You are on page 1of 3

Οι βιταµίνες είναι διάφορες οργανικές ουσίες που δρουν στον οργανισµό όλων των

ζώων και των ανθρώπων. Οι βιταµίνες είναι πολύ διαφορετικές η µια από την άλλη
και επιδρούν στους οργανισµούς σε πολύ µικρές ποσότητες. Η έλλειψη µιας
βιταµίνης από την καθηµερινή τροφή προκαλεί στους οργανισµούς σοβαρά
προβλήµατα υγείας τα οποία ονοµάζονται αβιταµίνωση. Η κάθε βιταµίνη αντιστοιχεί
σε µια διαφορετική ανάγκη ενός οργανισµού και υπάρχουν τόσες αβιταµινώσεις όσες
βιταµίνες.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να καθορίσουµε την απαραίτητη δόση µιας βιταµίνης για
ένα οργανισµό. Ο ένας είναι να υπολογίσουµε την απαραίτητη δόση ώστε ο
οργανισµός να µην πάθει αβιταµίνωση και ο άλλος είναι να αυξήσουµε τη δόση ώστε
να δούµε µια σηµαντική καλυτέρευση του βάρους της ανάπτυξης και γενικά της
υγείας του ζώου µέχρι το σηµείο που δεν υπάρχει πια καµία επιπλέον καλυτέρευση. Η
δόση αυτή είναι η ιδεώδης για τον συγκεκριµένο οργανισµό. Στα πουλιά δεν έχουν
γίνει ακριβείς µελέτες για τον προορισµό των αναγκών τους σε βιταµίνες. Στα
καναρίνια και τα άλλα πουλιά συντροφιάς υπολογίζουµε τις ανάγκες τους ανάλογα µε
το βάρος τους παίρνοντας και κάποιο περιθώριο ασφαλείας. Η υπερβιταµίνωση που
είναι πολύ τοξική, συµβαίνει σπάνια στα καναρίνια και θα χρειαζόταν ποσότητα
βιταµίνης πολύ µεγάλη για να εµφανιστεί, πράγµα πρακτικώς πολύ σπάνιο. Η πιο
συχνή περίπτωση υπερβιταµίνωσης ( βιταµίνης Α ) είναι η συµπτωµατική
πτερρόροια. Πάντως, είναι εύκολο να αποφύγουµε κάθε πρόβληµα αβιταµίνωσης και
υπερβιταµίνωσης δίνοντας στα καναρίνια µας µια ποικίλη τροφή ( µίγµα από
σπόρους, φρούτα, χορταρικά ,αυγό, έτοιµες αυγοτροφές ) και προσθέτοντας τακτικά
µικρές δόσεις πολυβιταµινών που κυκλοφορούν στο εµπόριο ανάλογα µε τις ανάγκες
τις εποχής ( ζευγαρώµατα, ανάπτυξη των νέων, πτερρόροια, διαγωνισµοί ).
Βιταµίνη Α :H βιταµίνη Α ( καροτίνη στα φυτά ) είναι µια σηµαντική βιταµίνη που
επιδρά στην ανάπτυξη των πουλιών, στον θυρεοειδή, στις ωοθήκες, στα αυγά, στα
έµβρυα καθώς και στην κόρη των οφθαλµών. Η έλλειψη της προκαλεί διαταραχές
στα αναπνευστικά όργανα, στα νεφρά και στα µάτια. Επίσης η έλλειψή της προκαλεί
µείωση της άµυνας του οργανισµού εναντίων των µικροβίων µε αποτέλεσµα τα
πουλιά να προσβάλλονται από διάφορες αρρώστιες. Οι πηγές της βιταµίνης Α είναι
και τα ιχθυέλαια, το γάλα, ο κρόκος του αυγού. Επίσης, καροτίνη υπάρχει στις
σαλάτες και στα καρότα. Η καροτίνη µετατρέπεται σε βιταµίνη Α µέσα στο έντερο
των πουλιών, αν αυτό είναι υγιές. Στο εµπόριο βρίσκουµε βιταµίνη Α υπό δύο µορφές
: συµπυκνωµένων υγρών και υδροδιαλυοµένων πουδρών. Όταν βάζουµε στο νερό
των πουλιών µας βιταµίνη Α, πρέπει να το αλλάζουµε κάθε 24 ώρες γιατί η βιταµίνη
Α οξειδώνεται πολύ γρήγορα από τον αέρα και το φως.
Βιταµίνη D :Υπάρχουν πολλές βιταµίνες D και τα πουλιά δεν τις χρειάζονται εκτός
από την D3 που συντίθεται από την ακτινοβολία του ήλιου και που έχει
αντιραχητικές ιδιότητες. Οι βασικότερες πηγές είναι το µουρουνόλαδο, τα ψάρια, το
γάλα και ο κρόκος του αυγού. Η έλλειψή της προκαλεί ραχιτισµό, καθυστέρηση της
σκλήρυνσης των οστών, και υπογεννητικότητα. Αυτό όµως συµβαίνει σπάνια στα
πουλιά αν υπάρχει έστω και λίγος ήλιος καθώς και λίγο αυγό ή αυγοτροφή για τα
πουλιά συντροφιάς. Από την άλλη µεριά όµως µε τη βιταµίνη D γίνεται να έχουµε
µία από τις σπάνιες περιπτώσεις υπερβιταµίνωσης.
Βιταµίνη Ε :H βιταµίνη Ε είναι η βιταµίνη της αναπαραγωγής. Βρίσκεται στις
σαλάτες και τους φυτρωµένους σπόρους καθώς και στο γάλα και στον κρόκο του
αυγού. Η έλλειψή της προκαλεί στειρότητα των αρσενικών, µείωση της

αναπαραγωγικής ικανότητας στις θηλυκές, πολλά άσπορα αυγά και τέλος προκαλεί
µεγάλη θνησιµότητα στα έµβρυα µέσα στο αυγό.
Βιταµίνη Κ :H βιταµίνη Κ αυξάνει την ταχύτητα πήξεως του αίµατος και παράγεται
από το έντερο των πουλιών. Την βρίσκουµε επίσης στα φρούτα και τις σαλάτες. Η
έλλειψή της προκαλεί αιµορραγία καθώς και ακατάστατη αιµορραγία σε περίπτωση
δερµατικής πληγής, αλλά αυτή η αβιταµίνωση είναι πρακτικώς αδύνατη στα πουλιά
που τρώνε έστω και λίγη σαλάτα ή φρούτα.
Βιταµίνες της οµάδας Β :Όλες οι βιταµίνες αυτής της οµάδος, εκτός της Β12, έχουν
το κοινό σηµείο να βρίσκονται στην µαγιά της µπύρας.
Β1 ή thiamine : Η έλλειψή της προκαλεί νευρικά προβλήµατα ( beri – beri ). Tα
πουλιά είναι πολύ ευαίσθητα στην έλλειψή της αλλά είναι άφθονη στην επιφάνεια
των σπόρων και έτσι δεν υπάρχει πρόβληµα.
Β2 ή riboflavine : Η έλλειψή της προκαλεί επίσης νευρικά προβλήµατα µε σύσφιξη
των δακτύλων των νεαρών πουλιών και άλλα προβλήµατα στα πόδια τους καθώς και
θνησιµότητα στα έµβρυα µέσα στο αυγό. Βρίσκεται στους σπόρους, στο γάλα, στον
κρόκο του αυγού, στο κρέας και στα ψάρια.
Β3 ή niacine ή βιταµίνη PP : Την βρίσκουµε στα δηµητριακά, το κρέας και τα
ψάρια αλλά τα πουλιά την συνθέτουν και µόνα τους. Η έλλειψή της προκαλεί
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των νέων καθώς και ελαττώµατα στα φτερά των
πουλιών.
Β5 : H έλλειψή της προκαλεί πτώση των φτερών καθώς και προβλήµατα (πληγές και
κάπαλα) στα πόδια, στις βλεφαρίδες και στην άκρη του ράµφους. Την βρίσκουµε στο
τριφύλλι και στις σαλάτες.
Β6 : Την βρίσκουµε στους φυτρωµένους σπόρους, στις σαλάτες, τα φρούτα και το
κρέας. Η έλλειψή της προκαλεί επίσης προβλήµατα στις βλεφαρίδες, στα µάτια και
στην άκρη του ράµφους.
Φολικό οξύ :Σηµαντική βιταµίνη για την αναπαραγωγή των καναρινιών. Η έλλειψή
της προκαλεί θνησιµότητα των εµβρύων στο αυγό καθώς και των νεογέννητων
πουλιών τις πρώτες µέρες µετά την εκκόλαψη. Απαραίτητες την εποχή της
αναπαραγωγής, εξουδετερώνονται από τις σουλφαµίδες και για αυτό είναι καλύτερα
να µην χρησιµοποιούµε τις τελευταίες αυτήν την εποχή. Την βρίσκουµε στο συκώτι,
στις σαλάτες, στα διάφορα χόρτα και το κρέας.
Βιοτίνη : Υπάρχει στο κρέας και το ψάρι καθώς και στην µαγιά. Τα µικρόβια των
εντέρων την παράγουν, αλλά η θεραπεία µε αντιβιοτικά την διακόπτει. Το άσπρο του
αυγού την εξουδετερώνει. Η έλλειψή της προκαλεί τα ίδια προβλήµατα µε αυτά της
Β5, θνησιµότητα στα έµβρυα µέσα στ’ αυγά καθώς και ατέλειες στα νεογέννητα
πουλάκια.
Β12 : Είναι απαραίτητη στην εκκόλαψη των αυγών και την ανάπτυξη των νεαρών
πουλιών και δρα κατά της αναιµίας. Υπάρχει στο κρέας και το ψάρι καθώς και στα

αυγά. Πολλοί νοµίζουν ότι είναι ένα θαυµατουργό προϊόν αλλά κάνουν λάθος, είναι
µια βιταµίνη όπως όλες οι άλλες.
Βιταµίνη C : Τη βρίσκουµε στα φρούτα και τα χορταρκά. Τα υγιή καναρίνια δεν τη
χρειάζονται. Όµως πιστεύουµε ότι τους κάνει καλό σε περίπτωση ασθένειας και
βοηθάει στην αντιµετώπιση των ασθενειών γενικά.
Ψευτoβιταµίνες :
Bιταµίνη Β4 : Ουσία που τη βρίσκουµε στη µαγιά και βοηθάει στην ανάπτυξη των
νέων πουλιών.
Βιταµίνη P : Ουσία που δρα στην κυκλοφορία του αίµατος και στο δέρµα.
Χολίνη : Βασική ουσία απαραίτητη στην αφοµοίωση των λιπαρών ουσιών και στην
αποθήκευση της βιταµίνης Α στο συκώτι. Η έλλειψή της καθυστερεί την ανάπτυξη
των νεαρών πουλιών.