov ples ima razliita svojstva. Neiji ples je neka vrsta
estine; bijes je proet kroz takav ples, kroz te pokrete. U neijem plesu ima ljepote,
ljubav protie, neka vrsta finoe. U nekom drugom plesu ima milostivosti. U nekom
plesu ima ekstatinosti. Neiji ples je umrtvljen i dosadan; on samo pravi neke
prazne pokrete, iza tih pokreta nema niega mehaniki. Osmotrite. Zato postoji ta
razlika? Zato to oni u sebi nose mnoga potiskivanja.
Kada pleete, i va gnjev,ako postoji,e sa vama plesati. Gdje bi on otiao? to
budete vie plesali, i on e vie plesati. Ako ste ispunjeni ljubavlju, kada ponete
plesati, vaa ljubav e vas preplaviti ona e plesati svuda oko vas, bie je u cijelom
prostoru. Taj ples e biti va ples, on e biti sadran u svemu to vi imate. Ako ste
potiskivali vau seksualnost, tada e vaa seksualnost izbiti na povrinu dok pleete.
Vi treba da proete kroz katarzu, ne moeteu taj ples ii direktno. Tek kada svi
otrovi nestanu, i kada nestane ak i njihov nagovjetaj, vi ete biti u mogunosti da
pronaete uvid ili ushienje u metodama kao to su Sufi ples.

Milioni ljudi promauju meditaciju jer je koriste na pogrean nain. Ona


izgleda veoma ozbiljno, sumorno, u njoj vidite neto crkveno; ona vam izgleda kao
neto to je nainjeno za ljude koji su ve mrtvi ili skoro mrtvi, koji su sumorni,
ozbilni koji su izgubili osjeaj za radovanje, veselje, razigranost, slavlje.
To su svojstva meditacije. Istinski meditativna osoba je razigrana; ivot je za
njega radost, ivot je leela, igra. Takva osoba u tome potpuno uiva; ona nije
ozbiljna, ona je oputena.

Meditacija je potrebna samo zbog toga jer nijeste odabrali da budete sretni.
Ako odaberete da budete sretni, nee biti potrebe za meditacijom. Meditacija je
medicina. Ako ste bolesni, onda vam je potreban lijek. Bude ne trebaju meditaciju.
Kada jednom ponete da birate sreu, kada jednom odluite da budete sretni, tada
vam meditacija nee biti potrebna. Tada e meditacija poeti da se dogaa sama od
sebe.
Meditacija je u funkciji sree. Meditacija prati sretnog ovjeka nalik sjenci.
Bilo gdje da ode, bilo to da radi, on je meditativan.

OSHO NATARAD MEDITACIJA


-

tehnika koja se obino koristi kao veernja meditacija

Natarad je ples kao potpuna meditacija. Postoje tri dijela koja traju ukupno
65 minuta.

Prvi dio: 40 min.


Sa zatvorenim oima pleite kao da ste opinjeni. Dopustite da se vae
nesvjesno sasvim razotkrije. Nemojte kontrolisati svoje pokrete ili biti svjedoci onoga
to se dogaa. Samo budite potpuno u plesu.

Drugi dio: 20 min.


Drite i dalje zatvorene oi i odmah lezite na pod. Butite tihi i mirni.

Trei dio: 5 min.


Pleite u slavlju i uivajte.

Zaboravite plesaa, sredite ega; postanite ples. To je meditacija. Pleite


tako duboko da sasvim zaboravite da vi pleete i ponite da osjeate da ste samo
ples. Ta podjela mora nestati, i tek tada to postaje meditacija. Ako postoji razlika
izmeu vas i plesa, to je onda samo neka vjeba, zadatak: dobar, zdrav, ali za to se ne
moe rei da je to neto duhovno. To je samo obian ples. Ples je dobar sam po sebi
dobar je dok traje. Nakon toga se osjeate osvjeeni, podmlaeni - ali to jo nije
meditacija. Plesa mora ii sve dotle dok samo ples ostane.

to onda treba uraditi? Budite potpuno u plesu jer podjela izmeu plesaa
i plesa moe postojati samo ukoliko nijeste sasvim u tome. Ako stojite po strani i
gledate na svoj ples, podjela e ostati: vi ste plesa i vi pleete. Tada je ples neki in
koji vi obavljate; to nije vae bie. Zato budite potpuno ukljueni; sjedinite se sa time.
Nemojte stajati po strani, nemojte biti gledalac. Uestvujte! Neka ples tee na svoj
nain; nemojte to siliti. Naprotiv, slijedite to: dopustite da se dogodi. To nije neto to
treba odraditi ve neto to se treba dogoditi. Ostanite u raspoloenju slavlja. Vi ne
inite neto ozbiljno; vi samo igrate, igrate se sa svojom ivotnom energijom, igrate se
sa svojom bioenergijom doputajui joj da se kree svojim putem. Upravo kao to
vjetar duva i kao to rijeka tee vi teete i bivate oduvani. Osjetite to.
Budite razigrani. Zapamtite zauvijek tu rije razigranost kada sam ja u
pitanju, to je osnovno. U ovoj zemlji, mi stvaranje nazivamo Boija leela Boija
igra. Bog nije stvorio svijet; to je njegova igra.

Koja je korist od meditacije? to postiete time? Kakva je korist od plesa


... nikakva? Vi to ne moete jesti, ne moete popiti, od plesa ne moete nainiti
zaklon. To izgleda neupotrebljivo. Sve to je predivno i istinito je ne-upotrebljivo.

KIRTAN
-

Ova radosna pjesma i ples je uvijek dio slavlja u Meditacionom centru

Nemojte preozbiljno shvatati religiju. Vi moete da pjevate i pleete u tome;


nije potrebna velika ozbiljnost. Mi smo previe dugo ivjeli ozbiljno. Ako pogledate
stare slike Boga, on je uvijek tuan. To stvara dosadu. Mi sada trebamo Boga koji
plee i smije se. Vi treba da pleete u jednom ekstatinom raspoloenju. Vaa ivotna
energija treba da protie sa smijehom i pjesmom. Slavite ivot.

Kao meditaciona tehnika, Kirtan ima tri dijela od po 20 minuta.

Prvi dio:
Pleite zatvorenim oima, pjevajte i pljeskajte dlanovima. Potpuno se uivite.

Drugi dio:
Lezite, budite tihi i mirni.

Trei dio:
Ponovo pleite i pjevajte sa potpunim predavanjem. Prepustite se.

Meditacija nije neto to treba uraditi ujutro i zavriti sa time. Meditacija je


neto to treba da iviti svakog trenutka u svom ivotu. Tokom hodanja, spavanja,
sjeenja, razgovaranja, sluanja to treba da postane neka vrsta klime. Oputena
osoba ostaje u tome. Osoba koja nastoji da odbaci prolost ostaje meditativna.
Nikada nemojte djelovati u skladu sa nekim zakljucima; takvi zakljuci su vaa
uslovljavanja, vae predrasude, vae elje, vai strahovi i sve ostalo slino tome.
Ukratko, vi ste u tome!
Kao takvi , vi predstavljate prolost. Vi predstavljate svo vae iskustvo iz
prolosti. Nemojte dopustiti da neto mrtvo upravlja ivotom, nemojte dopustiti da
prolost utie na sadanjost, nemojte dozvoliti da smrt ovlada vaim ivotom u
tome se sastoji meditacija. Ukratko, tokom meditacije nijeste ovdje. Smrt ne
upravlja ivotom.

IVJETI U OVOM TRENUTKU

Kako ulazite dublje u meditaciju, vrijeme iezava. Kada meditacija uistinu


procvjeta u vama tada se vrijeme nee moi nai. To se istovremeno dogaa: kada um
iezne, iezne i vrijeme. Stoga, u stara vremena su mistici govorili da su um i
vrijeme samo dvije strane jedne iste medalje. Um ne moe da ivi bez vremena, a
vrijeme ne moe da ivi bez uma. Vrijeme je nain na koji um bitie.
Usljed toga su svi prosvijetljeni insistirali: ivite u ovom trenutku. ivjeti u
ovom trentku je meditacija; biti jednostavno ovdje i sada je meditacija. Oni koji su
ovdje i sada, u ovom trenu sa mnom, oni su u meditaciji. Ovo je meditacija ptica
kukavica se uje iz daljine, avion prolazi, vrana i ptice sve je mirno, a u umu nema
pokreta. Vi ne razmiljate o prolosti, vi ne razmiljate o budunosti. Vrijeme je stalo.
Svijet je zastao.
Zaustaviti svijet je itava umjetnost meditacije. ivjeti u trenutku je vjean
ivot. Okusiti trenutak bez primjese neke ideje, bez uma je ukus besmrtnosti.

TEHNIKE ZA SVAKODNEVNI IVOT

Ako ne koristite svakodnevni ivot kao metodu za meditaciju, vaa


meditacija e postati nain za bjekstvo.

STOP!

Ponite da radite makar est puta dnevno jednu veoma jednostavnu metodu.
To traje svaki put samo pola minuta; dakle, samo tri minuta na dan. To je najkraa
meditacija na svijetu! Ali to treba da uradite iznenada u tome je sva sutina.
Dok hodate ulicom iznenada se sjetite. Zaustavite se, sasvim zastanite na
trenutak, nikakav pokret. Samo budite prisutni pola minuta. Bilo kakva da je
situacija, zaustavite se na trenutak i samo budite prisebni bilo to da se dogaa.
Potom ponovo nastavite da se kreete. est puta dnevno. Moete i vie puta to raditi
ali ne manje to e vam donijeti vie otvorenosti. To treba iznenadauraditi.
Ako iznenada budete postali prisutni, sva energija e vam se promijeniti.
Kontinuitet misli koji se odvija u umu e stati. To je tako iznenada da um ne moe
stvoriti tako brzo novu misao. Za to mu je potrebno vrijeme; um je glup.
Bilo gdje, onog trena kada se sjetite, samo se trgnite na trenutak i stanite. Ne
samo da ete vi postati svjesni, ubrzo ete osjetiti da e i drugi oko vas postati svjesni
vae energije neto se dogodilo; neto nepoznato je ulo u vas.

RAD KAO MEDITACIJA

Uvijek kada osjetite da nijeste dobrog raspoloenja i da se ne osjeate spremni


za rad, upravo prije no to ponete da radite, tek na pet minuta, izdiite duboko.
Tokom izdisanja osjetite da tako izbacujete iz vas vae mrano raspoloenje. Nakon
pet minuta ete biti iznenaeni da ste se iznenada vratili u normalno stanje i da je
slabost nestala, da mranog raspoloenja vie nema.
Ako moete va rad pretvoriti u meditaciju, to bi bilo najbolje. Tada
meditacija nikada ne bi bila u sukobu sa vaim ivotom. Sve to budete radili moe
postati meditativno. Meditacija nije neto izdvojeno; to je dio ivota. To je nalik
disanju: isto kao to udiete i izdiete tako i meditirate. To je jednostavno samo
promjena akcenta; nita vie ne treba uiniti. Stvari koje ste radili nemarno ponite
raditi paljivo. Stvari koje radili zbog nekog rezultata; na primjer, zbog novca... To je
u redu, ali to moete unaprijediti. Novac je u redu, i ako vam rad donosi novac, to je
dobro; ovjek treba novac ali to nije sve. Ako uzgred moete sakupiti jo vie
zadovoljstva, zato to propustiti? To je sasvim besplatno. Vi ete raditi va posao
bilo da ga volite ili ne, ali ako u to unesete vie ljubavi, vi ete sakupiti mnogo vie
stvari koje biste inae izgubili.

Svako ko je ukljuen u neki kreativni rad moe od svog ivota uiniti


meditaciju na nain kako je Osho opisao u odgovoru na pitanje jednog slikara.

Umjetnost je meditacija; svaka aktivnost postaje meditacija ukoliko ste


uneseni u to, zato nemojte ostati samo na nivou izvrioca. Ako ste samo tehniar tada
slikanje nikada nee postati meditacija; vi treba ludaki da budete u tome, da
poludite za time, da se potpuno izgubite u tome: da ne znate gdje idete, da ne znate
to radite, da ne znate ni ko ste.
To stanje neznanja e biti meditacija; dopustite da se to dogodi. Slikanje ne
treba slikati ve samo dopustiti da se dogodi ali ja ne mislim da treba da budete
lijeni, ne; tada se to nee nikada dogoditi. To treba da vas obuzme, vi treba da budete
veoma, veoma aktivni ali ipak da ne uestvujete. U tome je sva vjetina, to je sva
sutina stvari: treba da budete aktivni ali ne i inioci.
Stanite pred platno. Meditirajte nekoliko minuta: samo sjedite u tiini ispred
platna. To treba da bude nalik automatskom pisanju. Vi uzmete olovku i sjednete u
tiini; iznenada otkrijete trzaj u ruci koji vi nijeste uinili, vi znate da to nijeste vi
uradili. Vi ste samo ekali to. Podsticaj je doao i ruka je sama poela da se kree,
neto je poelo da se dogaa.

Na takav nain vi treba da ponete vae slikanje. Nekoliko minuta meditirajte,


samo budite dostupni. Bilo to da se dogodi, vi ete dopustiti da se dogodi. Vi ete
unijeti svu vau strunost da se to dogodi.
Uzmite etkicu i ponite. U poetku radite sporo kako ne biste unosili sebe.
Sasvim sporo. Neka predmet slikanja pone da protie kroz vas sam od sebe, a
potom se izgubite u njemu. Nemojte misliti na neto drugo. Umjetnost treba da bude
u svrhu umjetnosti, a onda je to meditacija. Ne treba dopustiti da nijedan drugi motiv
ue u to. Ja ne kaem da ne treba da prodajete vae slike ili da ne izlaete; to je
sasvim u redu ali to je samo uzgredno. To nije glavni motiv. ovjek treba hranu i
zbog toga prodaje slike, ali ga boli dok ih prodaje; to je skoro kao kada bi prodavali
svoju djecu. Ali ovjek ima potrebu da to pokae, i to je u redu. Vi se osjeate tuno,
ali to nije bio motiv; vi to nijeste slikali da bi prodavali. To je prodano to je jedna
druga stvar ali motiv ne postoji, inae biste ostali samo obini tehniari.
Vi treba da nestanete. Vi ne treba da ste prisutni, treba da sasvim ieznete u
vaim slikama, u vaem plesu, u vaem disanju, u pjevanju. Bilo to da radite, vi
treba da se nekontrolisano izgubite.

MEDITACIJA ZA DET-SET

Ne moete nai bolju situaciju za meditiranje od leta na velikim visinama. to


je visina vea, to je meditacija laka. Stoga su meditanti vjekovima ili na Himalaje
kako bi bili na viim visinama.
Kada je gravitacija manja i kada je zemlja udaljena, mnoge sile privlaenja
zemlje su udaljene. Tako ste udaljeni i od izopaenog drutva koje je ovjek stvorio.
Tamo ste okrueni oblacima, i zvijezdama, i mjesecom, i suncem i ogromnim
prostorom... Zato uradite jednu stvar: ponite da se osjeate sjedinjenim sa
prostranstvom, i uradite to u tri koraka.
Prvi korak je: na nekoliko minuta mislite kao da ste postali vei... vi ste
ispunili itavi avion.
Zatim drugi korak: ponite da osjeate da ste ak jo vei, vei i od aviona;
zapravo, avion je sada unutar vas.
Trei korak: osjeajte kao da ste se proirili na itavo nebo. Sada se oblaci
kreu, i mjesec, i sunce i zvijezde svi oni se kreu unutar vas: vi ste ogromni,
neogranieni.
To osjeanje e postati vaa meditacija, a vi ete se osjeati sasvim oputeno i
nenapeto.

Nauka sada treba velike meditante; inae, ova zemlja je osuena na propast.

Meditacija nije ni putovanje u prostoru ni putovanje u vremenu ve


trenutano buenje.

Ovo je tajna:
DE-AUTOMATIZOVANJE

Ako moemo de-automatizovati nae aktivnosti, cio ivot e postati


meditacija. Tada e i male stvari kao to su tuiranje, ruanje ili razgovor sa
prijateljima postati meditacija. Meditacija je stvar osjeanja; ono se moe unijeti u
bilo to. To nije neki odreeni in. Ljudi misle na nain da je meditacija neka
odereena radnja dok sjedite okrenuti istoku, ponavljate odreene mantre, zapalite
miriljave tapie, radite neto u odreeno vrijeme, na odreeni nain sa odreenim
pokretima. Meditacija nema nita sa svim tim stvarima. To su sve naini da se ona
automatizuje, a meditacija je protiv automatizovanja.
Stoga, ako moete biti oprezni i budni u bilo kojoj aktivnosti, svaki pokret
vam moe veoma pomoi.

MEDITACIJA ZA PUAE

Doao mi je jedan ovjek. On je patio od prekomjernog puenja trideset


godina; on je bio bolestan i ljekar mu je rekao: "Nikada neete biti zdravi ako ne
prestanete da puite." Ali on je bio hronini pua; nije mu se moglo pomoi. On je
pokuao - nije da nije pokuavao - pokuavao je veoma ozbiljno, ali je u tim
pokuajima odricanja patio jo vie. No, to je trajalo dan ili dva, a onda bi se ponovo
ukazao jak poriv za puenjem koji ga je jednostavno sasvim obuzimao. Opet bi zapao
u stare navike. Usljed puenja je izgubio svo samopouzdanje; znao je da ne moe nita
preduzeti, znao je da ne moe da prestane da pui. Postao je manje vrijedan u svojim
oima; o sebi je poeo da razmilja kao o najbezvrijednijoj osobi na svijetu. Vie nije
imao potovanja prema sebi. Doao je k meni.
On je rekao: "ta da radim? Kako da prestanem da puim?" Ja sam mu
odgovorio: "Niko ne moe prekinuti puenje. To treba da shvati. Puenje sada vie
nije stvar tvoje odluke. To je ulo u svijet tvojih navika; tamo je pustilo korijene.
Trideset godina predstavlja dug period. Ono je pustilo korijene u tvom tijelu, u tvojoj
unutarnjoj hemiji; proirilo se svuda po tebi. To vie nije samo stvar tvoje odluke; tvoj
glava vie tu ne moe nita da uradi. Glava je nemona; ona moe neto zapoeti ali
ne moe to tako lako prekinuti. Kada neto zapone i upranjava due vremena, ti
postaje veliki jogin - upranjavati puenje trideset godina! To je postalo
automatizovano; ti treba da ga deautomatizuje."
On mi je rekao: "to podrazumijeva pod de-automatizovanjem?" A to je
upravo znaenje meditacije, deautomatizacija.
Odgovorio sam mu: "Uradi jednu stvar: zaboravi da prestane da pui.
Nema vie potrebe za to. Trideset godina si puio i ivio; naravno, to je bila patnja ali
si se prilagodio i tome. I to e sada znaiti ako umre nekoliko sati ranije od onih
osoba koje nijesu puile? ta jo namjerava da uradi? to si uradio do sada? U emu
je onda stvar - hoe li umrijeti u ponedjeljak, utorak ili u nedjelju, ove godine ili one
- kakve to ima veze?"
On ree: "Da, to je istina, nema nikakve veze." Potom mu rekoh:
"Zaboravi na to; mi to uopte neemo prekidati. Zapravo, mi emo nastojati da to
pojasnimo. Zato sljedei put od toga naini meditaciju." On upita: "Meditaciju od
puenja?"
Ja rekoh: "Da. Ako zen monasi mogu od ispijanja aja da naprave
meditaciju i ceremoniju, zato ne? Puenje moe biti isto toliko lijepo kao meditacija."
Izgledao je uzbueno. Rekao je: "to to govorite?" Na to je malo ivnuo. Rekao mi je:
"Meditacija? Odmah mi reci kako, ne mogu iekati!"
Ja sam mu dao meditaciju. Rekao sam mu: "Uradi jednu stvar. Kada bude
uzimao paklicu cigareta iz svog depa, uradi to sasvim polako. Uivaj u tome, nema

nikakve urbe. Budi svjestan, budan, paljiv; izvlai paklicu polagano sa potpunom
svjesnou. Potom poni da sasvim polaga izvlai cigaretu iz paklice. ini to sa
potpunom svjesnou, sasvim polako - ne na stari uurbani nain, na nesvjestan nain,
mehaniki. Onda poni da lupka cigaretom po kutiji - ali veoma paljivo. Osluni
zvuk toga upravo na nain kako to rade zen ljudi kada oslukuju zvuk proklujuale
vode u samovaru.. i miris. Zatim omirii cigaretu i ljepotu toga..."
On ree: "to govorite? Ljepotu?" "Da, to je prelijepo. Duvan je
boanstven kao i sve drugo. Omirii ga; to je boanstveni miris." On me pogleda
iznenaeno. Upita me: to? Zar se ali?"
Ne, nijesam se alio. ak i kada se alim, ja se uopte ne alim. Ja sam
veoma ozbiljan.
"Potom stavi cigaretu u usta sa potpunom svijeu, zapali cigaretu sa
potpunom budnou. Uivaj u svakom pokretu, u svakoj i najmanjoj radnji, i nastoj da
sve to izdijeli u to je mogue vie radnji, tako e postati svjesniji svega. Zatim
povuci prvi dim: Bog u obliku dima. Indusi kau: 'Annam Brahm' - 'Hrana je Bog'.
Zato ne puiti? Sve je Bog. Povuci taj dim duboko u svoja plua - to je pranayam. Ja
sam vam dao novu jogu za novi vijek! Zatim ispustite dim, opustite se, naredni dim radite to veoma polako.
Ako to budete mogli raditi na taj nain, biete veoma iznenaeni; ubrzo
ete uoiti svu glupost toga. Ne zbog toga to su ti drugi govorili da je to glupo, ne
zato to su govorili da je to loe. Vi ete sami uvidjeti to. A taj uvid nee biti samo
intelektualan. On e poticati od tvog cijelog bia; to e biti vienje tvoje cjeline. A
onda, jednog dana, ukoliko to otpadne, otpae; ako se nastavi, nastavie se. Ne treba
da brine zbog toga."
Nakon tri mjeseca upranjavanja ove tehnike, on se vratio: "Otpalo je."
"Sada, rekao sam mu, pokuaj to i sa drugim stvarima."
U tome je tajna, tajna je u de-automatizovanju.

Kada hoda, hodaj sporo, paljivo, sa promatranjem. Kada gleda, gledaj


paljivo, promatraki, i vidjee drvee zelenije no ikada prije; rue e biti bogatije no
ikada prije. Oslukuj! Neko govori, brblja, osluni, sluaj to paljivo. Kada govori,
govori paljivo. Neka svo tvoje budno djelovanje postane de-automatizovano.

Meditacija nije neko iskustvo, ona je potrebna da postanete svjesni svjedoka.


Samo gledajte, samo posmatrajte i ostanite usredsreeni u promatranju, i sve e
tada biti potpuno. Inae, nita nije potpuno. Tada e sve biti ispunjeno; inae, nita
nije ispunjeno. Meditirajte na licu vae voljene osobe. Ako volite cvijee, meditirajte
na rui, meditirajte na mjesecu ili bilo emu drugome to volite. Ako volite hranu,
meditirajte na hrani.

SAMO OBIAN AJ UIVAJTE!

ivite od trenutka do trenutka. Pokuajte tri nedjelje: sve to radite, radite to


je mogue potpunije; volite to i uivajte u tome. Moda e vam to izgledati smijeno,
luckasto. Ako pijete aj, smijeno je da previe uivate u tome to je samo obian aj.
Ali jedan tek obian aj moe postati neobino prijatan jedno ogromno iskustvo,
samo ako uivate u njemu. Uivajte u tome sa dubokom naklonou. Napravite od
toga ceremoniju: pripremanje aja sluanje ajnika kako kljua, taj zvuk, a onda
sipanje aja mirisanje arome aja; potom probanje aja i osjeaj sree.
Mrtvi ljudi ne mogu piti aj; to mogu samo ivi ljudi. Ovog trentka ste ivi!
Ovog trenutka ispijate aj. Osjetite zahvalnost! I nemojte misliti o budunosti; naredni
trenutak e sam brinuti o sebi. Ne mislite o sjutra: tri nedjelje ivite u ovom trenutku.

Zen ljudi koriste jednu rije za meditaciju: wu-shi. To znai nita posebno
ili bez galame.

SJEDJETI U TIINI I EKATI

Ponekada se dogodi da je meditacija blizu ali vi budete zauzeti nekim drugim


stvarima. Taj jo slabaan glas je unutar vas ali vi ste ispunjeni bukom, zauzetou,
obavezama, odgovornostima. A meditacija dolazi nalik apatu, ona ne dolazi
galamom, dolazi veoma tiho. Ona ne stvara buku. ak se ni koraci neuju. Zato ako
ste zauzeti, ona malo saeka i ode. Zato postavite zadatak: najmanje jedan as
dnevno, samo sjedite u tiini i ekajte. Nemojte nita raditi, samo sjedite sa
zatvorenim oima i ekajte sa iekivanjem, sa otvorenim srcem. Samo ekajte, i
ako se neto dogodi, vi ete biti spremni da to primite. Ako se nita ne dogodi,
nemojte biti nezadovoljni. ak i samo sjeenje tokom jednog asa bez da ita radite
je dobro, oputajue. To vas smiruje, ini vas stianim, ini vas usredsreenim i
uvrenim.
To e nadolaziti sve vie i vie, i malo po malo e se ukazivati razumijevanje
izmeu vas i vaeg meditativnog stanja; ekajui u odreene sate, u odreenoj sobi, u
odreeno vrijeme, to e dolaziti sve vie i vie. To nije neto to dolazi spolja, to
dolazi iz vae najdublje sutine. Ali kada untranja svijest zna da je spoljanja svijest
eka tada postoji vie mogunosti da se sretnu.
Samo sjednite ispod drveta. Povjetarac duva i lie na drvetu uti. Vjetar vas
dodiruje, duva oko vas, prolazi. Ali nemojte dopustiti da samo tako ode; dopustite da
ue u vas i da proe kroz vas. Samo sklopite oi; i kada vjetar prolazi kroz grane
drveta, i kada lie uti, osjetite kao da ste i vi nalik drvetu, otvorite se, neka vjetar
duva kroz vas ne pored vas ve ba kroz vas.

PONEKADA MOETE JEDNOSTAVNO NESTATI

Sjedjeti pod drvetom, ne misliti o prolosti i budunosti, samo tamo biti, gdje
se tada nalazite? Gdje je tada vae JA? Vi to ne moete osjetiti, ono nije tu. Ego ne
bitie u sadanjosti. Prolosti vie nema, a budunost tek treba da se pojavi; nema ni
jednog ni drugog. Prolost je iezla, budunost se jo nije ukazala samo je
sadanjost prisutna. A u sadanjosti se ne moe nai nita nalik egu.
Postoji jedna od najstarijih meditacija koja se jo koristi u nekim manastirima
u Tibetu. Meditacija se temelji na istini koju vam govorim. Oni ue da ponekada
moete sasvin ieznuti; sjedei u vrtu, ponite osjeati kao da nestajete. Pogledajte
kako svijet izgleda kada vi nestanete iz svijeta, kada vie nijeste tu, kada postanete
sasvim prozirni. Pokuajte tek na jedan tren da ne postojite.
Boravite u svom domu kao da vas tamo nema. To je zaista jedna predivna
meditacija. Vi to moete initi mnogo puta tokom 24 asa tek samo trenutak je
dovoljan. Zastanite samo na tren; vas nema, a svijet dalje ide. Kada budete sve vie i
vie svjesni injenice da svijet moe savreno dobro da nastaviti da se kree bez vas,
vi ete tada biti u mogunosti da neto nauite o drugoj strani vaeg bia koje je bilo
previe dugo zanemarivano, mnogim ivotima omalovaavano. To je prijemiv
nain. Vi samo to dopustite, postanite vrata. Stvari e tada poeti da se dogaaju bez
vas.

Sve to um moe da uradi, to ne moe biti meditacija to je neto izvan uma.


Um je tu sasvim bespomoan; um ne moe dosei do meditacije. Tamo gdje um
stane, meditacija poinje.

GILJOTINA MEDITACIJA

Jedna od najljepih tantrikih meditacija: hodajte i mislite da vie nemate


glavu, da imate samo tijelo. Sjednite i zamislite da vie nemate glavu, samo tijelo.
Neprestano se prisjeajte da nema glave. Zamiljajte sebe bez glave. Stvorite sliku o
sebi bez glave; gledajte u to. Neka ogledalo u vaem kupatilu bude postavljeno nie
tako da kada se pogledate ne moete da vidite glavu, samo tijelo.
Samo nekoliko dana takvog prisjeanja, i vi ete osjetiti odreeno rastereenje,
kao da vam se dogodilo gubljenje teine, osjetiete veliku tiinu jer je glava pravila
probleme. Ako moete sebe zamisliti bez glave a to se moe zamisliti, to nee biti
problem tada ete sve vie i vie biti usredsreeni ka srcu.
Upravo ovog trenutka moete zamisliti sebe bez glave. Tada ete odmah
shvatiti to sam vam govorio.

JA NIJESAM TO

Um je smee! To ne znai da vi imate smee a drugi ga nemaju. To je smee, i


ako vi nastojite da to smee izbacite iz vas, vi ete neprestanoimati posla; nikada ga
do kraja neete moi izbaciti. To smee nadmauje vas, jer nije mrtvo, ono je u
stalnom pokretu. Ono stalno raste i ima svoj ivot. Ako ga posjeete, lie tog drveta
e ponovo iznii.
Izbacivi ga iz vas ne znai i da ete postati prazni. To vas samo moe uiniti
svjesnim da taj um za koji ste mislili da ste vi, sa kojim ste do sada bili poistovjeeni,
to nijeste vi. Izbacujui ga, vi ete postati svjesni izdvojenosti, udaljenosti izmeu
njega i vas. Smee e ostati ali vi vie neete biti poistovjeeni sa njim; to je sve. Vi
ste postali odvojeni, vi znate da ste odvojeni.
Stoga, treba da uradite samo jednu stvar: nemojte pokuavati da se borite sa
smeem i nemojte pokuavati da ga mijenjate. Samo posmatrajte i sjetite se jedne
stvari: Ja nijesam to. Neka to bude mantra: Ja nijesam to. Zapamtite to, budite
obazrivi i gledajte to se dogaa.
Odmah e se dogoditi promjena. Smee e biti prisutno, ali to vie nije dio
vas. To prisjeanje e postati samoodricanje od toga.

ZAPIITE SVOJE MISLI

Jednoga dana uradite ovo: jedan mali eksperiment.


Zatvorite vrata, sjednite u svoju sobu i ponite da ispisujete svoje misli bilo
to da vam doe na um. Nemojte to popravljati jer vi to ne morate da pokaete
nikome!
Tako piite oko deset minuta i onda pogledajte to. To je ono to vi mislite.
Ako malo bolje zagledate u to, vi ete pomisliti da je to rad nekog ludaka.
Ako to pare papira pokaete najintimnijem prijatelju, on e vas zagledati i
pomisliti: Jesi li poludio?

Meditacija je sredstvo ostvarenja vae inteligencije. to budete vie


meditativni, to ete biti inteligentniji. Ali zapamtite, ja pod inteligencijom ne
podrazumijevam intelektualnost. Intelektualnost je i dio gluposti.

SMIJENA LICA

Postoje mnoge stare meditacije koje koriste metodu pravljenja smijenih izraza
lica. Vi od toga moete stvoriti meditaciju to je jedna od najstarijh tradicija u Tibetu.
Stanite ispred velikog ogledala. Stanite goli, inite izraze lica, radite smijene
stvari i posmatrajte. Radite ba to i posmatrajte sebe 15-20 minuta, i biete
iznenaeni. Poeete da osjeate da ste odvojeni od toga. Ako nijeste izdvojeni, kako
ete onda moi da inite sve te stvari? Tada je tijelo u vaim rukama, tada je neto ba
u vaim rukama. Vi se moete igrati time na razne naine.
Otkrijte novi nain da uinite smijena lica, smijene pokrete. Radite to god
moete, a to e vam omoguiti veliko oslobaanje, i vi ete poeti da gledate sebe; i to
ne samo tijelo, ne samo lice ve i svijest. To e biti od pomoi.

Meditacija je vaa sutinska priroda to ste vi. To je vae bie. To nema


nita sa vaim djelovanjem: vi to ne moete imati, vi to ne moete ni nemati, to se ne
moe posjedovati, to nije stvar; to ste vi, to je vae bie.

SAMO GLEDAJTE U NEBO

Meditirajte gledajui u nebo: uvijek kada imate vremena samo lezite na zemlju
i zagledajte se u nebo. Neka to bude vaa kontemplacija. Ako elite da se molite,
molite se nebu. Ako elite da meditirate, meditirajte o nebu, nekada sa otvorenim
oima, nekada sa zatvorenim oima. Poto je nebo unutar vas, takoe; isto kao to je
veliko spolja, isto tako je veliko i unutar vas.
Mi upravo stojimo na pragu, na bilo koji nain vi se moete pretopiti. To su
dva mogua naina za stapanje.
Ako se stopite sa spoljanjim nebom, to je molitva, a ako se stopite sa
unutranjim nebom, to je meditacija. Konano, to vodi istome: vi ste se pretopili. A ta
dva neba nijesu dva neba. Ona su dva samo zbog vas, vi ste ta razdvajajua linija.
Kada vi nestanete, nestaje i ta linija razdvajanja: tada je unutranje spolja, a spoljanje
je unutra.

MIRIS CVIJETA

Ako imate dobar nos, budite blizu cvijea, neka vas miris ispuni. Potom se
malo po malo ponite veoma sporo udaljavati od cvijeta ali i dalje nastavite da
odravate odnos sa tom aromom, mirisom. Kako se budete udaljavali, miris e
postajati sve vie i vie istanan, i vi ete trebati mnogo vie svjesnosti da bi ga
osjetili. Pretvorite se u nos. Zaboravite na tijelo i prenesite svu energiju u nos isto kao
da samo nos postoji. Ako izgubite trag mirisa, ponovo se malo pribliite cvijetu kako
biste ponovo uhvatili miris, a onda se vratite, vratite se natrag.
Malo po malo ete biti u mogunosti da omiriete cvijet sa veoma velike
udaljenosti. Niko drugi nee biti u mogubosti da omirie taj cvijet sa tolike
udaljenosti. Potom krenite na jedan veoma profinjen nain: vi ste nainili taj predmet
veoma istananim, a onda e doi trenutak kada neete vie biti u mogunosti da
osjetite tu aromu. Sada ete osjeati odsutnost mirisa koji je trenutak prije tu postojao.
Njega vie tu nema.
To je jedan drugi dio njegovog bia odsutni dio, tamni dio. Ako moete
omirisati odsutnost mirisa, ako moete osjetiti tu razliku, to e stvoriti odreeni odnos.
Tada e predmet postati veoma prefinjen. Tada e se to pribliiti stanju samadhi nerazmiljanja.

OPTITE SA ZEMLJOM

Ponekada uradite mali eksperiment: stanite negdje sasvim goli na plai,


pored rijeke, budite goli na suncu ponite da skaete, da trite i osjeate kako vam
energija struji kroz stopala, kroz noge prema tlu. Skakuite i osjeajte kako energija
ide kroz noga ka zemlji; nakon nekoliko minuta tranja, stanite mirno i osjetite
optenje vaih nogu sa zemljom. Iznenada ete se osjetiti veoma, veoma
ukorijenjenim, uvrenim, stabilnim.
Vi ete uvidjeti da zemlja opti sa vama, osjetiete da i vaa stopala opte sa
zemljom. Stvorie se dijalog izmeu zemlje i vas.

Sve ove meditacije koje ovdje radite nijesu nita drugo do napor da unite
vau uspavanost.

SASVIM OPUTENO DISANJE

Uvijek kada naete vremena, samo na nekoliko minuta opustite disajni sistem,
i nita vie nema potrebe da oputate cijelo tijelo. Dok sjedite u vozu ili avionu, ili u
automobilu, niko nee biti svjestan da vi neto radite. Samo opustite disajni sistem.
Neka to bude kao kada prirodno djeluju. Tada zatvorite oi i promatrajate kako dah
ulazi, izlazi, ulazi.
Nemojte se koncentrisati. Ako se budete koncentrisali, stvoriete nevolje jer e
se sve tada poremetiti. Ako pokuate da se koncentriete dok sjedite u kolima, buka
od automobila e biti remeenje, osoba koja bude sjedjela iza vas e vas remetiti.
Meditacija nije koncentracija. To je jednostavno samo svjesnost. Vi se samo
opustite i posmatrajte disanje. U tom posmatranju, nita nije iskljueno. Automobil
bruji to je sasvim u redu, prihvatite to. Saobraaj se odvija i to je u redu, dio
ivota. Saputnik hre pored vas, prihvatite to. Nita se ne odbija.

NEKA JE MIR OVOM OVJEKU

Kada neko doe da vas vidi ili da se sretne sa vama, sredite se i budite mirni.
Kada ovjek ue,osjetite spokojstvo prema njemu duboko u sebi. Osjetite: Neka je
mir ovom ovjeku. Nemojte to samo rei, to i osjetite. Iznenada ete uvidjeti
promjenu u tom ovjeku kao da je neto nepoznato ulo u njegovo bie. On e biti
sasvim drugaiji. Pokuajte to.
Osho je dao ovu napetu tehniku za one koji su svjesni svojih stalnih
nezadovoljstava i gnjeva u svakodnevnim poslovima.
Svakog dana po petnaest minuta, u bilo koje vrijeme pogodno za vas,
odaberite vrijeme, zatvorite se u sobu i pobijesnite ali se nemojte osloboditi toga.
Podstiite to... skoro poludite od bijesa ali nemojte se osloboditi toga nemojte to
iskazati, ak nemojte ni udarati u jastuk. Potiskujte to na svaki mogui nain! Da li me
shvatate? To je upravo sasvim suprotno od katarze.
Ako osjetite da vam u stomakuraste napetost kao da neto hoe da eksplodira,
uvucite stomak; uinite ga napetim to je vie mogue. Ako osjetite napregnutost u
ramenima, napregnite ih jo vie. Neka cijelo tijelo postane to je mogue vie napeto
skoro nalik vulkanu, unutranje kljuanje koje ne moe da se oslobodi. To je stvar
koju treba zapamtiti nema mogunosti za oslobaanje, nema ispoljavanja. Nemojte
vritati, inae bi se stomak oslobodio. Nemojte nita bacati, inae bi se ramena
rasteretila i opustila.
Petnaest minuta se zagrijavajte sve dok ne doete do sto stepeni. Petnaest
minuta radite do vrhunca. Ukljuite neki alarm, i kada alarm krene, nastojte da
najee djelujete. A kada alarm stane, sjednite u tiini, zatvorite oi i samo gledajte
to se dogaa. Opustite tijelo.
To zagrijavanje vaeg sistema e natjerati sve vae kalupeda se rastope.

Samo vas meditacija moe osloboditi uslovljenosti.

RAZMILJATI O SUPROTNOM

Ovo je predivna metoda. To e biti veoma korisno. Na primjer: ako se osjeate


veoma nezadovoljniim, to uraditi? Razmiljati o suprotnom.
Ako osjeate nezadovoljstvo, pomislite na zadovoljstvo. to je zadovoljstvo?
Unesite ravnoteu. Ako je va um ispunjen gnjevom, unesite milostivost u njega,
mislite o samilosti; energija e se odmah promijeniti jer je to ista energija. Suprotno je
u istoj energiji. Kada je jednom unesete, ona sve upija. Gnjev je prisutan, razmiljajte
o milosru.
Uradite jedno: drite statuu Bude jer je statua poloaj milosti. Uvijek kada ste
ljuti, poite u svoju sobu, pogledajte Budu, sjednite slino Budi i osjetite milostivost.
Iznenada ete uvidjeti da se dogodio preobraaj u vama. Gnjev se promijenio:
uzrujanost je nestala, samilost se ukazala. To nije razliita energija. To je ista energija
ista energija kao i gnjev promijenite njen kvalitet, izdignite je na vii nivo.
Pokuajte to!

NE DVOJE

Ovo je jedna od najstarijih mantri. Uvijek kada se osjetite podijeljenim, uvijek


kada uvidite da je dualnost ula u vae bie, jednostavno samo recite u sebi: Ne
dvoje. Ali to recite sa svjesnou; nemojte to ponavljati na mehanian nain. Kada
osjetite da se ljubav raa, kaite: Ne dvoje, inae vas i mranja tu eka oni su
jedno. Kada osjetite da se mrnja ukazuje, kaite: Ne dvoje. Uvijek kada osjetite da
se veete za ivot, kaite: Ne dvoje; uvijek kada osjetite strah od smrti, kaite: Ne
dvoje. Samo je jedno.
To kazivanje treba da bude vae razumijevanje. To treba da bude ispunjeno
inteligencijom, proimajuom jasnoom, i iznenada ete osjetiti oputanje. Onog
trenutka kada kaete: Ne dvoje ako to kaete sa razumijevanjem, ako to ne budete
mehaniki ponavljali vi ete iznenda osjetiti razjanjenje.

SLIJEDITE DA

Tokom jednog mjeseca pratite samo da, stazu koja kae da. Tokom tog
mjeseca nemojte slijediti stazu koja kae ne. Vie saraujte sa daodatle ete stei
sjedinjenje. Ne nikada ne moe pomoi da dosegnete do sjedinjenja. U tome pomae
samo da jer to da je prihvatanje, da je povjerenje, da je molitva. Biti u mogunosti da
kaete da je isto to i biti religiozan.
Druga stvar, ne ne treba potiskivati. Ako to potiskujete, to e vam se osvetiti.
Ako ga potiskujete, ono e biti sve monije i monije, i jednoga dana e eksplodirati i
unititi vae da. Zato nikada ne potiskujte ne, samo ga zapostavite.
Postoji velika razlika izmeu potiskivanja i zapostavljanja. Vi znate da to
postoji i to prepoznajete. Kaete: Da, znam da postoji ali ja u da slijedim da. Vi to
ne potiskujete, ne borite sa time, vi ne kaete: Izlazi, nestani, ja ne elim nita da
imam sa tobom. Vi nita ne govorite u ljutnji prema tome, ne elite da to odgurnete,
ne elite da to gurnete u suteren vaeg nesvjesnog, u mrak uma. Ne, vi nita ne radite
sa time; samo primjeujete da je to prisutno. Ali vi slijedite da, bez i malo zlobe, bez
aljenja, bez ljutnje. Jednostavno pratite da, ne preduzimajui nikakav stav prema ne.
Ignorisanje je najvea umjetnost da se ubije ne. Ako se borite sa time, vi
odmah postajete rtva, veoma slaba rtva; to ne vas odmah pobjeuje. Kada se borite
sa ne, vi tome ne kaete ne. Tako vas ono na zaobilazan nain obuzima. Nemojte
rei ne ak ni tome ne samo ga ignoriite, zapostavite ga.
Tokom jednog mjeseca slijedite da i nemojte se boriti sa ne. Biete iznenaeni
da e malo po malo to postati slabano i krhko upravo usljed zapostavljanja, a jednoga
dana ete ustanoviti da ga vie nema. A kada ga vie tu ne bude, sva energija koja je
bila u tome e se osloboditi i od vaeg da stvoriti snanu struju.

STVORITI PRIJATELJSTVO SA DRVETOM

Priite drvetu, razgovarajte sa drvetom, dodirnite drvo, zagrlite drvo, osjetite


drvo, sjednite pored drveta, neka drvo osjeti da ste dobri ljudi i da nemate namjeru da
ga ozlijedite.
Malo po malo e se to prijateljstvo razvijati i vi ete poeti da osjeate da se
kvalitet drveta mijenja kada mu priete. Vi ete to osjetiti, osjetiete da se na kori
drveta ukazuje ogromna energija kada vi priete. Kada ga dotaknete, ono postaje
sretno kao dijete, kao voljena. Kada sjednete pored drveta, vi ete osjetiti mnogo toga;
ubrzo ete biti u mogunosti da osjetite, ukoliko ste tuni, i ako priete drvetu, vaa
tuga e nestati usljed samog prisustva tog drveta.
Tek tada ete biti u mogunosti da shvatite da ste u uzejamnoj zavisnosti. Vi
moete to drvo uiniti sretnim, a to drvo moe i vas uiniti sretnima; tako je cio ivot
u uzejamnoj zavisnosti. Tu meusobnu zavisnost ja nazivam Bog.

Ja nijesam rekao da e meditacija rijeiti ivotne probleme. Ja sam samo


rekao: ako ste u meditativnom stanju, problemi e nestati nee biti rijeeni. Nema
potrebe da rijeite problem. Kao prvo, problem je stvoren od strane napetog uma.

Samo meditacija moe ubiti um nita drugo.

JESI LI OVDJE

Pozovite svoje ime, ujutro, uvee, popodne. Uvijek kada osjetite da ste
uspavani, pozovite svoje ime. I ne samo da pozovete, odgovorite, i kaite to glasno.
Nemojte se plaiti drugih. Vi ste se dovoljno plaili drugih, oni su vas ve ubili
strahom. Nemojte se plaiti, ak i na trgu se morate sjetiti. Pozvovite svoje ime:
Tirta, jesi li ovdje? I odovorite: Da, gospodine.

POPODNE
Sjeenje, gledanje i sluanje

Meditacija je avantura, najvea avantura koju ljudski um moe preduzeti.


Meditacija je samo bitisanje, ne inite nita nema aktivnosti, nema misli, nema
emocija. Vi samo postojite, i to je samo uivanje. Odakle dolazi to uivanje ako nita
ne radite? To dolazi odnikuda ili dolazi odsvuda. To je bezrazlono jer je
egzistencija sainjena od stvari zvane radost.

MEDITACIJA NEMA CILJ

Meditacija ulazi u egzistenciju samo kada ste sagledali sve motive i otkrili da
im neto nedostaje, kada ste proli sve motive i uvidjeli njihovu lanost. Vi ste
uvidjeli da vas motivi nikuda ne vode, da vas samo vrte u krug; tako ostajete isti.
Motivi se stalno ponavljaju i vode vas, zavode vas, skoro vas izluuju, stvarjui nove
elje, ali sa time nigdje ne stiete. Ruke ostaju praznije nego ikada. Kada se to uvidi,
kada sagledate svoj ivot i vidite da su svi vai motivi propali...
Nijedan motiv nikada ne uspijeva, nijedan motiv nikome ne donosi blaenstvo.
Motivi samo daju obeanja; roba se nikada ne isporuuje. Jedan motiv propadne a
drugi motiv doe nalik novom obeanju ... i vi se ponovo obmanete. Uvijek iznova
bivate obmanuti motivima i jednoga dana iznenada postajete svjesni iznenda vi to
uvidite, a to istinsko uoavanje je poetak meditacije. U njoj nema zaetka, nema
motiva. Ako meditirate na neto, vi se tada koncentriete a ne meditirate. Tada ste i
dalje u svijetu va um je i dalje zainteresovan za jeftine stvari, trivijalne. Tada ste
svjetovni. ak i ako meditirate da dosegnete do Boga, vi ste svjetovni. ak i ako
meditirate da dosegnete nirvanu, vi ste svjetovni jer meditacija nema cilj.
Meditacija je uvid da su svi ciljevi lani. Meditacija je shvatanje da elje ne
vode nikuda.

SJEENJE

Meditacija znai davanje sebi nekoliko trenutak ne-zauzetosti. U poetku e to


biti veoma teko najtea mogua stvar na svjetu, ali samo u poetku, na kraju je to
neto najlake. To je tako lako, i zbog toga je tako teko.
Ako nekome kaete da samo sjedi i da nita ne radi, on e se vrpoljiti; poee
da osjea kao da mu mravi gmiu po nozi ili da mu se neto dogaa sa tijelom. On e
postati nespokojan jer je oduvijek bio zauzet. On je nalik automobilu, upaljen, maina
radi iako automobil nikuda ne ide ali maina biva sve zagrijanija i zagrijanija. Vi ste
zaboravili kako da ugasite mainu. To je meditacija: umijee gaenja maine.

DISANJE - NAJDUBLJA MANTRA

Dah ulazi, neka se u vaem biu odraava da dah ulazi. Dah izlazi, neka se u
vaem biu odraava da dah izlazi, i vi ete osjetiti ogromnu tiinu da se sputa na
vas. Ako moete uoiti da dah ulazi i izlazi, kako da ulazi i izlazi, to e biti najdublja
mantra ikada izumljena.
Vi diete ovdje i sada. Vi ne moete disati sjutra i ne moete disati jue. Vi
diete ovog trenutka, ali moete da razmiljate o sjutra i moete da razmiljate o jue.
Tako tijelo ostaje u sadanjosti, a um moe da skakue izmeu prolosti i budunosti i
tako se stvara jaz, zastoj izmeu uma i tijela. Tijelo je u sadanjosti, a um nije nikada
u sadanjosti i zato se nikada ne susreu. Oni se nikada ne mogu sresti. Usljed tog
jaza, patnja, napetost i tuga se javljaju. ovjek je napet, a ta napetost zabrinjava. Um
treba da ue u sadanjost jer nema drugog vremena.

Prvo treba da pleete tako da u plesu otpadne va oklop. Prvo treba da viete
sa radou i pjesmom kako bi va ivot postao vitalniji. Prvo treba da proete
katarzu kako biste izbacili sve iz vas i vae tijelo oistili od toksina i otrova. Tako e
se i psiha oistiti od potiskivanih trauma i rana. Kada se to dogodi, kada postanete
sposobni da se smijete i kada postanete sposobni da volite tada Vipasana.

OSHO GOVORI O VIPASANI

Sjedite u tiini i ponite da posmatrate vae disanje. Najlaki nain da


posmatrate disanje je na ulazu u nos. Kada dah ue, osjetite dodir daha na ulazu u
nosnice posmatrajte to. Dodir daha e biti lake posmatrati, disanje e biti previe
prefinjeno; u poetku posmatrajte samo dodir. Dah ulazi, vi ete osjetiti kako ulazi:
posmatrajte to. Potom to slijedite, idite za tim. Vi ete tada nai mjesto gdje e on
zastati. Upravo negdje blizu vaeg pupka e stati na trenutak, na tren e zastati.
Potom e ponovo izai; pratite to ponovo osjetite dodir, dah izlazi napolje kroz nos.
Slijedite to, idite za tim napolje ponovo ete dospjeti do tog mjesta, dah e zastati na
veoma kratak trenutak. Potom ponovo krug zapoinje.
Udisaj, zastoj, izdisaj, zastoj, udisaj, zastoj. Taj zastoj, taj jaz je
najtajanstveniji fenomen unutar vas. Kada dah ue i zastane, i kada nema kretnje, to je
trenutak gdje ovjek moe sresti Boga. Ili kada dah izlazi, i kada stane, ni tada nema
pokreta.
Zapamtite, vi to ne treba da zaustavljate; to zastaje samo od sebe. Ako to
budete zaustavljali, promaiete cijelu stvar jer e tada inilac stupiti, a tako e
svjedoenje ieznuti. Vi ne treba nita da radite. Vi ne treba da mijenjate nain
disanja, ne treba ni da udiete ni da izdiete. To nije kao pranayam u jogi gdje vi
upravljate disanjem; to nije to. Vi uopte ne dotiete dah vi doputate njegovu
prirodu, njegov prirodni tok. Kada on izlazi, vi to slijedite, kada ulazi, vi i to slijedite.
Ubrzo ete postati svjesni da postoje dva zastoja. U ta dva zastoja su vrata. U
ta dva zastoja ete shvatiti, uvidjeete da samo disanje nije ivot moda je hrana za
ivot, isto kao i druga hrana, ali nije ivot. Jer kada disanje zastane, vi ste prisutni,
sasvim prisutni vi ste sasvim svjesni, krajnje svjesni. Disanje je zastalo, nema vie
disanja, a vi ste jo prisutni.
Kada nastavite da promatrate disanje to to Buda naziva Vipasana ili
AnapanasatiYoga ako nastavite da to posmatrate, da posmatrate, i posmatrate i
posmatrate, malo po malo ete vidjeti da taj jaz postaje sve vei i vei. Na kraju e se
dogoditi da taj jaz duepotraje. Kada osoba udahne, i kada jaz... nekoliko minuta dah
ne izlazi. Sve tada stane. Svijet stane, vrijeme stane, razmiljanje stane. Jer kada dah
zastane nije moguerazmiljati. I kada dah stane, na nekoliko minuta, razmiljanje

uopte nije mogue zato to misaoni proces stalno treba kiseonik, a va misaoni
proces i vae disanje su veoma duboko povezani.
Kada ste ljuti, vae disanje ima odreeni ritam; kada ste seksualno uzbueni,
disajni ritam je drugaiji; a kada ste smireni, ponovo je drugaiji ritam disanja. Kada
ste sretni, drugaiji je ritam disanja, a kada ste tuni, opet je drugaiji ritam disanja.
Vae disanje se mijenja sa raspoloenjem uma. Obratno je takoe injenica kada se
disanje promijeni, promijeni se i raspoloenje uma. A kada disanje stane, stane i um.
U tom zastoju uma itav svijet stane zato to je um svijet. U tom zastoju, po
prvi put vi dolazite do spoznaje to je disanje unutar disanja; ivot unutar ivota. To
iskustvo je oslobaajue. To iskustvo vas ini svjesnim Boga a Bog nije osoba ve
iskustvo samog ivota.

Meditacija je upravo uivanje u vlastitom prisustvu. Meditacija je uivanje u


svom biu.

VIPASANA
-

Meditacija uvida

Pronaite ugodno mjesto gdje moete sjeeti 45 do 60 minuta. U tome vam


moe pomai da svaki dan sjedite u isto vrijeme i na istom mjestu; to ne mora da bude
ba mirno mjesto. Eksperimentiite sve dok ne naete situaciju u kojoj ete se najbolje
osjeati. Moete sjeeti jednom ili dva puta dnevno ali nemojte to initi makar jedan
sat nakon jela ili prije spavanja.
Vano je da sjedite sa ispravljenom kimom i glavom. Oi treba da budu
zatvorene, a tijelo da bude to je mogue mirnije. Meditaciona stolica moe pomoi
ili stolica sa uspravnim naslonom ili se moete pomoi jastucima.
Ne postoji neka posebna tehnika disanja; obino, prirodno disanje je u redu.
Vipasana se temelji na svjesnom disanju, zato treba posmatrati uzimanje i
isputanje svakog daha na taj nain kako bi se jasnije osjetio taj proces u
nosnicama, u predjelu stomaka ili pleksusu.
Vipasana nije koncentracija i zato nije neophodno da promatrate disanje
tokom itavog sata. Kada se misli, osjeanja ili uzbuenje ukae; ili kada se ukae
zvuk, miris ili povjetarac, jednostavno dopustite da panja skrene ka tome. Bilo to da
doe moe biti posmatrano nalik oblacima koji prolaze nebom niti se veete za to
niti to odbijate. Uvijek kada ste u prilici da birate to da promatrate, vratite se
svjesnom disanju.
Zapamtite, nita posebno se ne mora dogoditi. Tu nema ni uspjeha ni
neuspjeha tu nema nikakvog napredovanja. Nema niega da se otkrije ili analizira
ali uvidi mogu doi od bilo ega. Pitanja i problemi se mogu vidjeti kao neto
tajnovito u emu treba uivati.
Postoji redovna Vipasana sjeena i grupe koje se nude u Osho meditacionom
centru.
Osho govori o porastu energije koja se obino osjeti kada ljudi ponu sa
upranjavanjem Vipasane.
Ponekada se moe dogoditi da osoba tokom upranjavanja Vipasane osjeti
veliku senzibilnost jer ste tada veoma smireni i energija se ne rasipa. Obino se troi
mnogo energije i vi bivate iscrpljeni. Kada samo sjedite, kada nita ne radite, vi tada
bivate mirno jezerce energije, i to jezerce postaje sve vee, i vee i vee. Ono skoro
dospijeva dotle da poinje da se preliva... i tada osjetite senzualnost. Vi tada osjetite
novu senzibilnost, senzualnost, ak i seksualnost kao da su se sva ula osvjeila,

podmladila, oivjela, isto kao da se praina stresla sa vas i kao da ste se okupali i
tuiranjem sprali svu prljavtinu. To se dogodilo.
Zbog toga ljudi posebno budistiki monasi koji vjekovima rade Vipasanu
ne jedu mnogo. Oni to ne trebaju. Oni jedu jednom dnevno a i tada veoma oskudan
obrok, veoma mali, vi to moete nazvati i doruak... i to jednom dnevno. Oni ne
spavaju mnogo ali su ipak prepuni energije. Oni se ne izmiu oni rade naporno. Ne
znai da oni ne ele da rade. Oni cijepaju drva i rade u bati, u polju, na farmi; oni
mogu da rade po cio dan. Ali sa njima se neto dogodilo i sada se vie energija ne
rasipa.
Poloaj sjeenja je veoma, veoma bitan nain uvanja energije. Lotos poloaj
u kojem budisti sjede je takav da se u njemu svi zavreci tijela sastaju noga preko
noge, ruka preko ruke. To su mjesta u kojima se energija kree i izlazi; jer da bi
energija izlazila potrebna su neka odreena istaknuta mjesta. Stoga je muki seksualni
organ istaknuto mjesto jer kroz njega istie mnogo energije. To je skoro sigurnosni
ventil.Kada imate previe energije i kada ne moete nita uraditi sa njom, vi je
oslobaate na seksualan nain. ene se ne oslobaaju energije putem seksa. Zato ene
mogu voditi ljubav sa mnogo osoba tokom jedne noi. Mukarci to ne mogu. Ukoliko
ena to zna, ona moe ak i sauvati energiju; ona ak moe i dobiti energiju.
Iz vae glave se ne oslobaa energija. Stoga je priroda stvorila glavu okruglog
oblika. Zato mozak nikada ne gubi energiju; on je uva on je najvaniji i centralni
organ odakle se odvija upravljanje vaim tijelom. On se treba zatiti zato se i titi
okruglom lobanjom. Energija ne moe iscuriti iz okruglog oblika. Zbog toga su sve
planete zemlja, sunce, mjesec i zvijezde sve one su okrugle. Inae bi izgubile
energiju i umrle.
Kada sjedite, vi se zaokruujete; ruka dotie ruku. Ako jedna ruka isputa
energiju, ona je prenosi na drugu ruku. Noga dodiruje nogu... a nain na koji sjedite
postaje skoro krug. Energija se kree unutar vas. Ona ne izlazi. ovjek nju tako uva;
ovjek tako malo po malo postaje jezerce energije. Malo po malo ete skoro osjetiti
punou u vaem trbuhu. Vi moete biti prazni, moda nijeste jeli ali ete osjetiti
odreenu ispunjenost. Potom e se dogoditi navala senzualnosti. Ali to je dobar znak,
veoma, veoma dobar znak. Zato uivajte u tome.
Postati astronaut unutranjeg prostora
Mnogo puta tokom duboke meditacije iznenada postanete svjesni kao da je
gravitacija nestala, kao da vas tada nita ne dri za tlo, kao da tada moete odluiti
hoete li da lebdite ili ne. Tada je to do vas da moete da poletite ka nebu ukoliko
elite. Cijelo nebo je vae. Ali kada otvorite oi, tijelo je tu, zemlja je tu, gravitacija je
prisutna. Kada zatvorenih oiju meditirate, vi zaboravite vae tijelo, kreete se ka
drugoj dimenziji; dimenziji ljepote.
Uivajte u tome, dopustite to, jer ako jednom pomislite da je to ludost, vi ete
to zaustaviti, a to zaustavljanje e poremetiti vau meditaciju. Uivajte u tome kao u
snu u kojem letite. Zatvorite oi. Idite u meditaciji gdje god elite, izdiite se sve vie
i vie u nebo ubrzo e vam mnogo vie toga biti omogueno. Nemojte se plaiti. To

je najvea avantura, vea i od odlaska na mjesec; postati astronaut unutranjeg


prostora je najvea avantura.
Osho je preporuio ovu divnu tehniku onima koji su uznemireni uzbuenjem
zbog fizike nestabilnosti i letjenja.
Samo sjednite u svoj krevet pet ili deset minuta i zamiljajte zatvorenih oiju...
osjetite da vam tijelo postaje vee, vee, vee i vee. Uinite ga to je mogue veim
tako ogromnim da ak dosee do plafona vae sobe.
Vi ete poeti osjeati da ne moete da pokrenete svoje ruke to je teko...
vaa glava dotie plafon. Prvo, tokom dva, tri dana samo osjeajte to; potom ponite
da se irite van sobe. Ispunite cijelu kuu, a tada ete osjetiti da je ta soba unutar vas.
Onda se irite izvan kue ispunite cijelo susjedstvo i osjetite kao da je cijelo
susjedstvo unutar vas. Zatim ispunite i cijelo nebo i osjetite da se sunce, mjesec i
zvijezde kreu unutar vas.
To ponavljajte deset dana, dvanaest dana. Malo po malo, polako ponite
ispunjavati cijelo nebo. Onog dana kada budete ispunili cijelo nebo, zaponite
suprotni proces. Na dva dana ponovo budite mali. U suprotnom procesu, sjednite i
ponite da zamiljate da ste postali veoma mali. Samo se ponite kretati u suprotnom
pravcu. Vae tijelo nije tako veliko koliko izgleda postalo je tek dvadeset
santimetara visoko. Vi ste upravo nalik malenoj igraki i vi ete osjetiti to. Ako ste
mogli zamisiti sebe kao neto ogromno, moete sebe zamisliti i kao neto sasvim
malo. Potom ak i manje toliko malo da sebe moete drati u ruci. Zatim jo
manje... i jo manje. U roku od dvanest dana dovedite do toga da ak ne moete nai
sebe. Postali ste toliko atomski mali da je nemogue pronai gdje se nalazite.
Uinite sebe tako ogromnim nalik itavom kosmosu, a onda uinite sebe tako
malim nalik nevidljivom atomu dvanaest dana jedno, potom dvanest dana drugo. Vi
ete se potom osjeati tako divno, tako sreni i tako usredsreeni da to ne moete ni
zamisliti.

Meditacija vam moe dati velike bljeskove jer je ona najmanje


upotrebljavana stvar na svijetu. Vi tada jednostavno nita ne inite, vi tada samo
ulazite u tiinu. To je monije i od spavanja jer ste u snu nesvjesni, i sve to se
dogodi, dogodi se nesvjesno. Vi moete biti u raju ali vi to ne znate.
U meditaciji se kreete svjesno. Tako bivate svjesni staze: kako da se kreete
od korisnog spoljnjeg svijeta do nekorisnog svjeta unutranjosti. Kada jednom
upoznate taj put, svakog trenutka moete jednostavno ui unutra. Sjedei u
autobusu, vi ne treba nita da radite, vi samo sjedite; putujui u automobilu, vozu ili
avionu, vi nita ne radite, sve obavljaju drugi; vi moete sklopiti oi i ui u
beskorisno, unutranje. I tada sve postaje tiho, iznenada sve postaje mirno,
nenadano ste na izvoru cijelog ivota.
Ali to nema vrijednost u trgovini. Vi ne moete to prodati, ne moete rei:
Ja imam veliku meditaciju. Da li je neko hoe da je kupi? Niko nee biti spreman
da je kupi. To nije neka roba, to je beskorisno.

JEDNO

Prvi korak: samo se opustite u stolici, neka vam bude sasvim ugodno. Drugi
korak, zatvorite oi. Trei korak, opustite disanje. Neka bude to je mogue
prirodnije. Sa svakim izdisajem recite: Jedno. Dok dah izlazi, recite: Jedno;
potom udahnite i nita ne kaite. Sa svakim izdisajem samo kaite: Jedno... jedno...
jedno. I ne samo da to kaete ve i osjetite da je cijela egzistencija jedno, ona je
jedinstvo. Nemojte to izgovarati, samo imajte taj osjeaj i recite: Jedno i to e
vam pomoi. Radite to svakog dana dvadeset minuta.
Uradite tako da vam niko ne moe smetati dok to radite. Moete otvoriti oi i
pogledati na asovnik, ali nemojte ukljuiti alarm. Bilo kakav nagli pokret, trzaj je
loe, zato ne drite telefon u sobi gdje to radite i dogovorite da vam niko ne kuca na
vrata. Tokom tih dvadeset minuta treba da budete sasvim oputeni. Ako oko vas ima
previe buke, koristite epie za ui.
Izgovaranje Jedno sa svakim izdisajem e vas smiriti, stiati i sjediniti; ne
moete ni zamisliti koliko. Radite to preko dana, nikada nou jer e va san biti
poremeen jer je to veoma oputajue - neete osjetiti potrebu za spavanjem.
Osjeaete se osvjeeni. Najbolje vrijeme za to je ujutro, moda i popodne ali nikako
uvee.

UNUTRANJI OSMIJEH

Uvijek kada sjedite i nita ne radite, samo opustite vau donju vilicu i malo
otvorite usta. Ponite da diete na usta ali ne duboko. Dopustite da tijelo samo die
tako da to disanje bude povrno, a potom jo vie i vie povrno. Kada osjetite da je
disanje postalo veoma plitko, i da su usta otvorena, da je donja vilica oputena, itavo
vae tijelo e se osjetiti veoma oputenim.
U tom trenutku ponite osjeati osmijeh ne na licu ve u vaem unutranjem
biu... to ete moi postii. To nije osmijeh koji se vidi na usnama to je
egzistencijalni osmijeh koji se iri unutar vas.
Pokuajte to i spoznaete ta je to... jer se to ne moe objasniti. Nema potrebe
da se osmjehujete usnama ve samo kao da se osmjehujete iz trbuha; trbuh se
osmjehuje. A to je osmijeh, nije smijeh; zato je to veoma, veoma blag osmijeh, fin,
njean isto kao da se mala rua otvara unutar trbuhu i miris se iri itavim tijelom.
Kada jednom spoznate taj osmijeh, vi moete ostati sretni tokom dvadeset i
etiri sata. I uvijek kada osjetite da ste izgubili taj osjeaj sree, samo sklopite oi i
ponovo uhvatite taj osmijeh, i on e biti tu.Vi moete tokom itavog dana vie puta
uhvatiti taj osjeaj. On je uvijek prisutan.

Samo vam meditacija u potpunosti moe pomoi jer vi to ne iznosite pred


nekoga ve to unosite u vae bie. Vi moete biti sasvim slobodni. Ne treba da se
plaite to e drugi pomisliti.

Meditacija zaista nije traganje za prosvjetljenjem. Prosvjetljenje dolazi bez


ikakvog traganja.

OSHO

Sa svakim izdisanjem samo recite Osho, ne glasno tek kao apat da ga


samo vi moete uti. Kada dah ulazi, samo ekajte. Kada dah izlazi, pozovite; a kada
dah sasvim izae, dopustite mi da uem. Nemojte nita raditi samo ekajte; va
posao je samo kada dah izlazi.
Kada dah izae, uite u univerzum. Izdisaj je skoro nalik bacanju kraka u
bunar. A kada dah ulazi, to je kao kada izvlaite krag iz bunara. To je samo na
dvadeset minuta. Prvo, etiri do pet minuta dok uete u to, a potom dvadeset minuta
ostanete u tome. Dakle, sve u svemu, najvie dvadeset pet minuta.
To moete raditi bilo kada. Moete to raditi preko dana, po noi.

Zazen je duboka nezaokupljenost; to nije ak ni meditacija jer kada


meditirate, vi pokuavate da neto uradite: prisjeate se Boga ili se prisjeate sebe.
Ti pokuaji stvaraju talasanje uma.

ZAZEN

Zazen meditacione grupe sjede jedan sat, a novi uesnici se podstiu da broje
izdisaje u prvih pet ili deset minuta kako bi sebi pomogli da se uspostavi oputenost
neizbirljive svijesti.
Moete sjeeti bilo gdje, ali bilo to da gledate, to ne treba da bude
uzbuujue. Na primjer, stvari ne treba da se previe kreu. One e vas tako remetiti.
Moete posmatrati drvee to nee biti problem jer se ono ne kree i prizor ostaje
nepromijenjen. Vi moete posmatrati nebo ili samo sjeeti na uglu i posmatrati zid.
Druga stvar je, nemojte gledati neto posebno samo prazninu, jer oi postoje
da ovjek neto gleda ali vi ne treba da gledate nita odreeno. Nemojte se
usredsrediti ili koncentrisati na bilo to tek samo razlivene slike. To vas veoma
oputa.
Trea stvar je,diite oputeno. Nemojte disati usiljeno, neka se disanje dogodi
samo od sebe. Neka vam disanje bude prirodno, to e vas jo vie opustiti.
etvrta stvar je,neka vae tijelo ostane to je mogue mirnije, nepokretno.
Prvo naite dobar poloaj - moete sjeeti na jastuku, na madracu, u fotelji ili kako
god elite, ali kada se jednom namjestite, ostanite nepokretni, jer ako se tijelo ne
mie, i um je miran. U tijelu koje je nemirno, nemiran je i um. Tijelo i um nijesu dvije
stvari. Oni su jedno: tijelo-um... to je jedna energija.
U poetku e vam to izgledati malo teko, ali nakon nekoliko dana ete silno
uivati u tome. Malo po malo ete uvidjeti kako sloj po sloj uma poinje da otpada.
Doi e trenutak kada ste sasvim lieni misli.
Bodidarma je sjedio devet godina i samo gledao u zid, nita nije radio samo
je tako sjedio devet godina. Legenda kae da su mu se tako noge osuile. Za mene je
to simbolino. To jednostavno znai da su se svi pokreti osuili jer se svaka
motivacija osuila. On nije nigdje iao. Nije bilo nikakave elje da se kree, nije bilo
cilja da se postigne a on je postigao najvee to je mogue. On je jedna od najreih
dua koja ikada hodala zemljom. I samo sjeenjem ispred zida, on je postigao sve;
nije nita radio, nikakva tehnika, nijedan metod, nita. To je bila jedina tehnika.

Kada ne postoji nita da se gleda, malo po malo vae interesovanje za gledanje


iezne. Samim gledanjemu isti zid, unutar vas se ukazuje paralelna praznina i
istina. Paralelno sa tim zidom, drugi zid se ukazuje bez misli.

Um se nikada ne moe nai. Oni koji su ga traili, svi su otkrili da nema


uma!

Osjetite prijemljivost

Poloaj ruku koji izgleda nalik olji, nalik posudi je veoma znaajan. To vas ini
prijemivim, to vam pomae da budete prijemljivi. To je jedan od starih, drevnih poloaja
svi prosvijetljeni su to pokuavali. Uvijek kada ste otvoreni ili elite da budete otvoreni, taj
poloaj e pomoi.
Sjedite u tiini i ekajte. Budite posuda, prijemnik. Upravo kao kada ekate pored
telefona: vi ste pozvonili, sada ekate da se neko javi. Ba u takvom raspoloenju treba ekati,
i u roku od dva, tri minuta ete vidjeti kako vas okruuje sasvim drugaija energija, ispunjava
vas pada na vas nalik kii koja pada na zemlju prodirui sve dublje i dublje, i zemlja to
upija.
Poloaji su veoma bitni. Ako ljudi od njih ne prave fetie, oni su veoma znaajni. Oni
pomau da se uspostavi pravac u vaoj tjelesnoj energji. Na primjer, sa ovim poloajem je
veoma teko biti ljut. Sa pesnicom i stisnutim zubima je veoma lako biti ljut. Kada je cijelo
tijelo oputeno veoma teko je biti agresivan, nasilan, a veoma je lako biti u molitvi.

Smatra se da su meditanti bjegunci. To je krajnja besmislica. Samo meditant


nije bjegunac svi drugi jesu. Meditacija znai izai iz uticaja elja, izai izvan
uticaja misli, izai izvan uticaja uma. Meditacija znai oputanje u trenutku, u
sadanjosti. Meditacija je jedina stvar na svijetu koja nije bjekstvo iako se misli da
je to najvee bjekstvo. Ljudi koji zabranjuju meditaciju to uvijek osuuju sa
objanjenjem da je to bjekstvo, bjekstvo od ivota. Oni jednostavno govore
besmislice; oni ne shvataju to govore.
Meditacija nije bjeanje od ivota: to je bjeanje u ivot. Um je bjeanje od
ivota, udnja je bjeanje od ivota.

GLEDANJE

Meditacija nije nita drugo do umjetnost otvaranja vaih oi, umjetnost


ienja vaih oi, umjetnost stresanja praine koja se skupila na ogledalu vae
svijesti. To je prirodno skupljanje praine. ovjek je putovao i putovao hiljadama
ivota praina se sakupljala. Svi smo mi putnici, mnogo praine se skupilo toliko
mnogo da je ogledalo sasvim nestalo. Postoji samo praina, sloj nad slojem praine od
ega ne moete vidjeti ogledalo. Ali ogledalo je jo tu ono se ne moe izgubiti jer je
to vaa stvarna priroda. Ako bi se ono moglo izgubiti, ono onda ne bi moglo biti vaa
priroda. To ne znai da vi imate ogledalo; vi ste to ogledalo. Putnik je ogledalo. On to
ne moe izgubiti, on to samo moe zaboraviti najvie to je mogue je zabroravnost.

Meditacija je otvaranje oi, meditacija je gledanje.

Trenutak bitisanja je ovaj sadanji. Samo gledajte, i to je meditacija to


gledanje je meditacija. Samo posmatranje stvarnostineke stvari, nekog stanja, to je
meditacija. Meditacija nema odreenog motiva, i zbog toga nema ni svog sredita.
Poto nema motiva ni sredita, ona nema ni sopstva. U meditaciji ne djelujete iz
nekog sredita, djelujete iz nitavnosti, iz niega. Odziv te nitavnosti je ono to je
meditacija.
Um djeluje iz prolosti. Meditacija djeluje u sadanjosti, iz sadanjosti. To je
isti odziv sadanjosti, to nije reakcija. Ona ne djeluje iz zakljuaka, ona djeluje iz
posmatranja egzistencijalnog.

GLEDANJE BEZ RIJEI

Pokuajte sa nekim malim stvarima u kojima ne morate previe da unosite um.


Posmatrajte cvijet samo ga posmatrajte. Nemojte rei divno, runo. Nemojte
nita rei. Nemojte unositi rijei, nemojte govoriti. Samo gledajte. Um e se osjeati
nelagodno, neugodno. Um bi elio da neto kae. Vi samo recite umu: Budi miran,
pusti me da to posmatram, ja hou samo da gledam.
U poetku e to biti teko ali ponite sa stvarima u koje nijeste previe
ukljueni. Bie teko da bez rijei posmatrate svoju suprugu. U to ste previe
ukljueni, previe ste emocionalno vezani. U ljutnji ili ljubavi ali ste previe
ukljueni.
Gledajte stvari koje su neutralne stijenu, cvijet, drvo, izlazak sunca, pticu u
letu, oblake koji se kreu nebom. Samo gledajte stvari u koje nijeste previe ukljueni,
od kojih moete ostati odvojeni, sa kojima moete biti indiferentni. Ponite od
neutralnih stvari, a tek potom uite u neke emocionalne situacije.

Boja tiine.

Uvijek kada imate neki prizor neega plavog: plavog neba, plavetnila rijeke,
tada sjedite u tiini i zagledajte se u to plavetnilo; vi ete osjetiti duboki sklad sa time.
Uvijek kada meditirate na plavu boju, uvijek e se velika tiina spustiti na vas. Plavo
je jedna od najspiritualnijih boja jer je to boja tiine, mirnoe. To je boja smirenosti,
odmora, oputenosti. Zato uvijek kada ste stvarno oputeni, odmah ete unutar vas
osjetiti plavo osvjetljenje. A ako moete osjetiti plavo osvjetljenje, vi ete odmah
osjetiti oputenost. To djeluje obostrano.

GLEDAJTE VAU GLAVOBOLJU

Kada sljedei put budete imali glavobolju, pokuajte sa jednom malom


meditacionom tehnikom, ba eksperimentalno potom moete ui u vee bolesti i
vee simpotome.
Kada imate glavobolju, uradite mali eksperiment. Sjedite mirno i posmatrajte
to, zagledajte se u to ali ne kao da gledate nekog neprijatelja, ne. Ako budete gledali
u to kao u neprijatelja, neete biti u mogunosti da to vidite ispravno. Vi ete to
izbjegavati niko izravno ne gleda u neprijatelja; ovjek to izbjegava, ovjek nastoji
da se toga kloni. Pogledajte to kao prijatelja. To je va prijatelj; to vam je na usluzi.
To kae: Neto je loe pogledajte to. Samo sjedite i zagledajte se u vau
glavobolju bez namjere da to zaustavite, bez elje da to iezne, bez konflikta, bez
borbe, bez neprijateljstva. Samo to gledajte, gledajte to jeto.
Posmatrajte, i ako u tome bude neka poruka, glavobolja e vam je dati. To ima
neku kodiranu poruku. Ako to smireno gledate biete iznenaeni. Ako to smireno
posmatrate, tri stvari e se dogoditi. Prva, to budete due to gledali, bol e biti jai.
Tada ete se zapitati: Kako to moe pomoi ako je bolnije? To je postalo jae jer ste
vi to odbijali. To je bilo prisutno ali ste se vi suzdravali; vi ste to ve potisnuli ak i
bez aspirina ste to potisnuli. Kada zagledate u to, potiskivanje nestane. Glavobolja e
dospjeti do svoje prirodne estine.Tada to ujete bez priguivanja, nema epia u
vaim uima.
Prva stvar: to e postati bolno. Ako bude bolno, vi moete biti zadovoljni jer
ste ispravno gledali. Ako to ne bude bolno, vi jo nijeste to vidjeli: vi to jo
izbjegavate. Gledajte u to to postaje bolno. To je prvi pokazatelj da vi to vidite.
Druga stvar e biti da e to postati mnogo odreenije; ono se nee ispolavati
na iri prostor. Prvo ete pomisliti: Boli me cijela glava. Potom ete uvidjeti da to
nije bol u cijeloj glavi, to je samo bol u jedno mjesto. To e biti dobar pokazatelj da
treba da gledate jo dublje u to. Osjeaj irenja bola je trik to je nain da se to
izbjegne. Ako to bude samo na jednom mjestu, to e biti znatno bolnije. Zato stvarate
iluziju da vas boli cijela glava. Kada se to proiri po itavoj glavi onda nije tako
snaan bol na jednom mjestu. To su trikovi koje mi igramo.
Zagledajte to, i drugi korak e biti da to postaje sve manje, manje i manje.
Trenutak e doi kada e to postati tako malo nalik vrhu od igle veomaotro,
nevjerovatno otro, veoma bolno. Vi nikada nijeste osjetili takav bol u glavi; ali koji
je ogranien na veoma malom prostoru. Nastavite da to posmatrate.
I zatim trea i najvanija stvar koja se moe dogoditi. Ako budete gledali u to
mjesto dok postoji jak bol, i dok je koncentrisan na jednu taku, vi ete mnogo puta

vidjeti da to iezava. Kada je vae zurenje potpuno, bol e nestati. A kada to iezne,
vi ete imati bljesak spoznaje odakle je to dolo koji je uzrok. Kada uticaj nestane,
vi ete biti uzrok. To se dogaalo mnogo puta. To e ponovo biti prisutno. Vae
poniranje nije vie tako budno, tako koncentrisano, tako obazrivo to e se povratiti.
Kada je vae zurenje zaistaduboko, to e nestati; a kada to nestane, iza toga e biti
sakriven uzrok. Vi ete biti iznenaeni: va um je spreman da razotkrije koji je uzrok.
Tu moe biti hiljadu i jedan uzrok. Isti alarm je dat jer je alarmni sistem
jednostavan. U vaem tijelu ne postoji mnogo alarmnih sistema. Za razliite uzroke je
dan isti alarm. Vi ete naknadno biti ljuti ali to nijeste pokazali. Iznenda, nalik
otkriu, to bi se ukazalo. Vi biste vidjeli sav svoj gnjev koji ste nosili, nosili... nalik
iru unutar vas. Tada je toga previe, i taj gnjev eli da se oslobodi. On treba katarzu.
Izbacite to kroz katarzu! Odmah ete uoiti da je glavobolja nestala. Tada nee biti
potrebe za aspirine, nee biti potrebe za bilo kakvo lijeenje.

Vi ste vlastito remeenje, vi ste prepreka. Meditacija je onda kada meditanta


nema!

SLUANJE

Ostanite pasivni ne radite nita, samo sluajte. Sluanje nije rad. Vi ne treba
nita da radite da bi neto sluali vae ui su uvijek otvorene. Da biste gledali treba
da otvorite oi najmanje toliko se mora uraditi. Da biste sluali ak ni toliko ne
morate da uradite ui su uvijek otvorene. Vi uvijek sluate. Nemojte nita raditi ve
samo sluajte.
Sluajte sa naklonou
Sluanje je duboko uestvovanje tijela i due, i zato je bilo korieno kao
jedna od najmonijih metoda jer ono povezuje dvije beskonanosti: materijalnu i
spiritualnu.
Neka to bude vaa meditacija; to e vam pomoi. Uvijek dok sjedite, sluajte
bilo to. Vi ste na trgu gdje je previe buno i prometno; u vozu ili avionu; sluajte to
bez opiranja uma da je to buno. Sluajte to kao to sluate muziku, sa naklonou.
Iznenada ete uvidjeti da se kvalitet sluanja promijenio. To vie nije remeenje, nije
uzemirujue. Naprotiv, to je postalo veoma smirujue. Ako ispravno sluate, ak i
buka sa trga e postati melodija.
Dakle, to to sluate nije cilj. Svrha je u tome da sluate a ne samo da ujete.
ak i kada sluate neto za to ste mislili da nije vrijedno sluanja, to sluanje
e vas oraspoloiti kao da ste sluali Betovenove sonate. Iznenada ete uvidjeti da se
izmijenio kvalitet toga. To je postalo divno. A u tom sluanju, va ego e nestati.

STUB ENERGIJE

Odreena tiina vas odmah obuzme ukoliko stanete mirno. Pokuajte to u uglu
svoje sobe. Upravo u uglu, stanite mirno, nita nemojte raditi. Iznenda e se i enrgija
podii u vama. Dok sjedite osjeate mnoga remeenja u umu jer je sjeenje poloaj
mislioca; stojei, energija tee u vama nalik stubu i ravnomjerno se iri po itavom
tijelu. Stojanje je divno.
Pokuajte to jer e neki od vas u tome otkriti veliku ljepotu. Ako moete stajati
jedan sat, to bi bilo izvrsno. Samo stanite u mjesto i ne inite nita, nemojte se
pomjerati, i otkriete da se neto staloilo u vama, postalo je smireno, dogodilo se
usredsreenje, a vi ete se osjetiti nalik stubu enrgije. Tijelo je iezlo.

OSJETITE TIINU UTROBE

Neka tiina postane vaa meditacija. Uvijek kada imate vremena, nestanite u
tiinu ba tako mislim: nestanite upravo nalik djetetu u majinoj utrobi. Sjednite ba
na taj nain, a onda malo po malo ponite osjeati da elite da spustite glavu na pod.
Tada spustite glavu na pod. Zauzmite poloaj nalik poloaju koji ima dijete u
majinoj utrobi i iznenada ete osjetiti da tiinadolazi, ona ista tiina koja je bila
prisutna u majinoj utrobi. Leii na krevetu, zavuite se pod ebe, sklupajte se i
ostanite tako sasvim mirni, ne radite nita.
Neke misli e se ponekada pojaviti, pustite ih da odu vi ete biti
nezainteresovani, indiferentni: ako dou, dobro; ako ne dou, opet dobro. Nemojte se
boriti, nemojte ih odbijati. Ako se budete borili biete uznemireni; ako ih budete
odbijali, neete odoljeti; ako ih ne budete eljeli, one e biti uporne da ne odu.
Jednostavno ostanite nezainteresovani, dopustite im da budu na periferiji isto kao to
je saobraajna buka prisutna. To je zaista saobraajna buka, saobraaj miliona elija u
mozgu koje opte jedna sa drugom; energija se kree i elektricitet skae od jedne
elije ka drugoj. To je upravo nalik brujanju velike maine, zato im dopustite da budu
tu.
Vi budite sasvim indiferentni prema tome, to vas ne interesuje, to nije va
problem moda je to neiji problem ali nije va. to treba da radite sa time? Biete
iznenaeni doi e trenutak kada e buka nestati, sasvim nestati, a vi ete ostati
sasvim sami.

Meditacija je vae uroeno pravo! Ona je prisutna i eka na vas da se malo


opustite kako bi mogla da zapjeva svoju pjesmu, da postane ples.

Nikada ne budite mazohist.


Nikada ne budite mazohist. Nikada ne zlostavljajte sebe u bilo ije ime. Ljudi
su veoma esto zlostavljali sebe u ime religije, a to ime je tako lijepo da moete da
muite sebe.
Zato zapamtite ja vas uim srei, ne zlostavljanju! Ako nekada osjetite da
neto postaje teko, postaje naporno, to treba promijeniti. Vi ete mnogo puta neto
mijenjati. Malo po malo ete doi do mjesta gdje nee biti potrebne promjene. Tada
e se neto sasvim ugoditi i to ne samo u vaem umu, u vaem tijelu ve i u vaoj
dui.

VEE

Tresanje, plesanje i pjevanje

Meditacija je bitisanje sa sobom, a milosrdnost je preplavljenost sa takvim


biem.

TRESENJE

OSHO KUNDALINI MEDITACIJA

Ovo je veoma omiljena meditacija koja se radi pri zalasku sunca, sestra
Dinamine meditacije. Ona je sastavljena od etiri dijela od po 15 minuta.

Prvidio: 15 min
Opustite se i dopustite da se cijelo tijelo trese, da vibrira, osjeajui
kako se energija podie od stopala. Sve opustite i postanite samo tresanje. Oi
mogu biti otvorene ili zatvorene.

Drugi dio: 15 min.


Pleite... na bilo koji nain, bilo kako da osjeate, i dopustite da se
cijelo tijelo pokree kako ono eli.

Trei dio: 15 min.


Zatvorite oi i budite mirni, sjedite ili stojte... svjedoite o svemu bilo
da je ono spolja ili unutar vas.
etvrti dio: 15 min.
Zatvorite oi, lezite na pod i budite mirni.

Koristite moje meditacije ali ne samovoljom. Nemojte se prisiljavati,


dopustite da se same dogode. Plovite u njima, prepustite im se, predajte se ali
ne samovoljom. Nemojte upravljati jer kada upravljate bivate podijeljeni,
postajete dvojni: upravitelj i upravljano. Kada postanete udvojeni, odmah se
stvori raj i pakao. Tada se ukae ogroma udaljenost izmeu vas i istine.
Nemojte upravljati. Dopustite da se stvari dogaaju.

Ako radite Kundalini meditaciju, dopustite tresenje, nemojte vi to initi.


Stanite mirno, osjetite kako dolazi, a kada vae tijelo pone da podrhtava, pomozite
mu ali nemojte vi to raditi. Uivajte u tome, osjetite blaenstvo, dopustite to, primite
to, poelite mu dobrodolicu, ali nemojte siliti. Ako to budete silili, to e postati
vjeba, tjelesna vjeba. Tada e drmanje biti prisutno samo na povrini, to nee ui u
vas. Vi ete ostati vrsti, skamenjeni, nalik stijeni; vi ete tako ostati upravitelj,
inilac, a tijelo e vas slijediti. Tijelo nije u pitanju vi ste u pitanju.
Kada kaem da se tresete, mislim na vau vrstinu, vau skamenjenost bia
koje trebado temelja protresti kako bi postalo teno, protono, rastopljeno. A kada
skamenjeno bie postane teno, vae tijelo e to slijediti. Tada postoji tresenje ve
sama tresnja. Tada to niko ne radi, to se samo dogaa. inilac ne postoji.
Haotina meditacija, Kundalini ili Nadabrama, to zapravo i nijesu meditacije.
Vi se pomou njih samo podeavate. To je nalik... ako ste nekada gledali kada indijski
klasini muziari sviraju. Pola sata, nekada i due, oni tada samo podeavaju svoje
instrumente. Oni e zavrtati njihove navoje, oni e zatezati ili oputati ice, a bubnjari
e provjeravati svoj bubanj dali je savreno podeen ili nije. Oni e to raditi pola
sata. To nije muzika, to je samo priprema.
Kundalini zapravo nije meditacija. To je samo priprema. Vi tako pripremate
svoj instrument. Kada ste spremni, vi tada ostanete u tiinu, tada meditacija pone.
Tada ste sasvim prisutni. Vi ste probudili sebe pomou skakanja, plesanja, disanja,
vikanja sve su to bila sredstva da vas uine neto vie pribranim nego to ste to
obino. Kada budete spremni, onda slijedi ekanje. ekanje je meditacija. ekanje sa
punom svjesnou. I tada ona dolazi, sputa se na vas, okruuje vas, igra oko vas,
plee oko vas, proiava vas, isti vas, preobraava vas.

NJIHAJUA MEDITACIJA

Prvi dio: 20 minuta


Sjedite ukrtenih nogu i zatvorite oi. Ponite da se njeno njiete, prvo na
lijevu stranu, a potom na desnu. Njihanje ne ukljuuje cijelo tijelo ve samo blago
savijenje koliko vam bude ugodno. Kada stignete do najdalje take, ispustite zvuk
hu uradite to snano, sa trzajem. Radite to na kraju svakog njihanja, na obije
strane.

Drugi dio: 20 minuta


Samo sjedite u tiini, nepokretni.

Trei dio: 20 minuta


Stanite u ugao, sasvim mirno.

PLES

Kada pokret postane ekstatian tada je to ples. Kada je pokret potpun tada
nema ega, tada je to ples. Vi treba da znate da je ples doao na svijet kao meditaciona
tehnika. U poetku plesanje nije bilo ples, to je bilo namijenjeno postizanju ekstaze
gdje bi plesa bio izgubljen, gdje bi samo ples ostao nema ega, niko ne upravlja,
tijelo spontano tee.
Nema potrebe tragati za nijednom drugom meditacijom. Sami ples postaje
meditacija ukoliko se plesa izgubi. Cijela stvar je u tome kako se izgubiti. Sasvim je
nebitno kako to postiete ili gdje to postiete. Samo se izgubite. Trenutak dolazi onda
kada vas nema, a stvari se i dalje odvijaju... isto kao da ste opsjednuti.
Ples je jedna od najljepih stvari koja se ovjeku mogla dogoditi. Zato nemojte
posebno razmiljati o meditaciji. Meditacija je potrebna kao neto izdvojeno samo za
ljude koji nemaju neku veoma duboku kreativnu energiju; kada nema smjera u kojem
bi se njihova energija kretala kako bi se oni mogli izgubiti. Ali plesai, slikari,
skulptori ne trebaju nikakvu drugu meditaciju. Sve to oni trebaju je da uine svoju
dimenziju veoma dubokom tako da se ukae trenutak transcendencije. A nema niega
slinog plesanju...
Zato svaki dan makar najmanje jedan sat zaboravite sve tehnike. Omoguite
sebi da jednostavno samo pleete Bogu. Za to vam nije potrebna tehnika jer on nije
ispitiva. Vi ete samo plesati kao malo dijete... kao u molitvi. Tada e ples imati
sasvim drugaiji kvalitet. Po prvi put ete osjetiti da ste preduzeli neki korak koji
nijeste inili nikada prije; da se kreete u dimenzijama koje nikada ranije nijeste
poznavali. Tako ete prei preko nepoznatog i neobinog terena. Malo po malo, kako
budete sve vie i vie u skladu sa tim nepoznatim, sve tehnike e nestati. A bez
tehnika, kada je ples ist i jednostavan, on je savren.
Pleite kao da ste u dubokoj ljubavi sa univerzumom, kao da pleete sa svojim
voljenim. Neka Bog bude va voljeni.

Meditacija nema nita sa ozbiljnou. Meditacija je razigranost. Zato je moje


nastojanje vie usmjereno na plesanje, na pjevanje.

PLEITE ZAJEDNO

Vi moete stvoriti jednu malu grupu prijatelja koji bi zajedno plesali. To bi


bilo bolje, vie bi pomoglo. ovjek je slabaan tako da mu je teko na u neemu
istraje sam. Stoga su potrebne kole. Zato ako jednog dana ne osjeate da ste za to,
drugi e biti u tome, njihova energija e vas pokretati. Nekog drugog dana e neko
drugi osjeati da nije za to, ali ete vi biti za to, tako e vaa energija proimati sve u
grupi. Usamljeni ovjek je veoma slabaan i slabe volje. Jednoga dana ete to raditi, a
drugog dana ete osjetiti da ste umorni i da imate drugog posla. Meditacija donosi
rezultate samo ukoliko se uporno upranjava. Samo tako e duboko ui u vas. To je
kao da kopate rupu u zemlji. Jednog dana kopate na jednom mjestu, a drugog dana na
drugom. Tako ete kopati tokom cijelog ivota a bunar nikada nee biti iskopan. Vi
treba neprestano da kopate samo na jednom mjestu.
Zato radite to svakog dana u isto vrijeme. A ako je mogue da to radite na
istom mjestu, to e biti veoma dobro; ista soba, ista atmosfera, zapalite isti miriljavi
tapi,... tako da tijelo malo po malo to naui, a da um malo po malo to osjeti.
Trenutkom ulaska u tu sobu, vi ete biti spremni za ples. Soba je zauzeta, vrijeme je
odreeno.

PLEITE NALIK DRVETU

Samo podignite ruke i osjetite kao da ste drvo na jakom vjetru. Pleite nalik
stablu na kii i vjetru. Naka cijela vaa energija postane plesna energija; njiite se i
pokrei se sa vjetrom, upravo osjetite da vjetar prolazi kroz vas. Zaboravite da imate
ljudsko tijelo vi ste drvo, poistovjetite se sa drvetom.
Ako je mogue izaite napolje, stanite meu drveem, postanite stablo i
dopustite da vjetar duva kroz vas. Ako se poistovjetite sa drvetom, to e vas veoma
ojaati, uvrstiti. Tako osoba lake ulazi u prvobitnu svijest. Drvee je jo oko nas;
razgovarajte se drveem, zagrlite stablo i iznenada ete osjetiti da se sve vraa. A ako
nije mogue da se izae vani, vi onda stanite u sredini sobe, zamislite sebe kao drvo i
ponite plesati.

PLEITE RUKAMA

Sjedite u tiini i dopustite da se vai prsti sami pokreu. Osjetite iznutra te


pokrete. Ne pokuavajte da ih gleate, zato drite zatvorene oi. Dopustite da energija
sve vie i vie tee vaim rukama.
Ruke su duboko povezane sa mozgom: desna ruka sa lijevom stranom mozga,
a lijeva ruka sa desnom stranom mozga. Ako bi se vaim prstima dopustila potpuna
sloboda ispoljavanja, mnoge napetosti koje su se akumulirale u mozgu bi se
oslobodile. To je najlaki nain da se oslobodi modani mehanizam, njegova
potiskivanja, njegova neupotrijebljena energija. Vae ruke su sasvim sposobne da to
ostvare.
Nekada ete podii lijevu ruku, nekada ete podii desnu ruku. Nemojte siliti
bilo kakvo ponaanje; bilo kakvu potrebu da ima energija, ona e zauzeti svoj poloaj.
Kada je desna strana mozga previe optereena energijom, tada e biti neki drugi
pokret.
Vi moete postati veliki meditant pomou pokreta ruku. Zato samo sjedite u
tiini, igrajte se, dopustite rukama da rade ta hoe, i vi ete biti iznenaeni; to je
oaravajue. Vi ne treba da skaete i da radite haotinu meditaciju. To e raditi samo
vae ruke.

BUENJE SUPTILNIH SLOJEVA

Ako budete neprestano radili tjelesne pokrete i nikada ne budete sjeeli u


miru, tako ete neto propustiti. Kada se energija pokrene, osoba treba da bude sasvim
mirna, inae e pokret biti grub. Pokret tijela je dobar ali to je grubi pokret, i ako sva
energija ostane u takvim grubim pokretima, suptilni pokret se nee ukazati.
ovjek treba da doe do toga da mu pokret bude sasvim miran nalik statui, da
svi grubi pokreti prestanu ali da je energija ipak prisutna i spremna da krene a za to
nema prolaza u tijelu. Ona trai novi prolaz u tijelu koji nije tjelesan. Ona se poinje
kretati ka suptilnim slojevima.
Meutim, najprije je potreban pokret. Ako se energija ne kree, vi ete sjeeti
kao kamen i nita se nee dogoditi. Prva stvar je da pomognete da se energija
pokrene; a druga stvar je da, kada se ona zaista pokrene, zaustavite tijelo. Kada
energija pone snano da pulsira i kada bude spremna da negdje krene, tada je
usmjerite ka suptilnim slojevima jer grubi slojevi vie nijesu dostupni.
Zato prvoto treba da bude dinamino, a potom neka tijelo bude mirno da bi
dinaminost prodrla dublje, do samog korijena, do same sutine vaeg bia. Napravite
sintezu: dvadeset minuta tjelesnih pokreta, a poslije tih dvadeset minuta iznenada
zastanite. Vi moete ukljuiti alarm, i kada se on upali, iznenada stanite. Tijelo je
puno energije, ali sada kada je tijelo ukoeno, energija e poeti da trai nove puteve.
To je metoda unutranjeg rada.

OSHO MEDITACIJA OKRETANJEM

Sufijsko okretanje je jedna od najstarijih tehnika, i jedna od najmonijih. Ona


je veoma duboka tako da vas i najmanje iskustvo moe potpuno izmijeniti. Okreite
se sa otvorenim oima nalik maloj djeci dok se vrte, isto kao da je vae unutarnje bie
osovina a vae tijelo toak koji se okree, drveni kolski toak koji se okree. Vi ste u
sreditu ali cijelo vae tijelo se okree.
Poeljno je da se ne uzima hrana ili pie tri sata prije ove meditacije.
Najbolje je da ste bosi i da imate komotnu i iroku odjei na sebi. Ova meditacija je
podijeljena na dva dijela, okretanje i odmaranje. Ne postoji neko odreeno vrijeme za
okretanje - moe se upranjavati satima - ali je poeljno da se radi najmanje jedan sat
kako bi se osoba dovoljno ispunila energijom koju daje okretanje. Okretanje se odvija
u mjestu, u suprotnom pravcu kazaljke na satu, sa uzdignutom desnom rukom i
dlanom prema gore; lijeva ruka e biti dolje sa dlanom prema dolje. Ljudi koji budu
osjetili nelagodnost vrtjenjem u suprotnom pravcu kazaljke na satu mogu promijeniti
pravac. Neka se tijelo okree mekim pokretima, drite otvorene oi ali nemojte pogled
fokusirati, tako da slika bude iroka, zamagljena i fluidna. Ostanite tih.
U prvih 15 minuta se okreite polagano. Narednih 30 minuta postepeno
poveavajte brzinu sve dok okretanje ne iezne i vi postanete vrtlog energije - na
periferiji je munjevita kretnja a u sreditu je tiina i mir. Kada se budete zavrtilitako
brzo da se ne moete zadrati, vae tijelo e samo padati. Nemojte svojevoljno
donositi odluku o padanju i nemojte unaprijed namjetati mjesto za pad; ako vam se
tijelo tokom okretanjaopustilo,vi ete meko padati i zemlja e apsorbovati tvoju
energiju.
Kada padnete, tada otpoinje drugi dio meditacije od 15 minuta. Lezite
potrbuke tako da vam pupak uspostavi kontakt sa zemljom. Ako neko bude osjeao
nelagodnost dok lei na ovaj nain, moe se okrenuti da lei na lea. Osjetite kako
vae tijelo uranja u zemlju, kao to beba upire u majinu dojku. Zatvorite oi i ostanite
mirni i nepokretni najmanje narednih 15 minuta.
Posle ove meditacije ostanite koliko je god mogue mirni i pasivni.
Neki ljudi mogu osjetiti muninu tokom meditacije okretanja, ali to osjeanje
e nestati poslije dva ili tri dana. Ukoliko se to i dalje nastavi, valja prekinuti ovu
meditaciju.

PJEVANJE

Pjevanje je boansko, jedno od najboanstvenijih aktivnosti. Samo se plesanje


moe mjeriti sa time, samo je ono ispred pjevanja. Zato su pjevanje i plesanje
boanske aktivnosti? Zato to su to aktivnosti u kojime se moete sasvim izgubiti. Vi
se u pjevanju moete toliko predati da pjeva moe nestati, i samo e pjesma ostati; ili
e plesa nestati, i samo e ples ostati. To je trenutak metamorfoze, preobraaja, kada
pjevaa vie nema i kada samo pjesama postoji. Kada vaa cjelina postane pjesma ili
ples, to je molitva.
Sasvim je nebitno koju pjesmu pjevate; to ne mora biti religiozna pjesma, ali
ako tu pjesmu pjevate sasvim predano, to je sveto. Isto je i suprotno: vi moete pjevati
neku religioznu pjesmu, blagoslovljenu vjekovima, ali ako nijeste sasvim predani
tome, to e biti svjetovno. Sadraj pjesme nije bitan; bitan je kvalitet pjevanja koji
unosite u tu pjesmu: posveenost, snaga, vatrenost.
Nemojte ponavljati neiju pjesmu jer to nije vae srce, i to nije nain na koji vi
moete predati svoje srce pred stopala boanstva. Neka se ukae vaa pjesma.
Zaboravite na stihove i pravopis. Bog nije neki gramatiar i On ne brine o rijeima
koje koristite. On je vie zainteresovan za vae srce.

Muzika stvara takvu harmoniji da vam ak i Bog poinje biti naklonjen,


poinje vas podravati. Muzika je udesna... iznenada vas nebo poinje dodirivati;
vi ste obasuti onostranim. A kada onostrano bude blizu vas, kada budete uli korake
onostranog, neto unutar vas biva podstaknuto, postaje stiano, smireno, spokojno,
oputeno, sabrano.

MANTRA

Ako imate muziko uho, ako imate srce koje razumije muziku ne samo da
razumijete ve i da je osjeate tada e mantra biti od pomoi jer ete tada moi biti
sjedinjeni sa unutranjim zvucima, moi ete se kretati ka sve suptilnijim slojevima.
Potom e doi trenutak kada e svi zvuci prestati i samo e univerzalni zvuk ostati. To
je aum.

AUM

Postavite sebi zadatak da dvadeset minuta svakog jutra i svake veeri sjedite u
tiini sa poluzatvorenim oima i pogledom prema dolje. Disanje treba da bude
usporeno, tijelo nepokretno. Poniteu sebi da pjevate aum. Nema potrebe da se uje:
to e prodirati duboko u vas; ak ni jezik se nee pokretati. Pjevajte brzo aum aum,
aum, aum; brzo i iznutra glasno. Osjetite da to vibrira cijelim tijelom, od stopala do
glave, od glave do stopala. Svaki aum neka padne u vau svijest kao kamen u jezero
stvarajui talasie koji se ire do kraja. Talasi zvuka se ire i ispunjavaju cijelo tijelo.
Dok to radite bie trenutaka a to e biti najljepi trenuci kada neete
izgovarati i kada e sve stati. Iznenada ete se uvjeriti da vie ne pjevate i da se sve
zaustavilo. Uivajte u tome. Ako misli krenu, vi ponovo ponite sa pjevanjem. A ako
to radite navee, radite to najmanje dva asa prije spavanja; inae, ako to budete radili
neposredno prije spavanja, neete biti u mogunosti da zaspite jer e vas to veoma
osvjeiti. Vi ete osjetiti kao da je jutro, da ste se dobro odmorili, i emu onda
spavanje.
Vi ete u tome pronai svoj korak. Nakon dva ili tri dana ete otkriti to vam
se ugaa. Nekim ljudima e veoma brzo pjevanje - aum, aum, aum skoro
preklapajue, ugoditi se. Nekima e biti pogodnije da to izgovaraju sporo; to sve
zavisi od vas. Ali ako osjetite da vam je dobro, nastavite.

ISUSOVOIME

Ako vas Isusovo ime pokree, sjednite u tiini i dopustite da vas to ime
pokrene. Nekada tiho recite Isusi zatim ekajte. To e postati vaa mantra. To je
nain kako se mantra raa. Niko vam ne moe dati mantru; vi treba da to sami naete:
to vas privlai, to vas pokree, to stvara veliki utisak na vau duu. Ako je to
Isus, onda divno. Ponekada sjednite u tiini, samo ponavljajte Isus, a onda ekajte

i dopustite da vas ime duboko pokrene, to dublje u dubinu vaeg bia neka to ode
do same sri. I prepustite se! Ako ponete da pleete, dobro; ako ponete da plaete,
dobro; ako ponete da se smijete, dobro. Bilo to da se dogodi, neka tako bude. Neka
bude tako, nemojte posredovati, nemojte upravljati. Idite sa time i imaete prve
bljeskove molitve i meditacije, i prve bljeskove Boga. Prvi zraci e poeti da prodiru
u mranu no vae due.
Bilo koji zvuk da osjetite da je prefinjen i drag, bilo koji zvuk da stvori
uzbuenje i radost u vaem srcu, to e biti dobro. ak i da to ne pripada nekom jeziku,
uopte nije vano vi moete da naete ak i neki isti zvuk koji e dublje prodrijeti.
Kada upotrijebite neku odreenu rije, ona ima i neko odreeno znaenje to
znaenje stvara ogranienje. Kada koristite isti zvuk, on neme ogranienja, on je
beskonaan.

BRUJANJE

Brujanje moe biti od ogromne pomoi, a to moete raditi bilo kada... makar
jednom dnevno, a ako to moete raditi dva puta dnevno, to bi bilo dobro. To je tako
velika unutranja muzika koja donosi mir itavom vaem biu; tada vai sukobljeni
djelovi poinju da se usklauju, a potom e se malo po malo uti suptilna muzika iz
vaeg tijela. Nakon tri ili etiri mjeseca ete sjeeti u tiini i uti suptilnu muziku,
unutarnju harmoniju, neku vrstu pjevuenja. Sve funkcionie savreno dobro nalik
savreno ispravnom automobilu iji motor tiho bruji.
Dobar voza zna kada neto nije u redu. Putnici moda nee biti svjesni toga
ali dobar voza odmah zna kada se brujanje motora promijeni. Tada brujanje vie nije
skladno. Novi zvuk se pojavio. Niko drugi toga nije svjestan, ali neko ko voli vonju
e odmah postati svjestan da neto nije u redu. Motor ne radi kako treba.
Dobar praktiar e malo po malo poeti osjeati kada stvari krenu loe. Ako
ste previe jeli, osjetiete da vam nedostaje unutranje harmonije i potom ete malo
po malo morati da odluite: da li ete jesti previe ili ete imatu unutranji sklad. A
unutranji sklad je veoma dragocjen, boanstven, tako blaenstven, i koga e onda biti
briga da jede previe? I bez ikakvog truda oko dijete, vi ete otkriti da jedete na
znatno uravnoteen nain. Tada e brujanje ii jo dublje, vi ete tada biti u
mogunosti da vidite koja hrana remeti vae brujanje; ako jedete neto teko, to dugo
stoji u vaem sistemu, brujanje nee biti savreno.
Kada brujanje zapone, vi ete otkriti kada se vaa seksualnost javlja, kada se
ne javlja; a ako suprug i supruga zajedno upranjavaju brujanje, vi ete biti iznenaeni
koliki veliki sklad se javi meu osobama. Malo po malo ete postati intuitivniji i
znatno lake ete osjeati kada druga osoba postane tuna. Nema potrebe da se kae;
kada je suprug umoran, supruga instinktivno to zna jer oni funkcioniu na jednoj istoj
talasnoj duini.

Meditacija je potpuna osjeajnost.

OSHO NADABRAMA MEDITACIJA


-

Popodnevna meditacija

Nadabramajestaratibetanskatehnikakojaseprvobitnoradilauranejutarnjesate,
meutim,
moeseraditiiubilokojedobadana.
Moetejeraditisamiiliudrutvualimorateimatiprazan eludaciostatineaktivnibarem 15
minutaposlijemeditacije. Meditacija traje jedan jedan as i ima tri dijela.

Prvidio: 30 min.
Sjedite oputeno sa sklopljenim oima i zatvorenim ustima. Zaponite brujati
dovoljno glasno da vas drugi uju i da stvorite vibraciju kroz cijelo vae tijelo.
Moete vizualizirati uplju cijev ili praznu posudu koja je jedino ispunjena vibracijom
tog brujanja. Doi e trenutak kada se brujanje nastavlja samo od sebe a vi postajete
slualac. Diite posve obino, a moete mijenjati visinu i jainu glasa. Moete
polagano i mekano gibati tijelo.

Drugidio: 15 min.
Druga faza se dijeli na dva dijela po 7 minuta i 30 sekundi. U prvom dijelu
pokreete ruke s dlanovima prema gore, u spoljanjem krunom kretanju ruku.
Zaponite od visine pupka, pokreite obije ruke prema naprijed, zatim ih ispruene
razdvajajte i sa svakom napravite jednaki polukrug tako da se na kraju obije ruke
vrate u poetni poloaj. Pokretanje ruku mora biti toliko usporeno da na trenutak
moe izgledati kao da se uopte i ne pokreu. Osjeajte kao da odailjete energiju ka
svemiru.
Poslije 7 minuta i 30 sekundi okrenite ruke sa dlanovima prema dolje i
zaponite da ih pokreete u suprotnom pravcu. Sada ete ruke razdvajati sa strane
tijela i potom ih na kraju spojiti kod pupka. Osjeajte da primate energiju.
Kao i u prvom dijelu, nemojte sputavati mekane i polagane pokrete ostalih
djelova tijela.

Treidio: 15 min.
Sjedite sasvim mirno u tiini.

Nadabrama za parove

Osho je dao jednu predivnu varijantu ove tehnike namijenjene parovima.


Partneri sjede jedan ispred drugoga pokriveni aravom i dre se za ukrtene
ruke. Najbolje je da nijeste obueni. Osvijetlite sobu samo sa malom svijeom i
zapalite miriljavi tapi namijenjen samo za ovu meditaciju.
Zatvorite oi i zajedno brujite trideset minuta. Upravo nakon toga ete osjetiti
da se energija susree, stapa i sjedinjuje.

OSHO, TA DA RADIMO SA KOMARCIMA?

Komarci su stari meditanti koji su propali. Stoga su protiv svakoga ko je


uspjean u meditaciji. Oni su veoma ljubomorni. Zato uvijek kada meditirate, oni su
tu da vam smetaju, da vas uznemiravaju. A to nije nita novo; uvijek je bilo tako. To
je pominjano u svim starim spisima! Posebno je to bilo tako u dainskim spisima jer
su dainski monasi ivjeli nagi. Samo pomislite na nage dainske monahe, i Indiju, i
komarce! Mahavir je davao posebne instrukcije kakav pristup da zauzmu u vezi
komaraca. On je govorio svojim uenicima kada ih napadu komarci da to prihvate. To
je najvea pometnja. Ako to moete pobijediti, nee biti drugih potekoa, nema veih
potekoa. A kada on to kae, on to zna! ivjeti nag u Indiji je veoma teko.
Jednom sam boravio u Sarnatu gdje je Buda pokrenuo toak Dhamma, gdje je
dao svoju prvu besjedu, najznaajniju besjedu od koje je zapoela sasvim nova
tradicija. Ja sam tamo boravio sa budistikim monahom.
Ja sam vidio komarce, ali nita se ne moe uporediti sa komarcima iz Sarnata.
Komarci u Puni nijesi nita! Budite sretni zbog toga! Vi ste sretni to ja nijesam u
Sarnatu. Komarci su tamo zaista bili veoma krupni. ak i preko danasmo sjeeli pod
mreama protiv komaraca. Pod jednom mreom iznad kreveta je sjedio budistiki
monah; pod drugom sam ja sjedio i mi smo razgovarali.
Ja sam rekao: Ja vie nikada neu doi, jer me je zamolio da ponovo doem.
Rekao sam mu: Nikada, nikada! Ovo je prvi i posljednji put.
On je rekao: To me podsjea da smo se mi, budistiki monasi, u prolosti
uvijek smijali i alili zbog toga zato Buda nikada ponovo nije doao u Sarnat. On je
doao samo jednom; on je odrao prvu besjedu i potom pobjegao!
On je mnogo puta dolazio na druga mjesta. Mora da je bio makar trideset puta
u ravasti; mora da je bio makar etrdeset puta u Rajgir, i tako dalje. Svako mjesto
koje je posjetio, on je posjetio vie puta. Ali Sarnat, samo jednom. On se nikada vie
nije vratio na to mjesto.
Ali , ree monah, to je bilo zbog ovih komaraca. A i vi kaete da vie
nikada neete doi.
Rekao sam mu: Makar u jednoj stvari u slijediti Budu! Ja ga ne mogu
slijediti u drugim stvarima ja treba da budem svoja svjetlost ali u vezi sa ovim,
neka mi on bude svjetlost!
Ja znam da je to teko, veoma teko ali vi treba da uite. Nemojte biti
odvraeni. To ne znai da treba da dopustite da vas komarci iskoriavaju! Zatitite se
na svaki mogui nain ali bez muenja, bez nerviranje. Zatitite sebe, odbijte
komarce, odbacite ih, otresite ih ali bez nerviranja. Oni rade svoj posao. Toliko

treba da prihvatite. Oni nijesu nita posebno protiv vas. Neko mora da dorukuje,
ruaili veera zato budite utivi. Vi imate svako pravo da se zatitite ali nema
potrebe da se uznemiravate. Uznemirenost e poremetiti meditaciju, a ne komarce. Vi
moete veoma meditativno otresti komarce; sa obazrivou, potpunom svjesnou,
bez uznemirenosti. Pokuajte to!
Stvarni problem nikada ne dolazi spolja; stvarni problem uvijek dolazi iz
unutranje uznemirenosti. Na primjer, vani psi laju, a vi meditirate. Iznenada ste ljuti:
Ti glupi psi! Ali oni ninajedan nain ne uznemiravaju vau meditaciju, oni samo
uivaju u svom ivotu! Oni mora da su vieli policajca, potara ili sanijasina! Psi su
veoma protiv uniformi, veoma su anti-uniformni. Onog trenutka kada vide uniformu
odmah ponu da laju. Oni ne vjeruju u uniforme, oni su ovlaeni da imaju svoje
vjerovanje. Ali oni ne pokuavaju posebno davas uznemiravaju.
Komarci rade svoj posao. Vi treba da se zatitite, vi treba da radite svoj posao
ali se nemojte nervirati. Samo je nerviranje problem. A potom, ako se ne budete
uznemiravali, ako se ne budete poremetili zbog neugodnosti koje komarci stvaraju
oko vas, vi ete im ak biti zahvalni: oni su vam dali tajni klju. Ako se nijeste
odvratili zbog komaraca, nita vas nee moi odvratiti. Tako ste doli do veoma
postojanog stanja meditacije.

Meditacija nije nita drugo do vraanje svom domu, samo mali unutranji
odmor. To nije pjevanje mantre, nije ak ni molitva; to je samo povratak svom
domu i mali odmor. Meditacija je kada nikuda ne idete, samo boravite tu gdje ste;
nema nekog drugog gdje samo bitisanje tu gdje se nalazite, upravo samo
zauzimati prostor gdje se nalazite...

NO

Matanje, molitva i ljubav

Sve meditacije su u sutini iskustvo seksa bez seksa.

POSTATI UPLJI BAMBUS

Meditacija je nain da izaete na kraj sa svojom samoom, da se susretnete sa


svojom samoom umjesto da bjeite od nje, treba da duboko uronite u to i jasno
vidite to je to. Kada uete u nju bivate iznenaeni. Ako uete u svoju samou biete
iznenaeni: u njenom sreditu uopte nema samoe. Tu boravi osama, a to je sasvim
drugaiji fenomen.
Periferija sadri samou, a sredite sadri osamu. Periferija sadri usamljenost,
a sredite povuenost. Kada jednom upoznate svoju predivnu osamu, vi ete biti
sasvim drugaija osoba vi se nikada neete osjeati usamljenim. ak i u planinama
ili pustinji gdje ete biti sasvim sami, vi se neete osjeati usamljeno jer ete znati
da je u vaoj osami Bog sa vama, u vaoj osami ste veoma duboko ukorijenjeni u
Boga tako da vas nije briga da li ima ili nema nekoga vani. Vi ste sasvim ispunjeni
iznutra, tako bogati iznutra... Upravo sada, ak i u gomili ete biti sami. A ja vam
kaem, ako spoznate svoju osamu, ak i u svojoj samoi neete biti sami.
Tada osoba poinje da se preplavljuje nalik fontani. Iz te osame se javlja
miomiris ljubavi, iz te osame se ukazuje kreativnost jer iz te osame Bog poinje da
nadolazi. Vi postajete uplji bambus... On poinje da svira. Ali ta pjesma je uvijek
Njegova.

U noi, sasvim suprotno od jutra, budite sasvim nesvjesni; nemojte brinuti


nioemu. No je stigla, sunce je zalo, sve se sada kree ka podsvjesnom. Uite u
podsvjesno.

MEDITIRATI O SVJETLOSTI

to budete vie meditirali o svjetlosti, to ete vie biti iznenaeni da unutar vas
poinje da se neto otvara, isto kao kada se pupoljak otvara i postaje cvijet.
Meditacija o svjetlosti je jedna od najstarijih meditacija. U svim vremenima, u
svim zemljama, u svim religijama je to bilo naglaavano sa posebnim razlogom jer
trenutkom meditiranja o svjetlosti, neto unutar vas to je ostalo kao pupoljak poinje
da otvara svoje latice. Istinska meditacija o svjetlosti stvara prostor za to otvaranje.
Neka to bude vaa meditacija. Uvijek kada imate vremena, zatvorite oi;
zamislite svjetlost. Uvijek kada vidite svjetlost uskladite se sa njom. Nemojte to
zanemariti. Budite naklonjeni tome. To moe biti izlazak sunca, moe biti samo
svijea u sobi, ali nastojte da se pobono odnosite prema tome, i dobiete mnogo od
toga.
Ogroman je blagoslov ako osoba bude neprestano osjeala usklaenost sa
svjetlou.

TRATAK TEHNIKA ZURENJA

Ako nekoliko mjeseci budete gledali u plamiak, svakog dana po jedan sat,
vae tree oko e poeti savreno da funkcionie. Vi ete postati mnogo budniji,
ispunjeni svjetlou.
Rije tratak dolazi od korijena rijei koja znai suze, zato moete gledati u
plamiak sve dok suze ponu da teku iz oi. Nastavite da buljite, bez treptanja, i tree
oko e poeti da vibrira.
U tehnici zurenja nije uopte vaan predmet, bitno je samo zurenje. Jer kada
buljite bez da trepete, vi postajete usmjereni, a priroda uma je da bude u stalnom
kretanju. Ako stvarno zurite, uopte se ne pokreete, um e biti u nevolji. Priroda uma
je da se kree od jednog predmete do drugog, da se neprestano kree. Ako zurite u
mrak, ili u svjetlost ili u neto drugo, ako zaista zurite, um e zastati. Ako se va um i
dalje bude kretao, zurenje nee biti ostvareno; vi ete izgubiti taj predmet. Kada se um
kree negdje drugo, vi ete zaboraviti, neete biti u mogunosti da se prisjetite u to
ste gledali. Predmet e fiziki biti prisutan, ali za vas on je iezao jer nijeste prisutni;
vi se kreete u mislima.
Zurenje znai, tratak znai, ne dopustiti vaoj svijesti da se kree. A kada ne
dopustite umu da se kree, on e se u poetku opirati, jako e se otimati, ali ako
nastavite da upranjavate zurenje, malo po malo e um izgubiti volju za opiranjem.
Na trenutak e zastati. A kada um zastane tada nema uma jer on moe da postoji samo
u pokretu; razmiljanje moe da postoji samo u pokretu. Kada nema pokreta,
razmiljanje nestaje, vi ne moete razmiljati jer razmiljanje znai kretanje kretanje
od jedne do druge misli. To je proces.
Ako neprestano zurite u jednu stvar, sasvim budno i svjesno... jer moete da
zurite i mrtvim oima, tada nastavljate da razmiljate samo oima, praznim oima
koje ne gledaju. Vi moete da gledate i praznim ljudskim oima ali va um e se
kretati. To nee biti od nikakve pomoi. Zurenje ne trai samo vae oi ve da cio va
um bude usmjeren kroz oi. Zato bilo koji predmet to zavisi: ako volite svjetlost, to
je u redu, ako volite mrak, i to je u redu. Bilo koji da je predmet, nebitno je koliko
dubok bitno je da va um u tom zurenju sasvim zastane, da se usmjeri, tako da
unutranji pokret, nemir, stane; unutranje talasanje treba da stane. Vi samo gledate,
nita ne radite. To duboko gledanje e vas sasvim promijeniti. To e postati
meditacija.

ZURENJE U OGLEDALO

Zatvorite vrata svoje sobe i stavite veliko ogledalo ispred sebe. Soba mora biti
mrana. Zatim postavite mali plamiak pored ogledala tako da se ne odraava
direktno na ogledalo. Samo da se vae lice odraava u ogledalu, ali ne i plamen.
Potom neperestano buljite u vae oi u ogledalu. Nemojte treptati. Ovo je
etrdesetominutni eksperiment, a nakon dva ili tri dana ete biti u mogunosti da
gledate ne trepui.
ak i ako suze poteku, neka teku, izdrite da ne trepete i nastavite da
neprestano buljite u vae oi. Nemojte prekidati buljenje. Nastavite da gledate u oi,
vlastite oi, i nakon dva ili tri dana ete biti svjesni jednog veoma udnog fenomena.
Vae lice e dobiti novi izgled. Moda ete se i uplaiti. Lice u ogledalu e se poeti
mijenjati. Ponekada e se ukazati veoma drugaije lice koje nikada nijeste upoznali
kao vae. Ali, zaista, sva ta lica pripadaju vama. Tada podsvjesni um poinje da puca.
Ta lica, te maske su vae. Ponekada ak i lice koje pripada prolom ivotu moe doi.
Poslije jedne nedjelje etrdesetominutnog neprestanog buljenja, vae lice e
postati pokretno, upravo nalik filmskim pokretnim slikama. Neprestano e se
smjenjivati mnoga lica. Nakon tri nedjelje neete biti u mogunosti da se sjetite koje
je vae lice. Neete biti u mogunosti da se sjetite svog lica jer ste vidjeli previe lica
koja su dolazila i odlazila.
Ako nastavite sa time, bilo koga dana, nakon tri nedjelje, najudnija stvar e se
dogoditi: iznenada vie nee biti nikakvog lica u ogledalu. Ogledalo je prazno, vi
buljite u prazninu. Uopte vie nema lica. Ovo je trenutak: zatvorite oi, susretnite se
sa podsvjesnim.
Vi ete biti nagi sasvim nagi, takvi kakvi jeste. Sve obmane e pasti.

ZAGLEDATI SE U BUDINO BIE

Drite mali kip Bude u vaoj sobi, i uvijek kada naete vremena samo
pogledajte kip.
Budin kip nije stvoren tek kao neki lik; on je stvoren kao predmet za
meditaciju. On ne predstavlja stvarnog Budu on nije bio takav. To je metafora.
Umjesto da to predstavlja Budin fiziki izgled, to predstavlja njegovu unutranju
ljepotu. To ne znai da je on upravo tako fiziki izgledao, istog takvog lica, istog
takvog nosa i oi; nije uopte u tome stvar. To nije realistino to je nadrealno. To
govori o stvarnosti koja se nalazi iza takozvane stvarnosti, to je yantra. Samo
gledanjem u taj lik, osoba moe ui u meditaciju.
Zbog toga su napravljene na hiljade kipova Bude: nijedan drugi ovjek nema
toliko kipova koliko ima Buda. Postoje hramovi, pojedini hramovi, koji imaju deset
hiljada Budinih kipova samo da bi stvorili atmosferu meditativnosti. Gdje god da
pogledate vidite Budu, svuda okolo, Budin lik, Budino bie, ta smirenost, ta ljepota, te
skopljene oi, taj mirni poloaj, ta uravnoteenost, taj sklad. Ti Budini kipovi su
muzika u mermeru, propovjed u kamenu.

IVA NETRA

Ova meditacija treeg oka je podijeljena u dva dijela, ponavlja se po tri puta
traje est puta po deset minuta

Prvi dio: 10 minuta


Sjedite sasvim mirno i sa oima blago usmjerenim posmatrajte plavo svijetlo.

Drugi dio: 10 minuta


Zatvorite oi i lagano i njeno se njiite iz jedne u drugu stranu.

Ponavljajte to tri puta.

DOPUSTITE DA ZVIJEZDA UE U VAS

Postanite sve vie i vie usklaeni sa zvijezdama. Uvijek kada ima zvijezda i
kada je no vedra, lezite na zemlju i gledajte zvijezde. Ako osjetite privrenost nekoj
zvijezdi, koncentriite se na nju. Dok se budete koncentrisali na to, pomislite da ste
malo jezero i da se ta zvijezda duboko odraava u vama. Zato pogledajte zvijezdu
nanebu, a potom vidite kako se odraava u vama. To e postati vaa meditacija, i
velika radost e se ukazati iz toga. Kada se jednom budete uskladili sa time, vi
jednostavno moete sklopiti oi i vidjeti tu zvijezdu; ali prvo treba da je pronaete.
Na Istoku imaju mit da svako ima svoju zvijezdu. Sve te zvijezde nijesu za
sve, svako ima svoju zvijezdu. Taj mit je divan. A kada je meditacija u pitanju, vi
moete nai jednu zvijezdu koja pripada vama i kojoj vi pripadate. Ukazae se
odreena srodnost izmeu vas i zvijezde jer smo mi nainjeni od svjetlosti kao i
zvijezde. Mi treptimo isto kao i zvijezde. Vi uvijek moete nai zvijezdu sa kojom
osjeate sklad, koja je na istoj talasnoj duini sa vama. To je vaa zvijezda; meditirajte
na tome. Malo po malo dopustite da to ue u vas. Pogledajte je na nebu, a onda
zatvorite oi i uoite je unutar vas. Otvorite oi; pogledajte je. Zatvorite oi; uoite je
u vama. Ubrzo ete je nai unutar vas. Potom, uvijek kada sklopite oi, vi ete je tamo
nai.
Kada ponete da je osjeate unutar vas, osjetite da se nalazi upravo blizu
pupka; pet santimetara ispod pupka. Smjestite se tamo; nastavite da se tamo smjetate,
i ubrzo ete vidjeti da se javlja velika svjetlost unutar vas, isto kao da zvijezda uistinu
odatle svjetluca. To neete samo vi osjetiti, i drugi oko vas e to poeti osjeati kao
da je odreena svjetlost poela da okruuje vae tijelo, i vae lice je postalo takvo.
Nastojte da gledate nekoliko noi, i biete u mogunosti da pronaete vau zvijezdu.

MJESEEVA MEDITACIJA

Kada sljedei put bude pun mjesec, tri dana prije zaponite sa ovim. Izaite
napolje pod otvorenim nebom, pogledajte mjesec i ponite da se njiete. Upravo kao
da ste sve dali mjesecu budite opsjednuti. Gledajte mjesec, opustite se i recite mu da
ste spremni, zatraite od njega da radi sa vama to god hoe. Sve to se tada bude
dogodilo, prihvatite to.
Ako osjetite da vam se njie, njiite se; ili ako osjetite da vam se plee ili
pjeva, radite to. Ali cijela stvar mora biti kao da ste opsjednuti vi nijeste inilac to
se samo dogaa. Vi ste samo instrument na kojem se svira.
Radite to tri dana prije punog mjeseca, a kako mjesec bude sve puniji i puniji,
vi ete poeti da osjeate sve vie i vie energije. Osjeaete se sve vie i vie
opsjednutim. Kada bude no punog mjeseca, vi ete biti sasvim ludi. Samo jedan sat
plesa i ludosti e vas opustiti kao nikada prije.

POITE NA SPAVANJE KAO VASIONA

Samo sjedite u tiini, meditirajte na injenicu da ste bezgranini, kao da su


granice vasione i vae granice. Osjetite da ste se proirili, postanite sve-ukljueni u
tom osjeanju: sunce izlazi u vama, zvijezde se kreu unutar vas, drvee raste a
svjetovi se pojavljuju i nestaju osjeajte se neizmjerno blaenim u tom proirenom
stanju svijesti. To e postati vaa meditacija. Zato uvijek kada imate vremena i kada
nita ne radite, samo sjednite u tiini i osjetite irenje. Odbacite granice. Iskoite iz
ogranienja. To e vam izgledati luckasto u prvih nekoliko dana jer ste postali previe
naviknuti na granice. Zapravo, granice ne postoje. Granice postije samo ogranienom
umu. To je tako jer mi vjerujemo da je tako.
Osjetite to okeansko irenje to je mogue vie puta i ubrzo ete poeti da se
usklaujete sa time. Potom je potebno jo tek malo, i ono e biti prisutno. Svake noi
kada odete na spavanje, poite sa tom proirenom svijeu. Zaspite kao da se zvijezde
kreu u vama, svijet dolazi i odlazi kroz vas. Poite na spavanje kao vasiona. Ujutro,
istog trenutka kada se budete probudili, ponovo se sjetite proirenja i ustanite iz
kreveta kao vasiona. A tokom dana, to je mogue vie puta, prisjetite se toga.

MATANJE

Sve je nestvarno
Nekada to probajte u bioskopu. To je dobra meditacija. Samo pokuajte da se
prisjetite da je to nestvarno, da nije stvarno... prisjetite se da je to nestvarno i da je
bioskopsko platno prazno, i biete iznenaeni: na par trenutaka se moete prisjetiti i
ponovo ete zaboraviti, ponovo e to postati stvarnost. Uvijek kada se zaboravite, san
postaje stvarnost. Uvijek kada se prisjetite sebe da ste stvarni, vi protresete sebe
platno postaje nestvarno i sve to se na njemu odvija postaje nestvarno.

Meditacija unutar meditacije


Uvee ugasite svijetlo, sjednite na svoj krevet i zatvorite oi. Zamislite sebe u
umi... veliko zeleno drvee, divljina. Zamislite da stojite tamo, a onda se ponite
kretati. Neka se stvari dogaaju, nemojte podsticati. Nemojte rei: Ja elim da idem
pored onog drveta ne, samo dopustite sebi da se kreete. Hodajui pet do sedam
minuta umom, vi ete doi do peine.
Sve detaljno osjetite zemlja je dolje, dotaknite zidove peine svojom rukom,
osjetite sastav, hladnou. Pored peine se nalazi vodopad. Vi ete ga nai. Mali
vodopad... i zvuk vode koja poda. Sluajte to, tiinu u umi, ptice. Doarajte sebi
cijelo to iskustvo. Zatim sjednite na pod peine i ponite da meditirate. To je
meditacija u meditaciji. Da li ste vidjeli kineske kutije? Jedna kutija u drugoj kutiji...

Budite ivotina!
Ponite uvee jednu meditaciju. Samo osjetite da vi uopte nijeste ljudsko
bie. Moete odabrati neku ivotinju koju volite. Ako volite make, dobro. Ako volite
pse, dobro... ili tigra; muko, ensko, bilo to da volite. Samo odaberite, ali onda se
priljubite uz to. Postanite ta ivotinja! Kreite se etvoronoke po sobi i budite
ivotinja.
Petnaest minuta uivajte koliko god moete u tom matanju. Lajite ako ste pas
i radite stvari koje se oekuju od psa i zaista to radite! Uivajte u tome! I nemojte se
kontrolisati jer se psi ne kotroliu. Pas znai potpuna sloboda, i to god da se dogodi u
tom trenutku, radite to. U tom trenutku ne unosite nikakve ljudske elemente kontrole.
Budite zaista uporno pas. Petnaest minuta tumarajte po sobi... lajite, skaite. To e
pomoi. Vi trebate malo vie ivotinjske energije. Vi ste previe intelektualni, previe
civilizovani, a to vas paralie. Previe civilizacije je porazno. To je dobro u malim
dozama ali u velikim koliinama je veoma opasno. ovjek uvijek treba da ostane
sposoban da bude ivotinja. Vaa ivotinja treba da bude slobodna.

Ako moete nauiti da budete malo divlji, svi vai problemi e nestati. Ponite
od noas i uivajte u tome!

Kada je meditacija u pitanju, vi treba da radite samo negativne stvari. Vi ne


moete vui konce, ne moete upravljati time. Upravljana meditacija nee biti od
neke vrijednosti.

BUDITE NEGATIVNI TO JE MOGUEVIE

Radite ovu metodu ezdeset minuta svake noi. etrdest minuta budite savim
negativni negativni koliko god moete. Zatvorite vrata, poloite jastuke svuda po
sobi. Iskljuite telefona i recite svima da vas ne uznemiravaju jedan sat. Stavite
ceduljucu na vratima na kojoj e pisati da jedan sat treba da vas ostave sasvim same.
Zamraite prostoriju to je vie mogue. Pustite neku turobnu muziku i osjetite se
umrtvljeno. Sjednite i osjetite negativnost. Ponavljajte NE kao mantru.
Zamislite scene iz prolosti kada ste bili veoma sumorni i umrtvljeni, i kada
ste eljeli da izvrite samoubistvo, kada nije bilo ni traka ara za ivotom i
pojaajte to jo vie. Stvorite takvu itavu situaciju oko sebe. Va um e vas rastrojiti.
On e rei: to vi to radite? No je tako lijepa, a mjesec je pun! Nemojte sluati um.
Kaite mu da doe kasnije, da ovo vrijeme sasvim posveujete negativnosti. Ali
sasvim posveeno negativnosti. Plaite, ridajte, viite, kritite, psujte bilo to da
elite ali zapamtite jedno: nemojte biti sretni, nemojte dozvoliti nikakvo
zadovoljstvo. Ako uhvatite sebe u tome, odmah opalite sebi amar! Vratite se odmah
u negativnost i ponite da lupate po jastuku, da se tuete sa njim, skaete. Budite
uasni! Otkriete da e biti veoma, veoma teko da budete negativni tokom tih
etrdeset minuta.
To je jedan od osnovnih zakona uma bilo to da radite svjesno, to ne moete
raditi. Ali nastavite da radite a kada to svjesno radite, vi ete osjetiti podvojenost. Vi
to radite ali ste i dalje svjedok; vi se ne gubite u tome. Stvorie se rastojanje, a ta
udaljenost je veoma lijepa. Ali ja ne kaem da stvorite tu udaljenost. To je samo
uzgredni proizvod ne treba da brinete o tome.
Nakon etrdeset minuta iznenada iskoite iz negativnosti. Sklonite jastuke,
upalite svijetlo, pustite neku lijepu muziku i pleite dvadeset minuta. Samo govorite:
Da, da, da ! neka sada to bude vaa mantra. Potom se istuirajte. To e iskorijeniti
svu negativnost, to e vam dati nove bljeskove da kaete da. Doi do toga da moete
da kaete da, to je pravi smisao religije. Mi smo bili ueni da govorimo ne tako je
itavo drutvo postalo runo.
To e vas sasvim proistiti. Vi imate energije, ali svuda oko vae energije su
negativne stijene koje ne dozvoljavaju da se ona ispolji. Kada se te stijene budu
pomjerile, vi ete imati divan energetski protok. To je upravo tu, spremno da izae, ali
prvo treba da uete u negativnost. Bez dubokog ulaska u NE, niko ne moe dosei do

vrha DA. Vi treba prvo da postanete ispoljavalac NE, a potom e vae DA samo
proizii iz toga.

DA, DA, DA.

Stvorite mantru od rijei da. Svake noi, prije no to odete na spavanje,


ponavljajte da, da i uskladite se sa time; njiite se sa time, neka to ue u itavo vae
bie, od stopala pa do glave. Neka duboko prodre. Ponavljajte da, da, da. Neka to
bude vaa desetominutna nona molitva, a potom poite na spavanje.
Rano ujutro, najmanje tri minuta sjednite na krevet. Prva stvar koju treba
uraditi je da ponavljate da i da uete u takvo osjeanje. Tokom dana, uvijek kada
ponete da se osjeate negativno, samo zastanite bilo gdje na ulici. Ako moete rei
glasno da, da, to je dobro. U protivnom, makar kaite tiho da, da.

KRATKO, BRZO TRESENJE

Ugasite svijetlo i stanite u mraku. Ponite da se tresete od glave, samo glavom.


Uivajte u tresenju i osjetite kako se to odraava unutar vas. Potom tresite gornji dio
tijela glavu, ruke, prsa; nemojte tresti donji dio.
Kada osjetite to i kada budete uivali u tome, potom ponite sa donjim
dijelom. A kada budete osjetili i uivali i u tome, tresite se cijelim tijelom. Dakle, u tri
dijela: prvi, sa glavom, samo glavom, drugi, sa gornjim dijelom, a trei, sa cijelim
tijelom.
Ponite sa glavom jer e vam u poetku tako biti mnogo lake zato to je
svijest veoma blizu glave i svjedoenje je lake uivajte u tome.
Kada budete tresli cijelo tijelo, osjetite koji vam je poloaj najdrai, gdje se
osjeate najljepe. Tri minuta zadrite taj poloaj bilo koji poloaj... podignute ruke,
tijelo nagnuto naprijed, ili na stranu ili bilo kako, zamrznite se u tom poloaju etiri
minuta.
To je desetominutna meditacija: jedan minut tresite glavom, dva minuta tresite
gornji dio tijela, tri minuta tresite cijelo tijelo, a etiri minuta se samo ukoite kao da
ste postali kip.
Osjetite sva etiri dijela. Tresui se, vi osjeate da ste se pokrenuli... tada
cijelo tijelo postaje uskomeana energija, ciklon. Osjetite to kao da ste u ciklonu. A
onda se iznenada ukoite i postanite nalik kipu tada ete osjetiti sredite. Tako
dolazite do sredita kroz ciklon.

Moje meditacije su namijenjene da vas vrate natrag u vae djetinjstvo kada


nijeste bili uvaavani, kada ste mogli raditi ludosti, kada ste bili bezazleni,
neiskvareni od strane drutva, kada jo nijeste bili nauili nijedan trik ovog svijeta,
kada ste bili u drugom svijetu, nesvjetovni. Ja bih volio da se vratite tamo; da od
tamo iznova ponete.
A ovo je va ivot. Potovanje ili novac su utjene nagrade, a to uopte nijesu
nagrade. Nemojte time biti obmanuti.

SKINITE VA OKLOP

Kada uvee odete na spavanje, skinite odjeu, i dok je budete skidali, zamislite
da ne skidate samo vau odjeu, vi tako skidate i va oklop, takoe. Uradite ba tako.
Skinite to i duboko udahnite potom poite na spavanje bez oklopa i bez iega na
tijelu, bez sputavanja.

OH

Prije no to odete na spavanje, ugasite svijetlo, sjednite na krevet, zatvorite oi


i duboko izdahnite na usta isputajui zvuk oh. Stomak se uvlai unutra, vazduh
izlazi van, vi isputate zvuk oh. Zapamtite, ja ne kaem aum, ja naprosto kaem
oh. To e automatski postati aum; ne treba da od toga stvarate aum. Tada e to biti
lano. Samo proizvedite zvuk oh.
Vi ete otii na poinak, i va san e imati drugaiji kvalitet sasvim
drugaiji. Va san e se promijeniti. Tek tada ete biti znatno svjesniji i obazriviji.
Zato emo poeti od mijenjanja sna.
Kada potpuno izdahnete na usta stvarajui zvuk oh, i kada osjetite da vie ne
moete izdisati, da je sav dah izaao, zastanite na trenutak. Nemojte udisati; nemojte
izdisati. Stop! U tom zaustavljanju ste boanski. U tom zaustavljanju nita ne radite,
ak ne diete. U tom zaustavljanju ste u okeanu. Vrijeme vie ne postoji jer se vrijeme
kree sa disanjem. To je kao da je itava egzistencija stala sa vama. U tom
zaustavljanju moete postati svjesni najdubljeg ishodita vaeg bia i energije. Zato na
jedan trenutak zastanite.
Potom udahnite na nos, ali nemojte initi nikakav napor da udahnete.
Zapamtite, uinite sve napore da izdiete, ali nemojte se truditi da udiete. Samo
pustite da tijelo samo udahne. Vi samo opustite vae dranje i dopustite tijelu da
udahne. Vi nita ne radite. ivot sam die; on se sam kree po svom smjeru. To je
rijeka; vi je nepotrebno gurate. Vi ete vidjeti da tijelo udie. Va trud nije potreban,
va ego nije potreban, vi nijeste potrebni. Vi samo bivate posmatrai. Vi samo gledate
kako tijelo udie. Duboka tiina e se osjetiti.
Kada je tijelo potpuno udahnulo, ponovo zastanite na trenutak. Tada ponovo
osmotrite. Ta dva trenutka su sasvim drugaija. Kada ste sasvim izdahnuli i zastali, to
zaustavljanje je bilo kao smrt. Kada ste sasvim udahnuli i zastali, to zaustavljanje je
vrhunac ivota. Zapamtite, udisanje je isto to i ivot, izdisanje je isto to i smrt.
Osjetite to! Osjetite oba trenutka. Zbog toga vam kaem da zastanete dva puta
jednom poslije izdisaja, a potom opet nakon udisaja; tako moete osjetiti oboje, i ivot
i smrt. Kada jednom spoznate: ovo je ivot, a ovo je smrt, vi ete prevazii oboje.
Svjedok nije ni smrt ni ivot. Svjedok se nikada ne raa i nikada ne umire.
Samo tijelo umire mehanizam. Vi ste postali tree.
Radite ovu meditaciju dvadest minuta, a onda padnite i zaspite.

MEDITACIJE IVOTA I SMRTI

Uvee, prije no to odete na spavanje, uradite ovu petnaestominutnu


meditaciju. To je meditacija smrti. Lezite i opustite svoje tijelo. Naprosto pomislite da
umirete i da ne moete pomjeriti svoje tijelo jer ste mrtvi. Upravo stvorite osjeanje
da iezavate iz tijela. Radite to deset, petnaest minuta, i vi ete poeti da to osjeate
tokom cijele nedjelje. Meditirajte na taj nain i zaspite. Nemojte to prekidati. Neka se
meditacija preokrene u san, a ako vas san obuzme, uite u to.
Ujutro, onog trenutka kada osjetite da ste budni nemojte otvarati oi
uradite meditaciju ivota. Osjetite da ste sasvim ivi, da se ivot vratio i da je itavo
tijelo prepuno ivotnosti i energije. Ponite da se pokreete i gibate u krevetu sa
zatvorenim oima. Samo osjetite da ivot protie kroz vas. Osjetite da tijelo posjeduje
ogroman energetski tok upravo suprotno od meditacije smrti. Zato radite meditaciju
smrti uvee prije no to zaspite, a meditaciju ivota upravo prije no to ustanete.
Sa meditacijom ivota ete moi ostvariti duboko disanje. Osjetite da ste
prepuni energije... ivot dolazi sa disanjem. Osjetite se ispunjenim i veoma sretnim,
ivahnim. Nakon petnaest minuta ustanite.

PRONAITE BEBI-FLAICU

Svake noi prije no to odete na spavanje, naite flaicu, djeiju flaicu za


mlijeko, i stavite je u usta. Sklupajte se nalik malom djetetu, i onda ponite da sisate
kao da sisate dojku. Neto duboko u vama e biti zadovoljeno.

Nije mogue da se pred nekim potpuno ispoljite. Stoga, mi na Istoku nikada


nijesmo razvijali nita nalik psihoanalizi: mi smo razvijali meditaciju. To je
otkrivanje sebe pred sobom. To je jedina mogunost da budete istiniti jer tada nee
biti straha.

SUOAVANJE SA STRAHOM

Osho nam je dao brojne tehnike koje nam pomau da se suoimo sa svojim
strahom i da ga prihvatimo u bilo kojem obliku da se on ukae.

Uite u svoj strah


Svake noi etrdeset minuta proivite svoj strah. Samo sjednite u sobi, ugasite
svijetlo i ponite da se plaite. Pomislite na sve vrste uasnih stvari, duhove, demone i
bilo to da moete zamisliti. Stvorite ih, zamislite da igraju oko vas i pokuavaju da
vas epaju i predaju svim zlim silama. Budite stvarno potreseni svojim izmiljanjem i
idite do krajnjih garanica mate oni vas ele ubiti, oni vas ele silovati, oni vas dave.
I ne samo jedan ili dva mnogi od njih vas napadaju sa svake strane. Uite u taj strah
to je mogue dublje, i bilo to da se dogodi, proite kroz to.
Druga stvar, preko dana ili u bilo koje vrijeme, uvijek kada se strah ukae,
prihvatite ga. Nemojte ga odbijati. Nemojte pomisliti da je to neto loe to treba
prevazii; to je prirodno. Prihvatanjem i ispoljavanjem u noi, stvari e poeti da se
mijenjaju.

Uite u svoju prazninu


Nastojte da svake noi prije no to odete na spavanje zatvorite oi i dvadeset
minuta uete u svoju prazninu. Prihvatite to, neka to bude prisutno. Strah se ukazao
neka i on bude prisutan. Drhtite od straha ali nemojte odbiti taj prostor koji se tu
rodio. Za dvije ili tri nedjelje ete biti u mogunosti da osjetite tu ljepotu, biete u
mogunosti da osjetite to blagostanje. A kada jedno dotaknete to blagostanje, strah e
nestati sam od sebe. Vi ne treba da se borite sa time. U roku od tri nedjelje, jednog
dana ete iznenada uvidjeti da se jedno takvo blaenstvo ukazuje, jedan takav uspon
energije, jedan tako radostan kvalitet vaeg bia, isto kao da je no prola i da se
sunce pojavilo na horizontu.

VRATITE SE U UTROBU

Prije nego zaspite, samo sjednite na svoj krevet sjednite na oputen nain i
zatvorite oi. Osjetite da vam se tijelo oputa... Ako se tijelo pone naginjati naprijed,
dopustite to; moda se moe naginjati naprijed. Moda e zauzeti polaaj kao u utrobi
ba kao dijete u majinoj utrobi. Ako osjetitite da vam je tako ugodno, postavite se u
taj poloaj; postanite dijete u majinoj utrobi.
Tada samo oslukujte svoje disanje, nita drugo. Samo to oslukujte dah
ulazi, dah izlazi. Ja vam ne kaem da to kaete samo osjetite da to ulazi; a kada
pone da izlazi, osjetite da izlazi. Samo to osjetite, a u tom osjeanju ete uoiti da se
ukazuje ogromna tiina i prozranost.
To treba raditi deset do dvadeset minuta najmanje deset, najvie dvadeset
potom zaspite.

ISPOLJAVANJE VLASTITIH GLASOVA

Kada meditacija oslobodi energiju u vama, otkriete mnoge naine


ispoljavanja. To zavisi od toga koji talenat posjedujete. Ako ste slikar, i ako
meditacija oslobodi energiju, vi ete vie slikati, ludaki ete slikati, sve ete
zaboraviti, zaboraviete cio svijet. Sva vaa energija e se izbaciti kroz slikanje. Ako
ste plesa, vaa meditacija e vas uiniti veoma snanim plesaem. To zavisi od
mogunosti, talenta, individualnosti, linosti. Niko ne zna to e se dogoditi.
Ponekada se dogode iznenadne promjene. Osoba koja je veoma smirena, koja nije bila
nikada previe govorljiva, iznenada moe postati brbljiva. Moda je to bilo potisnuto,
moada joj nije bilo doputeno da govori. Kada se energija pojavi i potee, ona moe
poeti da govori.
Svake noi prije no poete na spavanje, sjedite ispred zida i ponite da
govorite glasno govorite. Uivajte u tome... budite sa time. Ako otkrijete da postoje
dva glasa, govorite sa obije strane. Dajte svoju podrku sa jedne strane, a onda
odgovarajte sa druge strane, i uoite kako moete da stvorite predivan dijalog.
Nemojte pokuavati da upravljate time; jer to ne govorite nikome. Ako to bude
luckasto, neka tako bude. Nemojte pokuavati da neto sjeete ili cenzuriete jer biste
tako promaili cijelu stvar.
Radite to najmanje deset dana. Samo unesite svu svoju energiju u to.

Jednoga dana ovjek e se susresti sa svojom samoom. Kada se jednom


susretnete sa time, samoa tada mijenja svoju boju, svoj kvalitet; njen ukus postaje
sasvim drugaiji. Ona postaje osama. Tada to nije izdvajanje; to je povuenost.
Odvajanje u sebi ima patnju; povuenost posjeduje irenje blaenstva.

Ja vam prvo ne mogu otvoriti vrata raja da biste postali smireni. Vi prvo
treba da sasvim poblesavite.

GIBERIH MEDITACIJA

Ovo je veoma katarzina meditacija koja podstie izraajne tjelesne pokrete.


Ona se izdvaja od njene Devavani meditacije iz sljedeeg poglavlja.

Sami ili u grupi, zatvorite oi i ponite da izgovarate besmislene rijei


giberi. Petnaest minuta se sasvim predajte giberiu. Dopustite da se ispolji sve to se
moe ispoljiti u vama. Izbacite sve. Um uvijek razmilja u obliku rijei. Giberi
pomae da prekinete naviku neprekindog izraavanja rijeima. U giberiu moete
izbaciti tu naviku bez da potiskujete misli. Neka vae tijelobude izraajno na slian
nain.
Zatim petnaest minuta lezite na stomak i osjetite kao da se stapate sa majkom
zemljom. Sa svakim izdisajem, osjetite da se stapate sa zemljom ispod vas.

Bog je pomono sredstvo za molitvu. Kada jednom nauite da se molite,


zaboravite na Boga. Sama molitva je dovoljna - i vie nego dovoljna.

MOLITVA

Nema nikoga da uje vae molitve. Vaa molitva je samo monolog; vi se


molite praznom nebu. Nema nikoga da vas nagradi za vae molitve zapamtite to.
Ako zaista znate to je molitva, sama molitva je dovoljna nagrada. Niko drugi vas
nee nagraditi; nagrada nije u budunosti, nije u zagrobnom ivotu. Ali sama molitva
je toliko divan fenomen da vas nije briga za budunost i nagrade. To je pohlepa, ideja
o nagradi. Sama molitva je kao slavlje, ona donosi veoma veliku radost i ekstazu tako
da se osoba moli samo zbog same molitve. Ona se ne moli iz straha i iz pohlepe.
Takva osoba se moli jer uiva u tome; nije je briga da li postoji Bog ili ne.
Ako uivate u plesu, vi ne pitate da li Bog postoji ili ne postoji. Ako uivate u
plesu, vi samo pleete; da li neko sa neba vidi va ples ili ne vidi, to nije vaa briga.
Da li e vas zvijezde, ili sunce ili mjesec nagraditi za va ples, vi za to ne brinete.
Sami ples je dovoljna nagrada. Ako volite da pjevate, vi pjevate; da li neko to slua ili
ne slua, u tome nije stvar.
Takva je molitva. To je ples, to je pjesma; to je muzika, to je ljubav. Vi
uivate u tome i zavrite sa time. Molitva je sredstvo, molitva je kraj. Kraj i sredstvo
nijesu odvojeni tek tada znate to je molitva. Kada kaem molitva, ja mislim na
otvorenost prema Bogu. Ne treba nita da kaete, ne treba nita da pitate ve samo da
ste otvoreni tako da ste spremni ukoliko on eli neto da vam da. To je duboko
iekivanje ali lieno udnje to je ono to trebate. Uporno iekivanje - upravo kao
da neto treba da se dogodi svakog trena. Vi ste uzbueni zbog iekivanja nepoznatog
ali nemate nikakvih elja. Vi ne kaete da to treba da se dogodi ili ne treba da se
dogodi. Ako zattaite, molitva e biti neista. Kada vi ne traite, kada ste mirni ali
otvoreni, spremni da idete bilo gdje, spremni ak i da umrete, kada ste samo
prijemivi, pasivni, kada ste gostoljubivi prema duhovnosti, tada e se molitva
dogoditi.
Molitva nije neto to moete uraditi to nema nita sa djelovanjem. To nije
neka akcija ili aktivnost to je samo stanje uma. Ako elite da govorite, govorite, ali
zapamtite, va govor nee uticati na egistenciju. To e uticati na vas, i to moe biti
dobro, ali molitva nee promijeniti Boije namjere. To moe promijenitivas, ali ako
vas ne promijeni, to je onda trik. Vi se moete godinama moliti, ali ako vas to ne bude
promijenilo, odbacite to, otklonite to, to je besmislica; nemojte to vie raditi.
Molitva nee promijeniti Boga. Vi ste oduvjek mislili da ako se molite, Bog e
se promijeniti prema vama. Bie vam naklonjen. On e se malo nagnuti na vau

stranu. Nema nikoga da vas slua. Ovo prostrano nebo vas ne moe uti. Ovo
prostrano nebo moe biti sa vama samo ako ste vi sa njim nema drugog naina za
molitvu.
Ja vam takoe predlaem da se molite, ali ta molitva treba da bude samo jedan
energetski fenomen; ne odnos izmeu poklonika i Boga - samo energetski fenomen.

MOLITVENA MEDITACIJA

Najbolje je da ovu molitvu radite uvee, u mranoj sobi, i da odmah poslije


toga odete na spavanje. To moete raditi i ujutro ali nakon toga se morate odmoriti
najmanje petnaest minuta. Odmor je neophodan, inae ete se osjeati kao da ste
opijeni, omamljeni.
To stapanje sa energijom je molitva. To vas mijenja. A kada se vi promijenite,
tada se cijela egzistencija mijenja.
Podignite ruke ka nebu, sa dlanovima prema gore, sa glavom prema gore,
upravo osjeajui da egzistencija tee u vas. Kako se energija bude ulivala u vas kroz
vae ruke, vi ete osjetiti njeno podrhtavanje budite nalik liu na povjetarcu,
podrhtavajte. Dopustite to, pomognite u tome. Potom dopustite da vae cijelo tijelo
vibrira energijom, i dozvolite da se bilo to dogodi. Vi ponovo osjeate protok ka
zemlji. Zemlja i nebo, gore i dolje, jin i jang, muko i ensko vi plovite, vi se
mijeate, sasvim odbacujete sebe. Vi ne postojite. Vi se sjedinjujete... stapate se.
Nakon dva ili tri minuta ili kada osjetite da ste sasvim ispunjeni, lezite na
zemlju i poljubite zemlju. Vi samo postanite sredstvo da omoguite boanskoj energji
da se sjedini sa zemljom. Ta dva dijela treba ponoviti jo est puta tako da se svaka
akra deblokira. To se moe i vie puta uraditi, ali ako uradite manje osjeaete se
nespokojno i neete moi zaspati.
Zaspite sa tim stanjem molitve. Samo zaspite i energija e biti sa vama. Vi
ete proticati sa time, zaspati sa time. To e biti od velike pomoi jer e vas ta
energija okruivati tokom cijele noi i nastaviti da djeluje. Ujutro ete se osjeati tako
osvjeeni kao nikada prije, znatno vitalniji nego ikada prije. Novi elan, novi ivot e
poeti da prodire u vas, a tokom itavog dana ete se osjeati ispunjeni novom
energijom; novi poriv, nova pjesma e biti u vaem srcu, a u vaem koraku e biti
novi ples.

LATIHAN

Samo stanite u oputenom poloaju i ekajte Boga, ekajte Cjelinu da radi na


vama. Potom u dubokom molitvenom raspoloenju radite to god elite da radite Ja
sam u vaoj volji i samo se opustite.
To je slino kao kada ljudi upranjavaju automatsko pisanje. Oni samo uzmu
olovku u ruku i ekaju. Iznenada neka energija obuzme ruku i ona pone da se kree.
Ljudi bivaju iznenaeni njihove ruke se same kreu, oni ih ne pokreu! Upravo tako
ekajte, i nakon tri, etiri minuta, iznenada ete uoiti da se u vaem tijelu ukazalo
nekoliko trzaja i da vas je energija obuzela. Nemojte se uplaiti jer to zna da vam
utjera strah. Vi to ne radite. Zapravo, vi ste samo svjedok; to se dogaa.
Kreite se sa time. Tijelo e poeti da zauzima mnoge poloaje pokree se,
plee, njie, drhe, trese; mnoge stvari e se dogoditi. Dopustite to; i ne samo da
dopustite ve i saraujte. Tada ete doi upravo do toga to mi nazivamo Sahad joga.
Latihan nije nita novo. Samo je ime novo. Subud nije neto novo. To je samo
nova verzija Sahad joge spontane joge. Vi preputate sve boanskom jer je um
lukav. Ubrzo ete uvidjeti razliku jer ete samo biti posmatrai. Vi ete biti
iznenaeni jer e vam se ruke pokretati a vi ih uopte neete pomjerati. Nakon
nekoliko dana oputanja u tome, ak i ako poelite da to prekinete, vi to neete to
moi; vi ete uvidjeti kao da ste opsjednuti.
Zato osoba u poetku treba da se moli i govori: Dvadeset minuta obuzmite
moje tijelo i inite sa njim to god elite: Neka je vaa volja; Vae kraljevstvo je
dolo. Neka takav pristup bude, a vi se samo opustite. Bog e poeti da plee u vama
i da zauzima razliite poloaje. Tjelesne potrebe e biti ispunjene, ali ne samo to
neto jo vie od tijela, monije od tijela, neke duboke potrebe svijesti e biti
ispunjene.

OSHO GURIANKAR MEDITACIJU


-

veernja meditacija

Ova se tehnika sastoji od etiridijela po petnaest minuta. Prva dva


dijela pripremaju meditanta za spontani latihan koji e se ostvariti u treoj
fazi. Osho kae da ako ispravno diete u prvoj fazi, ugljen dioksid koji se
stvorio u krvi dovesti e do toga da se osjeate visoko kao da ste na
Gourishankar vrhu Himalaja (Mt.Everest).

Prvi dio: 15 min.


Sjedite sa sklopljenim oima. Udiite duboko na nos, ispunite plua.
Zadrite dah to due moete, zatim polagano izdiite na usta i zadrite plua
prazna to je due mogue. Nastavite ovaj ciklus disanja tokom prvog dijela.

Drugi dio: 15 min.


Vratite se na normalno disanje i oputeno gledajte u plamen svijee ili
u treptavo plavo svijetlo. Neka tijelo bude mirno.

Trea faza: 15 min.


Ustanite sa sklopljenim oima i neka vam tijelo bude oputeno i
prijemljivo. Osjetiete kako vam suptilne energije pokreu tijelo bez vae
kontrole. Dopustite da se dogodi taj latihan, nemojte vi inicirati pokrete: neka
se pokreti sami dogode njeno i skladno.

etvrta faza: 15 min.


Legnite sa sklopljenim oima, budite mirni i tihi.

Prva tri dijela treba propratiti sa ravnomjernim ritmikim pulsiranjem


koje se savreno uklapa sa blagom muzikom iz pozadine. Pulsiranje treba da
bude sedam puta kao normalnan otkucaj srca, i ako je mogue, trepee
svijetlo treba sinhronizovati.

Sve meditacije su ekanje, a molitva je neogranieno strpljennje.


Cijela religija je sadrana u nedoputanju umu da vam stvara probleme.
Ako kaete umu da eka, meditacija se dogodi. Ako moete um
nagovoriti da saeka, vi ete biti u molitvi jer ekanje znai ne razmiljanje.
To znai samo sjeenje na obali rijeke, ne raditi nita sa rijenim tokom. to
vi moete uiniti? Sve to moete uraditi je da je zamutite. Vae samo
ulaenje u rijeni tok e stvoriti vie problema; zato ekajte.

DEVAVANI MEDITACIJA

Devavani je Boanski glas koji se pokree i govori kroz meditanta koji postaje
prazan amac, kanal. Ova meditacija je latihan jezika. Ona veoma duboko oputa
svjesni um tako da ako se radi pred spavanje, sigurno e omoguiti dubok san. Sadri
etiri dijela po 15 minuta. Drite oi zatvore.

Prvi dio: 15 minuta


Sjedite mirno uz tihu i meku muziku.

Drugi dio: 15 minuta


Ponite da isputate besmislene zvuke, na primjer la... la... la. Nastavite sa
time sve dok se ne ukae neobina rije nalik zvuku. Ti zvuci treba da dou iz
nepoznatog dijela mozga koji koriste djeca prije no to naue da govore. Koristite
njeno intonirane glasove: nemojte plakati ili vikati, smijati se ili vritati.

Trei dio: 15 minuta


Ustanite i nastavite da govorite, doputajui svom tijelu da se meko kree u
skladu sa zvucima. Ako vam je tijelo oputeno, suptilna energija e stvoriti latihan
izvan vae kontrole.

etvrti dio: 15 minuta


Lezite, budite tihi i mirni.

Jedina stvar koju treba upamtiti je da te rijei ili zvuci ne budu iz nekog jezika
koji znate. Ako poznajete engleski, njemaki ili italianski, onda te rijei ne treba da
budu italijanske, njemake i engleske. Bilo koji drugi jezik koji ne poznajete je
doputen - tibetanski, kineski, japanski! Ali ako znate japanski, on nije doputen
tada je italijanski dobar! Govorite bilo kojim jezikom koji ne znate. Prvog dana e
vam biti teko nekoliko sekundi, jer kako da govorite jezik koji ne znate? To se moe
govoriti;kada jednom ponete sa time, bilo koji zvuci, besmislene rijei koje e
omoguiti da iskljuite svjesno i dopustite da nesvjesno govori, to e se ostvariti.

Kada nesvjesno govori, nesvjesno ne poznaje nijedan jezik. To je jedan


veoma, veoma stari metod. To dolazi jo iz Starog zavjeta. U tim danima to se zvalo
glossolalia. Nekoliko crkava u Americi jo to koriste. Oni to nazivaju govorenje u
jezik. To je predivan metod, jedan od najdubljih i najprodornijih u prostor
nesvjesnog.
Ne radite to grozniavo, neka to bude jedna duboka, duboka ugodna energija,
napajajua, pjevuenje. Radujte se, njiite se; ako osjetite da vam se plee, pleite. Ali
sve treba da bude veoma prefinjeno kako biste to mogli zapamtiti. To ne treba da bude
katarzino.

LJUBAV

Meditacija je silazak u srce, a kada dospijete do srca, ljubav se javi. Ljubav


uvijek prati meditaciju, a tako je i obratno. Ako postanete ljubavnik, meditacija e
slijediti. Oni idu zajedno. Oni su jedna ista vrsta energije, oni nijesu dvoje. Ako
meditirate postaete veliki ljubavnici; imaete veliku ljubav koja e se kretati oko vas,
vi e biti preplavljeni ljubavlju; ili ako ponete da volite,vi ete otkriti kvalitet svijesti
koji se zove meditacija. Tada misli nestaju, razmiljanje vie ne gui vae bie;
uspavana zamagljenost koja vas je okruivala vie ne postoji jutro je svanulo, vi ste
se probudili, postali ste Buda.

Postoje dva naina otkrivanja: jedan je meditacija vi tragate za dubinom


bez druge osobe. Drugi nain je ljubav tragate za dubinom sa drugom osobom.

Iluzorna ljubav e nestati...


Kada se kreete ka unutranjem hodoau, energije se okreu ka unutra, one
iste energije koje se kreu spolja, tada iznenda uoavate sebe samog nalik ostrvu.
Potekoe nastaju jer zapravo nijeste zainteresovani za odnos sa drugom osobom. Vi
ste vie zainteresovani da budete sa sobom, i tako svi odnosi izgledaju kao ovisnost,
ropstvo. Ali to je prolazna faza; nemojte od toga stvarati stalni pristup. Prije ili
kasnije, kada ponovo utonete unutar sebe, vi ete biti preplavljeni energijom i ponovo
ete poeljeti da uete u odnos.
Zato kada prvi put um postane meditativan, ljubav izgleda kao ropstvo. Na
neki nain to je istina jer um koji nije meditativan zaista ne moe biti u ljubavi. Ta
ljubav je lana, varljiva; vie nalik zanesenosti, a manje nalik ljubavi. Ali vi to ne
moete uporediti sa niim prije no se to stvarno ne dogodi; zato kada meditacija
pone, iluzorna ljubav malo po malo nestaje, iezava. Nemojte biti rastueni,
jednosmjerni. I druga stvar, nemojte od toga stvarati stalni pristup; postoje dvije
mogunosti.
Ako postanete rastueni jer va ljubavni ivot iezava, a vi ste se vezali za
njega, to e postaiti prepreka na vaem unutranjem putovanju. Prihvatite to da
energija sada traga za novom stazom, i za nekoliko dana e biti dostupna za spoljanje
kretanje, za aktivnosti.
Ako je neko stvaralac i on meditira, sva njegova kreativnost e nestati na neko
vrijeme. Ako ste slikar, iznenada ete otkriti da sebe ne moete tamo nai. Vi moete
nastaviti, ali malo po malo ete ustanoviti da vie nemate energije i entuzijazma. Ako
ste pjesnik, poezija e zastati. Ako ste ovjek koji je bio zaljubljen, ta energija e

jednostavno nestati. Ako budete pokuali da sebe prisiljavate da ostvarite neki odnos,
da budete onaj stari, to prisiljavanje e biti veoma opasno. Tada inite protivrjenu
stvar. U jednu ruku pokuavate da uete u sebe, a u drugu nastojite da izaete. To je
isto kao da vozite automobil, da pritiskate gas, a u isto vrijeme pritiskate i konicu. To
moe biti katastrofa jer radite dvije suprotne stvari zajedno.
Meditacija je samo protiv lane ljubavi. Lano e nestati, a to je osnovni uslov
da se istinitopojavi. Lano mora nestati, lano vas mora sasvim napustiti; tek tada ste
spremni za istinsko.
Druga stvar koja je takoe veoma velika opasnost je da vi od toga moete
stvoriti stil ivota. To se dogodilo mnogim ljudima. Oni su u manastirima to su stari
monasi, ortodoksni religiozni ljudi koji nijesu stvorili ivotni stil zasnovan na odnosu
sa drugima. Oni misle da je ljubav protiv meditacije, a da je meditacija protiv ljubavi
to nije istina. Meditacija je protiv lane ljubavi ali je sasvim za istinsku ljubav.
Kada se jednom sredite, kada ne budete mogli ii dalje; kada ste dosegli
sutinu vaeg bia, dno, vi ste tada usredsreeni. Iznenda vam je energija dostupna ali
vie nikuda ne treba poi. Kada ponete meditirati, spoljanje putovanje prestaje, a i
unutranje putovanje se zavrava. Vi ste se smirili, stigli ste do doma koji je prepun
energije nalik ogromnom skladitu i ta ete sada uraditi?
Energija e poeti da se preliva. To je jedan sasvim drugaiji tip kretanja,
njegov kvalitet je sasvim drugaiji jer on sada vie nema nikakvog povoda. Prije ste se
kretali ka drugima sa nekim povodom; sada vie nema nikakvog povoda. Vi ete se
sada kretati prema drugima jer imate mnogo toga da podijelite. Ranije ste se kretali
kao prosjaci, sada ete ii nalik kraljevima. Vi neete vie traiti sreu od drugih vi
je sada imate. Sada sree ima i previe. Oblak je prepun i eli da ispusti kiu. Cvijet je
prepun mirisa koji eli da preda vjetrovima da ga odnesu do najudaljenijih mjesta na
zemlji. To znai dijeliti. Novi oblik odnosa je dospio u egzistenciju. Nazvati to
odnosom nije ba ispravno jer to vie i nije odnos; bolje rei, to je stanje bia. To ne
znai da vi volite ve da ste sama ljubav.

Zraenje ljubavi
Upranjavajte ljubav.Sjedite sami u svojoj sobi, budite puni ljubavi. Zraite
ljubavlju. Ispunite svu sobu svojom ljubavnom energijom. Osjetite vibriranje nove
frekvencije, osjetite talasanje, kao da ste u okeanu ljubavi. Stvarajte vibraciju ljubavi
oko sebe. I iznenada ete poeti da osjeate kako se neto dogaa - kako se neto u
vaoj auri mijenja, neto se oko vaeg tijela mijenja, toplina se oslobaa iz vaeg
tijela,... toplina nalik dubokom orgazmu. Vi postajete znatno ivotniji. Neto nalik
uspavanosti iezava, a neto kao buenje se ukazuje. Njiite se u tom okeanu.
Pjevajte, pleite i neka itava vaa soba bude ispunjena ljubavlju.

U poetku to izgleda veoma udno. Kada po prvi put ispunite svoju sobu
ljubavlju, ljubavnom energijom, vlastitom energijom koja se preliva i odraava od vas
inei vas sretnim. Jedna misao se poinje raati u vama: "Nijesam li hipnotisao sam
sebe? Jesam li zaveden? ta se to dogaa?" - jer ste uvijek mislili da vam ljubav
dolazi od nekog drugog. Majka je potrebna da vas voli, otac, brat, mu, ena, dijete uvijek je potreban neko.
Ljubav koja ovisi o nekome je siromana ljubav, ljubav koja se raa u vama,
ljubav koju vi stvarate iz svog bia je stvarna energija. Tada bilo gdje da krenete sa
tim okeanom koji vas okruuje uvidjeete da svi koji vam se priblie dolaze pod uticaj
jedne druge energije.
Ljudi e vas gledati sa otvorenijim oima. Vi ete prolaziti pored njih i oni e
osjeati da je lahor neke nepoznate energije proao njima, osjeae se osvjeeni.
Stisnite ruku nekome i osjetiete kako mu itavo tijelo treperi. Samo budite blizu
nekog i taj e se osjeati veoma srean a da i ne zna razlog. To ete moi uoiti. Tada
ste postali spremni da dijelite sa nekim. Tada naite voljenu osobu, naite pravu
osobu koja eto potvrditi.

Meditacija je veoma naporna za ljude koji nijesu nikada voljeli.

Osho je dao meditaciju za parove koji osjeaju da su se previe vezali jedno za


drugo u njihovim odnosima - ija energija treba da se oslobodi, stapa.

Sjedite navee jedno prema drugome drei se za ruke koje su ukrtene. Deset
minuta gledajte jedno drugo u oi. Ako se tijela ponu kretati, gibati - prihvatite to.
Moete treptati oima ali i dalje gledajte jedno drugo u oi. Ne otputajte ruke bilo ta
da se dogaa. To ne smije biti zaboravljeno.
Posle deset minuta oboje zatvorite oi i dopustite da se gibanje tijela nastavi
deset narednih minuta. Zatim ustanite i gibajte se zajedno drei i dalje ruke narednih
deset minuta. Ovo e dublje izmijeati vau energiju.
Neto vie stapanja je potrebno... stapanje jednog sa drugim.

Predaja u ljubavi
U ljubavnom odnosu ete biti opsjednuti ne treba pokuavati da posjedujete. U
ljubavnom odnosu se treba predavati i ne gledati ko je na potezu. Zato prestaniteda
prosuujete. I kada uhvatite sebe da o tome razmiljate neka to bude prilika za dobru

lekciju - tako dobru lekciju da sve bude jednom stavljeno na pravo mjesto. Uinite to
stalnim obiajem, i za nekoliko nedelja ete uoiti da ta praksa pomae. Nenadano
ete postati znatno svjesniji.
U zen manastirima se majstor eta okolo sa tapom i kada vidi da neki uenik
drijema, prosuuje - a sanjarenje se vidi na licu - on bi ga iznenada tresnuo tapom po
glavi. To bi ueniku prolo kimom kao ok i u samom trenu bi razmiljanje prestalo
a budnost bi se rodila.
Ja vas ne mogu pratiti tapom. Zato vi sebecimnite, ali ba dobro, pa ak i po
cijeni da ljudi okolo misle da ste malo blesavi, neka vas to uopte ne brine. Postoji
samo jedna ludost, a to je proizvod uma. Jedina ludost dolazi od previe razmiljanja.
Sve drugo je divno. Samo je um uzronik bolesti.

Ako se meditacija dogodi, dogodie se i ljubav. Ako se ljubav ne dogodi, to


jednostavno ukazuje da se meditacija jo nije dogodila.

Neka ljubav doe sama


Prije nego to bi se upustili u voenje ljubavi sa svojim partnerom, dobro je da
zajedno sjednete petnaest minuta u tiini drei se za ruke koje su ukrtene. Sjednite u
mraku ili u zamraenoj prostoriji i osjeajte jedno drugo. Budite u skladu. Nain da to
postignete je da zajedno ditete. Kada ti izdahne, neka i ona izdahne; kada ti udahne,
i ona e udahnuti. Za svega dva, tri minuta to ete postii. Diite kao da ste jedan
organizam - da ste jedno tijelo, a ne dva. I gledajte se tada u oi sa veoma mekim
pogledom, a nipoto otrim. Dopustite da uivate jedno sa drugim. Igrajte se sa
tijelima.
Nemojte dozvoliti da zaponete voenje ljubavi prije nego se to samo od sebe
ne nametne. Nikada ne inite to sami, dopustite da se to dogodi samo od sebe. ekajte
na to. Ako to ne doe samo, nema potrebe da na to insistirate. To je sasvim u redu.
Idite na spavanje. Nema potrebe voditi ljubav. ekajte na taj trenutak jedan, dva ili tri
dana. To e jednom doi. A kada taj tren doe ljubav e prodirati veoma duboko i
nee stvarati ludosti kao do sada. To e biti veoma tiho osjeanje prostranstva i tiine.
Ali taj trenutak treba ekati, nemojte pretjerivati.
Ljubav je neto to treba uraditi kao meditaciju. To je neto to treba odgajati,
veoma sporo gajititako da to proe kroz cijelo vae bie i da dobijete utisak takve
dubine kao da ste od neeg opsjednuti, kao da vasvie nema. To ne znai da vi vodite
ljubavvi ste ljubav. Ljubav tada postaje via energija koja vas okruuje. To
prevazilazi vas oboje... oboje ste izgubljeni u tome. Ali na to treba ekati. ekajte taj
trenutak i ubrzo e on kucnuti na vaa vrata. Dopustite da se energija akumulira i da

se to dogodi samo od sebe. Malo po malo ete biti svjesnikada taj trenutak doe. Vi
ete poeti opaati simptome toga, pred-simptome, i tada vie nee biti tekoa.
Ljubav je nalik Bogu - vi ne moeteupravljati njime. To se dogodi onda kada se
dogodi. Ako se ipak to ne dogodi, ne treba zbog toga brinuti.

Ne pokuavajte da obmanete sebe


Posmatranje je osnovno ishodite. Ali e vam biti teko da budete svjedok u
seksualnom inu ako nijeste nikada pokuavali da budete svjedok i u drugim radnjama
u svom svakodnevnom ivotu. Zato pokuavajte to tokom cijelo dana, inae ete biti u
samo-obmani. Ako ne moete biti svjedok dok hodate ulicom, nemaojte pokuavati da
obmanete sebe ne moete postati svjedok dok vodite ljubav. Poto tokom hodanja
ulicom, tokom jednog tako obinog procesa, vi ne moete postati svjedok vi bivate
nesvjesni toga kako onda moete postati svjedok dok vodite ljubav? Taj proces je
veoma dubok vi ete u tome biti nesvjesni.
Vi ste nesvjesni dok hodate ulicom. Pokuajte to: ak ni na nekoliko sekundi
neete biti u mogunosti da se prisjetite. Pokuajte to; pokuajte to ba dok hodate
ulicom: ja u se prisjetiti, ja hodam, ja hodam, ja hodam. Nakon nekoliko sekundi ete
zaboraviti; neto drugo je uskoilo u va um. Vi ste pratili neki drugi pravac, potpuno
ste zaboravili. Iznenda ete se prisjetiti: ja sam zaboravio. Zato ako jedan tako mali
in kao to je hodanje ne moe biti obavljan svjesno, veoma e biti teko da od
voenja ljubavi stvorite svjesnu meditaciju.
Zato ponite sa obinim stvarima, jednostavnim aktivnostima. Dok jedete,
pokuajte to. Dok etate, pokuajte to. Dok govorite, sluate, pokuajte to. Pokuajte
sa bilo ime. Stvorite jedan stalni otkucaj unutar vas; neka vae cijelo tijelo i um zna
da inite napor da budete budni. Tek tako e se jednog dana u ljubavi dogoditi
svjedok. A kada se to dogodi, dogodie vam se i ekstaza prvi boanski bljesak e
vas obasjati.

Osho je u knjizi "Knjiga tajni" opisao mnoge tantrike tehnike za meditaciju i


promatranje sebe za vrijeme voenja ljubavi.

Meditacija nije znaajna za probuenog, za onog ko je dosegao do


cjelovitosti svog bia. Meditacija je lijek; ona treba da se odbaci. Sve dok ne budete
sposobni da odbacite svoju meditaciju, vi neete biti zdravi. Zato zapamtite,
meditacija nije neto to treba da nosite uvijek i zauvijek. Doi e dan kada
meditacija bude odradila svoje i kada je vie ne budete trebali. Tada je moete
zaboraviti.
Meditacija je jedini nain da prevaziete sebe, jedini put da nadmaite sebe.

JEDINI PUT

Svako traganje je uzaludno. Traganje je proizvod uma. Biti u stanju netraganja je veliki trenutak preobraaja.
Sve meditacije koje mi ovdje radimo su samo pripreme za taj trenutak. One
zapravo nijesu meditacije ve samo pripreme da jednog dana jednostavno moete
sjesti, nita ne raditi, nita ne eljeti.

NE POSTOJI PREICA

Jednu stvar o meditaciji treba zapamtiti: to je jedno dugo putovanje koje nema
preice. Bilo ko da vam kae da postoje preice eli da vas pravi budalom.
To je dug put jer je promjena veoma duboka i dosee se nakon mnogo ivota
mnogih ivota ustaljenih navika, razmiljanja, elja. Um je struktura koju treba da
odbacite putem meditacije. Zapravo, to je skoro nemogue ali se dogaa.
Kada ovjek postane meditant, to je najvea odgovornost na svijetu. To nije
lako. To ne moe biti trenutano. Zato jo od poeteka nemojte oekivati previe, i
tada neete biti nezadovoljni. Vi uvijek treba da budete sretni jer e se stvari odvijati
veoma sporo.
Meditacija nije sezonsko cvijee koje izraste za est nedjelja. To je veoma,
veoma veliko drvo. Ono treba vremena da pusti korijene. Kada meditacija procvjeta,
tu nema nikoga da to zabiljei, nikoga da to prepozna, da kae: Da, to se dogodilo.
Onog trenutka kada kaete: Da, to se dogodilo, to se ve izgubilo.
Kada se zaista ostvari meditacija, tiina vas obuzme; blaenstvo pulsira bez
ikakvog zvuka; harmonija se ukazuje bez ikakvih granica. Ali tu nema nikoga da to
zabiljei.

Kada prestanete da se trudite, iznenada se meditacija ukazuje njeno


blagostanje, njeno blaenstvo, njena slava. Ona je tu prisutna blistava okruuje
vas i sve oko vas. Ona ispunjava cijelu zemlju i cijelo nebo. Meditacija se ne moe
stvoriti ljudskim naporom; ljudski napor je previe ogranien. To blaenstvo je
beskonano, vi ne moete upravljati time. To se moe dogoditi samo ako ste u
potpunoj predaji. To se moe dogoditi samo kada nijeste prisutni.Kada ste ne-sebe,
bez elja, kada nikuda ne teite; kada ste samo ovdje i sada, kada nita odreeno ne
radite, kada samo bitiete to se dogaa. To dolazi u talasima, a ti talasi postaju
plima. To dolazi nalik oluji i odnosi vas ka nekoj sasvim novoj stvarnosti.

MEDITACIONA MUZIKA

Muzika i meditacija su po meni dva aspekta jednog istog fenomena. Bez


meditacije, muzika je samo jedna buka harmonina, ali ipak buka; bez
meditacije, muzika je samo zabava.
Bez muzike meditaciji neto nedostaje; bez muzike, meditacija je malo
dosadna, beivotna. Bez muzike, meditacija postaje sve vie negativna, tei ka
umrtvljenosti.

OSHOMEDITACIJEwww.osho.com/meditation

Opsean web sajt na nekoliko jezika koji obuhvata video instrukcije za svaku
od OSHO AKTIVNIH MEDITACIJA kao i poglavlje esto postavljana pitanja o
meditacijama.

OSHOACTIVE MEDITATION

muziki CD

Muzika koja podrava svaku od aktivnih meditacija opisanih u ovoj knjizi je


komponovana pod Oshovim upotstvom. Muzika oznaava poetak svakog novog
dijela odreene meditacije. Ti meditacioni CD-i su obezbijeeni u trgovini i na
mnogim on-line web prodavnicama. Detalje moete pronai na www.osho.com/shop

OSHO DINAMINA MEDITACIJA


Dinamina je poznata jutarnja meditacija za savremene mukarce i ene koja
ukljuuje duboko brzo disanje i katarzu. www.newerthrecords.com

OSHO KUNDALINI MEDITACIJA


Kundalini je jedna od Oshovih najpoznatijih i najmonijih meditacionih
tehnika.
Ona
sadri
tresenje,
ples,
sjeenje
u
tiini
i
oputanje.www.newerthrecords.com

OSHONATARAJ MEDITACIJA

Nataraj je ples kao potpuna meditacija. Neka ples tee svojim putem, nemojte
ga prisiljavati. Bolje ga pratite; dopustite mu da se dogodi. To nije injenje ve
dogaanje... Vi se samo igrate sa svojom energijom, igrate se sa svojom bioenergijom,
doputajui joj da se kree svojim putem.www.newerthrecords.com

OSHO NADABRAHMA MEDITACIJA


Ova meditacija se temelji na jednoj staroj tibetanskoj tehnici zujanjem koja
stvara divnu vibraciju kroz tijelo, kao i pokrete rukama koji centriraju energiju u
pupak. www.newerthrecords.com

OSHO GOURISHANKAR MEDITATION


Osho Guriankar meditacija je aktivna meditacija koja ukljuuje tehniku
disanja, svjedoenje i dio oputanja. www.newerthrecords.com

OSHO WHIRLING MEDITATION


Osho meditacija okretanjem je stara sufi tehnika. Dok se cijelo tijelo okree, vi
moete posvjedoiti o svom sreditu koje je tiho i mirno. www.newerthrecords.com

O AUTORU

Oshovo uenje se ne moe podvesti ni pod jednom kategorizacijom,


pokrivajujui sve aspekte sa kojima se drutvo suoava: od individualnog traganja za
smislom ivota do najbitnijih drutvenih i politikih pitanja dananjice.
Njegove knjige nijesu pisane ve su prenoene sa audio i video zapisa koje je
Osho davao na predavanjima pred meunarodnom publikom u periodu od 35 godina.
Osho je od strane Sunday Times u Londonu opisan kao jedan od 1000 tvoraca
20-og vijeka, a od strane amerikog pisca Toma Robinsona kao najopasniji ovjek
poslije Isusa Hrista
O svom radu Osho je rekao da on pomae da se stvore uslovi za roenje novog
ljudskog bia. On je esto karakterisao to novo ljudsko bie kao Zorba Buda sposobno da uiva u svjetovnim zadovoljstvima nalik Grku Zorbi, a isto tako da uiva
u smirenosti i oputenosti nalik Gautama Budi.
Sagledavajui sve aspekte Oshovog rada ukazuje se vizija proimanja drevne
mudrosti Istoka sa najviim potencijalima nauke i tehnologije Zapada.
Osho je takoe poznat po svom revolucionarnom doprinosu unutarnje
transformacije sa pristupom meditaciji prilagoenoj savremenom ivotu. Njegove
jedinstvene Aktivne meditacije su osmiljene da prvenstveno oslobode od
akumuliranog stresa u tijelu i umu tako da se lake moe iskusiti slobodno i oputeno
stanje meditacije.

OSHOMEDITACIONI CENTAR

Oshov meditacioni centar je znaajno mjesto za odmor gdje posjetioci mogu


ostvariti direktno lino iskustvo novog naina ivljenja sa vie svjesnosti, oputenosti
i radosti.
Locirano u Puni na 150 km juno od Mumbaija (Bombaj), Indija, odmaralite
nudi raznovrsne programe hiljadama ljudi iz cijelog svijeta koji dolaze svake godine.
Prvenstveno izgraeno kao ljetnikovac kraljevskih porodica i engleskih kolonizatora,
Puna je sada moderan grad sa brojnim unevirzitetima i visoko-tehnolokim
industrijama.
Meditacioni resort se prostire na preko 15 hektara kultivisane ume u dijelu
grada zvanog Koregaon Park. Odmaralite posjeduje ogranien smjetajni kapacitet za
posjetioce u novoizgraenom hotelu, ali u najblioj okolini postoji mnotvo privatnih
apartmana i hotela pogodnih za kratak ili dui boravak.
Programi u odmaralitu su bazirani na Oshovoj viziji drugaije vrste ljudskog
bia koje je sposobno da kreativno uestvuje u svakodnevnom ivotu ali i da se oputa
u tiini i meditaciji. Veina programa se odvija u savremenom i klimatizovanom
prostoru i ukljuuje niz individualnih vjebi, kurseva i radionica koje pokrivaju
mnotvo aspekata: od umjetikih formi do holistikih zdravstvenih tretmana, linog
preobraaja i terapija, ezoterikih nauka, zen pristupa sportu i rekreaciji, raznim
relaksacionim metodama i mnogim drugim ivotno znaajnim aspektima za mukarce
i ene. Individualne i grupne radionice se nude tokom cijele godine kao i cjelodnevni
raspored za meditacije.
Unutar odmaralita postoje restorani i kafei u kojim se nude raznovrsna hrana i
pie kako tradicionalno indijsko tako i internaciinalna jela , a sve spravljeno od
organski uzgojenog povra sa vlastite farme. Odmaralite posjeduje svoj bezbijedni i
filtrirani vodovod. Sve informacije su dostupne na sajtu: www. osho.com/resort

OSHO LOTOS KNJIGA


www.osho-yu.me tel: 00382 69 018 793