You are on page 1of 4

SMK HAMID KHAN, PULAU PINANG

Peperiksaan Akhir Tahun 2011
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Tingkatan 2……

Nama: ………………………………
Masa : 1 jam 15 min
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
\
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
Sila jawab semua soalan.
1. Apakah faktor utama yang menghalang
pencapaian kecemerlangan diri?

IV Memperbanyakkan kegiatan yang tidak
berfaedah
A. I, II, dan III

A. Sikap sambil lewa

B. I, III, dan IV

B. Kurang bersemangat

C. II, III, dan IV

C. Hala tuju yang samar

D. I, II, III, dan IV

D. Persediaan yang tidak cukup
4. Sikap yang berikut perlu diamalkan dalam
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
kecemerlangan diri?

keluarga bagi mewujudkan perpaduan,
kecuali

I. Tahan cabaran

A. prihatin

II. Dorongan ibu bapa

B. kasih sayang

III. Semangat yang luntur

C. mengambil berat

IV Tidak mudah mengalah

D. sikap sambil lewa

A. I, II, dan III
B. I, II, dan IV

5. Dalam satu mesyuarat yang anda hadiri,

C. II, III, dan IV

pendapat anda tidak diterima oleh ahli-ahli

D. I, II, III, dan IV

mesyuarat. Apakah tindakan anda?
A. Mendiamkan diri

3. Apakah

perkara-perkara

yang

perlu

B. Keluar daripada bilik mesyuarat

dielakkan dalam usaha membina keutuhan

C. Berasa marah dan meninggalkan

institusi keluarga?
I

Cakap-cakap kosong

II

Perbualan yang berfaedah

mesyuarat
D. Mempertahankannya dengan alasanalasan yang munasabah

III Melebih-lebihkan perbicaraan tentang
hiburan

1

I. Sedia berkhidmat kahwin IV. II. dan III B. Antara berikut. Tatanduk A. Penduduk menyumbang sumber kewangan yang besar untuk pembinaan pusat rekreasi 7. manakah individu yang mengamalkan hidup bermasyarakat? I Saling bertegur sapa 9. Apakah nilai mulia yang ditunjukkan oleh seluruh penduduk Kampung Sentosa? II. I. III dan IV D. harmoni dan B. bawah. III dan IV C. Penduduk Kampung Sentosa Berjaya mewujudkan Rukun Tetangga. II. dan III A. pusat Rekreasi. dan Pusat Tuisyen Komuniti serta surau untuk keselamatan dan kemudahan penduduk-penduduknya. Pernyataan di atas merujuk kepada tarian 8. Faham-memahami A. Menunaikan jemputan majlis kenduri III. Menziarahi jiran yang sakit I. I. Bakat tidak perlu diasah dan digilap B. III dan IV B.6. II. II. Penduduk mengamalkan semangat kekitaan dalam kalangan penduduk C. Ngajat berada dalam keadaan aman. yang manakah benar tentang bakat yang dimiliki oleh seseorang? A. Antara berikut. I. Mengapakah penduduk Kampung Sentosa A. Penduduk menyumbang tenaga untuk D. Bakat tidak perlu ditonjolkan C. III dan IV C. I. III dan IV Soalan 8 dan 9 berdasarkan pernyataan Soalan 10 berdasarkan pernyataan di dibawah. Melibatkan aktiviti gotong-royong II Bertolak ansur IV. harmoni dan sejahtera. I. Gambang sejahtera? C. Bakat ialah anugerah semula jadi D. Bakat perlu dipendam B. Penduduk bergotong-royong membina surau dan Pusat Tuisyen Komuniti D. Magunatip menjadi guru tuisyen 2 .  Tarian tradisi suku kaum Murut  Kebiasaanya tarian ini tidak memerlukan iringan muzik  Tarian diiringi irama bunyi dua batang buluh yang dilagakan serentak dengan kuat 10. II. Bersatu padu III. II. Hal ini telah menyebabkan kampung tersebut berada dalam keadaan aman. III dan IV D.

Memperkayakan penerima rasuah B. Kebebasan bersuara merujuk kepada I. tiga tahun A. III dan IV D. III dan IV 3 . Kerajaan Negeri B. lima tahun C.11. kecuali A. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) C. Memberikan pendapat dengan niat untuk menghasut orang ramai A. II. Memberikan hasil yang tidak halal kepada penerima rasuah Negara Persekutuan Kerajaan Pusat X 12. II. Meruntuhkan maruah penerima rasuah C. Menasihatinya supaya tidak A. Malaysia ialah anggota organisasi yang berikut. X anda? ialah A. Kerajaan Pemerintah D. Mengusulkan sesuatu perkara untuk kebaikan orang ramai III. empat tahun B. kepada negara? A. Kerajaan Campuran C. Meruntuhkan seluruh sistem D. Memberikan pendapat dan cadangan untuk kepentingan umum IV. Negara persekutuan boleh dibahagikan 15. II. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) D. I. Melaporkan kepada Badan Pencegah Rasuah (BPR) C. Kesatuan Eropah (EU) B. enam tahun pentadbiran negara D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) C. Pilihan raya umum diadakan dalam 14. Melaporkan kepada Ketua Jabatan tempat dia bekerja 13. dan III B. Kerajaan Pembangkang berurusan melakukannya B. I. Apakah peranan anda apabila mengetahui kakitangan kerajaan yang dengan anda meminta suapan daripada kepada dua iaitu kerajaan pusat dan X. Memberikannya supaya urusan anda selesai dengan cepat saluran yang betul II. III dan IV 16. I. Mengapakah rasuah merupakan ancaman tempoh __________ sekali. Meluahkan rasa tidak puas hati melalui D.

India Pertubuhan Komanwel dari segi politik B. II. III dan IV C. II. Kesatuan Eropah (EU) C. dan III B. Apakah pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia bagi mengeratkan hubungan antara negara-negara tanah jajahan British? A. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) 4 . II. I. kecuali Malaysia apabila menganggotai A. Negara-negara berikut merupakan negara 20. Myammar Melindungi negara ini dari ancaman luar II Membantu Malaysia mendirikan pusat18. I. II. I. Filipina dan keselamatan? C. III dan IV A. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) D. III dan IV D. II. dan III B. Kemboja I D. Komanwel B. III dan IV D. I. I. I. Apakah sumbangan Malaysia kepada Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dalam usaha mengekalkan keamanan pusat latihan teknikal dan latihan kemahiran III Mendapatkan bantuan ketenteraan negara? ketika menghadapi konfrontasi dengan I Indonesia Mengutuk pencerobohan kuasa besar ke atas negara kecil II Menyokong mana-mana negara untuk bertindak secara peperangan III Menghantar anggota tentera membantu PBB dalam misi keamanan IV Menjadi forum negara-negara anggota PBB membincangkan isu-isu semasa IV Membantu Malaysia membanteras pemberontakan bersenjata Parti Komunis Malaya (PKM) A. II. III dan IV C.17. Apakah faedah yang diperolehi oleh rakan serantau bagi Malaysia. III dan IV 19.