You are on page 1of 7

PERTANDINGAN DIKIR ARAB

ISWAHYU
PERATURAN DAN SYARATSYARAT-SYARAT
PINDAAN 2014

-1-

Terbuka kepada semua murid sekolah j-QAF-KAP Tahun 1-6 Setiap kumpulan terdiri daripada murid lelaki sahaja Kumpulan hendaklah diberikan nama (bukan nama sekolah) Pakaian /kustom peserta 1.4.1.2 Setiap kumpulan hendaklah mendaftar pada waktu yang telah ditetapkan.4 Setiap kumpulan diberi masa 12-15 minit untuk membuat persembahan.7.2 1.6.3 1. Markah tidak diberi setelah loceng tamat dibunyikan -2- . (Seperti misai.. Sebarang kelewatan boleh menyebabkan kemungkinan penyertaan dibatalkan.5.2 1.4.1.5 Setiap kumpulan bebas memilih tajuk tetapi hendaklah berkisar tentang tema ATAU sukatan pelajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah j-QAF-KAP Tahun 1-6 Kumpulan juga hendaklah memaklumkan sumber sukatan pelajaran yang dipilih.1 1.6 Bilangan peserta bagi setiap kumpulan adalah 20 orang sahaja termasuk juara.6.2. tukang karut dan pemain alat muzik Sekiranya bilangan peserta kurang dan tidak melebihi 2 orang.2.3.2 1.1 1.3.3 1.1.7.1 1.3.PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN DIKIR ARAB (2014) 1.1 1.7.2 1.5.2 1. Masa 1.2.1 1. Pihak jawatankuasa berhak membuat undian bagi kumpulan yang tidak menghantar wakil.1 1.2. sideburn dan solekan muka) 1.3 1. 1. Masa dikira bermula peserta pertama melangkah naik ke pentas dan berakhir dengan peserta terakhir turun dari pentas.7.1 Penyertaan 1. Undian Giliran 1. Pendaftaran 1. Peraturan 1.3 Pakaian yang sopan dan menutup aurat Pakaian peserta mestilah seragam mengikut kesesuaian watak Solekan yang tidak keterlaluan sehingga mengubah wajah. maka 2 markah akan di tolak Undian giliran kumpulan hendaklah dibuat serentak semasa pendaftaran dan ditentukan oleh jawatankusa pertandingan Undian hendaklah dibuat oleh ketua atau wakil kumpulan.5. Kumpulan yang membuat persembahan kurang dari 12 minit atau melebihi 15 minit masa ditetapkan markah akan ditolak. Bilangan peserta 1.1 1.4 Tajuk 1.7.2 1.

jelas dan nyata.2 Penggunaan dialek ammiah (bahasa pasar) tidak dibenarkan. persembahan hendaklah bersahaja tanpa membaca nota mementingkan aspek berdikir barat bukan aspek pertuturan dan percakapan intonasi suara diambil kira dalam penghakiman pergerakan yang sopan dan tidak keterlaluan (Pergerakan sekitar pentas sahaja). KARUT KREATIF dan lagu penutup IRAMA WAU BULAN perlu beserta teksnya) 1. ( Contoh mengkategeorikan lagu JUARA.9. b. d.8.3 Dikir mestilah mengikut turutan 5 variasi lagu seperti syarat dalam peraturan 1.3 Alat Muzik - 1.8.9. c. 1. bagi lagu juara disampaikan dalam keadaan duduk.1.9. Persembahan dikir arab hendaklah mengandungi lagujuara ( permulaanpersembahan) karutperlahan karutcepat karutmatang/bebas/kreatif penutup ( iramawaubulan ) -3- .4 kemahiran menggunakan alat kombinasi alat kesesuaian dengan rentak lagu Cara Persembahan.1 Penggunaan bahasa Arab fushah yang terang. KARUT PERLAHAN.4 Penghantaran setiap isi teks perlu ditulis tajuk untuk setiap variasi lagu.8. Aspek Yang Dinilai 1. Isi dan Bahasa 1.9.1 Juara dan Tukang Karut dikir dan isi kebolehan membawa lagu gaya persembahan suara dinamik ( alunan dan getaran suara ) 1.8. pergerakan yang dinilai hanya dari aras pinggang ke atas. - a. KARUT LAJU. 1. e.9.8.2 Awak-Awak kesepaduan suara dan keseragaman gaya 1.

10.5 2.2 orang .3 2.1.4 2.12 Peralatan 1. 12(peringkat negeri) salinan skrip hendaklah diserahkan kepada urusetia pertandingan semasa pendaftaran. 1.2 orang .2 orang .11 Pembatalan penyertaan 1.10.1.1.1 Hakim-hakim terdiri daripada : 2.3 Isu-isu yang sensitif berkaitan dengan agama. politik.Rebana Anak c.2 2.1 Ketua hakim atau jawatankuasa pengelola pertandingan berhak menukar atau membatalkan penyertaan mana-mana kumpulan yang melanggar peraturan pertandingan.1 orang .Gong / Klawak d. Penghakiman 2. Markah bahagian isi tidak akan dinilai sekiranya skrip tidak diserahkan.1.2 orang .1.1 2. 1.11. bangsa.1.1 orang -4- .1.12. 1. kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang adalah dilarang.10 Skrip 1.10.Canang / mong e.6 2.1 Peralatan muzik yang dibenarkan hanya dan terdiri daripada seperti berikut : a.1 Skriphendaklah bertaip computer bersaiz 20 font arabic transparent perlu jelas dan boleh dibaca. 1.1.Marakas atau tamborin atau kedua-duanya 2.Rebana Ibu b.2 Skrip akan diambil kira dalam markah pertandingan.2 orang .7 Ketua Hakim Hakim Juara dan Tukang Karut Hakim Lagu dan Muzik Hakim Suara Awak-awak Hakim Bahasa Hakim Gaya dan Persembahan Juruacara .

ketepatan masa (2markah) -5- .suara = (5 markah) .gaya persembahan (2markah) c.persembahan yang menyakinkan dan bertenaga (10 markah) . Suara awak-awak (15 markah) .2.kebolehan membawa lagu (8markah) . Lagu dan muzik (15 markah) . lagu karut perlahan iii. tepat dan suara yang dinamik (12markah) .2 Pembahagian markah. 2.gaya bahasa yang menarik. lagu karut laju iv. canang/mong - keseimbangan lagu/kesesuaian rentak (mengikut rentak lagu) (5markah) Gaya dan persembahan (20 markah) . lagu karut kreatif v. rebana ibu ii.jelas dan mudah difahami (5markah) .KAP sekolah rendah tahun 1 hingga 6 (5 markah) .riak muka yang sesuai (2 markah) .susunan peserta (2markah) .suara (5markah) .1 lagu 2 markah ( 4 lagu x 2 = 8markah) .gaya persembahan = (2markah) b.lirik yang sesuai dengan isu-isu yang diketengahkan (5markah) . marakas @ tamboring iv.pergerakan yang seragam dan sopan (2markah) .1 Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut: a. lagu wau bulan f.kesinambungan isi dalam lirik (saling berkait antara satu lagu) (5markah) d.isi menepati tema @ sukatan bahasa Arab j-QAF .2. gong/kelawak v.variasi/rentak lagu (5markah) i.pakaian yang sesuai dan menarik (2markah) .kesepaduan suara . jelas. lagu juara ii.kebolehan membawa lagu (lagu pembukaan) = (3markah) . - peralatan muzik (5 markah) i. Isi dan Bahasa (25 markah) . rebana anak iii.intonasi suara (pitching) dan berlahjah Arab (3 markah) e. Juara (10 markah) . Tukang Karut (15 markah) .tatabahasa bahasa Arab yang tepat dari segi nahu dan saraf (5markah) .

7 Sentiasa berada di tempat penghakiman dan mengawasi kerja para hakim supaya berjalan dengan teratur dan lancar.2.3 Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan pertandingan.2 Semua isyarat dan riak muka 3. Keputusan jemaah hakim adalah muktamad. Memastikan tugas-tugas hakim mengikut bahagian-bahagian yang dihakimi.1 Bekerjasama dengan urusetia dalam menyediakan: . Tugas-tugas jemaah hakim. Antara tugas-tugas yang akan dijalankan adalah seperti berikut: 3.2.borang markah .3. maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada.3 Pergerakan yang dibenarkan dan sopan.6 Menepati masa -6- . Hakim persembahan bertanggungjawab menghakimi perkara – perkara berikut: 3.5 3.2 3.6 3.5 Pakaian yang sesuai dan menarik 3. Memastikan jurukira bertugas untuk menjumlahkan markah-markah setiap kumpulan dan seterusnya menyediakan keputusan pertandingan.2.4 Susunan peserta 3. Sekiranya berlaku persamaan markah.1 Persembahan yang meyakinkan. seterusnya. menarik dan kreatif 3. Mengesahkan dan menandatangani borang penghakiman dan keputusan pertandingan.3.2 Pengolahan isi yang baik 3.2. seterusnya tempat kedua dan ketiga.3.4 3. Mengatur serta mentadbir cara penghakiman yang lengkap dan memastikan ia dijalankan dengan amanah dan rahsia.1.senarai nama peserta dan gilirannya 3.borang keputusan .seterusya isi dan bahasa jika masih berlaku persamaan jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.1 Idea yang tersusun 3.2.borang penghakiman yang disatukan .1.3 Kesesuaian isi dengan tema atau sukatan Bahasa Arab j-QAF-KAP tahun 1-6.1.3 3. 3.1.2 2.1.tukang karut. 3.3.3 Tugas hakim gaya dan persembahan.2 Tugas hakim isi dan bahasa Hakim isi bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut: 3. 3.1. 3. 3. Mempengerusikan mesyuarat jemaah hakim mengenai butir-butir yang perlu sebelum dan selepas pertandingan diadakan.2. Memastikan hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir atau uzur.3.1 Tugas-tugas Ketua Hakim.1.borang daftar markah .3. markah persembahan seterusnya suara awak-awak.

5.1 Variasi lagu/rentak 3.3.3 Peralatan muzik yang lengkap.1 memastikan semua peserta bersedia untuk memulakan pertandingan.6 Tugas hakim juara dan tukang karut Hakim juara dan tukang karut bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut: 3.3 Suara yang dinamik dan tidak pecah 3.6.1 kebolehan membawa lagu ( lagu juara dan tukang karut ) 3. lunak dan dinamik. -7- .5.4.4.3 sentiasa berinteraksi dengan ketua jemaah hakim.7.5. 3.4 Tugas hakim lagu dan muzik Hakim lagu dan muzik bertanggungjawab menghakimi perkara – perkara berikut: 3.7. 3.2 Jelas dan tepat 3. 3.2 gaya persembahan 3.5 Tugas hakim suara awak-awak Hakim suara awak-awak bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut: 3. fasih .4 Intonasi dan lahjah arab 3.2 Keseimbangan lagu/kesesuaian rentak 3.5.4.6.2 memastikan penggunaan bahasa Arab sepenuhnya semasa mengendalikan majlis. bersih.7.6.3 suara yang jelas .7 Tugas Juruacara Juruacara bertanggungjawab di atas perkara-perkara berikut 3.1 Kesepaduan suara 3. 3.