You are on page 1of 13

CLAUSTRE i PAS 2015-16

Equip directiu
Dolors Queralt
•Directora

•Àmbit lingüístic ESO

Cristina González
•Cap d’estudis
•Educació Infantil

Alberto Esteban
•Cap d’estudis adjunt
•Àmbit matemàtic-tecnològic ESO

Enric López
•Secretari
•Cicle Superior

Pedro Cózar
•Coordinador pedagògic
•Tutor 3r d’ESO
•Àmbit lingüístic ESO

PAS
Ismael Casanova
• Conserge

Maite Sánchez
• Conserge

Cinta Albacar
• Administració

Maite Arasa
• TEI

Educació Infantil
Àngels Agramunt
•Coordinadora cicle infantil
•Tutora P4B

Maribel Ciurana
•Tutora P3A

Cinta Valldepérez
•Tutora P3B

Núria Sancho
•Tutora P4A

Elisabet Sancho
•Tutora P5A

Pili Mascarell
•Tutora P5B

Carme Albacar
•Mestra d’educació especial

Cicle Inicial
Tere Santiago
• Coordinadora cicle inicial
• Tutora de 2nA

Mari Mar Nielles
• Tutora 1rA

Marisa Aguilera
• Tutora 1rB

Cinta Santiago
• Tutora 2nB

Cicle Mitjà
Òscar Grau
•Coordinador cicle mitjà
•Tutor 3r

Rut Guardiola
•Tutora 4tA
•Coordinadora laboratori-escola verda

Ester Baiges
•Tutora 4tB
•Responsable biblioteca

Maite Piñol
•Música
•Coordinadora activitats complementaries

Susana Serres
•Religió

Judit Cantón
•Educació física

Natalia Blanco
•Música

Mari Carmen Mauri
•Música

Cicle Superior
Cinta Beguer
• Coordinadora cicle superior
• Tutora 6èA
• Coordinadora LIC

Marc Bel
• Música
• Tutora 5èA
• Coordinador activitats complementaries

Laura González
• Tutora 5èB

Irina Montañes
• Educació física

Tere Navarro
• Educació física
• Àmbit artístic i de mediació ESO

Mireia Lleixà
• Anglès

Núria Rebull
• Tutora 6èB
• Educació física

ESO Àmbit matemàtictecnològic
Pilar Caballé
• Coordinadora àmbit
• Matemàtiques

Judit Cobo
• Coordinadora riscos laborals
• Tutora 2nB d’ESO
• Tecnologia

Mónica Serra
• Coordinadora TAC

• Tutora 2nA d’ESO
• Tecnologia

ESO Àmbit científic
Mari Carmen González
•Coordinadora cicle secundària
•Coordinadora laboratori-escola verda
•Física i Química

Pili Valentín
•Tutora 1rB d’ESO
•Naturals

Ferran Tortajada
•Naturals

Anna Añó
•Naturals

Amparo Canós
•Física i Química

ESO Àmbit lingüístic
David Madorrán
• Coordinador àmbit
• Tutor 4t d’ESOB
• Castellà

Lorena Monllao
• Tutora 1rA d’ESO
• Català

Pili Ibáñez
• Català

ESO Àmbit social
Anna Olivé
•Coordinadora àmbit
•Coordinadora projecte plurilingüe
• Socials

Francesc Franquet
•Llatí

Ferran Zamora
•Religió

César Alapont
•Socials

ESO Àmbit artístic i de mediació
Eva Reguera
• Coordinadora àmbit
• Orientadora educativa

Roc Benaiges
• Música

Laura Campins
• Educació física

Juan Carlos Alcaraz
• Educació física

ESO Àmbit llengües estrangeres
Ester Ribes
•Coordinadora àmbit
•Anglès

Mariona Estrada
•Tutora 4tA d’ESO
•Anglès

Neus Ferrer
•Anglès

Sara Llésera
•Francès

Mónica Subirats
•Francès