You are on page 1of 2

CAPITOLUL 6

FUNCŢII AGREGAT. GRUPAREA
TUPLURILOR

6.1. Funcţii agregat
Funcţiile agregat (funcţiile de grup) grupeazã înregistrările, generând
un singur rezultat pentru grup. Comanda SELECT ce utilizează funcţii
agregat trebuie să respecte sintaxa [14]:
SELECT [coloană,] funcţie_grup(coloană);
FROM tabel;
[WHERE condiţie;]
[ORDER BY coloană]
Exemple de funcţii agregat folosite în limbajul SQL – Oracle sunt
următoarele: 

Funcţia COUNT numără câte valori diferite de NULL are o coloană

specificată sau câte linii are tabelul; COUNT(*) returnează numărul de linii
dintr-un tabel. Funcţia COUNT(*) numără şi valorile duplicate. 

Funcţia SUM calculează suma valorilor din coloana specificată ca

argument al funcţiei. 

Funcţia AVG calculează media aritmetică a valorilor din coloana

specificată ca argument al funcţiei. 

Funcţia MIN returnează minimul valorilor din coloana specificată ca

argument al funcţiei. 

Funcţia MAX returnează maximul valorilor din coloana specificată ca

argument al funcţiei.
71
Tudor N. L., SISTEME INFORMATICE SI GESTIUNEA BAZELOR DE DATE ORACLE, Editura
MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN 978-973-755-745-2, 2011, 109 pag.

L. 109 pag. Bucureşti. Faza 2: SELECT max(avg(valoare)) FROM comenzi GROUP BY codagent. . . Editura MATRIX ROM.Să se afişeze valoarea maximă. max(valoare). . min(valoare). Încuibarea funcţiilor agregat (folosirea unei funcţii agregat ca argument pentru o altă funcţie agregat) este permisã în limbajul SQL – Oracle: Exemple: Afişaţi maximul dintre valorile medii ale comenzilor încheiate de fiecare agent: Faza 1: SELECT avg(valoare). codagent FROM comenzi GROUP BY codagent. .Să se afişeze numărul total de comenzi incheiate: SELECT count(nrcom) Numar_Comenzi FROM comenzi. sum(valoare) as SUMA FROM comenzi. 2011.Să se afişeze numărul de comenzi a căror valoare >100 000: SELECT count(*) Numar_comenzi FROM comenzi WHERE valoare > 100000..Exemple: . max(data) FROM comenzi. valoarea minimă şi valoarea totală a comenzilor: SELECT avg( valoare) as Valoare_medie. ISBN 978-973-755-745-2. 72 Tudor N. valoarea medie. SISTEME INFORMATICE SI GESTIUNEA BAZELOR DE DATE ORACLE.Să se afişeze data primei comenzi încheiate şi data celei mai vechi comenzi încheiate: SELECT min(data).