You are on page 1of 2

***

Poeti za uzlet samo treba
Bar komadić vedrog neba .
I čim za uzlet sidra digne
Svuda će moći i da stigne
Sve mi je moći Muza dala ,
I njoj do samog neba hvala !

Muza bi htjela da me vodi ,
Svih stega da me oslobodi .
Nije ovo mjesto za pjesnika ,
Velikog srca.
Al` kako kad nemam takvih moći –
Da mogu kroz razne stege proći ?!

Kako je potrebno samo malo
Da bi se srce radovalo !
Punim grudima bar da dišem ,
Poneku pjesmu da zapišem .
Jer to je ono što će da traje
I kada krenem da nestajem .

Od svih ljubavi i raznih prija ,

Muza mi osta najvjernija .
I u samoći ,i usred noći –
Pod ruku sa mnom ona će poći .
Da me išeta i osvježi ,
Još neku pjesmu da zabilježim .
I onda novih pjesama biće ,
Dok zora zori i dan sviće .

Ivan Ceković(1930-2009.)
Iz zbirke JA SADA PUTUJEM