You are on page 1of 2

DECIZIA 1598/2011

AUTORUL SESIZARII: Presedintele Romaniei


OBIECTUL SESIZARII: obiectia de neconstitutionalitate privind Legea pentru
completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii.
MOTIVAREA SESIZARII:Autorul sesizarii afirma ca neconstitutionalitatea
actului normativ in cauza rezida in aspectele procedurale ale adoptarii.Cu alte
cuvinte,nu au fost respectate prevederile constitutionale in ceea ce priveste
adoptarea unei legi organice,cu votul majoritatii membrilor Camerei Deputatilor.
(art. 76 alin.(1) si 77 alin. (3) din Constitutie)
Art. 76 alin. (1): Legile organice i hotararile privind regulamentele
Camerelor se adopt cu votul majoritatii membrilor fiecarei
Camere
Art. 77 alin. (3): Daca Preedintele a cerut reexaminarea legii ori
daca s-a cerut verificarea constituionalitatii ei, promulgarea legii
se face n cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup
reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale,
prin care i s-a confirmat constitutionalitatea.
DECIZIA
CURTII
CONSTITUTIONALE:Constata
neconstitutionalitatea Legii pentru completarea art. 7 din Legea
50/1991,privitoare la autorizarea executarii lucrarilor de
constructii.
MOTIVAREA DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE: Asa cum Curtea a mai
statuat printr-o decizie anterioara,in cazul in care Presedintele cere reexaminarea
legii,aceasta trebuie supusa votului final in Parlament,si nu raportul privind
cererea de reexaminare.
In speta de fata,a fost supus dezbaterii parlamentare si votului final doar
raportul Comisiei pentru administratie publica,amenajarea teritoriului si echilibru
ecologic si care nu a trecut.Cererea Presedintelui petru reexaminarea legii a fost,pe
de alta parte,supus doar votului Senatului,care a respins-o,dar nu si votului
Camerei Deputatilor.

Asadar,avand in vedere nerespectarea prevederilor art. 76 si 77 din Legea


fundamentala,Curtea Constitutionala constata ca actul normativ in cauza este lovit
de neconstitutionalitate.