You are on page 1of 1

ONSDAG DEN 17.

MARTS 2010 SIDE 37

Han var begejstret, konstaterer Mark Brein, da han viste sit maleri til Kurt Westergaard.
(Foto: Mark Breindahl).

Kurt med bomben


Af Thomas Bjerregaard og vet er lykkedes for ham. fourore med sit maleri.
-""#$
"#$%&'!&()*"+,'!!!
Klaus Lindholm Kurt Westergaard var i Det er i hvert fald ikke
hvert fald selv vildt begej- hans mening at fornærme
Uanset om man har sym- stret for billedet - og så nogen, siger han.
pati for det eller ej, så kan man næsten ikke få Det er så heller ikke
er det det, han vil blive en større tilkendegivel- Muhammed, men Kurt,
husket for. se, siger den vejlensiske der har bomben på hove- SÆSONENS NYE VARER FRA
Det er begrundelsen for, maler, der har samlet to af det denne gang.
at Vejle-kunstneren Mark sine passioner i billedet: Og ve den, der forveksler
Brein nu har malet både portrættet og surrealismen navnene...
tegneren Kurt Westergaard - eller håndværk og tanke-
og den berømte bombe i gang.
turbanen. Han kom i kontakt med
Bomben og turbanen Kurt Westergaard gennem
er denne gang place- JyllandsPosten, der jo hav-
ret på hovedet af Kurt de bestilt ham til at tegne
Westergaard, og det har Muhammed.
den omstridte tegner selv- Mark Brein har tidli-
ironi nok til at se paradok- gere malet Anders Fogh ! &()*"+,'! ! "#$%&'!&()*"+,'!
set i. Rasmussen med en joker Fakta 1../0 -../0
Mark Brein har nemlig i ærmet og Amdi Petersen Mark Brein maler og
besøgt Kurt Westergaard med sit mystiske smil - og underviser på sit atelier i
i Århus med sit værk, der han har nu to ny portræt- Vestergade i Vejle og fra
for øjeblikket er udstil- ter på vej efter samme et nyt etablier i latiner-
let sammen med Kurt koncept uden dog at ville kvarteret i Århus, lige-
Westergaards tegninger røbe mere. som han også underviser
og malerier på Galleri Selv om han erkender, at i Randers.
Draupner i Skanderborg. de kraftige reaktioner nok Man kan se mere om
Titlen er naturligvis også kom bag på Kurt Westergaard-maleriet på
”Ytringsfrihed”, og Mark Vestergaard, så forventer www.markbrein.dk. ! "#$%&'!&()*"+,'! ! "#$%&'!&()*"+,'!
Brein mener selv, at moti- han ikke at vække samme
2../0 --./0
eller så længe lager haves.
!;77;?!EF!7><=;!7A=;?!GAH;E'!

! "#$%&'!&()*"+,'!
-../0 !""#$
%&'()*""+,
Tilbuddene gælder fra
+6789::;<;!=>7:;?!@?A!:' d. 17.03-20.03,
!:'!B2'.C0D.'.C/

Tak, fordi vi må DAB’e ind i din stue "#$%&'!&()*"+,'


Med venlig hilsen %3,)(45,$"!-../0
Nis Boesdal, Jørgen De Mylius, Margaret Lindhardt, Hans Otto Bisgaard

5 HØR OS PÅ DAB RADIO


LYDEN AF SØNDAG, HVER DAG
Nørregade 7, 7100 Vejle, tlf. 62 26 51 20 Bryggen 7100 Vejle, tlf. 62 26 51 60
www.skoringen.dk