You are on page 1of 10

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv

Republika Indija

Glavni grad

New Delhi

Povrina

3 287 263 km2

Broj stanovnika

1,291.400 (2015. est.)

Slubeni jezik

hindski, engleski i 21 slubenih regionalnih jezika

Dravno ureenje

federativna republika

Predsjednik

Pranab Mukherjee

Predsjednik Vlade Narendra Modi


Vremenska zona

GMT + 05:30

Valuta (teaj)

indijska rupija (INR), 1 USD=63,57 INR (svibanj 2015.)

Kreditni rejting:

Baa3 Moody's, BBB- Fitch, BBB- Standard & Poor's

lanstvo u meunarodnim gospodarskim organizacijama: AfDB (nonregional


member), ASEAN (dialogue partner), BIMSTEC, BIS, BRICS, C, FAO, FATF, G-15,
G-20, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IFAD, IFC, IMF, ISO, MIGA, NAM,
OECD, PIF (partner), SAARC, SACEP, WCO, WTO.
UNDP Human Development Indeks iznosi: 0.586

Rangiranje: 135

Makroekonomski pokazatelji
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

cijene

1706,4

1 869,8

1 839,3

1 936,6

2 066,9

stanovniku

1 440

1 560

1 510

1 560

1 630

Realni rast BDP-a (%)

10,5

6,3

3,2

4,9

7,42

Izvoz (milijarde USD)

374,2

446,2

438,3

489,7

BDP,
tekue
(milijarde USD)
BDP
po
(USD)

23,59%
od BDP
Uvoz (milijarde USD)

449,8

567,9

580,5

587,0

25,96%
od BDP

Inflacija (%)

12,0

8,9

9,3

10,1

3,83

7,9

8,1

9,1

9,0

8,6*

26 502

34 247

23 996

28 000

34 410

Nezaposlenost (%)
Izravna strana ulaganja
(milijarde USD)

Izvor: WB. *procjena CIA World Factbook

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Struktura BDP-a: usluge 56,5%, industrija 26,1%, poljoprivreda 17,4%.


Najvanije industrije: farmaceutska industrija, kemijska, tekstilna, prehrambena
industrija, nafta industrija, eljezna industrija, transportna oprema, industrija
cementa, rudarstvo, programska oprema.
Izvor: The World Bank

Porezi

Vrsta poreza

Stopa poreza

Porez na dobit

30 %

Porez na dobit po odbitku

5%-20%

Porez na dohodak od kapitala


Porez na dohodak

20%
10%-20% i 30%

Porez na dodanu vrijednost PDV

1%-15%

Porez na promet nekretnina

1%

Specifinosti poreznog sustava:


Porez na dobit za strane firme registrirane u Indiji je 40 %.
Porez na dohodak fizikih osoba podijeljen je u nekoliko kategorija, a porez od 10 %
plaa se na dohodak u visini od 200.000 do 500.000 rupija godinje, 20% na
dohodak od 500.000 do 1.000.000 rupija godinje i 30 % na iznose vee od
navedenih.
Porez na dodanu vrijednost ne primjenjuje se u svim saveznim dravama. Stopa
PDV-a ima dvije komponente, opu stopu od 4% -5%, a ostatak ima stopu od 12%15 %, koja se razlikuje od drave do drave.
Napomena: Podaci navedeni u ovom dokumentu se temelje na propisima lokalnih poreznih
jurisdikcija koji su bili na snazi za vrijeme pisanja ovog dokumenta. Dokument ne odraava naknadne
promjene koje su eventualno nastupile u navedenom poreznom zakonodavstvu. Podaci navedeni u
ovom dokumentu su informativne i openite prirode budui da zbog kompleksnosti sustava
oporezivanja, specifinosti (primjenjive olakice, osloboenja i slino) nisu posebno analizirane u
ovome dokumentu.

Regulativa vezana uz ulaganja


Regulativa vezana za ulaganja moe se pronai na sljedeim stranicama:
Foreign Investment Promotion Board (FIPB): www.fipbindia.com

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Investment and Trade Promotion (ITP) Division, Ministry of External Affairs,


Government
of
India,http://indianbusiness,nic,in/newdesign/index.php?param=investment
Department of Industrial Policy and promotion, Government of India, Ministry of
Commerce and Industry: www.dipp.gov.in/English/Policies/Policy.aspc
Invest India, Guiding Your Investments: http:// www.investindia.gov.in/
Vanjskotrgovinska razmjena
U milijardama USD

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

IZVOZ

375,4

446,0

447,0

468,0

487,6

UVOZ

449,9

564,0

570,0

524,0

536,6

RAZLIKA

-74,5

-118,0

-123,0

-56,0

-49,0

Izvor: The World Bank

Najznaajnije zemlje izvoza: SAD 12.8%, Ujedinjeni Arapski Emirati 12.9%, Kina
5%, Singapur 4.9%, Hong Kong 4.1%
Najznaajnije zemlje uvoza: Kina 10.7%, Ujedinjeni Arapski Emirati 7.8%,
Saudijska Arabija 6.8%, vicarska 6.2%, SAD 5.1%
Najznaajniji izvozni proizvodi: naftni derivati, draga kamenja, strojevi, eljezo i
elik, kemijski proizvodi, vozila, odjevni predmeti
Najznaajniji uvozni proizvodi: sirova nafta, draga kamenja, strojevi, eljezo i elik,
kemijski proizvodi, kemikalije, gnojivo
Aktualno stanje u gospodarstvu
Indija je po mnogoljudnosti druga zemlja u svijetu, a na etvrtom mjestu po BDP
prema paritetu kupovne moi. Dok etvrtina puanstva ivi ispod granice siromatva,
Indija je meu vodeim zemljama u
podruju informatike, farmaceutike i
biotehnologije. Prednosti Indije su: jeftina radna snaga i iroka upotreba engleskog
jezika. Glavne su prepreke razvoju: rairena nepismenost, sporost birokracije,
zastarjela prometna i telekomunikacijska infrastruktura te loa opskrbljenost
energijom.
Gospodarstvo Indije bilo je pogoeno padom vrijednosti rupije u odnosu na US$.
Vrijednost rupije je do rujna 2013. bila smanjena za 20% i to zahvaljujui vanjskim i
unutarnjim faktorima, to je najavilo krizu u indijskom gospodarstvu. Kako Indija uvozi
naftu, a gorivo subvencionira mnogim korisnicima (poljoprivrednici) moe se oekivati
poveanje proraunskog deficita. Deprecijacija rupije moe koristiti izvoznicima, ali
ne svima, a zasigurno e utjecati na poveanje cijena. Ekonomske aktivnosti koje su
zabiljeile znaajniji rast u drugom kvartalu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

prole godine su vezane uz struju, plin i vodoopskrbu s porastom od 10,2%, financije,


osiguranja, nekretnine i poslovne usluge s porastom od 10,4%, socijalne i osobne
usluge s porastom od 9,1%. Procijenjeni porast drugih aktivnosti je: graditeljstvo:
4,8%, proizvodnja: 3,5%, trgovina, hotelijerstvo, transport i komunikacije: 2,8%,
poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo: 3,8%, te rudarstvo i vaenje kamena: 2,1%.
Indijska vlada ubrzano radi na donoenju odluka o odobravanju projekata u
infrastrukturi, kao i projekata koji su vezani za strana ulaganja u farmaciji kako bi
pokrenula gospodarstvo. Indija polae velika oekivanju u otvaranju prema stranim
investitorima te u tom smislu i donosi odluke o veem postotku ulaganja u neka
podruja. Pred Vladom je doba novih velikih i nepopularnih reformi koje e obuhvatiti
subvencije, osiguranja i mirovinski sektor. Oekuje se poetak rada na vie milijardi
dolara vrijednom pogonu proizvodnje elika POSCO koji financira Koreja u saveznoj
dravi Orisha-i. Koreja je meu najveim investicijskim ulagaima u Indiju s oko 300
tvrtaka registriranih u Indiji, koje zapoljavaju oko 40.000 Indijaca, a Japan bi im
uskoro mogao dati novi kredit za dodatno proirenje projekta podzemne eljeznice u
New Delhiju.
Ekonomisti procjenjuju da e indijski BDP rasti najmanje do 2050. godine, unato
tome to ta zemlja ima velikih problema s nekontroliranim rastom stanovnitva.
Indija, usprkos znaajnim povijesnim vezama s Velikom Britanijom, ima relativno
slabe gospodarske odnose s Europom. Njihovi glavni vanjskotrgovinski partneri su
Kina i zaljevske zemlje. To ne udi s obzirom da Indija nema znaajnijih energetskih
rezervi pa je ovisna o arapskoj nafti. Najznaajniji indijski izvozni proizvodi su
petrokemijski produkti, obraeno drago kamenje, vozila, hrana i odjea. S druge
strane, toj zemlji su najpotrebniji: sirova nafta, gnojiva, proizvodi od eljeza i elika te
kemikalije. Godinja trgovina izmeu dvije najnapuenije zemlje na svijetu iznosi
ukupno 70 milijardi USD, ali se u tom iznosu krije trgovinski deficit od 38 milijardi
USD za Indiju. Kako je Peking najvaniji trgovinski partner New Delhija, to su Indija i
Kina potpisale 16.05.2015. u angaju 21 trgovinski sporazum i sporazum o suradnji
ukupne vrijednosti 22 milijarde USD a Sporazumi se odnose na bankarski sektor,
telekomunikacije, solarnu energiju, industriju elika, luke infrastrukture, filmski
sektor i zonu industrijskog razvoja. Konkretno, rije je prvenstveno o tome da kineske
banke financiraju indijske projekte.
Na ljestvici 25 najveih trita u razvoju, rangiranih prema BDP-u i paritetu kupovne
moi, meu pet najbre rastuih se, ve uobiajeno, nalazi i Indija.
Inae, Indija uz Kinu, Pakistan, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju
spada u najvee uvoznike oruja, pa tako ima udjel u ukupnom svjetskom uvozu
oruja od 15%.
MMF istie da bi Indija uskoro mogla prestii Kinu kao zemlja s najbre rastuom
ekonomijom na svijetu. U fiskalnoj 2015/2016, koja je zapoela u travnju, oekuje se
rast ekonomije od ak 7,5% u odnosu na rast od 7,2% koliko iznose dosadanji
podaci za tekuu godinu. Krajem prole godine, MMF je Indiji predviao rast od 6,5%
u 2016. Indijska ekonomija generirala je 2 bilijuna USD u 2014.
Prema posljednjim projekcijama amerike vlade do 2030., objavljenima u travnju
2015., najvei skok zabiljeit e Indija, koja e se sa sadanjeg osmog mjesta 2030.
nai na treem s BDP-om od 6,6 bilijuna USD.

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Indija je lanica BRIC-a, koja obuhvaa Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu, skupine koja
oznaava ekonomsku budunost svijeta i spas (novo trite) za proizvoae diljem
svijeta koji doivljavaju ponor na tritima Europske unije i SAD-a.
Indija EU
Pregovori izmeu EU i Indije za sklapanje trgovinskog sporazuma otpoeli su u lipnju
2007. i jo traju. Do sada je odrano 12 krugova pregovora. Pregovori pokrivaju:
pristup na oba trita za robe, usluge i ugovore o javnoj nabavi, okvir za ulaganje,
pravila koja uokviruju trgovinu kao to je intelektualno vlasnitvo i trino natjecanje,
odrivi razvoj, socijalna i radna prava. Obje strane nastoje pronai rjeenja koja su
uzajamno prihvatljiva kako bi se ostvario ambiciozan ishod koji e dati vaan poticaj
trgovini izmeu EU i Indije.
Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom
Izravna ulaganja u RH iz Indije su od 1993. do ukljuivo 1. tromjeseje 2015., bila u
iznosu od 12,5 milijuna Eura, a iz RH u Indiju za isto razdoblje su iznosila 5,5 milijuna
Eura.1
HBOR klasificira Indiju u kategoriju 3. u svojoj klasifikaciji drava po kategoriji rizika.2
Robna razmjena
u milijunima USD

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015. I-VI

IZVOZ

31,22

32,71

21,37

9,15

18,09

8,57

UVOZ

126,30

186,07

82,50

96,48

118,38

61,92

RAZLIKA

-95,08

-153,36

-61,13

-87,33

-100,30

-53,35

Izvor: DZS RH

Po rang listi Robne razmjena Republike Hrvatske s Indijom u 2014., Indija se nalazi na 56. mjestu s
0,13% udjela u ukupnom izvozu, a po uvozu za isto razdoblje, Indija se nalazi na 28. mjestu
s
0,52% udjela u ukupnom uvozu. Po rang listi Ukupne robne razmjena Republike Hrvatske s Indijom
2014., Indija se nalazi na 31. mjestu s 0,37% udjela u ukupnoj robnoj razmjeni.
1

Od prvog tromjeseja 2009. promijenjena je metodologija izrauna zadranih zarada, a svodi se na


evidentiranje zadrane zarade na tromjesenoj osnovi u razdoblju u kojemu je dobit ostvarena. Prije
toga zadrane zarade bile su evidentirane u mjesecu u kojemu je donesena odluka o raspodjeli dobiti
za prethodnu poslovnu godinu.
2

HBOR svrstava drave u sedam kategorija rizika (od 1 do 7), ovisno o procjeni rizinosti pojedine
drave. Kategorija 1 predstavlja najnii, a kategorija 7 najvii rizik drave. Klasifikacija drava po
kategoriji rizika informativnog je karaktera, a koristi se za procjenu mogunosti, rizika i uvjeta
osiguranja izvoznih kredita prema dunicima u pojedinim dravama te za izraun minimalnih
premijskih stopa.

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Napomena: Podaci kod izvoza robe iskazuju se prema zemljama namjene, a od 1. srpnja 2013. kod uvoza robe
primjenjuje se novi metodoloki kriterij iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza
robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema
zemljama otpreme. Zbog toga podaci o uvozu za razdoblje od sijenja 2012. do srpnja 2013. prema zemljama
lanicama i zemljama nelanicama nisu usporedivi s ranije objavljenima. Zbog neispravno popunjenih izvoznouvoznih obrazaca postoji odreeni broj transakcija koje nisu rasporeene po zemljama izvoza ili uvoza.

Robna razmjena Republike Hrvatske i Indije (u tisuama US dolara)


Indija
Godina
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
1-6, 2014.
1-6, 2015.
Izvor: DZS RH

Robna razmjena
(u tisuama US dolara)
Izvoz
Uvoz
Ukupno
3 061,3
58 637,8
61 699,2
3 757,2
79 150,4
82 907,6
7 598,7
108 375,0
115 973,7
10 043,8
136 998,0
147 041,8
31 860,7
124 547,7
156 408,4
31 220,6
126 303,4
157 524,0
32 713,3
186 065,6
218 778,9
21 371,6
82 507,3
103 878,8
9 154,2
96 483,7
105 638,0
18 096,7
118 386,4
136 483,1
6 446,9
61 778,8
68 225,7
8 570,8
61 922,9
70 493,6

Indeksi (prema istom


razdoblju prethodne godine)
Izvoz
Uvoz
Ukupno
142,2
122,3
123,2
122,7
135,0
134,4
202,2
136,9
139,9
132,2
126,4
126,8
317,2
90,9
106,4
98,0
101,4
100,7
104,8
147,3
138,9
65,3
44,3
47,5
42,8
116,9
101,7
197,7
122,7
129,2
132,9

100,2

103,3

Udio (%) u ukupnoj


robnoj razmjeni RH
Izvoz
Uvoz Ukupno
0,04
0,32
0,23
0,04
0,37
0,27
0,06
0,42
0,30
0,07
0,45
0,33
0,30
0,59
0,49
0,26
0,63
0,49
0,24
0,82
0,61
0,17
0,40
0,31
0,07
0,44
0,30
0,13
0,52
0,37
0,10
0,53
0,37
0,14
0,61
0,43

Struktura izvoza iz RH u prvih 6 mjeseci 2015.


Indija

Izvoz Republike Hrvatske u dolarima

OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE


728 Strojevi za pojedine industrijske grane, nesp.; dijelovi
726 Strojevi za tiskanje i slini strojevi; dijelovi
749 Neelektrini dijelovi i pribor za strojeve, nesp.
771 Elektrini pogonski strojevi i dijelovi
699 Proizvodi od obinih kovina, nesp.
773 Oprema za distribuciju elektrine energije, nesp.
515 Organsko-anorganski spojevi; nukleinske kiseline i njihove soli
057 Voe svjee ili suho
273 Kamen, pijesak i ljunak
745 Neelektrini strojevi i alati, njihovi dijelovi, nesp.
292 Biljne sirove tvari, nesp.
611 Koa
579 Otpaci od plastinih masa
122 Duhan, preraeni
724 Strojevi za obradu tekstila i koe
Ostalo
U K U P N O:
Izvor: DZS RH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

1-6, 2014.
2 336 416
0
276 498
50 369
100 231
192 219
1 365 461
0
157 101
35 953
233 339
7 494
23 633
12 496
98 986
1 556 660
6 446 856

1-6, 2015.
5 576 033
367 778
306 723
268 789
237 380
192 337
186 330
166 409
143 547
142 428
136 718
94 457
88 278
85 744
60 960
516 845
8 570 756

% Indeks
65,06
238,7
4,29

3,58
110,9
3,14
533,6
2,77
236,8
2,24
100,1
2,17
13,6
1,94

1,67
91,4
1,66
396,2
1,60
58,6
1,10 1 260,4
1,03
373,5
1,00
686,2
0,71
61,6
6,03
33,2
100,00
132,9

Struktura uvoza u prvih 6 mjeseci 2015. u RH


Indija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Uvoz Republike Hrvatske u dolarima

OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE


515 Organsko-anorganski spojevi; nukleinske kiseline i njihove soli
514 Spojevi s duikovom funkcijom
081 Stona hrana (osim itarica u zrnu)
071 Kava i nadomjesci kave
542 Lijekovi
658 Gotovi proizvodi od tekstilnih materijala, nesp.
513 Karbonske kiseline i njihovi derivati
516 Organski kemijski proizvodi, nesp.
651 Predivo od tekstilnih vlakana
541 Medicinski i farmaceutski proizvodi, osim lijekova
121 Duhan, sirovi ili nepreraeni; duhanski otpaci
679 Cijevi, uplji profili i pribor, od eljeza ili elika
582 Ploe, filmovi, vrpce i sl. od plastinih masa
741 Oprema za zagrijavanje i hlaenje
842 enski kaputi, ogrtai, suknje, hlae, rublje i sl., tkani
Ostalo
U K U P N O:

1-6, 2014.
7 993 775
4 615 474
14 416 779
3 905 109
4 020 058
2 860 076
1 064 906
1 729 724
1 183 811
105 646
494 412
1 300 166
886 469
770 497
2 133 207
14 298 732
61 778 841

1-6, 2015.
13 106 271
9 105 785
8 350 498
4 338 610
2 719 597
2 312 313
1 946 366
1 465 278
1 023 290
1 006 922
998 398
962 834
847 811
816 848
633 950
12 288 106
61 922 877

%
21,17
14,71
13,49
7,01
4,39
3,73
3,14
2,37
1,65
1,63
1,61
1,55
1,37
1,32
1,02
19,84
100,00

Indeks
164,0
197,3
57,9
111,1
67,7
80,8
182,8
84,7
86,4
953,1
201,9
74,1
95,6
106,0
29,7
85,9
100,2

Izvor: DZS RH

Meunarodni ugovori iz podruja gospodarstva


o Ugovor izmeu VRH i VRI o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i
sprjeavanju izbjegavanja plaanja poreza na dohodak (datum potpisivanja
12. 2. 2014.). Notom od 06.01.2015. indijska strana izvijestila MVEP da je
provedena zakonodavna procedura u Republici Indiji te da su ispunjeni uvjeti za
stupanje na snagu istog. Notom od 19.01.2015 hrvatska strana izvijestila MVP da
Ugovor stupa na snagu 11.02.2015. Ugovor prihvaen 06.02.2015. i objavljen u
slubenom glasilu. Meutim kako u Indiji fiskalna godina poinje s 01.04. to e se
po odredbama ovog Ugovora moi ravnati tek od 01.04.2016. godine.
o Protokol s devete sjednice Hrvatsko-Indijskog zajednikog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja: 5.3.2009.)
o Protokol sa osme sjednice Mjeovitog hrvatsko-indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja: 20.10.2005.)
o Protokol sa sedme sjednice Mjeovitog hrvatsko-indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja: 4.2.2004.)
o Ugovor izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o
poljoprivrednoj suradnji (datum potpisivanja: 13.11.2002.; objava u NN-MU:
06/2003; stupanje na snagu: 11.6.2003.; objava stupanja na snagu: 12/03)
o Ugovor izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o
poticanju i uzajamnoj zatiti ulaganja (datum potpisivanja: 4.5.2001.; objava

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

u NN-MU: 13/2001;stupanje na snagu: 19.1.2002.; objava stupanja na snagu:


07/02)
o Sporazum o zranom prometu izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Republike Indije (datum potpisivanja:12.9.2000.; privremena primjena;
12.9.2000.; objava u NN-MU: 3/2001; stupanje na snagu: 8.5.2001.; objava
stupanja na snagu: 4/2006)
o Protokol sa treeg zasjedanja Mjeovitog hrvatsko-indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja: 17.9.1997.)
o Ugovor izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o
pomorskom prijevozu (datum potpisivanja:3.1.1997.; objava u NN-MU: 11/99;
stupanje na snagu: 30.11.1999.; objava stupanja na snagu: 02/00)
o Protokol s prvog zasjedanja hrvatsko-indijskog odbora za trgovinu i
gospodarsku suradnju (datum potpisivanja: 31.10.1995.)
o Ugovor izmeu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o trgovini
i gospodarskoj suradnji (datum potpisivanja:16.9.1994.; privremena primjena:
16.9.1994.; objava u NN-MU: 13/99)
o Memorandum o razumijevanju izmeu HGK i Indijskog vijea trgovinskih komora
(potpisan u lipnju 2015. u HGK)
Vanije institucije iz podruja gospodarstva
Planning Commission, Government of India: http://planningcommision.nic.in
Ministry of Finance, Governemnt of India: http:// www.finmin.nic.in
Ministry of Statistic and Programme Implementation, Government of India:
http://www.mospi.nic.in/Mospi_New/site/.aspx
Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry:
http://commerce.nic.in
FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry of India:
www.ficci.com
ASSOCHAM The associated Chambers of Commerce and Industry of India:
www.assocham.org
CII Indian Chamber of Commerce and Industry: www.cii.in
PHD Chamber of Commerce and Industry: www.phdcci.in
FIEO Federation of Indian Export Organisations: www.fieo.org
ICCI Indian Chamber of Commerce and Industry: www.iccinewdelhi.com
SME Chamber of India (Small and Medium Business Development Chamber of India:
www.smechamberindia.com
Indian Trade Promotion Organisation: www.indiatradefair.com

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

AIA All Indian Association of Industries: www.aiaiindia.com


EPCH Export Promotion Council for Handicrafts: www.epch.in
IBEF India Brand Equity Foundation: www.ibef.org
Vladin projekt Make in India: http://www.makeinindia.com/
Bilateralna gospodarska udruenja
Osnovan ogranak Croatia business foruma za Uttar Pradesh.
Izmeu Hrvatske gospodarske komore i Vijea EU trgovinskih komora Indije
(CECCI) potpisan Memorandum o razumijevanju dana 1.6.2015.
Vaniji sajmovi
India Trade Promotion Organisation:
http://www.indiatradefair.com/betta/index.php
SATTE: www.sate.in
IMTEX Forming Technology Exibition: www.imtex.in
Aero India, Aerospace, Defence and Civil Aviation: www.aeroindia.on
Medical Fair, Medical Tehnology: www.medicalfair-india.com
India Engineering Sourcing Show, Engineering Tehnology: http://iesshow.in
PowerGen India,
genindia.com

Power

Industry

Reneweble

Industry:

www.power-

TTF Travel Tourism Fair: www.ttfotm.com


INTEC, International Industrial Fair: www.intec.codissia.com
http://tourism.gov.in/Event/EventList.aspx
India-Central Europe Business Forum http://www.icebf.in/
Javni natjeaji i ostale poslovne prilike
Javni natjeaji su objavljuju se na slijedeim stranicama:
Tenders India: http://tenders.gov.in
Central
Public
Procurement
http://eprocure.gov.in/cppp/

Portal,

Government

of

India:

http://saarctenders.com/india-tenders.htm

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Najava dogaanja
-

Posebne napomene
Uobiajeni problemi na koje se nailazi u Indiji su: esto mijenjanje poreznih zakona,
protok robe iz jedne savezne drave u drugu zahtjeva plaanje carina, postoje velike
potekoe u dobivanju dozvola za registraciju strane tvrtke, nesigurnost pri dobivanju
dozvola za koritenje zemljita, ograniavajua zakonska regulativa za investiranje u
neke sektore (obrana), kao i visoko educirana radna snaga koja treba dodatno
kratkorono obrazovanje za obavljanje poslova visoke i nove tehnologije. Investitori u
Indiji moraju projekt izuzetno dobro planirati te imati puno strpljenja prilikom
realizacije.
Skreemo pozornost i na probleme koji se mogu pojaviti u naplati izvoznih poslova ili
zaprimanja avansno plaene robe jer isporuena roba katkada i nije one kvalitete
koja je plaena. Napominjemo takoer da je nuno provjeriti tvrtku, iako se dogaa
da i kod provjerenih dobavljaa dolazi do isporuke robe loije kvalitete.
Iz navedenih razloga predlaemo to bolje informiranje o vaeim zakonima,
posebice kada se to odnosi na sklapanje ugovora i prava vjerovnika prilikom steaja,
te ugovaranja instrumenata osiguranja plaanja i zatite.
Informacije o provjeri boniteta: Equifax: www.equifax.co.in , www.cibil.com
Napomena: izvor informacije veleposlanstvo RH u New Delhi-u.

Aurirano: Zagreb, 19.10.2015.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

10