You are on page 1of 12

Dnevni list za poslovne ljude ™ Sarajevo, srijeda, 9. 9. 2015.

godine

DIREKTOR BBI BANKE NA ISTANBUL FINANCE SUMMITU

Inovativnim rješenjima
do boljih poslovnih rezultata
U globalnom okruženju recept za uspjeh i privredni rast leži u partnerskom
odnosu s klijentom, te izbjegavanju špekulativnih poslova, kazao je Amer Bukviæ

U

Istanbulu je juèer
poèeo sa radom dvodnevni meðunarodni investicijski samit - Istanbul
Finance Summit (IFS).
Osmišljen kao platforma na
kojoj se godišnje sagledava
globalno stanje u finansijama na svjetskom nivou i
daju smjernice za dalje
djelovanje, IFS je u Istan- Amer Bukviæ
bulu okupio impozantne finansijske struènjake,
bankare, korporacijske finansijere i regulatore,
kao i istaknute kreatore ekonomske politike na
globalnom nivou. Glavna tema ovogodišnjeg,
šestog IFS-a bila je "Smjernice globalnog razvoja u okruženju usporenog rasta".
Direktor BBI banke Amer Bukviæ bio je jedini
govornik s podruèja BiH na ovo velikom
meðunarodom skupu. U okviru panela
"Bankarski forum" Bukviæ je govorio o prednostima islamskog bankarstva s aspekta
povezanosti s realnom ekonomijom. Govoreæi
o moguænostima unaprjeðenja bankarskog
poslovanja, Bukviæ je istakao važnost inovaci-

Božana Šljivar, direktorica Agencije za
osiguranje RS: Sektor osiguranja u RS-u
u prvoj polovini 2015. ostvario je pozitivan rezultat, a veæina parametara bolja
je u odnosu na stanje krajem prošle
godine. U prvom polugodištu 2015. ostvaren je dobitak od 11,3 miliona KM.

ja za postizanje rezultata,
te za ovu konstataciju
naveo primjer osnivanja
BBI poljoprivredne korporacije.
"BBI banka je u toku
dugogodišnjeg rada s klijentima na terenu prepoznala
njihove potrebe, i na Sarajevo Business Forumu incirala
osnivanje poljoprivredne
korporacije. Na ovaj naèin BBI je pronašla inovativno rješenje kako pomoæi poljoprivrednim
proizvoðaèima da doðu do finansijskih sredstava
ali i tržišta za svoje proizvode. Kroz partnerski
odnos s klijentima, povezanost s realnom
ekonomijom i inovativne zaposlenike, koji imaju
razlièit obrazovni background, uspjeli smo
pokrenuti poljoprivrednu korporaciju. Efekti toga
veæ su vidljivi kroz pokretanje poljoprivrednog
giganta Bosnaplod, gdje je BBI banka ukljuèena
kao konsultant", istako je Bukviæ. On je dodao da
u ovakvom globalnom okruženju recept za uspjeh
i privredni rast leži u partnerskom odnosu s klijentom, te izbjegavanju špekulativnih poslova.

Vedran Šošiæ, viceguverner Hrvatske narodne banke: Od 2009. do 2014. razina
reinvestirane dobiti u sektoru finansijskog
posredovanja poveæala se u odnosu na
pretkrizno razdoblje, a 90 posto reinvestirane dobiti stranih ulagaèa u Hrvatskoj u
tom razdoblju otpada na banke.

Potrošeni
milioni na
uvoz vode
Bosna i Hercegovina je sa
9.461 metrom kubnim pitke
vode po glavi stanovnika,
prema rezultatima istraživanja Svjetske banke o
obnovljivim izvorima vode
za piæe, prva u regionu i
sedma u Evropi, ali uvozi
osam puta više vode nego
što izvozi.
"Prema podacima Uprave za
indirektno oporezivanje BiH,
mi smo u prošloj godini uvezli vode za oko 25,6 miliona
KM, a izvezli smo svega u
vrijednosti 3,2 miliona KM.
U prvih šest mjeseci veæ
smo potrošili 6,2 miliona
KM za uvoz vode", kaže
Muhamed Pilavdžiæ, direktor i vlasnik Planinskog studenca koji stoji iza prirodne
izvorske vode AquaVita.
Kada je u pitanju ova godina, najviše novca za uvoz
vode dali smo Hrvatskoj, ali
i Srbiji te Sloveniji, i pored
osamnaest domaæih voda
koliko ih trenutno ima
dozvolu za promet.

Ogris Martiè, predsjednik Sberbanke
u Sloveniji: Od vlasnika, Sberbank
Rusija, dobili smo obavijest o planovima za zatvaranje banke u Sloveniji.
Unatoè tome poslujemo normalno,
postupci moguæe prodaje novom vlasniku neæe utjecati na kvalitetu usluga.

804383 25.96 miliona KM u prvom polugodištu 2014. Poslovne novosti.756603 Rusija 643 RUB 1 0. 9.600 letova sedmièno na više od 90 destinacija u 45 zemalja.580067 0.ba d. godine. Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 42. U konkurenciji za najbolji poslovni potez u avgustu 2015.224230 1. Flydubai kreæe s popustima Kompanija Flydubai je juèer najavila popust širom svoje mreže nudeæi putnicima 30 posto popusta na karte u poslovnoj i ekonomskoj klasi za letove u Dubai i odabrane destinacije. Sarajevo Kursna lista Centralne banke BiH Kursevi su izraženi u konvertibilnim markama /KM/ Vrijedi od 9. septembar 2015.795531 Turska 949 TRY 1 0. Britanija 826 GBP 1 2. Bosnalijek je na kraju perioda zapošljavao 655 radnika.630444 = BAM 2.623996 Japan 392 JPY 100 1.275178 0. Euro-Asfalt je ovog proljeæa svrstan i meðu uèesnike izgradnje prvog autoputa kroz Crnu Goru i to za poslove vrijedne oko 70 miliona eura. PLASTRON d.274490 0. dok je gubitak od ostalih prihoda i rashoda iznosio 564. oktobra 2015.025771 Kina 156 CNY 1 0.207133 0.1 milion KM Sarajevski Bosnalijek ostvario je u prvom polugodištu 2015.869056 25. godine ZEMLJA ŠIFRA OZN.461538 1. Kompanija je ostvarila dobit od poslovnih aktivnosti od 4. godine našao se i dogovor izmeðu preduzeæa Gradski i prigradski saobraæaj Tuzla i tuzlanskog gradonaèelnika o vraæanju cijena prijevoza na nivo koji su imale prije posljednjeg poskupljenja (25.).1 milion KM. Investitor fabrike je Benkons Group iz Azerbejdžana.262778 Maðarska 348 HUF 100 0.786575 1. Flydubai posluje sa više od 1.582975 V. Bosnalijek je zabilježio gubitak od finanijskih aktivnosti od oko 899.5 miliona konvertibilnih maraka.6 miliona KM u istom periodu lani. Slabija dobit posljedica je pada poslovnih prihoda od oko osam posto. VAL.465192 Norveška 578 NOK 1 0. središnje Azije.620884 0.3 miliona KM.025707 0. Bliskog Istoka.69 miliona KM u odnosu na 7. REVIZIJA POREZNO SAVJETOVANJE OBRAÈUN PLATA I POREZNO ZASTUPANJE RESPECT Nije dovoljna prosjeènost.211496 0.457884 1. stvarajuæi mrežu koja se proteže preko zemalja Zaljeva.706681 SAD 840 USD 1 1.072312 0. Kavkaza.o.212556 Švedska 752 SEK 1 0. Putnici koji planiraju putovati izmeðu 1. septembar 2015.955830 1. septembra.328670 Hrvatska 191 HRK 100 25. saopæeno je iz ove kompanije.ba ovaj uspjeh EuroAsfalta izabrao je za najbolji poslovni potez u avgustu.208171 Švicarska 756 CHF 1 1.072131 0.NAJBOLJI POSLOVNI POTEZ G Ojaèana pozicija Euro-Asfalta u Sloveniji raðevnska kompanija Euro-Asfalt iz Sarajeva ojaèala je svoju poziciju na tržištu Slovenije nakon što je prošlog mjeseca u veoma jakoj konkurenciji pobijedila na tenderu za izgradnju druge faze autoceste Dreženci-Gruškovje. mi smo za izvrsnost! www.227291 Kanada 124 CAD 1 1.221169 1.275866 Srbija 941 RSD 100 1. Afrike. septembra 2015.1 milion KM u prvom polugodištu 2014.262123 0. JED. na 47 miliona KM sa 51. dobit æe popust od 30 posto. SARAJEVO Vaš raèunovodstveni servis RAÈUNOVODSTVO.747841 1.699931 2.207652 0.622312 1.791053 1.83 miliona KM u prvom polugodištu 2014.000 KM (1. godine). Dobit Bosnalijeka 3.693181 2.622440 0.o.325357 1. Analitièari su se rukovodili èinjenicom da æe po završetku Bosanka otvoriti 250 novih radnih mjesta i u sektoru voæarstva angažovati rekordnih 5.072493 Danska 208 DKK 1 0. Evrope i Indijskog podkontinenta.).261468 0.581521 0.000 kooperanata. godine. a rezervišu kartu prije 20.461314 SDR (Special Drawing Rights) na dan 7.626378 1. dobit poslije poreza od 3. i 30.212026 0.752222 1.000 KM (1. Ponuda ove kompanije bila je za gotovo 40 posto niža od procijenjene vrijednosti projekta (74 miliona eura). a kratkoroène 32 miliona KM i bilježe trend pada u odnosi na isti period lani. To je slabiji rezultat nego u istom periodu prošle godine kada je neto dobit iznosila 4. što je 12 radnika manje nego na kraju prvog polugodišta 2014.025643 0. Dugoroène obaveze kompanije iznose 13. Sa flotom od 49 modernih aviona sljedeæe generacije Boeinga 737-800.3 miliona KM i manji su nego u istom periodu lani kada su iznosili 43.8 miliona konvertibilnih maraka.955830 1. Meðu tri najbolja poslovna poteza u avgustu uvrštena je i ubrzana izgradnja fabrike za preradu voæa koja æe nositi ime nekada poznate Bosanske iz Doboja.933729 Èeška R 203 CZK 1 0. juna 2016.plastron. Portal indikator.o.955830 Australija 036 AUD 1 1. 2 . jula 2015.o.322044 1. KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI EMU 978 EUR 1 1.

kroz podršku razvoju sporta.2 miliona KM u odnosu na 2014. Kompanija BH Telecom d. kako mobilne tako i fiksne i podatkovne mreže. pojasnio je Zaimoviæ.ba izjavio Mirsad Zaimoviæ.4 miliona KM u odnosu na isti period lani. navedeni iznosi najveæim dijelom odnose se na obavezu BH Telecoma za isplatu dividende dionièarima. Spomenuo je da æe BH Telecom raditi na izgradnji korporativnog imidža i promociji društveno odgovornih aktivnosti. integracija i konvergencija svih sistema. što predstavlja poveæanje od 78. "Drugi. generalni direktor kompanije.342 KM. Sarajevo u prvih šest mjeseci 2015. što je za oko 12 miliona maraka manje nego u istom periodu prošle godine. "Kako je po usvajanju odluke o raspodjeli dobiti iz 2014. kreira i ponudi intergrirane usluge po mjeri i potrebama korisnika. kada je ona iznosila oko 88 miliona KM. "Ne postoji reprezentacija niti znaèajniji sportski klub koji nije sistemski podržan od BH Telecoma.249. juna 2015. takoðer. Zaimoviæ je naveo da se u kompaniji trenutno vode tri paralelna i izuzetno kompleksna procesa s ciljem postizanja boljih rezultata u buduænosti. Tirada d. a na rast kratkoroènih obaveza najviše su utjecale druge obaveze. Ovih dana svjedoèimo istorijskim rezultatima i osvojenim medaljama iz košarke. "Prvi. kazao je Zaimoviæ. nauke i obrazovanja. taj iznos ukljuèen je u iznos obaveze od 86. zakljuèio je Zaimoviæ.4 miliona KM.612. I rashodi su. sigurno i najznaèajniji.329. tenisa i drugih sportova. Konstantno smo pratili svjetske trendove u telekomunikacijama i radili na modernizaciji i unaprjeðenju naših usluga. smart city i sve druge oblasti primjenom elektronskog poslovanja u svim oblastima života". sofisticirana terminalna oprema. 061 145 464. U spomenutom periodu znaèajno su poveæane kratkoroène obaveze za 67. dodao je generalni direktor BH Telecoma.2 miliona KM i ukupnih prihoda za 12 miliona KM.876 KM prihoda.3 miliona KM na dan 30. Marketing: 033 288 035 Telefoni: 033 288 035. 9.. Mirsad Zaimoviæ poveæanih troškova amortizacije. Rašid Krupalija Pretplata: Mustafa Bahtanoviæ. septembar 2015.. Design: Bekir Tvrtkoviæ.2 miliona maraka i iznosila je 39. a neto dobit takoðer je umanjena za oko 4.MIRSAD ZAIMOVIÆ.251. generacije mobilnih komunikacija.845 KM.d.o. Kako je za portal Faktor.ba 3 . jeste reorganizacija kompanije. godine. 033 288 032. kljuèni proces jeste redizajn ponude usluga kreiran prema potrebama korisnika. Kazao je da je u tu svrhu i zapoèeo proces reorganizacije.318. Svjesni smo da organizaciju kompanije moramo prilagoðavati potrebama na tržištu". navedeno je u polugodišnjem poslovnom izvještaju BH Telecoma objavljenom na Sarajevskoj berzi. zabilježili smanjenje za oko 7. Izajvio je da je bruto dobit u spomenutom periodu iznosila oko 44 miliona KM i veæ predstavlja ispunjenje 50 posto prošlogodišnje bruto dobiti. i dodao da se od najveæeg telekom operatora oèekuje da prati.o. Spomenuo je da su do sada postojale odvojene tehnologije za fiksne i mobilne telefone i da je sada vrlo jasno izražena na cijelom telekomunikacijskom tržištu migracija sa fiksne na mobilnu telefoniju i širokopojasne usluge. mada æemo se u buduænosti kroz redizajn korporativne ponude usluga posvetiti svakom korisniku pojedinaèno. godine od Skupštine Društva predviðen iznos za isplatu dividende u iznosu od 78. dok su na isti dan 2014. godine oèekuje se znatno manji iznos obaveza prema dionièarima po osnovu isplate dividende. Zmaja od Bosne 4 Direktorica: Amra Zimiæ Glavni urednik: Arnisa Gagula Redakcija: Danijela Mrkiæ. godinu i iznosili su 213.2 miliona na 139. GENERALNI DIREKTOR BH TELECOMA BH Telecom isplaæuje 78.o. jer æe se iskazana obaveza izmiriti planiranom dinamikom". Zaimoviæ je naveo da je prikazani pad dobiti rezultat Poslovne novosti. koje su zadnjeg dana juna iznosile 86. èiji smo ponosni partneri".o. kaže Mirsad Zaimoviæ. decembra Realizacija kompleksnih procesa s ciljem postizanja boljih rezultata 2015.913 KM. Na poveæanje amortizacije znaèajno je utjecalo poveæanje iznosa sredstava u upotrebi".807 KM. kako bi BH Telecoma bio saèuvan kao najbolja kompanija u vlasništvu države. godine zabilježila je 256. zbog èega je došlo do smanjenja neto dobiti od 4. ukljuèujuæi smart home. rekao je generalni direktor BH Telecoma.9 miliona KM. "U periodu januar-juni 2015. Sarajevo. Telefax: 033 288 035 E-mail: poslovne@megatel. Za 31. kulture.6 miliona KM dividende dionièarima U U planu kompanije je i reorganizacija koju zahtjevaju potrebe tržišta BH Telecomu slijedi znaèajna reorganizacija kompanije s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata.6 miliona KM. DNEVNI LIST ZA POSLOVNE LJUDE Izdavaè: Poenta d. Period od narednih pet godina obilježit æe takve promjene kakve su se dešavale u posljednjih 15 godina u svim oblastima: tehnologije 4. atletike. Na pitanje. godine amortizacija je poveæana za 5. godine one bile 7.

najveæi devices partner . Cloud je naša ne samo buduænost. Mobile First. Kako vide IT danas i kako odgovaraju na potrebe korisnika 21. nego i potrošaè.. jer se njome ne štiti samo proizvoðaè.o.ContentBA i Najbolje biznis rješenje BBS d. IT kompanija je sudjelovalo na redovnom okupljanju. budi ponosan" Projekat kampanje "Prepoznaj domaæe.o. kreirati pozitivan poslovni ambijent i vratiti povjerenje graðanima u vlastitu državu.MICROSOFT BiH OKUPIO POSLOVNE PARTNERE Cloud je naša buduænost Ovogodišnji "Partner dan" bio je u znaku Microsoft Cloud rješenja. ali i sve graðane Tuzlanskog kantona da se pridruže toj svojevrsnoj edukativnoj akciji.o. Nadam se da æemo u narednom periodu imati još više partnera koji æe svojim korisnicima ponuditi optimalna i najbolja poslovna rješenja"..o. Konferenciju je otvorio direktor Microsoft BiH Omar Krivošija.o. je nagraðena za najbolji projekat . budi ponosan" predstavljen je privrednicima u Gradaècu i Srebeniku.o. septembar 2015.o. dosad je kampanja prezentirana u sedam od ukupno trinaest opæina tog kantona. dovode do novih zapošljavanja. Partner godine sa najveæim prometom je SYS Company d. 4 . PODRŠKA BH PROIZVODIMA Privrednici u Srebreniku i Gradaècu podržali kampanju "Prepoznaj domaæe. i drago mi je da u BiH veæ imamo zavidan broj partnera koju su to prepoznali. podijeli rezultate ostvarene u prethodnoj godini. saopæeno je iz Ureda za zajednièke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.o. te iskoristio priliku da èestita partnerima godine na njihovim poslovnim uspjesima. te ono što Microsoft diferencira u odnosu na druge kompanije. Meðu strateškim ciljevima kampanje su samoodrživost i razvoj domaæih kompanija. First Win 10 LoB Application . jaèati veze kompanija sa Vladom Tuzlanskog kantona kroz direktni dijalog i otvaranje dodatnih moguænosti. Prva evaluacija predviðena je veæ za sredinu januara sljedeæe godine. veæ i sadašnjost. Kompanija Logosoft d.SOURCE CODE d. sa posebnim akcentom na Azure Cloud servise K ompanija Microsoft BiH juèer je na Vlašiæu okupila svoje bh. 9. Kampanjom æe se podizati svijest graðana o korisnosti kupovine domaæih proizvoda. koji donosi niz prednosti kako za poslovne. Organizatori kampanje ''Prepoznaj domaæe. koji je sa partnerima podijelio trendove u IT svijetu. Sarajevo. poslovne partnere na desetoj konferenciji "Partner dan". koje Microsoft BiH iskoristi da predstavi novine iz svijeta Microsofta. odnosno svjesnost bh. najveæi Office 365 ugovor . Microsoft BiH je na konferenciji predstavio i najbolje partnere po razlièitim kategorijama.o. Microsoft je svojim partnerima predstavio Windows 10.o. odnosno poveæanje njihove konkurentnosti na evropskom putu. Tokom prezentacije je istaknuto da samo domaæa proizvodnja.Lanaco d. Vlada Tuzlanskog kantona i kantonalni Poslovne novosti.. Ovogodišnji "Partner dan" bio je u znaku Microsoft Cloud rješenja. Više od stotinu vodeæih bh. te je ova tema dobila znaèajno mjesto na ovogodišnjoj partnerskoj konferenciji. stoljeæa sa svojim kolegama su podijelila dva Microsoft partnera. To su prepoznali i privrednici ove dvije opæine. dok nakon kupovine uvezenog proizvoda ostanu samo dvije KM. budi ponosan'' pozvali su privrednike.o. povezati poduzetništvo i akademska zajednica. tako i za kuæne korisnike. Ukljuèujuæi Srebrenik i Gradaèac. rekao je Krivošija. "Drago mi je da smo na poèetku jedne važne epohe u IT svijetu okupili ovoliki broj partnera i s njima podijelili informacije o svim novinama koje nam dolaze. pa su i obeæali podržati kampanju.o.Cloud First. pune penzioni fond i omoguæuju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Azure je otvorena i fleksibilna cloud platforma koja korisnicima omoguæava da brzo razviju i ponude svoje aplikacije korištenjem globalne mreže Microsoft podatkovnih centara.CT Computers BA d. premijer Bego Gutiæ podržali su ovu èetveromjeseènu kampanju koja je nekomercijalnog karaktera. nedavno objavljeni Nagraðeni najbolji partneri operativni sistem. Windows 10 i njegova integracija sa Azure AD je tema koja plijeni interes tehnièkih struènjaka. Source Code i Content. nove trendove. graðana svih dobi da trebaju kupovati domaæi proizvod.o. Na prodajnom dijelu konferencije Microsoft je predstavio modele kreiranja dodatne vrijednosti i profitablinosti u poslovanju u cloudu. ali i prilikama koje oèekuju nas i naše partnere. u BiH ostaje osam KM. te nagradi najbolje partnere.ba.o. prva Cloud Platforma u BiH . prvi Microsoft Azure Open ugovor IMTEC d.. Krivošija je u svom obraæanju naglasio da su partneri vodeæa snaga Microsofta. sa posebnim naglaskom na Windows as service princip. sa posebnim akcentom na Azure Cloud servise. Direktor kampanje Zlatko Berbiæ kazao je da od deset potrošenih KM na domaæi proizvod.

Poslovne novosti. ostvarili pravo na penziju. time želimo da ukažemo na neosnovanost tvrdnji da UPFBiH želi da se ukinu kolektivni ugovori i da eksploatiše radnike. koja æe se obostrano poštovati. Bivši uposlenici IP Krivaja d. 5 . za postizanje dogovora. Samo striktno dogovorena pravila ponašanja. saopæeno je iz UPFBiH. koju smo mi u Sindikatu raèunali. Imajuæi u vidu da èlan 182. prosjeèna plata u Distriktu ne bilježi ozbiljnije poveæanje još od 2009. ali i o dostignutom stepenu ekonomskog razvoja i nivou produktivnosti naše privrede.POSLODAVCI UPUTILI SINDIKATU PRIJEDLOG NOVOG OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA Neosnovane su tvrdnje da želimo eksploatisati radnike Samo striktno dogovorena pravila ponašanja. "Tim èinom pokazujemo društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost.000 KM za rješavanje ovog pitanja. odnosno za 11 KM nego u Federaciji BiH. Prilikom razgovora mora se voditi raèuna o minimumu socijalne zaštite radnika. sve ostale osnovne troškove života". podaci su Agencije za statistiku BiH. septembar 2015. Vlada Federacije BiH istièe da je s bivšim uposlenicima tog preduzeæa. 9. te oèekuje razumijevanje bivših uposlenika ovog preduzeæa za vrijeme i procedure potrebne za aktivnosti koje vodi na rješavanju njihovog statusa. premašuje 1.800 KM za èetvoroèlanu porodicu i obuhvata. koji su stekli pravo na penziju.o. godinu. može dovesti do ekonomskog rasta. koja æe se obostrano poštovati. Vlada Federacije BiH još jednom naglašava da æe nastaviti raditi na rješavanju ovog problema. ujednaèen nivo zaštite prava radnika i meðusobno uvažavanje izmeðu Štititi dobrog radnika i odgovornog poslodavca poslodavaca i radnika. On je iznio podatak da je prosjeèna plata u Distriktu u odnosu na Republiku Srpsku manja za 13 KM. kažu poslodavci U druženje poslodavaca u Federaciji BiH (UPFBiH) uputilo je Savezu samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) Prijedlog radnog teksta Opšteg kolektivnog ugovora i Prijedlog protokola za voðenje pregovora za zakljuèivanje Opšteg kolektivnog ugovora. Zakona o radu propisuje da se važeæi kolektivni ugovori moraju uskladiti sa Zakonom u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.o. Sekretar Sindikata Distrikta Brèko Ilija Kalajdžiæ rekao je novinarima da je to poveæanje malo i sporije od uveæanja troškova života. može dovesti do ekonomskog rasta. podružnice Brèko.o. Zavidoviæi. na zadovoljstvo našeg èlanstva i èlanstva SSSBiH. ujednaèen nivo zaštite prava radnika i meðusobno uvažavanje izmeðu poslodavaca i radnika. Na taj naèin pokazat æemo našu spremnost i sposobnost da rješavamo i najteže probleme u opštedruštvenom interesu te poslati pozitivnu poruku najširoj javnosti i domaæim i stranim institucijama da poslodavci žele sistemsko rješenje koje æe štititi dobrog radnika i odgovornog poslodavca". Prema Kalajdžiæevim rijeèima. naveo je Kalajdžiæ. iznos potreban za ove namjene nije planiran u budžetu za 2015. Udruženje poslodavaca je reagovalo bez odlaganja i saèinilo prijedlog novog opšteg kolektivnog ugovora u želji da se izbjegne pravna praznina u primjeni kolektivnih ugovora. "Sindikalna potrošaèka korpa. osim hrane. a time i do porasta standarda života i poveæanja radnièkih prava". "Sigurni smo da je to neophodan preduslov VLADA FBiH O PROTESTU BIVŠIH UPOSLENIKA IP KRIVAJA Rebalansom budžeta obezbijediti 600. godine. u proteklom periodu obavila više sastanaka kada je utvrðeno i analizirano trenutno Sjedište Vlade FBiH u Sarajevu stanje. na ranije održanim sastancima Vlada Federacije BiH se obavezala da æe rebalansom budžeta predvidjeti sredstva do 600. kao i potpisan sporazum koji je sa uposlenicima potpisala Federalna vlada u prošlom sazivu.000 KM za penzionisanje radnika Povodom juèerašnjeg protesta bivših uposlenika IP Krivaja d.o. iako su troškovi života za to vrijeme duplo porasli. Zavidoviæi su sa svim ovim èinjenicama bili upoznati prije nego što su se odluèili na proteste. navode iz UPFBiH. Od socijalnih partnera oèekuju da se pregovori vode u dobroj vjeri i namjeri uz uzajamno uvažavanje i raspravu zasnovanu na argumentima. koji su stekli uslove. Tim povodom. što je šest KM više nego u istom periodu prošle godine. Sporazumom je garantirano uvezivanje doprinosa za PIO kako bi radnici. Takoðer. BRÈKO DISTRIKT Prosjeèna plata manja nego u entitetima Prosjeèna neto plata u Brèko Distriktu u aprilu ove godine iznosila je 822 KM. Meðutim.

5 994 879.48 KM.o. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 0.24 posto od ukupnog prometa koji je ostvaren na bh.5 867 741. U avgustu 2015. dok su najveæi pad registrirale dionice ZIFa Eurofond-1 d. a slijede Raiffeisen Bank d.11 9.50 7 FBIHK1A FBiH obveznice ratna potraživanja ser. 9.09 1.643. Sarajevo sa 313 transakcija.49 2.996. Visoko sa 15.55 0 99.46 -1.20 KM.74 poena. Sarajevo sa 241 transakcijom. što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja pad od 0. Sarajevo MFTS 19 0 19 19 585 11.5 84. Prvo mjesto po broju zakljuèenih transakcija na tržištu SASE-a zauzima Unibroker d.d. Tuzla od 9.5 85. Vrijednost indeksa Primarnog slobodnog tržišta SASX-30 je pala za 0. a porasla je i vrijednost indeksa Primarnog slobodnog tržišta SASX-30 za 1.53 KM.o.909.416. Kod indeksa investicijskih fondova BIFXa u avgustu je zabilježen pad vrijednosti od 0.7 5.67 poena. a slijede Moja banka d.5 0 88. Na Tržištu za emitente u steèaju trgovano je u ukupnom iznosu 30.44 5.002.74 1 FDSSR Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo MFTS 44.21 posto.3 -2.261.00 2 SOSOR Sarajevo osiguranje dd Sarajevo MFTS 5 -8.d.989. što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja pad od 0. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 8.28 1 FBIHK1C FBiH obveznice ratna potraživanja ser. berzama.92 12 11.485. Vrijednost BIFX-a je pala za 8. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 17. i mjeseènim padom kursa od 8. èime je za emitenta prikupljeno ukupno 19. Sarajevo u iznosu 1.SARAJEVSKA BERZA/BURZA N Uspješno okonèana emisija trezorskih zapisa FBiH a juèerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi/burzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 20.078 894.118.6 1.80 9 Ukupno: Poslovne novosti. što èini 70.000 19. najveæi promet ostvario je èlan Berze SEE Investment Solutions d.485.5 88.09 posto sa cijenom od 1.32 posto.27 3.909. te Raiffeisen Bank sa 188 transakcija.278.114 53.3 9. uz mjeseèni pad kursa od 3.88 KM 6 .01 109 4.02 KM.013. Najveæi promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF-a Prof plus d.98 indeksnih poena na 1. od 5.38 KM. Najveæi dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta Sparkasse Bank d.09 2 IKBZRK2 IK Banka dd Zenica MFTS 59 0 59 59 175 10.24 poena.56 5.4 500 2. septembar 2015.018.832.85 indek- snih poena na 1. C MFTS 84.08 posto.26 KM.d.d.44 posto. Bosna i Hercegovina sa 15.995. U sklopu 862 transakcije prometovana su 4.313 15.50 KM.757.79 133 504.353. U avgustu najveæi promet ostvario je SEE Investment Solutions Na Sarajevskoj berzi u avgustu 2015. Velika Kladuša MFTS 11.d. U avgustu. Najveæi promet na Primarnom slobodnom tržištu u avgustu ostvaren je dionicama emitenta BOR banka d.50 KM.41 1. Na Kotaciji obveznica promet ostvaren u avgustu iznosio je 2.00 3 BSNLR Bosnalijek d.5 0 84.500 KM.12 indeksnih poena na 696.3 50 465 1 PRPFRK2 ZIF Prof Plus dd Sarajevo MFTS 5.89 1 FBIHK2A FBiH obveznice ratna potraživanja ser.872.00 KM.560.14 -1.6 -9.d.aukcija tz.88 posto i dostigle su cijenu od 72.5 762 643.34 KM. Velika Kladuša u iznosu 1. saopæeno je iz Sarajevske berze. B MFTS 85.02 KM.737.508.889.50 KM.352. na Sarajevskoj berzi bilo je prijavljeno osam vanberzanskih transakcija i dva paketa dionica u ukupnom iznosu 12.411.79 3.730.811.212.745 vrijednosnih papira.d.d. godine Simbol Dionièko društvo Sistem trgovanja Zvanièni Promjena Cijena Cijena Kolièina službeni kursa (%) Otvaranja zatvaranja (dionice) kurs (KM) Vrijednost (KM) Broj transakcija BERZANSKA KOTACIJA ABSBRK2 Sparkasse Bank dd MFTS 72 5. Sarajevo u iznosu 53.88 72 72 5 360 1 BHTSR BH Telecom d. septembar 2015.01 83 83 1.072.930.827. Koristeæi infrastrukturu Sarajevske berze u avgustu je uspješno završena X emisija obveznica Federacije Bosne i Hercegovine. što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja pad od 0. Sarajevo MFTS 10. Juèerje održana XXXII aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH.o. 20.00 5 PBJTRK1 Pobjeda dd Tešanj MFTS 9.09 5 5 312 1.d.539.o.d. Sarajevo u iznosu 453. F MFTS 83 0.00 2 SRPVRK1 Sarajevska Pivara dd Sarajevo MFTS 3.60 KM.82 12 EFNFRK1 ZIF Eurofond-1 dd Tuzla MFTS 1.5 0 85.6 25 40 1 FBHTZ519 Federacija BiH . ostvaren je ukupan promet od 50.798.66 99. Najveæi promet na Kotaciji kompanija ostvaren je dionicama emitenta Bosnalijek d.o.o. Sarajevo od 3.34 1.159. Vrijednost indeksa SASX-10 je pala za 0.24 43.07 1 STVKRK4 Saniteks d.63 posto.168. Najveæi promet na Sekundarnom slobodnom tržištu ostvaren je dionicama emitenta Saniteks d.69 1 FBIHK1B FBiH obveznice ratna potraživanja ser.02 posto.43 KM.708.252 vrijednosna papira.91 1.03 posto u odnosu na prethodni mjesec.776.5 44.79 3.49 posto. A MFTS 88.d.24 KM i VGT Broker d.42 10 10.115. èime je za emitenta prikupljeno 19.325. zapisa 32 MFTS 99.

60 68.stara devizna štednja 5 96.42 2 18000 12. trgovalo se u iznosu od 113. Prijedor 0.01 80. Cilj je stimulisanje poslovne saradnje izmeðu domaæih kompanija i kompanija èiji su vlasnici.40 0.20 78.15 posto i iznosi 1.80 5.60 69.izmirenje ratne štete 4 78.45 0.50 KM. a godinu ranije u Prijedoru.50 RSDS-O-E Republika Srpska .60 6. Od akcija na Službenom berzanskom tržištu. a najveæi rast imale su akcije ZIF Zepter fonda (2.69 71.20 0.20 5 160000 112. što je jedna od znaèajnijih komponenti kojom se zatvara deficit tekuæih raèuna u BiH.40 0.04 79.20 76.744 KM kroz 34 transakcije N a juèerašnjem trgovanju na Banjaluèkoj berzi ostvaren je promet od 374.28 5.06 KM.00% 79. Biznis forum sa bh.565 0.d.73 94.izmirenje ratne štete 9 68. Trebinje 0.94 KM.40 1 2212 884.00 0. DOLAZE POTENCIJALNI INVESTITORI Banja Luka domaæin biznis foruma BH dijaspore Banja Luka æe 9.63 1.00 RSRS-O-H Republika Srpska .63 1.59 KM.BANJALUÈKA BERZA Trgovina od 374.694. i sa ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0. Banja Luka 6.45 0.608.45 94.40 6. dijaspore bhdiafor 2015. dijaspora godišnje u BiH pošalje oko 3.565 KM. dijaspore.00 0.73% HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.565 1 200000 113. ali tražiti od njih da u BiH šalju i nova znanja i nove poslovne logike i navike".15% 5. On je podsjetio kako bh.28 5.20 78.45 0. Banja Luka 1.preduzeæa Èajavec mega Banja Luka (2. veæ ih animirati kao investitore. dijasporom prošle godine je organiziran u Sarajevu.33 posto).73 posto.00% 1. po prosjeènoj cijeni od 1. Nije bilo promjene prosjeène cijene. rekao je Kozariæ.64 1.69 1 5800 4.izmirenje ratne štete 3 80.00 KM. a koji imaju bh.33 71.d. po prosjeènoj cijeni od 0.19% 69.65 80.d.45 -0.608.65 1 2000 1.28 2 91 480. trgovalo se u iznosu od 86.48 96.00 1 7003 4. èlanovi zajednice bh.45 73. na kojem æe se okupiti veliki broj investitora iz zemlje i regiona.20 1 1000 762.45 0.00 KM.773.20 76.608.izmirenje ratne štete 8 71.565 KM.65 80.5 milijardi maraka.d. po prosjeènoj cijeni od 6.00 76. a iz èega su se do danas izrodile znaèajne poslovne saradnje i projekti.00% 0. najveæi promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske Banja Luka. Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 703.20 76.40 0.000.73 posto).63 KM po akciji. koje je posjetilo ukupno više od hiljadu poslovnih ljudi.65 80.00% 77.00 KM.745 KM 7 .50 RSRS-O-D Republika Srpska .40 6. Kemal Kozariæ Banjaluèka berza Kursna lista hartija od vrijednosti za 8.61 77.45 94.45 94. u vrijednosti 113.63 6.05 81. Vrijednost FIRS indeksa se poveæala za 1.159. lista B. Banja Luka 5.40 KM.00 0.33 posto.d.00 96. 374.965.63 0.59 2.65 0. godine Oznaka Emitent Srednji kurs % promjene Najbolji Najbolji Otvara.63 10 53350 86.744. Od akcija na Slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta . korijene.401 0.74 0.izmirenje ratne štete 6 76.965.646.70 CMEG-R-A Èajavec mega a.70 0.98 68.45 2 10326 4.Najmanja Najveæa Zatvakupovni prodajni juæa cijena cijena rajuæa kurs kurs cijena cijena Broj transakcija Kolièina Vrijednost u KM BERZANSKA KOTACIJA BMNT-R-A Bosnamontaža a.60 6 1307 8.70 78. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosjeène cijene.000. oktobra biti domaæin Treæeg biznis foruma bh. septembar 2015. 9.42 69. èime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2. "Njih ne treba doživljavati samo kao pošiljaoce novca. najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska .00 RSRS-O-F Republika Srpska . Ukupan promet sa obveznicama iznosio Od hartija od vrijednosti na Slobodnom tržištu najveæi promet je ostvaren sa Èajavec mega Banja Luka akcijama. Od obveznica.69 -0.50 ZPTP-R-A ZIF Zepter fond a.60 TLKM-R-A Telekom Srpske a.01% 71.45 6.45 RSRS-O-C Republika Srpska .42 69.00 96.45 0.033.28 1.33% 6.69 71.01% 94. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveæi promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond Banja Luka od 8.31 5.158.565 0.00 RSDS-O-F Republika Srpska .451. Banja Luka 0.00% 0. kroz 34 transakcije.000.63 1. ili u kojima rade.stara devizna štednja 6 94.09 poena.40 0. je 160. što predstavlja rast cijene za 2.28 5.565 0.69 71.45 1 29143 24.44 KRIP-R-A ZIF Kristal invest fond a.608.20 78.64 poena.565 2.02 RSRS-O-I Republika Srpska . Bivši guverner Centralne banke BiH Kemal Kozariæ upozoravao je kako vlasti trebaju uspostaviti snažniju vezu sa ljudima iz inozemstva. septembar 2015.35% 75.00% 94.372.00 96.d.izmirenje ratne štete èetiri u vrijednosti od 112.40 Ukupno: Poslovne novosti.20 -0.64 1.

razmotrili i izmjene Zakona o eksproprijaciji. što otvara moguænost poveæan- ja proizvodnje mesa". septembra. "Važna tema koju smo otvorili je pitanje savjetodavnog rada. izjavio je Pašaliæ juèer u Krupi na Uni. Istièe se da je najvažniji partner države u Poslovne novosti. koju uvozimo. više od 2. Prema njegovim rijeèima. Ministar poljoprivrede. tako da postoji dobra osnova da se odreðeni broj proizvoðaèa preorijentiše na uzgoj teladi. kada je u pitanju proizvodnja mlijeka". On je razgovarao sa naèelnikom ove opštine Gojkom Klièkoviæem o poljoprivrednoj proizvodnji i naèinima kako da se ta proizvodnja unaprijedi. Dok vlast smatra da bi ta zabrana poveæala i stimulisala domaæu proizvodnju grožða. kako je naglašeno u Ministarstvu obrazovanja. jer proizvoðaèi moraju biti bolje informisani o uslovima proizvodnje i novim tehnologijama. omoguæeno velikom broj needuciranih osoba koji se nalaze na listama službe za zapošljavanje sticanje prvog zanimanja. Sa jedne od sjednica ovoj oblasti privreda koja treba da iznese svoje potrebe i da se ukljuèi u edukaciju potrebnih kadrova. 8 . o meterologiji. izmeðu ostalog. opozicija je izrazila sumnju da se radi o lobistièkom amandmanu i navodi da bi ova uredba uništila male proizvoðaèe vina u zapadnom dijelu RS-a. ali i na poveæanju proizvodnje mesa. šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašaliæ kaže da æe u narednom periodu biti više raðeno na sanaciji stanja u oblasti proizvodnje mlijeka.000 hektara. Ovim zakonom je. Sporenja su nastala zbog amandmana kojim se zabranjuje proizvodnja vina od uvezenog grožða. Glasanje æe biti održano 10. te. o upravnoj inspekciji. na podruèju opštine Krupa na Uni ima viškova mlijeka. RADI POVEÆANJA IZVOZA Poveæati proizvodnju mesa Pomoænik ministra poljoprivrede. te nacrtima zakona o prijevozu opasnih materija. kaže Pašaliæ. "Imamo hronièni nedostatak teladi. a dosta je pašnjaka. 9.NARODNA SKUPŠTINA RS Zakon o vinu posvaðao poslanike P Sporenja su nastala zbog amandmana kojim se zabranjuje proizvodnja vina od uvezenog grožða rijedlog zakona o vinu posvaðao je juèer poslanike vladajuæih stranaka i opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Skupština Kantona Sarajevo æe donijeti konaènu odluku o predloženim zakonskim rješenjima. prvog nakon ljetne pauze. a sa druge strane imamo trgovinski ugovor o izvozu mesa sa Turskom. ŠANSA ZA NEEDUCIRANE OSOBE Utvrðen Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih u KS-u Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na juèerašnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih osoba. prije svega. septembar 2015. Iz Vlade poruèuju da se Zakonom želi pravno urediti i olakšati sticanje praktiènih struènih znanja. nauke i mladih. Zato je dogovoreno da savjetodavna služba intenzivnije radi na ovom podruèju tokom zime. U nastavku sjednice bit æe rijeèi o Prijed- Neslaganje na prvom zasjedanju nakon ljetne pauze logu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Poslanici Narodne skupština RS su tokom juèerašnjeg nastavka sjednice. o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stièu završetkom visokog obrazovanja. izvršiti dokvalifikacija ili prekvalifikacija zainteresiranih zaposlenih ili nezaposlenih osoba. šumarstva i vodoprivrede RS Stevo Mirjaniæ rekao je da su u zemljama regiona razlièito regulirana ova pitanja te da æe konaènu rijeè o spornom amandmanu dati Vlada RS. kojim je predviðeno produžavanje roka s tri na deset godina u kojem raniji vlasnik eksproprisane nepokretnosti može podnijeti zahtjev za poništenje rješenja o eksproprijaciji. a koji imaju šansu zaposliti se na poslovima koja su tražena na tržištu rada.

od 910 miliona KM do 1. važno je i usvojiti strategiju za privlaèenje stranih investicija u BiH što bi uz smanjenje korupcije dodatno poveæalo strana ulaganja. godinu Strane investicije u 2016.04 milijarde KM.o. te jaèanje ekonomskog rasta u zemlji i regionu. Za 2017. Drina 1. godini su predviðena u nešto nižem iznosu. godini bi prema prognozama mogle iznositi od 980 miliona KM do 1. a veæina parametara bolja je u odnosu na stanje krajem prošle godine. a 2. isplatila ukupno 51.8 miliona KM. Prema njenim rijeèima. jer globalni pokazatelji ukazuju da preko 60 posto novih investicija upravo generiraju veæ postojeæi investitori.ba naveli i da se oèekuju reinvesticije kompanija koje veæ uspješno posluju u BiH. U planu je izgradnja dijela autoputa na relaciji Doboj jug-Žepèe gdje bi se na bazi koncesije mogla obezbijediti potrebna sredstva u ukupnom iznosu od oko 380 miliona eura koja bi se sukcesivno u skladu sa izgradnjom dionica puta uplaæivala u narednom periodu.01 milijardu KM. Nužno je i da se ubrza postupak zakljuèivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze i dohodak. Drina 2 i Drina 3 ukupne instalisane snage 365 MW èija bi ukupna vrijednost investicije iznosila 1. izjavila je direktorica Agencije za osiguranje RS Božana Šljivar. septembar 2015. Inaèe. godine odnosno poèetkom 2018. navode iz FIPA-e. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) u dokumentu "Strateški okvir za BiH" predviða da bi u 2015.EKONOMSKE PROGNOZE ZA BiH U sljedeæe tri godine se oèekuju tri milijarde KM stranih investicija Pored ulaganja u elektroenergetski sektor. navodi FIPA. sa sjedištem u RS-u. godinu direktna strana ulaganja se predviðaju u iznosu od 940 miliona KM do 1.o. Pored nastavka ulagan- DEP optimistièan ja u elektroenergetske objekte i dionice autoputeva. 9 . Šljivar kaže da je ukupna aktiva dostigla nivo od 361 milion KM. Da bi se privukao znaèajniji broj investitora potrebno je da se donesu zakonski propisi kojima bi se produžio rok za podnošenje PDV prijava i plaæanje PDV-a do 20-og u mjesecu. tako da oèekuju da se proces finansijske sanacije okonèa do kraja ove godine. navodi DEP. prema podacima Centralne banke BiH. Takoðer je planirana izgradnja dijela autoputa DobojVukosavlje gdje bi potrebna sredstva u iznosu oko 350 miliona eura bila obezbjeðena na principu javnog privatnog partnerstva. što je za šest odsto više u odnosu na stanje krajem prošle godine. dok ukupno obraèunate tehnièke rezerve iznose 203 miliona KM. ukupni kapital društava za osiguranje na dan 30. Ako bi se prema planu na vrijeme pronašao strateški partner. juna iznosio je 104 miliona KM. "Dobitak je ostvarilo 11 društava za osiguranje i to u iznosu od 11. U okviru svojih redovnih aktivnosti FIPA realizira i program podrške postojeæim investitorima. Ukoliko otpoène realizacija najavljenih energetskih projekata u termoelektranu-toplanu Zenica ukupne vrijednosti 500 miliona KM i termoelektranu Ugljevik 3 ukupne vrijednosti od preko jedne milijarde KM. investicije mogle dostiæi nivo izmeðu 880 i 940 miliona KM. Sisecam soda Lukavac SSL i Holdina d. Iz Agencije za promociju stranih investicija u BiH (FIPA) su za Faktor. izgradnja bi bila završena do kraja 2017. Do sada je potpisan sporazum Vlade RS i amerièke komanije NGP za istraživanje i izradu studije izvodljivosti hidropotencijala donjeg sliva rijeke Drine (HES Donja Drina sa hidroelektranama Kozluk. Primjena elektronskog potpisa je takoðer potrebna i treba ubrzati implementaciju relevantnih zakona koji su u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH.08 milijardi KM. kao interesantan i moguæe izvodiv projekat pojavljuje se ulaganje u Tvornicu cementa Banoviæi ukupne vrijednosti oko 400 miliona KM. Poslovne novosti. Govoreæi o osiguravajuæim društvima koja su prošle godine bila u problemima. godine.3 posto u odnosu na 2013. Od tog iznosa. Swisslion PI Trebinje. Ulaganja u elektroenergetski sektor su do 310 miliona KM uz nastavak ulaganja u izgradnju puteva. tokom 2014.000 KM".3 miliona KM. 49 miliona KM odnosi se na obaveze iz neživotnih osiguranja.7 miliona KM na životna osiguranja. Adekvatan tretman i saradnja sa postojeæim investitorima su veoma bitni. Direktna strana ulaganja u 2018.3 milijarde eura). Paralelno sa tim. oèekivati je da æe i reakcije stranih investitora biti pozitivne. REPUBLIKA SRPSKA Sektor osiguranja saèuvao stabilnost Sektor osiguranja u Republici Srpskoj u prvoj polovini ove godine ostvario je pozitivan rezultat. Ona je navela da je ovaj sektor u prvom polugodištu saèuvao stabilnost i ostvario dobitak od 11. Šljivar je navela da su kod njih postupci poveæanja osnovnog kapitala završeni ili su u toku.7 miliona KM. u prvom polugodištu. znaèajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve. Pored ulaganja u elektroenergetski sektor. kao što su Meggle mljekara. Strani investitori su kao jedan od problema navodili i radno zakonodavstvo koje ukljuèuje i Zakon o radu. dok je samo jedno društvo za osiguranje zabilježilo gubitak od 500. investicije bi u ovoj godini mogle dostiæi i veæi nivo. Takoðer postoji moguænost poèetka projekta izgradnje termoelektrane Kakanj Bloka 8. rekla je Šljivar za Nezavisne novine. FIPA smatra i da je potrebno definirati projekte od strateškog znaèaja kroz izmjene Zakona o politici stranih ulaganja ili drugim propisom u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima. 9. po osnovu odštetnih zahtjeva i naknada obaveza iz osiguranja. je zabilježeno 740 miliona KM stranih ulaganja što predstavlja rast od 66. znaèajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve G ledajuæi pozitivni trend poveæanja direktnih stranih ulaganja iz prošle godine. Ona je istakla da su društva za osiguranje. Obzirom na pozitivne reakcije domaæih poslodavaca i èinjenicu da su odredbe Zakona usaglašene sa EU legislativom. a što je za 32 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Sarajevo.

U najboljem sluèaju. a èiji su organizatori bili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (MCPBiH). Kako je rekao. istekao prije više od dva mjeseca. da æe kvalifikacije i diplome koje graðani stièu u BiH biti priznate u svim zemljama EU. pokretljivosti stanovništa i radne snage u BiH. 9. koja æe biti dodijeljena javnim servisma u našoj zemlji. koja predstavlja twinning partnera iz zemlje èlanice EU. a prije svih javni servisi. farmaceuta i zubara unutar EU nije toliko rasprostranjeno zbog težine njihovih studija. te da je rezultat projekta mapa puta s preciznim akcionim planom šta vlasti BiH na svim nivoima trebaju uraditi u narednom periodu da bi uskladili regulirane profesije s direktivama EU u oblastima obrazovanja. babicama i arhitektima. kao i izvan nje. Dodao je da su bile utvrðene neke razlike u pogledu nastavnih planova i programa koje se provode u školskim sistemima BiH i EU. ne samo na državnom veæ i na nivou entiteta. Usklaðivanje u oblastima obrazovanja. Zamjenik ministra civilnih poslova BiH Ðorðe Milièeviæ kazao je da je usklaðivanje pravnih propisa BiH s trenutnim pravnim propisima EU. zapravo jedan od zadataka BiH da bi postala èlanica EU. te navela da se radi o doktorima medicine. a to je oko 50 posto domaæinstava u BiH. veterinarstva i arhitekture dok kretanje doktora. pojasnio je.USKLAÐIVANJE SA EU Kvalifikacije i diplome koje graðani stièu u BiH za regulirane profesije bit æe priznate u svim zemljama EU V Priznanje æe uslijediti nakon što bude usvojena mapa puta sa pravnim propisima koji su u skladu sa normama Evropaske unije oða projekta zemlje èlanice Evropske unije Republike Slovaèke Katarina Manezalova kazala je da je cilj twinning projekta "Jaèanje institucija i kapaciteta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama" poboljšanje zaposlenosti. poèeti da emituju program digitalnim signalom. Ispašta stanovništvo tupiti preuzimanju i instalaciji opreme na predviðene lokacije. dok oni koji radio i TV stanice prate putem satelita. saopæeno je iz Ministarstva prometa i komunikacija. veterinarima. juna ove godine. te da konkretno u pogledu profesija kao što su veterinari. 10 . kao i sa RTRS-om u vezi preuzimanja i instaliranja dijela opreme koji je do sada bio uskladišten. može zatražiti da se predajnici koji emituju takav signal ugase.000 eura. Dodala je da su profesije kao što su babice i medicinske sestre deficitarne u EU. Šef Operativnog sektora za socijalni razvoj i civilno društvo Delegacije EU u BiH Massimo Mina naglasio je da æe ovaj projekt osobama koje su stekle diplome u BiH olakšati njihovo priznavanje u EU. odnosno definira koje æe zakone BiH morati eventualno mijenjati. imaju ozbiljan zadatak da privrednom politikom i politikom u oblasti zapošljavanja stvore uvjete i ambijent da bi se sprijeèio odliv mladih iz BiH. u toku je izrada ugovora o meðusobnim pravima i obavezama u vezi sa raspodjelom i predajom u vlasništvo opreme za digitalno emitovanje programa. Dinamièki plan pretpostavlja da se prioriteno radi na lokacijama koje se nalaze na višoj nadmorskoj visini. rezultati projekta preciziraju šta je potrebno uraditi u tim oblastima da bi se uskladile s direktivom EU. i Agencije za regionalni razvoj Senec-Pezinok. politièari. veterinarstva i arhitekture. svaka država koja bude imala smetnje zbog analognog signala iz neke druge zemlje potpisnice. te zbog toga što je otvaranje njihovih praksi dosta skupo. te poboljšanje kapaciteta institucija koje æe se direktno baviti realiziranjem EU Direktive u podruèju priznavanja struènih kvalifikacija. nakon što bude usvojena spomenuta mapa puta. zubarima. zdravstva. Dodao je da bh. Te konsultacije idu dobro i oèekujemo da æemo vrlo brzo pris- Poslovne novosti. koji je postavljen Ženevskim sporazumom iz 2006. farmaceutima. još uvijek nije poznato kada æe domaæi emiteri. Posljedice su jasne stanovništvo koje prati TV program iskljuèivo putem zemaljske mreže predajnika. Manezalova je pojasnila da regulirane profesije podrazumijevaju profesije za koje je propisano da moraju postojati odreðeni uvjeti i koje niko drugi ne može raditi. Prema Ženevskom sporazumu. sve æe zavisiti od vremenskih prilika koje æe diktirati brzinu instalacije opreme. Što se tièe puštanja testnog signala. kao glavna institucija zemlje korisnice. te kako æe ti praktièni koraci ka priznavanju diploma izgledati. To znaèi. što je i cilj projekta. Vrijednost projekta je 500. interneta ili kabl operatera neæe biti pogoðeni gašenjem predajnika. sigurno æe osjetiti sve negativne efekte ovakvih dešavanja i ostati bez prijema odreðenih TV kanala. zdravst- va. U našu zemlju su veæ u dva navrata stizali takvi zahtjevi iz Srbije. septembar 2015. uskoro se mogu oèekivati i novi zahtjevi za gašenje predajnika. Istakao je da je na usklaðivanju pravnih propisa raðeno godinu i pol dana. S obzirom da su ostale zemlje u Evropi daleko odmakle u procesu digitalizacije. to bi moglo biti za dva mjeseca od dana preuzimanja opreme".. DIGITALIZACIJA Èeka se da RTRS preuzme opremu Iako je rok za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa u našoj zemlji. Prema obavještenju iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH. 17. mapa puta razraðuje cijeli taj proces. "Održavaju se konsultacije sa dobavljaèem opreme. To je izjavila povodom završne konferencije ovog projekta koja je održana juèer u Sarajevu. a onda na drugim. kao što su Trebeviæ i Veliki Žep. doktori medicine i arhitekti.

Najviše noæenja ostvarili su turisti iz Srbije .637622 0. 11 . pharma kanal).710298 5. upravljanju kategorijama proizvoda.1. 036 124 392 752 756 826 840 978 AUD CAD JPY SEK CHF GBP USD EUR JED.919182 10.801851 6. vanredno.724471 5.55 milijardi kuna. predsjednik Uprave Atlantic Grupe K ompanije Philips Hrvatska i Atlantic Grupa dogovorile su saradnju kojom od septembra Atlantic preuzima distribuciju proizvoda iz Philips Consumer Lifestyle divizije na hrvatskom tržištu. Makedonije i Republike Srpske. a u 2014. zabilježila je ukupnu prodaju u vrijednosti od 21.REGION Atlantic Grupa preuzela distribuciju proizvoda kompanije Philips u Hrvatskoj Emil Tedeschi. elektro kanal.377589 6. Kompanija posluje u više od 100 zemalja. poruèuju iz Atlantica. Britanija SAD EMU ŠIFRA OZN. saopšteno je iz Atlantic Grupe.746967 7.101395 5.116699 5. PRODAJNI 4. Njemaèke i Kosova po dva odsto. Rezultat je to ukupnih prihoda u iznosu od 1.6 posto. Royal Philips jedna je od vodeæih svjetskih tehnoloških kompanija raznovrsnih poslovnih aktivnosti.2 posto. online prodaja. Teèajna lista Hrvatske narodne banke Teèajevi su izraženi u kunama /kn/. "Novo partnerstvo za Atlantic predstavlja priznanje izvrsnosti u distribuciji. Dobrovoljna akcija je uslijedila zbog nedostatka dovoljnog broja sezonske radne snage. Dobri beraèi mogu da zarade i do 800 eura mjeseèno.. 9.528940 4. dok je najmanji procenat makedonskih turista .4 milijarde eura.5 milijardu kuna ili 85. na berbi vodeæe vinske sorte grožða vranac u njihovom vinogradu.5 odsto. septembar 2015. u Hrvatskoj posluju 53 poduzetnika. proizvodnje mineralne vode i drugih voda u boci. logistici i trade marketingu. gdje posluje kroz 16 distributivnih centara. Rusije 26 odsto.939940 10. Èak 1. Jamnica dominira Na tržištu osvježavajuæih napitaka. za koju su Plantaže raspisale oglas posredstvom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. KUPOVNI SREDNJI 1 1 100 1 1 1 1 1 4. ima direktnu dostavu na više od 60. Turisti iz Ukrajine ostvarili su èetiri odsto noæenja. Direktor vinogradarskovoæarske proizvodnje Dušan Kankaraš kaže da ovogodišnji rod svih vinskih sorti pretenduje da bude rekordan i po kvalitetu i kolièini. jul Plantaže angažovani su. Atlantic preuzima distribuciju u svim kanalima prodaje na hrvatskom tržištu (maloprodaja.36 odsto. potrošaèke tehnike i rasvjete. je 27 miliona kuna (oko 3.76 milijardi kuna te ukupnih rashoda od 1. Vrijedi od 9. s uhodanim timom koji odlièno poznaje tržište i njeguje kvalitetne odnose s kupcima. godine u Holandiji i sjedište joj je u Amsterdamu. Tražili su 700 radnika. VAL. Više turista u Crnoj Gori Crnu Goru je tokom jula ove godine posjetio 442.000 radnika.d.8 miliona kuna. pokazuju podaci Zavoda za statistiku.620709 0. primarno usmjerena na poboljšanje kvaliteta života kroz inovacije u oblastima zdravstvene njege. Oni dolaze tradicionalno iz Srbije.57 miliona eura). Rijeè je o dijelu kompanije Philips koji proizvodi aparate za liènu njegu i male kuæne aparate.898424 10. septembra/rujna 2015.2 posto ukupnih prihoda lani je ostvarila Jamnica. s više od hiljadu dostavnih vozila i visoko razvijenom tehnologijom i znanjem u upravljanju kljuènim kupcima.767269 7.440041 6. pa svakako predstavlja zadovoljstvo da je jedan od vodeæih svjetskih brendova upravo Atlantic prepoznao i odabrao kao distribucijsku podršku.551595 Poslovne novosti. iz sastava koncerna Agrokor. pa je bilo neophodno organizovati aktivnost. Berba vinskog grožða na Plantažama je najveæi vinski posao u Evropi u kojem je ponekad angažovano èak i do 1.787571 7. Osnovana je 1891. dok je 25 završilo godinu u gubitku. sa znaèajnim potencijalnom rasta prometa. i to prihodi za 10. no više od 85 posto ukupnih prihoda na tom tržištu ostvaruje Jamnica d. istièu u Atlantic Grupi.574250 Plantaže traže sezonce iz regiona Zaposleni iz svih sektora kompanije 13.461 turista što je za skoro 29 odsto više u odnosu na juli prošle godine. Atlantic Grupa vodeæi je distributer robe široke potrošnje u jugoistoènoj Evropi. Philips je kompanija s preko 120 godina tradicije u kreiranju industrijskih trendova i zadovoljavanju potreba potrošaèa. pokazuju podaci koje je objavila Fina. Od 53 poduzetnika na tom tržištu prošlu godinu s dobiti završilo je njih 28. Poljske.804257 6. a godišnja vrijednost ugovora za 2016. Na razini cijele industrijske grane konsolidirana dobit za 2014. godinu 175. a rashodi za 3.738644 5. godine ZEMLJA Australija Kanada Japan Švedska Švicarska Vel. Ovime se Atlantic još jednom afirmiše kao regionalni distribucijski lider koji svojim partnerima omoguæava kvalitativno i kvantitativno unapreðenje distribucije i jaèanje promocije brenda".408815 6. a javilo se njih 34! Zbog toga je poziv upuæen i beraèima iz okruženja. kako bi se pravovremeno realizovala berba.799445 6.654535 0. te BiH deset odsto.086091 5.000 dostavnih mjesta u regionu. koji su u odnosu na godinu ranije smanjeni.

Iraka.416.427.87% 16:15:00 16:30:13 17:16:04 20:59:51 18:05:03 Evropa / Afrika / Srednji Istok Indeks Vrijednost Promjena % Promjene Vrijeme Euro Stoxx 50 Pr FTSE 100 INDEX DAX INDEX CAC 40 INDEX IBEX 35 INDEX 3.5 biliona juana (236 milijardi dolara). Mnogi biznismeni u mladoj populaciji koja dolazi iz Sirije.8132 120. $ Euro € Yen Can $ Aud $ SFranc U.259. £ 0.6742 0.08 1.6775 0.1161 0.12 +224.S.333. time æemo pomoæi i njima ali i sebi".8620 +0.28% +2.259. pa æe biti najveæi u proteklih nekoliko godina.05% -1.74 +95.6929 +0.6695% 118.0878 0.8065 1.1230 0. .K.6906 1.0240 Can $ 2. Meðutim. jer su veæinom mladi i dobro obrazovani".31 -272. Makedonije i Srbije idu prema EU.10 -1.0054 0.4912 0.8476% 0.69% 02:28:01 02:00:03 04:01:22 03:01:52 03:12:02 Ukršteni kursevi svjetskih valuta.6936 1.5394 1. u treæem paketu pomoæi Grèkoj u sljedeæe tri godine toj zemlji æe dati 86 milijardi eura jeftinih kredita.57% +2. (vrijeme je GMT-5) Sjeverna i Latinska Amerika Indeks Vrijednost Promjena % Promjene Vrijeme DOW JONES INDUS. udruženja privrednika smatraju da zemlji u ovom trenutku nedostaje barem 140.4 posto.7187 Range 1. dionice na kineskim berzama su registrovale skok vrijednosti od preko 150 odsto.7242 -0.40 +61.6842 - London Euro € 1.66% -1.38 1. Prema zvaniènim podacima statistièke službe Evropske unije . Osnovno objašnjenje njemaèkih vlasti jeste da otvaranjem granica žele sprijeèiti jednu od najveæih izbjeglièkih kriza u posljednjih 50 godina.4567 104.02 5.4541 0.0458 0. prvi èovjek Udruženja prvirednika BDI.54 +84.88% +1.9650 -0.04 3.6680 Privredni rast eurozone u ovoj godini bit æe veæi nego što je prvobitno procjenjivano.8550 149.5899% 1.63 +130.2993 0.86 13.2019 1.635.58 -177.0635 133.5965 0. Biznismeni se žale na zakonsku odredbu da moraju dokazati da trenutno ne mogu naæi radnika za odreðeno mjesto prije nego ga ponude izbjeglicama. Indeksi svjetskih berzi .102.6264 0.1029 0.38 -29. navode stratezi Goldman Saksa.9995 0.9788 Change -0. saopštila je banka Goldman Saks.6990 1.0622% 1. Kina pokušava spasiti berze Kineska vlada je u spas berzi od poèetka krize prije tri mjeseca uložila 1.0218 EUR/USD AUD/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY EUR/GBP USD/CAD %Change Day -0. Istodobno.9792 52 Week 1.0059 -0.7330 1.1153 +0. AVG S&P 500 INDEX NASDAQ COMPOSITE INDEX NYSE COMPOSITE INDEX S&P/TSX COMPOSITE INDEX 16.935.0078 +0.7796 83.0110 0.5066 0.0515 133.9698 Range 1.7588% 1.000 kvalifikovanih radnika. Eritreje i drugih zemalja vide idealnu radnu snagu koja Njemaèkoj oèa- jno nedostaje zbog sve starije populacije i niske stope prirodnog priraštaja.94 +675.6991 1.5412 120.7252 1.22% +1.05 4.S. u Njemaèkoj je nezaposlenost na rekordno niskom nivou i iznosi 6. IT struènjacima kao i za njegovateljima.33% 08:40:15 08:40:11 08:40:12 08:40:30 08:40:30 Azija / Pacifik Indeks Vrijednost Promjena % Promjene Vrijeme NIKKEI 225 TOPIX INDEX (TOKYO) HANG SENG INDEX CSI 300 INDEX S&P/ASX 200 INDEX 17. kaže Grillo. "Odgovor na sve ove probleme s radnom snagom mogle bi biti izbjeglice koje ovih dana pristižu.3513 Aud $ 2.7985 +0.5391 120.00 +1.83 -2.3353 1.0034 Valuta U.115.3224 1. Najveæa potreba je za inžinjerima.0007 +0. Kineski nacionalni tim je samo u avgustu podržao berze sa 600 milijardi juana. izjavio je direktor ESM-a Klaus Regling.5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.39 -28. a prenosi agencija Blumberg. privrednici traže i garanciju da oni koje zaposle i ulože u njihovu edukaciju neæe biti deportirani. Takoðer.0119 1. "Ako ih možemo brzo integrirati u naše tržište rada.0924 0.27 9. $ 1.9378 1.0082 0. što pokazuje da su zemlje koje koriste euro uspjele da prevaziðu eskalaciju krize u Grèkoj.871. porasla je za 1. £ U.0116 +0.43% -2.6496 0.3434% 0. da bi od sredine juna do sada oslabile oko 40 odsto.6637 U. Od poèetka ove godine do sredine juna.44 +85. a taj pad zbrisao je pet biliona dolara sa berzi u Kini.000 izbjeglica.6525 125. Šangajski kompozitni indeks je od juna oslabio 41 odsto.00% +3.71 6.7400 0.9322 122.25 -433.0059 +0.8959 0. juèe u 16h New York C. Investitori brinu šta æe se desiti kada Vlada obustavi podršku berzama. Meðutim.3850 0.71 21.0816 1.921.93% +1.43 -118.8110% 0. osnovan prije tri godine radi suzbijanja dužnièke krize u eurozoni i stabilizacije eura.5248 +0.6996 1. pa su zvaniènici Centralne banke Kine i tržišni regulatori proteklog vikenda priznali da postoje mJehuri na berzama. septembar 2015.K. Grèka dobija 86 milijardi eura Evropski stabilizacijski mehanizam (EMS). a vlasti su otvorile granicu osobama koje preko Grèke. Pair USD/CHF Price 1. njemaèki privrednici ne kriju da im je hitno potrebna radna snaga i da bi sirijske izbjeglice trebalo što prije integrirati.3212 +0.0083 0. otvoreno je rekao Ulrich Grillo.683.0358 1.6039% 132.52 +83. on je kategorièki odbacio moguænost da se Grèkoj dug otpiše.9246 1.4761 0.9050 126.3310 0.8043 -0.64 10. Trenutno.2285 134.4615 SFranc 1.3792 0.1162 0. što je najveæi rast u prethodne èetiri godine.7251 0.9787 1.169.4303 1. privreda eurozone u drugom tromjeseèju 2015. buduæi da su se investitori masovno povlaèili zbog strahovanja od slabljenja druge po velièini svetske privrede.3230 0.22 4. Ni intervencije zvaniènog Pekinga nisu zaustavile pad vrijednosti akcija.2 odsto vrijednosti ukupnih akcija kojima se trguje na berzama u Kini.478.9997 90. što je ekvivalent 9.91 -49.SVIJET Eurozona prevazišla krizu Njemaèkoj trebaju izbjeglice U Njemaèku je samo u proteklih nekoliko dana ušlo najmanje 15.57% +1.92 9. dok trenutno ne vidi nijednu drugu državu kojoj bi bila potrebna takva pomoæ.77% -0.7562 0.334.8.9154 Yen 184.0075 0.Eurostata.53% -1.