You are on page 1of 80

()

:

:

:

----------------------------------------

, .


( )
( ).

_____________

, , ,

.

------------------------------------------------------------------------------------


,

,
.1976
.

. " :
"

,1980-1979 -
.
. .
.
18000
, . .
24 1984
.
....

. .
.
.
. ,
, " :
".


"
" .

.
. ,
, , ,
.
.

, , .
. -
,
. ,
"
" .

,
.
.
,
.
.

,
" :
" " .

" : !!
.. " .
,

.
.

.
,
.
.
,
.
1987 1991
.
, , .
8 .


.
()
.
. ,


16 1988 ( ,
) ,

( ) .

.
.


.
.

" " .

.

.
1991 ,

.

.
.
.
.
....
,
. .
" ( ) " ,

.
.
1988

.
"
"( ) ,
" . "
" " .
.
" " ,
.

,
.


-

.

.
.


.

,340
-

, ,
.

, ,

.

, ,
. .

. ,

.


.
.
,
.

.

.
!
.

. . ,
. ,
.

.


.
.


.
. .
, .
.
, ,
, . !
.
. .
Ishq se Ho Jaae Mumkin Hai Wagarnah Aql se
Kyaa Muqaam-e-Mustafaa Hai Faiesalah Dushwaar Hai.
,
.

" , ,
. ,

. .
" .
" , .
. .
"

,
.
,

. .
,

,
.

.
,

.
.
.

. .
.
.
.
.
.

Guzar Jaa Aql Say Aaagay ke yeh Noor


Chiraagh-e-Raah Hai Manzil Nahee Hai
.

,
, .
.
.

... . .
.
, !
,
.
.
,
.
. ,
, ,
, , ,
.


. .
. .


.
.
. .
:

Shaayed Usay lshq Bhee Na Samjhay


Jis Karb May Aql Mubtilaa Hai
/
.

() , .
. .
.
. .
,
, .

. , .
. , .
( . ) .
.
"
" .

.
. . .
. , .
. .
. , .


. , ,
, , .
, ,
. ,
,
.


.
, .
May tuo Maalik Hee Kahuu Ga Keh Ho Maalik Ke Habeeb
Yanee Mahboob-o-Muhibb May Nahee Mayraa Tayraa
.
.
, .
.
( )

.
.

.

. . .
"
, , " .
" ".
" "
,
.
. , ,
:
( ) .
.


.
.
.

.
.
.
,
. . .

, ,
,
.
'Aql Qurbaa kun ba pesh e Mustafaa (Sallal Laahu
'Alaiehi Wa Sallam).
.
, -
.
. .
.
.
. .

"


"


(
), , ,
" " ,
.

.
. ,
" " , .
.
(
) ,
.

, .
,
.
.
,
,
.

. ,
.


. " ".
:
" " ( ) :
" ".

. ,
.
,
.
,
.


.
,
.
,


.

,
.
,
.
,

,
.
.
.

.


,
.
,
. .

!
, .
.
. ,
,
. " "
- .
:

.
, " ,
" "
" " .

. ""
,
.

. " ",
.


, .
,
.
..
. :
, .
.
.
.

,
,
.


, .

.

!

. "" "" .
. .

.
, .

,
:
-


. .

.
,
.

.
.
-
{
)
}

:
:

[ ] :


)


.
.
! , ,
, ,
. ,
.


,
, . .

" -
-
( . .) :

. "

" . : ":
" ( , ) .
.

,
" :
. "., .

,
.

.


.
.

, .

"
" "" . ,
.
:
( ) 73
.1
.

.2
.
.3 " " ,
-

() 73
( ) 72 .

.

.
,
,

.


, .

.
, ,
.

.
, , , ,
. . (
)
,
. "
" .
.


- .


.
.

.

1400
,

.
.


.
,
.
, .
"" ,
.
:

: .

: .

.

.

. ,

" "
.


, .
. ,
,

:
.1

( , )19

.2
.


( 157)158


.3
(. )51
.4 .
( )51

.5
( . .)7

.6
( ()86
).
" " .
.7
( .
)12
" " .
.8
...
( . 3
.)25
.9 .
( .)26
.10 ( .
( .)58 ) .
.11 ( .
( )16 )

.12 (
( .)59 )
.13 ( .)29
.14 ( . )25
( )
.15 (.
( .)35 ).
.16
( . .)3
.17
( . .)14
.18 ( . .)43
( ).
.19 .
( ( .)61 ).
.20 .
( . )41
.21 ( .)55
.22 .
.)5
.23 .
( .)8

.24 " " "


" ( 35 1336 ,
, .)85
.25
"" ( ,8 .)148
.26 .
( . .)169

.27

( . .)56

.28

( . .)14

.29
.)54

( .

.30
.)3

( .


.31
( .
.)27 ,7
( .
.32
)73
( )
.33
( . ( ) 164
.)280

.34 , , ,
, ( .
58 144 150
93.) 94
(

.
,
,
, .
!)
(
.35
()130 ).
.36
( . ( .)7
) .
.37 ( .
,)( . ).
.38 ( )
( . ( .)130
).
.39 .
( ()130
).
.40
( . 113 ( .)114


(. ).

.
,

.

, ,
.

, .
.

!


.
,
.
.


, ,
.

,
.
.
.
,
, ,
.
.

!
! ,
,
.
.

" "

, ,
104
"
".

, .

.
,
,

. .

.
,
.

!

,
,
.
, .

, .


.
.

.
.
.


,
.

! ,

.
.
,


"" " " .


. .
,
.

" :
,
,

( " . ,7
, , , , )1934(
) ( )
.


.

,

.

!
. .
. "
"
""
.
.

.
.
.


. ,
, .

.
.

( )
.
.( .
) . ,
.

,
.

.


,
.
.
, .
,

.

,
.

]2[ ]1[.

------------------------------------------------------------------------------------[]1
( ).
[]2
.
---------------------------------------------------------------------------------------------

,

.
. ,

.
[]1

,

]2[.


,
"
( . 7
.)334


,
,
. ,
.
.
.
,

.
,
. !.

,
.

" "
,
457 ( .
.)1967

"
,
,
".

,
:

. " ,
.
( " . ,.)476
---------------------------------------------------------------------------------------------[ ]1 .
" . !
,
()
( ) . .
, .
( " .
40 " ) .
" "( . " ").

[ ]2
.
,

"
" (
).
----------------------------------------------------------------------------------------------

, " ,
, .
,
( " . .69 ,).
.
" .
".
( .)57

.
. "
.
,

" .

,
.
.
, ,
.

,
.
,
,
.

,
. ,
,
]1[.


,
.
.

.

, .

! ,
.

(
( )
, ) .


----------------------------------------------------------------------------------------------[ ]1
(
) (. )---------------------------------------------------------------------------------------------- .
.
( .
.)4
"

.


, ,
( " . .)52

,
" :
,
, .
".
( 244 , , .)1977

" :

, (
)
"( . 126
).

, ,
, " :

.

( .
.)242

" :

( . .)252

" ( ".
)253

, 241
" :
"

!

.
.
,
.
.
.

,
.
( ) ,
,
. " :


" .

.
" :
,

" .
() ( .
.)54

,
,

.

" :

"
.
,
,
.

.

" :
( .
.)54

,
.
, .

" :
.
"( .)12

" "
"

"( . .)150

, ,
,
" " " " .
, "
( )

" .

"
. .
( )
.
.
" .


" ,

.
" (
.)7


" : .

( . 3 ).

11
. " :
.
" .
( .
)64

! .
. .
, ,
,
, .

- - " "

.
.

,
.
.
.


[ ]1
[ ]2

.
, .


40 : ,
25 , 30 4 .

. , .

---------------------------------------------------------------------------------------------[]1

.

.
""
" ."234 ( )
.
,
. .

.
, .
.
, ,
.

[]2 "

, (" . )5
--------------------------------------------------------------------------------------------- .

.
.
%99
, . " ,
" .
" 99
. .
99 .

! .
.


.
,
.


" "
,.

, ": ( )10
,
.
. ( )10
,
.
. .
" "
" .

!
.


.
.


.

.
.

.

.

.

,
" ".

, .
( ),

, " "
,
. ,
.
, ( ),
Aaj Lay Unkee Panaah Aaj
.
"Maang Unnsay Madad
Kal Na Maanay Gay Qiyaamat May Agar Maan Gayaa

,
( .
.
"" ).

! ,

,
,
.

,


.
.


.
.
, .

,
, .

,
.
, .

,
.

,


,
. .
,
, .

.
.
.
.
.

,
.
,
.

,
, .

,
.

, ,
.
.
, .
.
, , , , ,
, ,
.

.
.

, ,
.

, ,
:

-


:
:
:

:

.
:
- -:()

)( -:


:


:

:

:
- -

:
( )

( ][- )


[ ] :


:


:
.( )
][-


" :
[ ] : :

:
. ()


)( -


-

:
-

:

-
-


()

:

:()
" -
:

". - "( . )


.
.
.

, ,
.
,
.

.
.

! .

.
.

. .

.
.
.

.
,
( ) .
,

. .
.
. ,
.

. .


.
.

. .
.
.

.
,


.


.
.
7

.
,
.

,
. , , ,
.

.

" ( )
. ,
. .
" .

: .
. .
.
. , .

"
.
. . ".


( ) "
. ,

. .
. .

! ,
,

.

,
.
.
,

! .

.
,
.
.


. ,
.
.
. ,

, , 9
( ).

,
" : ,

. ( )
,
.
" .

"
.
.

.
. ,
., .
.
.

" .

" .
,
,
,

.

.
, .
. ,
. " .

" ,
.
. .
" .

" , .

, .
,
. ,
".

" . .
,
. 124
313 , .
.
.
,

".

"
. . .
.
.
,
" .

"
.
. !
- .
.
,
, ,
.
.
.
.

,
" .


.
.

. .
.
,
.
.
.
,
.
.


. ,
.
.

.

.

.

"
. , .
.
.
.
,
.
.
.
" .

"
. .
.
.
".

" .
, .
.

.
-
, .
.
.
, ,
.

.
, .

. " .

"
. .
.
.
.

.
"
. .
.
: .
.. .
.
.
.
.
" "
. .

"
.
".

" . .


. .
.

.

. " .

"
.

.
.

!
.


.
.


,
,
.

. .
.

!
,
( ) ( ) . .
.
.
,
.
.
. .
.
..
. !

.
,
.

, . .
, ,
( ).
.

.
.. .

, .
.
,
.
.

, .

.
, .
.
.
.
4 .
.


.
.
.
.
" "
.
.


.
313

.
.
. .

, ,
.


.
.
. :
Kee Muhammad Say Wafaa Tuunay Tuo Ham Tayray Hay
Yeh Jahaa Cheez Hai Kyaa Lauh-o-Qalam Tayray Hay

.
, .

.
=============
( ) .

( )
( )
1988,

Azaan and Durood Shareef


Deoband to Bareilly (The Truth)

English and Urdu


English and Urdu

White and Black (Facts of Deobandi-ism)


First Eid (Eid Meelaad-un-Nabee)

English
and Urdu

English and Urdu

Khomeini, Some Facts English


Khataam Shareef Daata Ganj Baksh
Masala-e-Imaamat

English and Urdu

Auraad-e-Mashaaikh
Mazaaraat-o-Tabarrukaat aur unke Fuyoozaat
Naat aur aadaab-e-Naat

Qabr ke Ahkaam aur aadaab


Waalidaien-e-Risaalat Maaab
Haqaaiq
Apni Adaa Dekh
Shajarah Taiy-yibah
Haqaaiq Naamah Daarul Uloom Deoband
Khateeb-e-Pakistan, In the eyes of his contemporaries
Peer Jee Karmaan Waalay
Beyaad-e-Shaiekh-ul-Islaam

Teen Tahreerayn
Book series, Al-Khateeb International Sunni Directory
Truth Wins
Bidat Ki Haqeeqat
Mayraa Deen Islaam
Ahkaam-e-Nabavee aur Hamaari Zindagee
Baara Maheene Ke Nayk Amaal
Maqaalaat-e-Kaukab

Qadiyaani Dajjaal


() .