You are on page 1of 1

IMBANGAN DUGA

IMBANGAN DUGA PADA 30 APRIL 2014


BUTIR
Akaun Modal Veknesh
Akaun Modal Nickhkun
Akaun Modal Yoona
Premis
Kenderaan
Perabot
Alatan Pejabat
Stok
Stok Alat Tulis
Akaun Semasa Veknesh
Akaun Semasa Nickhkun
Akaun Semasa Yoona
Pinjaman
Susutnilai Terkumpul Kenderaan
Susutnilai Terkumpul Perabot
Susutnilai Terkumpul Alatan Pejabat
Derma
Belian
Pulangan Belian
Jualan
Pulangan Jualan
Insurans
Alat Tulis
Promosi
Duti atas Belian
Kadar bayaran
Gaji
Belanja Kenderaan
Syarikat Mei Wah Sdn Bhd
Elektrik Maju Sdn Bhd
Alfian Elektrik
Perniagaa Bersatu
Mahawangsa Enterprise
Kedai Cahaya Suria
Diskaun diberi
Diskaun diterima
Bank
Tunai
Jumlah

FOLIO
LA1
LA1
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA8
LA8
LA9
LA10
LA11
LA12
LA13
LA14
LA15
LA16
LA17
LA18
LA19
LA20
LA21
LA22
LA23
LA24
LB1
LB2
LJ1
LJ2
LJ3
LJ4
LA25
LA26
BT1
BT1

DEBIT

KREDIT
120000
80000
40000

350000
150000
90000
60000
70000
2500
86201
57466
28733
298334
54000
27000
12000
3800
51400
1200
112080
1680
3000
800
500
4700
2500
4500
3720
15680
10500
6600
7620
15220
6700
4813
2920
100281
5780
946114

946114

pg.

16