You are on page 1of 1

+Minggu Teknik Dan Vokasional

Aktiviti Panitia Ekonomi
Pertandingan Quiz Ekonomi VLE-FROG Pelajar-pelajar Tingkatan 40 dan 4P

Guru Memberi Arahan

Seorang Pelajar Menjadi Facili

Guru Memantau pelajar

Pelajar Menjawab Soalan Kuiz

Pelajar Sedang Berusaha

Pelajar Menggunakan Kalkulator Untuk
menjawab Soalan