P. 1
Efectele migratiei

Efectele migratiei

|Views: 6,480|Likes:
Published by sweetlove89

More info:

Published by: sweetlove89 on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2015

pdf

text

original

F ND Ţ AS OSR U A I OR OMÂ A NI

Eetl mirţ i fc e gai : e e
cpirmai cs o i ă şaaă i

Maţ 2 c mbi 20, r 1. ,e il zn x ot r , ot r 07oa 1 0sdu U iep r i o e 0 B .a c d Hu e o r, r8Ea 7 d In u e n d aan., tj , S l OnT po B c aet aa o f u h rs

Fundaţia Soros România

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Georgiana Toth Alexandru Toth Ovidiu Voicu Mihaela Ştefănescu

Bucureşti 2007

© 2007 Fundaţia Soros România (FSR) Toate drepturile sunt rezervate Fundaţiei Soros România. Nici publicaţia şi nici fragmente din ea nu pot fi reproduse fără permisiunea Fundaţiei Soros România. Bucureşti, 2007 Fundaţia Soros România Str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucureşti Telefon: (021) 212.11.01 Fax: (021) 212.10.32 Web: www.soros.ro E-mail: info@soro

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

4

Migrație şi dezvoltare – prezentare generală 
  Migrație  si  dezvoltare  este  un  program  inițiat,  finanțat  şi  implementat  de  către  Fundația  Soros  România.  Obiectivul  programului  este  identificarea  modelelor  de  integrare  ale  migrației  externe  temporare  şi  a  efectelor  asociate  acesteia  în  politica  autorităților  centrale  şi  locale  şi  promovarea  acelor  modele  care permit minimizarea efectelor negative şi maximizarea celor pozitive.    Programul  a  fost  lansat  în  anul  2006,  într‐un  context  specific,  marcat  de  apropierea  momentului  integrării  efective  a  României  în  Uniunea  Europeană.  Migrația românilor, ținută sub un control strict în timpul regimului comunist, a  cunoscut o expansiune deosebită în anii `90, atât ca volum al fluxurilor migratorii,  cât şi prin diversificarea acestora din punct de vedere al destinațiilor, motivelor  şi  structurii  de  status  socio‐economic  a  populației  de  migranți.  Fenomenul  migrației  a  urmat  o  tendință  ascendentă  şi  a  implicat  toate  păturile  societății,  devenind totodată unul dintre fluxurile migratorii importante la nivel european.  În ultimii ani, migrația externă s‐a impus pregnant drept unul dintre fenomenele  definitorii pentru societatea românească.     La  sfârşitul  anului  2006  Fundația  Soros  a  lansat  prima  cercetare  la  nivel  național  asupra  migrației  românilor  în  străinătate  pentru  muncă:  Locuirea  temporară  în  străinătate.  Migrația  economică  a  românilor:  1990‐2006  (coordonator:  Prof.  Dumitru  Sandu).  Studiul  a  cuprins  trei  cercetări  cantitative:  sondaj  de  opinie  la  nivel  național  şi  două  cercetări  microregionale  la  nivelul  județelor  Teleorman şi Vrancea; cercetări calitative la nivelul a şase comunități din țară cu  indice  mare  de  emigrație  şi  patru  comunități  din  străinătate  în  Italia,  Spania  şi  Serbia. Studiul prezintă profilul celor care au plecat la muncă în străinătate (câți,  cine,  unde  şi  cum)  precum  şi  cauzele  şi  consecințele  migrației  pentru  muncă  în  străinătate, după 1989.    În martie 2007 a fost lansat al doilea studiu din cadrul programului Politici  şi instituții în migrația internațională: migrația pentru muncă din România. 1990‐2006  (Monica  Şerban  şi  Melinda  Stoica). Studiul  analizează  schimbările  succesive  ale  legislației în domeniu şi ale atribuțiilor principalelor instituții publice implicate,  precum  şi  efectele  acestor  schimbări.  Studiul  permite  atât  înțelegerea  evoluției  fenomenului,  cât  şi  estimarea  impactului  unor  eventuale  noi  modificări  ale  configurației instituționale.   

4

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

5

Programul  a  continuat  pe  parcursul  anului  2007  prin  abordarea  focalizată  a  unor  aspecte pe  care analizele precedente  le‐au  relevat ca fiind printre  cele mai  importante efecte ale migrației. Proiectul abordează efectele fenomenului la două  niveluri:  • efecte sociale la nivel local (în comunități): situația copiilor migranților şi  probleme legate de dezvoltarea comunităților  • efecte economice şi sociale cu impact la  nivel național: schimbările de pe  piața forței de muncă şi imigrația    Studiul  lansat  astăzi,  2  octombrie  2007,  prezintă  rezultatele  parțiale  ale  cercetărilor privind efectele sociale ale migrației în domeniul protecției copiilor.  

                     
           

5

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

6

  Efectele migrației: copiii rămaşi acasă 
(sumarul studiului)      Deşi  este  un  subiect  amplu  mediatizat,  situația  copiilor  cu  părinți  plecați  în străinătate la muncă a fost puțin studiată. În acest moment nu se cunoaşte nici  numărul acestora şi nici consecințele negative sau pozitive generate de plecarea  părinților la muncă în străinătate. Există unele date statistice oficiale (din păcate  insuficiente),  precum  şi  câteva  studii  ale  unor  organizații  non‐guvernamentale;  aceste studii sesizează unele dintre problemele apărute şi sunt un bun punct de  start.   Cercetarea  Fundației  Soros  şi‐a  propus  să  determine  care  este  impactul  absenței părinților plecați la muncă în străinătate asupra copiilor rămaşi în țară şi  să  propună  măsuri  prin  care  efectele  negative  pot  fi  diminuate.  Pentru  a  atinge  aceste obiective, au fost prevăzute următoarele activități:  • realizarea unui sondaj de opinie printre elevi de gimnaziu; chestionarul a  cuprins  întrebări  uşor  de  înțeles care  vizează  stilul  de viață,  componența  familiei,  performanțe  şcolare,  starea  de  sănătate,  bunăstarea  (starea  materială)  familiei,  unele  comportamente  şi  valori.  Toate  interviurile  au  fost  anonime  şi  în  nici  un  fel  respondenții  nu  pot  fi  identificați.  Folosind  acest instrument s‐au determinat principalele deosebiri care apar la copii  ai căror părinți sunt absenți.  • realizarea  unei  serii  de  interviuri  cu  decidenți  locali  (primărie,  consiliu  local),  asistenți  sociali,  profesori,  directori  de  şcoli  şi  părinți,  din  zone  şi  comunități  cu  incidență  mare  a  migrației;  scopul  acestei  cercetări  este  să  determinăm  care  sunt  principalele  tipuri  de  intervenții  de  succes  ale  comunității locale pentru sprijinirea acestor copii şi care sunt nevoile şcolii  şi ale autorităților locale (cunoştințe, resurse materiale, voință politică etc.)  pentru a furniza eficient astfel de proiecte.  • realizarea unei analize comparative a tipurilor de măsuri luate în alte țări  (în principal europene) care s‐au confruntat în trecut cu o situație similară.  În luna iunie a acestui an a fost implementată prima activitate, un sondaj  național cu un eşantion de elevi din clasele V‐VIII reprezentativ la nivel național,  cât  şi  la  nivelul  regiunilor  cultural  istorice  şi  un  eşantion  suplimentar  de  elevi  care  au  ambii  sau  doar  unul  din  părinți  emigranți.  În  total  au  participat  la  cercetare  2.037  de  elevi  şi  200  de  reprezentanți  (în  principal  directori,  în  unele  situații directori adjuncți sau secretare) din tot atâtea şcoli.   

6

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

7

Principalele caracteristici metodologice ale studiului sunt următoarele:  • Volum  eşantion:  2.037  elevi  din  clasele  V‐VIII,  dintre  care  1.600  eşantion  reprezentativ  național  pentru  elevii  de  gimnaziu  şi  437  eşantion  suplimentar  de  elevi  ai  căror  părinți  (unul  sau  amândoi)  sunt  plecați  în  străinătate  • Tipul  eşantionului:  probabilist,  stratificat,  cu  alocare  proporțională  pe  straturi definite de regiune (8 regiuni) şi gradul de urbanizare (5 categorii  de  localități).  Unitatea  primară  de  selecție  a  fost  unitatea  de  învățământ  (200  de  şcoli  cu  clase  V‐VIII).  Selecție  suplimentară  pe  cote  a  unui  subeşantion  de  437  de  elevi  care  au  unul  sau  ambii  părinți  plecați  la  muncă în străinătate la momentul interviului.  • Eşantionul este reprezentativ pentru populația şcolară din clasele V‐VIII.  • Eroare:  +/‐ 2.5%   • Perioada de culegere a datelor: 4‐11 iunie 2007   • Culegerea  datelor  a  fost  realizată  prin  metoda  ʺextemporaluluiʺ  (chestionarele au fost completate de către elevi).  • Suplimentar,  au  fost  completate  fişe  ale  şcolii  cu  date  statistice  relevante  de către cei 200 de directori ai şcolilor incluse în eşantion.    Culegerea  şi  introducerea  datelor  au  fost  asigurate  de  The  Gallup  Organization  România.  Instrumentele  metodologice  (eşantion  şi  chestionar)  şi  raportul au fost realizate de echipa proiectului: Georgiana Toth, Georgiana Păun,  Alexandru  Toth,  Ovidiu  Voicu  (manager  programe  FSR),  Mihaela  Ştefănescu  (coordonator programe FSR).  Prezentul  studiu  cuprinde  analiza  preliminară  a  datelor  de  sondaj.  În  perioada septembrie şi octombrie sunt culese datele calitative menționate mai sus  (interviuri  la nivel local) şi cercetarea comparată  internațională.  Rezultatul  final  al  proiectului  va  fi  un  studiu  care  va  pune  accept  pe  recomandări  de  politici  publice  care  să  faciliteze  furnizarea de  servicii  sociale  adecvate  copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate.  În  continuare  sunt  prezentate  principalele  dimensiuni  ale  analizei,  cele  mai  importante  concluzii  şi  recomandări  ce  se  desprind din interpretarea datelor.   

1. Dimensiunea fenomenului 
La  sfârşitul  lunii  iunie  2007,  cifrele  oficiale  furnizate  de  Autoritatea  Națională  pentru  Protecția  Copilului  indicau  un  număr  total  de  82.464  copii  ai  căror părinți sunt plecați în străinătate. Această cifră este mult subdimensionată.  Estimările pe datele din acest sondaj relevă o cifră dublă față de statistica oficială,  numai  la  nivelul  populației  şcolare  din  clasele  V‐VIII.  Astfel,  la  sfârşitul  anului 

7

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

8

şcolar 2006‐2007, atât estimările pe baza declarațiilor copiilor, cât şi cele pe baza  celor  făcute  de  directorii  celor  200  de  şcoli  din  eşantion  arată  că  16‐18%  dintre  elevii de gimnaziu aveau cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, ceea  ce  în  cifre  absolute  reprezintă  circa  170.000  de  elevi  din  cei  aproape  un  milion  înscrişi  în  clasele  V‐VIII.  Dintre  aceştia  aproximativ  35.000    au  ambii  părinți  plecați, 55.000 au doar mama plecată, iar 80000 au doar tatăl plecat în străinătate.  Mai mult, aproximativ trei sferturi dintre elevii de gimnaziu au cel puțin un frate  sau o soră (media este de 1,2 la nivelul întregului eşantion), ceea ce face ca cifra  copiilor rămaşi acasă să se dubleze.  Din  punct  de  vedere  al  răspândirii  geografice,  datele  arată  că  regiunile  cele mai afectate de fenomen sunt vestul țării (Banat, Crişana, Maramureş), unde  elevii de gimnaziu care au părinți în străinătate este de 27% din numărul total de  elevi  şi  Moldova,  unde  procentul  similar  este  de  25%.  Pe  medii  rezidențiale  la  nivel  național  nu  sunt  diferențe  semnificative  în  ceea  ce  priveşte  ponderea  copiilor  cu  părinți  migranți,  însă  există  astfel  de  diferențe  în  interiorul  unora  dintre  regiuni.  Astfel,  în  Banat‐Crişana‐Maramureş  şi  în  Oltenia  ponderea  copiilor  rămaşi  acasă  care  au  părinți  migranți  este  mai  mare  în  mediul  urban  decât în rural.   

2. Durata absenței părinților şi îngrijirea copiilor rămaşi acasă 
Categoria  cea  mai  numeroasă  de  părinți  migranți  care  lipsesc  de  lângă  copiii  lor  sunt  tații.  Studiul  indică  faptul  că  sunt  aproximativ  115.000  elevi  de  gimnaziu al căror tată se află în străinătate. Dintre aceştia, 21% trăiesc fără tatăl  lor de o perioadă cuprinsă între 2 şi 4 ani, iar 28% chiar de mai mult de 4 ani. În  marea majoritate a cazurilor în care doar tatăl este plecat (94%), copii rămaşi în  țară se află în grija mamelor.  În ceea ce priveşte mamele, 15% dintre copii trăiesc în absența acestora de  mai  bine  de  4  ani,  iar  21%  de  o  perioadă  între  2  şi  4  ani.  Jumătate  din  mamele  acestor copii lipsesc de lângă copilul lor de cel mult un an. Pentru elevii a căror  mamă  este  plecată  familia  extinsă  este  un sprijin  important.  Doar  58%  dintre  ei  locuiesc cu tatăl lor.  Datele arată că în cazul copiilor care au ambii părinți plecați din țară, 34%  trăiesc  fără  părinți  de  cel  puțin  doi  ani,  iar  54%  de  mai  puțin  de  un  an.  Acest  lucru  înseamnă  că  în  grupa  de  vârstă  10‐14  ani,  la  nivel  național  aproximativ  12.000 de copii trăiesc de cel puțin doi ani în absența ambilor părinți, şi aproape  19.000 se află în aceeaşi situație de un an. 65% dintre aceşti elevi se află în grija  bunicilor,  24%  sunt  îngrijiți  de  mătuşi  sau  unchi,  iar  restul  de  11%  de  alte  persoane. 

8

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

9

3. Efecte pozitive şi efecte negative 
Principalele  efecte  pozitive  sunt  legate  de  bunăstarea  elevilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate.  În  cele  mai  multe  dintre  cazuri  migrația  părinților  determină  o  creştere  a  nivelului  de  trai  al  copilului  rămas  acasă.  Aşa  cum au arătat şi alte studii, veniturile din străinătate sunt folosite în mare parte  la  îmbunătățirea  condițiilor  de  locuire  şi  la  înzestrarea  cu  bunuri  de  folosință  îndelungată. Se remarcă de exemplu faptul că în cazul copiilor cu părinți plecați  în  prezent,  procentul  celor  care  au  telefon  mobil  este  mai  mare  decât  în  cazul  copiilor fără părinți plecați (telefonul mobil pare să se fi transformat într‐un bun  de strictă necesitate pentru copii – la nivel național 75% dintre elevii de gimnaziu  au propriul lor telefon mobil). Computerele şi consolele de jocuri video sunt mai  frecvente în gospodăriile de migranți decât în celelalte. Şi alte bunuri personale  pe  care  le‐am  putea  considera  specifice  vârstei  (bicicletă,  mp3  player  sau  Ipod,  role) sunt deținute într‐o pondere mai mare de copiii de migranți în comparație  cu ceilalți.  Dincolo de bunăstarea materială, copiii de migranți, în special cei cu ambii  părinți plecați, tind într‐o pondere mai mare să aibă experiența unor călătorii în  străinătate  comparativ  cu  ceilalți  copii.  34%  dintre  copiii  cu  ambii  părinți  migranți  au  călătorit  în  străinătate,  spre  deosebire  de  doar  14%  dintre  copiii  de  non‐migranți. 20% dintre copiii cu ambii părinți plecați şi‐au petrecut vacanța de  vară din 2006 în străinătate la părinții lor.  Între efectele negative este interesant de remarcat faptul că plecarea unuia  dintre  părinți  determină  în  unele  cazuri  o  deteriorare  a  relației  copilului  cu  părintele  rămas  acasă.  Astfel,  în  cazul  celor  cu  tatăl  plecat  în  străinătate,  ponderea  copiilor  care  nu  au  o  relație  foarte  bună  cu  mama  lor  este  mai  mare,  decât în celelalte cazuri. Acelaşi lucru se poate observa şi mai pregnant în cazul  relației dintre copil şi tată în condițiile în care mama este plecată din țară.   Familia reprezintă principala sursă de sprijin pentru copii atunci când se  confruntă  cu  o  problemă,  în  special  dacă  respectiva  problemă  este  legată  de  şcoală.    În  cazul  copiilor  cu  părinți  migranți  ponderea  celor  care  afirmă  că  nu  apelează la nimeni pentru a‐i ajuta în probleme legate de şcoală este semnificativ  mai mare decât în cazul copiilor fără părinți migranți.    Alte  efecte  negative  se  întâlnesc  la  nivel  psihologic.  Datele  de  anchetă  confirmă  existența  unei  asocieri  semnificative  între  absența  ambilor  părinți  sau  doar a mamei şi frecvența simptomelor de deprimare la copii. Este îmbucurător  faptul  că  nu  apare  o  corelație  între  lipsa  părinților  şi  înrăutățirea  stării  de  sănătate a copiilor. 

9

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

10

În ce priveşte abuzurile verbale, umilințele, amenințările, agresiunile fizice  sau  neglijența,  diferențele  dintre  cei  cu  părinți  plecați  şi  cei  cu  părinți  non‐ migranți nu sunt semnificative. Totuşi, cercetarea indică importante semnale de  alarmă privind situația generală a copiilor din România din această perspectivă,  lucruri ce trebuie menționate: aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu au fost  supuşi frecvent la abuzuri verbale (spre exemplu, înjurături), aproximativ 35% s‐ au  aflat  frecvent  în  situații  în  care  s‐au  simțit  umiliți,  20%  au  fost  adesea  amenințați şi 15% au fost agresați fizic.  Diferențele între copiii de migranți şi cei de non‐migranți sunt relativ mici  în ce priveşte comportamentele deviante, totuşi plecarea părinților reprezintă un  factor  de  risc.  Consumul  de  substanțe  interzise  minorilor  (tutun,  alcool)  are  o  incidență  puțin  mai  mare  în  rândul  elevilor  de  gimnaziu  care  au  ambii  părinți  plecați sau doar mama plecată la muncă în străinătate. Ponderea copiilor care au  avut cel puțin o dată probleme cu poliția este uşor mai mare în rândul celor care  au  părinți  migranți față  de  ceilalți (15‐16% față  de  10%).  Comportamentul  de la  şcoală  al  copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  i‐au  determinat  pe  profesori  să  atragă atenția familiei mai frecvent decât în cazul copiilor cu părinții în țară.   Copii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  la  muncă  în  străinătate  au  un  profil  asemănător  cu  cei  ce  trăiesc  în  familii  monoparentale  ca  urmare  a  despărțirii  părinților  sau  a  decesului  unuia  dintre  ei.  Acest  lucru  arată  că,  deşi  plecarea  la  muncă  este  temporară,  efectele  asupra  copiilor  pot  fi  similare  cu  cele  ale  unei  despărțiri pe termen lung sau definitive.   

4. Rolul şcolii şi procesul educațional 
În  afară  de  rolul  său  tradițional,  şcoala  este  un  element  important  în  oferirea  de  servicii  sociale  elevilor,  chiar  dacă  de  multe  ori  acest  lucru  se  întâmplă  mai  mult  tacit  decât  explicit.  Rolul  şcolii  este  cu  atât  mai  relevant  în  cazul  celor  ai  căror  părinți  (unul  sau  amândoi)  sunt  plecați  în  străinătate.  Cu  toate  acestea,  în  multe  şcoli  lipsesc  două  instrumente  esențiale:  colaborarea  cu  sistemul de asistență  socială şi psihologul şcolar. Astfel, în doar 38% din şcolile  generale  din  România  există  un  psiholog  care  să  ofere  consiliere  elevilor.  Mai  mult,  psihologii  sunt  prezenți  mai  ales  în  oraşele  mari,  pentru  că  în  86%  dintre  şcolile din mediul rural şi în jumătate dintre cele din oraşe medii şi mici această  poziție nu este ocupată. Un aspect pozitiv este că acolo unde această colaborare  există,  directorii  şcolilor  spun  că  au  o  colaborare  „mai  degrabă  bună”  (40%  din  cazuri)  şi  foarte  bună  (31%)  cu  serviciul  de  asistență  socială  din  primărie.  Doar  7%  spun  că  este  „mai  degrabă  proastă”  şi  1%  „foarte  proastă”,  dar  lucrul  îngrijorător este că în 21% din cazuri responsabilii şcolii spun că „nu există nici 

10

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

11

un fel de colaborare”. Din nou situația este mai grea în mediul rural, unde 31%  dintre şcoli nu colaborează cu asistenții sociali.  În  cazul  copiilor  ai  căror  părinți  se  află  plecați  la  muncă  în  străinătate  creşte  riscul  de  a  se  înregistra  situații  ce  pot  conduce  la  probleme  legate  de  procesul  de  educație:  copii  care  vin  cu  mai  mică  plăcere  la  şcoală,  au  rezultate  mai slabe, acumulează mai multe absențe, au mai des nota scăzută la purtare şi  corigențe. Strict statistic, numărul celor ce ajung în astfel de situații nu este atât  de mare încât să vorbim de un fenomen la scară națională, dar este clar că sunt  necesare măsuri care să preîntâmpine acest risc.  Plecarea  unuia  dintre  părinți  la  muncă  în  străinătate  are  o  influență  pozitivă asupra perspectivelor concrete ale copiilor şi în mai mare măsură ei cred  că după terminarea clasei a opta vor continua studiile şi mai ales că acestea vor fi  la  liceu.  Cel  mai  probabil  acest  lucru  se  datorează  creşterii  veniturilor  şi  contactului cu alte modele culturale, ceea ce conduce la o valorizare mai mare a  educației.  La  nivelul  dorințelor,  constatăm  însă  că  unii  dintre  elevi  ar  vrea  mai  degrabă să se alăture părinților în străinătate. Tentația plecării în străinătate, mai  ales  dacă  acolo  se  află  deja  un  părinte  sau  măcar  o  rudă,  induce  un  risc  de  întrerupere a studiilor după încheierea ciclului gimnazial, risc la care sunt expuşi  mai  ales  băieții  cu  rezultate  mai  slabe  la  învățătură,  provenind  din  familii  cu  venituri  mai  mici  şi  capital  educațional  mai  puțin,  locuind  în  principal  în  zona  rurală, în oraşe mici sau oraşe foarte mari.   

6. Timp liber şi valori 
Datele  arată  că  nu  există  diferențe  mari  între  modul  în  care  îşi  petrec  timpul liber copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Copiii obişnuiesc să  îşi petreacă timpul liber împreună (se joacă împreună, ascultă aceeaşi muzică, se  îmbracă  la  fel)  şi  prin  urmare  nu  este  neobişnuit  să  observăm  că  ei  au  aceleaşi  ocupații sau aceleaşi modele în viață. Trebuie luat în calcul că lipsa diferențelor  între  copii  poate  apărea  şi  din  faptul  că  ei  tind  să  dea  răspunsurile  „corecte”,  dezirabile.  Copiii  petrec  foarte  mult  timp  în  fața  televizorului,  lucru  care  le  influențează valorile, ei îşi aleg ca modele în viață cântăreți sau actori, persoane  publice şi ajung să  valorizeze aspectul  fizic şi felul  în care  se îmbracă mai mult  decât  educația sau inteligența. Din răspunsurile  copiilor  se observă şi  că  ei pun  familia  pe  primul  loc,  atât  ca  modele  în  viață,  cât  şi  ca  importanță  în  viața  lor.  Prin urmare, este de aşteptat ca în absența părinților să apară efecte negative de  ordin psihologic sau comportamental în rândul acestor copii.     

11

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
7. Câteva recomandări 

12

Analiza  preliminară  a  datelor  permite  în  primul  rând  o  evaluare  a  situației  existente. Cercetarea calitativă şi analiza comparativă vor conduce la principalele  recomandări  de  politici  publice  în  domeniu.  Totuşi,  se  impun  încă  de  pe  acum  câteva recomandări privind acțiuni relativ urgente ale autorităților competente în  domeniu:    În general, dar şi cu aplicare pentru a limita efectele negative ale migrației,  este  necesară  elaborarea  şi  implementarea  unor  politici  publice  coerente  prin  care  să  fie  identificați  şi  monitorizați  copiii  aflați  în  situație  de  risc,  concomitent cu mărirea capacității rețelei de asistenți sociali la nivel local.  Copii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate  trebuie  considerați  în  situație de risc.    Un  element  important  al  noilor  politici  ar  trebui  să  fie  întărirea  legăturii  între  şcoală  şi  sistemul  de  asistență  socială  prin  definirea  unor  proceduri  eficiente  de  transfer  a  informațiilor  de  la  învățători,  diriginți  şi  psihologi  şcolari către asistenți sociali şi în sens invers. Este important să fie găsite  soluții  pentru rezolvarea crizei de  psihologi şcolari  din şcolile  româneşti,  mai ales din cele din mediul rural.    Plecând  de  la  relațiile  comunitare  deja  constituite  în  jurul  şcolii  şi  de  la  practica  curentă,  nu  trebuire  neglijată  construirea  unui  set  de  servicii  sociale – plecând de la rolul şcolii în comunitate – ce pot fi oferite copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  temporar  în  străinătate.  Acestea  ar  trebui  să  includă  consiliere  specială,  ajutor  în  procesul  de  învățare,  condiții  de  petrecere  a  timpului  liber  în  activități  organizate  în  comun  cu  alți  copii,  vizite  la  domiciliu.  Toate  activitățile  suplimentare  în  care  sunt  implicați  profesorii trebuie plătite suplimentar.       

           
12 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
  Câți copii au părinți migranți? 

13

Georgiana şi Alexandru Toth    Unul din obiectivele principale ale acestui studiu a fost acela de a estima  numărul de elevi din ciclul gimnazial rămaşi în țară care au cel puțin un părinte  plecat  la  muncă  în  străinătate.  Sursele  oficiale  de  statistici  despre  migrație  sunt  relativ  puține  şi  în  cele  mai  multe  cazuri  subestimează  amploarea  fenomenului  migrației  internaționale  pentru  muncă  şi,  în  consecință,  şi  numărul  de  copii  afectați  de  acest  fenomen.  Spre  exemplu,  Autoritatea  Națională  pentru  Protecția  Drepturilor Copilului,  care este instituția responsabilă prin  lege  de  monitorizarea  cazurilor  de  copii  ”singuri  acasă”,  a  dat  publicității  o  situație  statistică  conform  căreia,  la  30  iunie  2007,  numărul  total  de  copii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate  este  de  82.464  de  copii  (0‐18  ani),  provenind  din  56.202  de  familii.  Estimările pe datele din acest sondaj Gallup relevă o cifră dublă față de statistica  oficială  doar  la  nivelul  populației  şcolare  din  clasele  V‐VIII.  Astfel,  la  sfârşitul  anului şcolar 2006‐2007, atât estimările pe baza declarațiilor copiilor, cât şi cele pe  baza  celor  făcute  de  directorii  celor  200  de  şcoli  din  eşantion  arată  că  16‐18%  dintre  elevii  de  gimnaziu  aveau  cel  puțin  un  părinte  plecat  la  muncă  în  străinătate,  ceea  ce  în  cifre  absolute  reprezintă  circa  170.000  de  elevi  din  cei  aproape 1 milion înscrişi în clasele V‐VIII. Dintre aceştia, aproximativ 35.000  au  ambii părinți plecați, 55.000 au doar mama plecată, iar 80.000 au doar tatăl plecat  în străinătate.   Referindu‐ne  doar  la  populația  de  elevi  cu  părinți  plecați,  cei  mai  mulți,  aproape  jumătate,  au  doar  tatăl  plecat,  iar  aproape  o  treime  au  doar  mama  plecată. Restul, circa 22%, au rămas în țară fără nici unul dintre părinți. Pe lângă  cei  18%  elevi  care  aveau  la  momentul  sondajului  părinți  plecați  la  muncă  în  străinătate, alți 16% au avut în trecut părinți plecați, dar care acum sunt prezenți  în țară. Dacă luăm în considerare faptul că 70‐75% dintre elevii de gimnaziu cu  părinți plecați au cel puțin un frate/o soră (numărul mediu de frați/surori este de  1,2), numărul copiilor rămaşi ”singuri acasă” practic se dublează.   O estimare bazată pe datele obținute de la directorii şcolilor din eşantionul  acestei cercetări indică cel puțin 20.000 de copii care au plecat în ultimii doi ani  să‐şi continue studiile în țara în care lucrează părinții lor.  În  mod  evident,  copiii  cu  părinți  migranți  sunt  în  prezent  o  categorie  foarte  numeroasă.  Sunt  aceştia  însă  distribuiți  uniform  pe  întreg  teritoriul  țării,  indiferent  de  regiune  sau  mediu  rezidențial?  Datele  de  sondaj  relevă  faptul  că  ponderea copiilor cu părinți migranți este mai mare în zona de vest a țării (Banat  şi Crişana, Maramureş) şi în Moldova. 27%, respectiv 25% din elevii de gimnaziu 

13

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

14

din aceste două regiuni au părinți plecați în străinătate. În zona de vest, cei mai  mulți  dintre  copiii  rămaşi  acasă  au  doar  tatăl  plecat,  în  timp  ce  în  Moldova  ponderea copiilor cu tatăl plecat este relativ egală cu cea a celor cu mama plecată.  Pe medii rezidențiale la nivel național nu sunt diferențe semnificative în ceea ce  priveşte  ponderea  copiilor  cu  părinți  migranți,  însă  există  astfel  de  diferențe  în  interiorul regiunilor. Astfel, în Banat‐Crişana‐Maramureş şi în Oltenia, ponderea  copiilor  rămaşi  acasă  care  au  părinți  migranți  este  mai  mare  în  mediul  urban  decât în rural.     De cât timp şi unde sunt plecați părinții?  Situațiile  individuale  ale  copiilor  cu  părinți  migranți  sunt  extrem  de  diverse  şi  cu  greu  pot  fi  categorizate.  Cu  siguranță  un  factor  important  pentru  efectele  migrației  părinților  asupra  copiilor  rămaşi  acasă  este  reprezentat  de  durata de când copiii au rămas acasă fără unul sau ambii părinți. Analiza acestor  durate  relevă  un  pattern  specific  migrației  pentru  muncă  din  România:  în  cele  mai  multe  cazuri,  bărbații/tații  au  plecat  primii,  iar  ulterior  au  plecat  şi  femeile/mamele.   Tații,  categoria  cea  mai  numeroasă  de  părinți  migranți  lipsesc  de  lângă  copiii lor, în cele mai multe din cazuri, de mai bine de doi ani: 21% dintre copiii  ai căror tați sunt plecați în străinătate trăiesc fără aceştia de o perioadă între 2 şi 4  ani, iar 28% dintre copii au tați plecați de mai bine de 4 ani din țară. În ceea ce  priveşte mamele, 15% dintre copii trăiesc în absența acestora de mai bine de 4 ani,  iar 21% de o perioadă între 2 şi 4 ani. Jumătate din mamele acestor copii lipsesc  de lângă copilul lor de cel mult un an.   Există,  pe  de  altă  parte,  şi  categoria  copiilor  cu  ambii  părinți  plecați  în  străinătate. 34% dintre aceşti copii au ambii părinți plecați de cel puțin 2 ani, în  timp ce puțin peste jumătate dintre aceştia (54%) au ambii părinți plecați de cel  mult un an.  Cei mai mulți părinți migranți sunt în Italia: 55% dintre mamele migrante  ale copiilor anchetați şi 40% dintre tați. Spania este a doua destinație a părinților  migranți,  aproximativ 25% dintre copii având  părinții plecați în  această țară.  Se  remarcă faptul că tații, într‐o proporție mai mare decât mamele, lucrează în țări  din afara principalelor destinații pentru emigranții români.   Principalele domenii în care lucrează părinții migranți sunt construcțiile în  cazul taților şi serviciile de menaj sau îngrijire de persoane în cazul mamelor. În  jur  de  55%  dintre  părinții  migranți  lucrează  într‐unul  din  aceste  domenii.  Circa  13‐14%  dintre  părinții  plecați  în  străinătate  lucrează  în  agricultură.  Un  alt  domeniu  în  care  sunt  ocupate  o  pondere  semnificativă  de  mame  migrante  este  cel  al  turismului  şi  alimentației  publice:  18%  dintre  mame  lucrează  în  hoteluri  sau  restaurante.  

14

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

15

  Cu cine stau copiii rămaşi în țară?  Aceeaşi  clasificare  a  copiilor  în  funcție  de  părintele  plecat  în  străinătate  defineşte destul de clar şi aranjamentele familiale menite să asigure continuitatea  funcționalității familiei:  1. copii doar cu tatăl plecat – marea majoritate a acestora rămân în grija mamelor  lor (94% din cazuri)  2.  copii  doar  cu  mama  plecată  –  în  58%  din  cazuri  aceştia  locuiesc  cu  tatăl  lor,  însă,  în  45%  din  aceste  cazuri,  în  gospodăria  în  care  trăiesc  aceşti  copii  sunt  prezente şi bunicile acestora.  3. copii cu ambii părinți plecați – aceştia sunt în 65% din cazuri în grija bunicilor,  iar în 24% din cazuri copiii locuiesc împreună cu mătuşi/unchi.   Datele,  pe  de  o  parte  relevă  caracterul  relativ  tradițional  al  definirii  rolurilor  de  gen  în  familie  (tații  sunt  cei  care  câştigă  bani/mamele  au  grijă  de  copii),  iar,  pe  de  altă  parte,  relevă  importanța  familiei  extinse  în  decizia  de  a  pleca la muncă în străinătate în condițiile existenței unor copii care rămân în țară.      Divorțul – consecință a migrației sau migrația ca soluție de supraviețuire după  divorț?  Ancheta în rândul elevilor din ciclul gimnazial indică existența unor relații  între  divorț  şi  migrație.    Putem  lansa  două  ipoteze,  care  însă  nu  pot  fi  validate  prin datele de care dispunem la acest moment:  1.  plecarea  unuia  dintre  parteneri  la  muncă  în  străinătate  se  asociază  unui  risc  crescut de apariție a divorțului  2.  plecarea  unuia  dintre  părinți  în  străinătate  este  o  soluție  de  rezolvarea  a  conflictelor şi problemelor economice apărute în familie în urma unui divorț.  Ce ne arată datele? În primul rând se remarcă faptul că ponderea copiilor  cu părinți divorțați este mai mare în cazul celor care au ambii părinți plecați sau  doar mama plecată în străinătate, comparativ cu cei fără părinți migranți sau cu  părinți foşti migranți sau doar cu tatăl plecat. În 20% dintre cazurile de copii cu  ambii  părinți  plecați,  aceştia  sunt  şi  divorțați,  iar  în  37%  din  cazurile  de  copii  doar cu mamele plecate avem de‐a face cu cupluri divorțate, în timp ce, pentru  celelalte categorii de copii, rata de divorț a părinților este în jur de 10‐12%. Rata  mare a divorțurilor în rândul mamelor migrante ne conduce spre cea de‐a doua  ipoteză formulată mai sus. Este destul de probabil ca, odată ce survine divorțul  între părinți, rolul economic să cadă în primul rând pe umerii mamelor. Acestea  găsesc  în  plecarea  la  muncă  în  străinătate  soluția  optimă  de  a  surmonta  dificultățile  economice  în  condițiile  în  care  se  poate  baza  pe  sprijinul  familiei  extinse în creşterea copiilor. Date de natură  calitativă din alte cercetări de teren  vin să susțină o asemenea ipoteză. De asemenea, răspunsurile copiilor cu mama 

15

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

16

plecată  în  străinătate  la  întrebarea  <<cât  de  bine  se  înțeleg  părinții  tăi?>>  indică  existența într‐o pondere mai mare a unor situații conflictuale în aceste familii.      

Amploarea fenomenului “Singur acasă” în rândul elevilor de gimnaziu

Copii cu mama plecată în străinătate 6%

Copii cu părinți foști migranți 16%

Elevi din ciclu gimnazial ”singuri acasă” Cu ambii părinți plecați Doar cu tatăl plecat

Estimare ~35.000 ~80.000 ~55.000

Copii cu tatăl plecat în străinătate 8% Copii cu ambii părinți plecați în străinătate 4%

Copii fără părinți plecați în străinătate 66%

Doar cu mama plecată

TOTAL

~170.000

        

 

  Amploarea fenomenului “Singur acasă” pe regiuni şi medii rezidenţiale

BanatCrișanaMaramureș

Oltenia

MunteniaDobrogea Transilvania Moldova

București

Rural

Urban

Total

Copii cu părinți foști migranți

1 00 90 80 70 60 50

%

Copii doar cu mama plecată

Copii doar cu tatăl plecat

40 30

16

16 8 13 24

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

20 10 0

6 16 5 5 5 3

10 9 6

15 16

17

16

5 7 3

3 7 2

3 3 2

6 7 4

6 10 4

6 8 4

   

16

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
     

17

Caracteristici familiale ale copiilor cu părinţi migranţi

%
Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat Copii doar cu mama plecată Copii cu părinți foști migranți Copii fără părinți migranți

1 00 90 80 70 60 50 40 30

94

97

98

58

37

39

20
20 10 0

21 13
12 11

3 Părinți divorța ți / separa ți

3

2

Stau la bunici sau alte rude

Locuiesc cu mama / tata

       

Distribuţia copiilor în funcţie de durata de când sunt plecaţi părinţii
%
Perioada de cand este mama plecata
1 00 90 80 70 60

Perioada de când este tatal plecat

50 40 30

Perioada de când ambii părinți sunt plecați

20 10 0

19

21

24

28 18 13 10 11 7
19

21 21 14 8
13

18

15

16

<= 3 luni

4-6 luni

7-12 luni

13-24 luni

24-48 luni

>48 luni

        17

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
     

18

Ţările de destinaţie ale părinţilor cu copii rămaşi în ţară
1 00

%

90 80

Mame

70 60 50 40 30

55 40 25 27

În 13% din cazuri mamele şi taţii lucrează în ţări diferite, însă în 8% din cazuri e vorba de părinţi divorţaţi
20 5 4 4 6 10

Tați

20 10 0

Italia

Spania

Germania

Grecia

Alte țări

   

Domenii în care lucrează părinţii în străinătate
%
Mame
1 00 90 80 70 60 50 40 30

55

54

Tați

20 10 0

13 14 1 Agricultură Menaj, îngrijire persoane 5

18 8 3 Restaurante, hoteluri Construcții 3

15 3 5

Industrie

Alt domeniu

NS/NR

    Păstrarea legăturii dintre copii şi părinții migranți  Frecvența  vizitelor  părinților  migranți  în  țară  este  determinată,  în  bună  parte, de perioada pe care aceştia o petrec în străinătate. Cu cât sunt de mai mult  timp plecați, cu atât este mai probabil ca ei să fie mai bine integrați pe piața forței  18

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

19

de  muncă  din  țara  de  destinație  şi,  în  consecință,  îşi  pot  permite  vizite  mai  frecvente în țară. Părinții plecați de mai puțin de un an este mai probabil să nu fi  venit niciodată în vizită în țară decât cei plecați de mai mult de un an. În acelaşi  timp,  datele  sugerează  şi  faptul  că  mamele,  din  cauza  situației  lor  de  pe  piața  forței de muncă din țara de destinație, sunt într‐o mai mare măsură împiedicate  să  vină  frecvent  în  țară,  comparativ  cu  tații.  27%  dintre  copiii  cu  tați  plecați  de  mai bine de un an au primit cel puțin 5 vizite ale acestora, în timp ce doar 17%  dintre copiii cu mame plecate de mai mult de un s‐au bucurat de vizite la fel de  frecvente din partea acestora. În general, mamele plecate de mai mult de un an  au venit în vizită în țară de cel mult trei ori (59% din cazuri), în timp ce tații  au  făcut mai multe vizite (41% au venit de cel puțin trei ori de când sunt plecați).   În  lipsa  unor  vizite  frecvente,  mijloacele  de  comunicare  sunt  principala  modalitate  de  păstrare  a  legăturii  dintre  copiii  rămaşi  în  țară  şi  părinții  din  străinătate. 92% din copiii cu ambii părinți plecați, respectiv 82‐83% dintre cei cu  un  singur  părinte  plecat,  vorbesc  măcar  săptămânal  la  telefon  cu  aceştia.  Internetul  este  mult  mai  puțin  folosit  pentru  comunicarea  părinți‐copii:  doar  în  10‐15% din cazuri copii comunică prin email sau programe de tip Messenger cu  părinți lor aflați în străinătate.  Principalele subiecte de discuție dintre copii şi părinții lor migranți țin de  rezultatele şcolare, relațiile intrafamiliale şi diverse dorințe ale copiilor. Ponderile  subiectelor  discutate  variază  semnificativ  în  funcție  de  genul  părintelui  plecat.  Copii discută într‐o mai mică măsură cu tații lor migranți despre modul în care  se înțeleg cu cei care au rămas să aibă grijă de ei acasă sau despre problemele cu  care se confruntă. Datele de sondaj relevă de asemenea că în multe dintre cazuri  (40‐50%) sunt evitate discuțiile despre sentimentele copiilor.     Relațiile copiilor cu membri familiei  Principala  persoană  din  viața  unui  copil  este  în  cele  mai  multe  cazuri  mama. Peste 50% dintre copiii care au participat la sondaj au menționat mama ca  membru al familiei de care se simt cel mai apropiat. Plecarea ambilor părinți sau  a  doar a mamei conduce într‐un număr relativ important de cazuri (circa 10%)  ca ataşamentul copilului să  fie centrat pe bunica care rămâne să aibă grijă de el.   În majoritatea cazurilor (peste 70%),  copiii descriu relația cu părinții lor ca  fiind  foarte  bună.  Este  interesant  de  remarcat  faptul  că  plecarea  unuia  dintre  părinți  determină  în  unele  cazuri  o  deteriorare  a  relației  copilului  cu  părintele  rămas acasă. Astfel, în cazul celor cu tatăl plecat în străinătate, ponderea copiilor  care  nu  au  o  relație  foarte  bună  cu  mama  lor  este  mai  mare,  decât  în  celelalte  cazuri.  Acelaşi  lucru  se  poate  observa  şi  mai  pregnant  în  cazul  relației  dintre  copil şi tată în condițiile în care mama este plecată din țară.    

19

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
   
Frecvenţa vizitelor părinţilor plecaţi la muncă în străinătate de mai mult de un an
1 00 90

20

mame plecate de mai mult de un an

80 70 60 50 40

%

32 22 10 12 27 21 13 14 17

tați plecați de mai mult de un an

30 20 10 0

27

Niciodată

O singură dată

De 2-3 ori

De 3-4 ori

De 5 ori sau mai mult

         

Mijloace de comunicare între copii și părinţii plecaţi în străinătate
% copii care folosesc cel puţin o dată pe săptămână respectivul mijloc pentru a comunica cu părinţii din străinătate
1 00 90

92 83 82

Telefon

80 70 60

SMS

50 40

E-mail

30 20 10

25
15

26 17
10 10

4 Copii cu ambii părinți pleca ți în străinătate

4 Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

Messenger

2 Copii doar cu mama plecată în străinătate

0

            20 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
   

21

%
Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

1 00 90 80 70 60 50 40

97

91 93

88 79 67

84 8078

81

81 70

76 6871

64 61 61

56

56 49

Copii doar cu mama plecată în străinătate

30 20 10 0

Rezultatele tale de la școală

Felul în care Lucrurile pe Problemele pe Felul în care te înțelegi cu care îți dorești care le ai îți petreci cei în grija să le ai timpul cărora ai rămas acasă

Greută țile cu care se confruntă ei acolo

Sentimentele tale

         

1 00

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

90 80 70 60

89 81 74 63 70 79 70 69 67

%
Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

50 40 30

Copii doar cu mama plecată în străinătate

20 10 0

... îi iubești

... ți-e dor de ei

… vrei să vină acasă cât mai repede

         

21

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

22

Cât de bine se înţeleg părinţii tăi?
5 10 6 6 19

Cât de bine te înţelegi tu cu mama ta?
1 1
1

23

19

21

28

17

13

2 2

1 3

2

8 25

26

21

70

70

73 54

64

80

86 71

89 73

Copii fără Copii cu Copii doar Copii doar Copii cu cu m am a părin ți foști parin ți cu tatăl am bii plecată plecat pleca ți în m igran ți părin ți străinătate pleca ți în străinătate

Copii fără Copii cu Copii doar cu tatăl parin ți am bii pleca ț i în plecat părin ți străinătate pleca ți în străinătate
3 4 20 2 3 15 1 3 17

Copii doar Copii cu cu m am a părin ți foști m igran ți plecată

NR Nu prea bine

Cât de bine te înţelegi tu cu tatăl tău?

10 15 23

2 4 25

73

80

79 52

Uneori bine, alteori mai puțin bine Foarte bine

69

   

1 00

Mama ta De toți, în egală măsură Tatăl tău Soră Bunică Frate Altă rudă Alt răspuns NR

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

63 54 50 53

59

23 16
9 222123 9 10 1 1 6 1 5

16
10 2 222 1 3

14 12
3

17
8 03 7 11 323122

Copii fără parinți plecați în străinătate

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat

Copii doar cu mama plecată

Copii cu părinți foști migranți

      Bunăstarea copiilor  În cele mai multe dintre cazuri migrația părinților determină o creştere a  nivelului  de  trai  al  copilului  rămas  acasă.  Aşa  cum  au  arătat  şi  alte  studii,  veniturile din străinătate sunt folosite în mare parte la îmbunătățirea condițiilor  de locuire şi la înzestrarea cu bunuri de folosință îndelungată. Cu toate acestea,  22

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

23

datele de sondaj nu relevă discrepanțe foarte mari în ceea ce priveşte bunăstarea  economică între copiii din familii de migranți şi cei de non‐migranți. Se remarcă,  de  exemplu,  faptul  că,  în  cazul  copiilor  cu  părinți  plecați  în  prezent,  procentul  celor  care  au  telefon  mobil  este  mai  mare  decât  în  cazul  copiilor  fără  părinți  plecați (telefonul mobil pare să se fi transformat într‐un bun de strictă necesitate  pentru  copii  –  la  nivel  național  75%  dintre  elevii  de  gimnaziu  au  propriul  lor  telefon  mobil).  Computerele  şi  consolele  de  jocuri  video  sunt  mai  frecvente  în  gospodăriile de migranți decât în celelalte. De asemenea, şi alte bunuri personale  pe  care  le‐am  putea  considera  specifice  vârstei  (bicicletă,  mp3  player  sau  Ipod,  role) sunt deținute într‐o pondere mai mare de copiii de migranți, în comparației  cu ceilalți.   Ceea  ce  mai  trebuie  remarcat  în  legătură  cu  bunăstarea  materială  a  copiilor de migranți este legată de situația copiilor care au doar mama plecată în  străinătate. În aceste cazuri, nivelul bunăstării tinde să fie mai redus comparativ  cu cazurile în care doar tații sau ambii părinți sunt plecați.   Dincolo de bunăstarea materială, copiii de migranți, în special cei cu ambii  părinți plecați, tind într‐o pondere mai mare să aibă experiența unor călătorii în  străinătate,  comparativ  cu  ceilalți  copii.  34%  dintre  copiii  cu  ambii  părinți  migranți  au  călătorit  în  străinătate,  spre  deosebire  de  doar  14%  dintre  copiii  de  non‐migranți. Cei mai mulți, cum era şi de aşteptat, au fost în vizită la părinții lor  în străinătate. 20% dintre copiii cu ambii părinți plecați şi‐au petrecut vacanța de  vară din 2006 în străinătate la părinții lor.  Am  fost,  de  asemenea,  interesați  să  măsurăm  ceea  ce  s‐ar  putea  chema  bunăstarea  subiectivă  a  copiilor,  gradul  lor  de  fericire.  În  sondaj,  copiii  au  fost  puşi  să‐şi  autoevalueze,  pe  o  scală  de  la  1  la  7,  sănătatea,  felul  în  care  arată,  familia  şi  viața  lor  pe  ansamblu.  În  baza  acestei  autoevaluări  am  construit  un  indice sintetic al bunăstării subiective. Comparând cele cinci categorii de copii a  reieşit faptul că în cazul copiilor care aveau la momentul sondajului ambii părinți  în țară nivelul bunăstării subiective era mai ridicat decât în cazul celor care aveau  ambii părinți plecați.     Efectele asupra stării de sănătate a copiilor  Unul  din  efectele  absenței  părinților  migranți  pe  care  l‐am  testat  prin  această  cercetare  este  cel  asupra  sănătății  copiilor  rămaşi  acasă.  Am  încercat  să  aflăm  în  ce  măsură  sănătatea  fizică,  dar  şi  psihică,  a  copiilor  este  afectată  de  plecare părinților la muncă în străinătate.   În  ce  priveşte  sănătatea  fizică,  copiii  au  fost  întrebați  în  legătură  cu  frecvența  îmbolnăvirilor  şi  a  câtorva  simptome  de  îmbolnăvire.  Astfel,  pe  ansamblul  eşantionului,  cele  mai  frecvente  simptome  sunt  durerile  de  cap  şi  oboseala,  lipsa  apetitului. Comparând  copiii de  migranți cu ceilalți  copii,  nu  au 

23

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

24

fost  identificate  diferențe  semnificative  care  să  confirme  efectele  ipotetice  ale  absenței  părinților asupra sănătății fizice a  copiilor. Chiar  dacă  unele  simptome  sau îmbolnăviri au fost raportate cu frecvențe relativ mai mari de către copiii cu  ambii părinți plecați, comparativ cu ceilalți copiii, nu există un pattern consistent  al acestor raportări care să confirme o relație între absența părinților şi sănătatea  fizică a copiilor. Inclusiv analiza pe baza unui indicator sintetic referitor la starea  de  sănătate  a  copilului  nu  a  relevat  diferențe  semnificative  între  diferitele  categorii de copii.  De asemenea, am încercat să măsurăm efectele asupra stării de sănătate şi  printr‐o  întrebare  referitoare  la  frecvența  absentării  de  la  şcoală  din  motive  de  îmbolnăvire. Procentele variază între 21 şi 24% pentru fiecare categorie de copii,  însă  aceştia  nu  au  lipsit  deloc  din  motive  de  sănătate.  Raportările  cu  privire  la  frecvența absentării de la şcoală din motive de îmbolnăvire nu indică vreo relație  de asociere între acestea şi faptul că au sau nu au părinți migranți.   Pe  ansamblul  eşantionului,  datele  anchetei  relevă  o  sensibilitate  mai  ridicată a fetelor în ce priveşte starea de sănătate, comparativ cu băieții. Analizele  comparative între copii de acelaşi gen, dar care au sau nu părinți migranți, nu au  relevat diferențe semnificative.  Dacă  în  ce  priveşte  sănătatea  fizică  cercetarea  nu  a  relevat  vreun  efect  al  migrației  părinților  asupra  copiilor  rămaşi  acasă,  lucrurile  stau  altfel  în  ceea  ce  priveşte sănătatea psihică. În mod consistent, copiii cu ambii părinți plecați sau  doar cu mama plecată au raportat în mai mare măsură prezența frecventă a unor  sentimente de deprimare. Astfel, 35% dintre copiii cu ambii părinți  migranți sau  doar  cu  mamă  migrantă  au  afirmat  că  în  ultima  perioadă  s‐au  simțit  frecvent  singuri, în timp ce doar 20% dintre copiii fără părinți migranți au menționat acest  lucru.  De  asemenea,  procente  semnificativ  mai  mari  de  copii  de  migranți  au  menționat  faptul  că  s‐au  simțit  frecvent  neglijați,  nefericiți  sau  au  simțit  că  nimeni  nu‐i  iubeşte.  37%  dintre  copiii  cu  ambii  părinți  plecați  au  recunoscut  că  au  plâns  frecvent,  comparativ  cu  28%  dintre  copiii  cu  părinți  non‐migranți,  iar  40%  dintre  copiii  cu  ambii  părinți  migranți  au  fost  în  mod  frecvent  îngrijorați,  comparativ cu doar 30% dintre cei cu părinții în țară.   Concluzionând,  datele  de  anchetă  nu  confirmă  existența  unui  efect  al  lipsei părinților din gospodărie asupra stării de sănătate a copiilor rămaşi acasă,  însă  confirmă  existența  unei  asocieri  semnificative  între  absența  ambilor  părinți/doar a mamei şi frecvența simptomelor de deprimare la copii.          

24

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Dotarea gospodăriilor în funcţie de experienţa migraţiei

25

1 00

% copii din gospodării cu dotare materială peste medie

90 80 70 60 50 40

4.97

5.40

5.54

5.13

5.42

Nr. mediu bunuri de folosință îndelungată

30 20 10 0

28

30

33 27

32

Copii fără parinți pleca ți în străinătate

Copii cu ambii părinți pleca ți în străinătate

Copii doar cu tatăl Copii doar cu mama Copii cu părinți foști plecat plecată migranți

   
Dotarea gospodăriilor în funcţie de experienţa migraţiei
% copii care au acasă
1 00

computer

90 80 70 60

67 55
38 56

65
56

68 49
51 44

consolă de jocuri video

50 40 30

32 14

27 16 21

dvd player

20 10 0

Copii fără parinți pleca ți în străinătate

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl Copii doar cu mama Copii cu părinți foști plecat plecată migranți

                   

25

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
     

26

Dotarea copiilor cu bunuri personale specifice vârstei
%
1 00

Copii fără parinți plecați în străinătate

90 80

90 82 72

87 79 73 68 63 60 45 37 28 18 25 27 29 38 32 37 67

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

70 60

Copii doar cu tatăl plecat

50 40 30 20 10 0

Copii doar cu mama plecată

Copii cu părinți foști migranți

Telefon mobil

MP3 player, IPod

Bicicletă

Role sau skateboard

     

Experienţa copiilor cu călătoriile în străinătate
[Ai călătorit vreodată în străinătate?]

1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

% Da

34 22 14 16

17

Copii fără parinți plecați în străinătate

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat

Copii doar cu mama plecată

Copii cu părinți foști migranți

          26

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
       

27

Experienţa copiilor cu călătoriile în străinătate
[Cu ce ocazie ai fost într-o altă țară?]

1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ca turist în vacanță /excursie în vizită la alte rude din străinătate altă ocazie

în vizită la părinții mei care lucrau sau lucrează acolo la o competiție sportivă

68

67 55 44 40 39

63

24

27 18 8 10 4 3 21 7 18

24

2

6

4

5

Copii fără parinți pleca ți în străinătate

Copii cu ambii părinți pleca ți în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat

Copii doar cu mama plecată

Copii cu părinți foști migranți

   

De la începutul anului 2007, ai lipsit vreo zi de la şcoală din cauză că ai fost bolnav sau nu te-ai simţit bine?
Copii cu ambii părinți pleca ți în străinătate

Copii fără parinți pleca ți în străinătate

Copii doar cu tatăl Copii doar cu mama Copii cu părinți foști plecat plecată migranți

Nu am lipsit

1 00 90

%
Da, am lipsit mai mult de o săptămână Da, am lipsit câteva zile, dar mai puțin de o săptămână Da, am lipsit o zi

24

23

24

21

23

80 70 60 50 40 30 20 10 0

12

11

15

13

13

36

34

31 35

37

27

30

24

34

26

          27

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 
Intervalul orar când merg la culcare
%
Copii fara parinti plecati in strainatate
1 00

28

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate
13

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate
11

Copii doar cu mama plecată în Copii cu fosti parinti străinătate migranti
16 15

23:30+

90 80 70

12

29

29

31

25

28

22:30 - 23:30

60 50 40

21:30 - 22:30

30 20

50

49

48

51

47

<= 21:30

10 0

10

10

10

8

9

       

Ce simţi despre următoarele lucruri? [Valori medii, 1 negativ – 7 maxim pozitiv]
7

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

6

5.9 5.7 5.9 5.8 5.9

5.7

5.5

5.8 5.7 5.9

6.1

6.1 5.8

5.9

6.1

5.9 5.6

5.9

5.7

5.9

5

4

3

2

1

Sănătatea ta

Felul în care ară ți

Familia ta

Via ța ta pe ansamblu

             

28

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
   

29

Indicele bunăstării subiective
[Valori medii, indicele ia valori între -100 și 100]
50 40 30 20

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

11.1
10 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0

6.9

2.6

-9.3

-25.0

    Experiența copiilor cu diverse forme de abuzuri   Este absența părinților un factor în măsură să sporească riscul copiilor de  a  fi  supuşi  unor  abuzuri?  Aceasta  este  o  altă  întrebare  la  care  ne‐am  propus  să  răspundem  prin  această  cercetare.  Analizele  efectuate  pe  baza  declarațiilor  copiilor  nu  susțin  însă  o  asemenea  ipoteză.  Copiii  trăiesc  experiențe  şi  diverse  forme  de  abuzuri  indiferent  dacă  au  sau  nu  părinți  plecați  în  străinătate.  Diferențele  dintre  cei  cu  părinți  plecați  şi  cei  cu  părinți  non‐migranți  nu  sunt  semnificative  în  ceea  ce  priveşte  abuzurile  verbale,  umilințele,  amenințările,  agresiunile  fizice  sau  neglijența.  Indiferent  dacă  au  părinți  migranți  sau  non‐ migranți:  • aproape jumătate dintre copiii intervievați au fost supuşi în mod frecvent  la abuzuri verbale (înjurături)  • circa  35%  dintre  copii  au  fost  supuşi  frecvent  unor  situații  în  care  s‐au  simțit umiliți  • în jur de 20% dintre copii au fost frecvent amenințați  • 10‐15% dintre copii au fost frecvent agresați fizic    Lipsa controlului parental şi comportamente deviante  În ce măsură absența temporară a unuia sau ambilor părinți determină o  diminuare  a  controlului  asupra  copiilor  şi  favorizează  apariția  unor  comportamente  deviante  la  copii?  O  iau  copiii  pe  căi  greşite  în  timpul  în  care 

29

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

30

părinții lucrează în străinătate? Iată alte întrebări la care am dorit să răspundem  prin această cercetare.   Absența  părinților  nu  înseamnă  neapărat  absența  controlului  asupra  copiilor.  Ceilalți  membrii  adulți  ai  familiei  sau  chiar  şi  frații  mai  mari  pot  controla ceea ce face copilul ai cărui părinți sunt plecați în străinătate la muncă.  Datele  anchetei  arată  că,  indiferent  dacă  au  părinți  migranți  sau  nu,  există  în  majoritate cazurilor un adult care ştie ce se întâmplă cu copiii rămaşi acasă. În jur  de 70% dintre copiii intervievați au afirmat că întotdeauna spun unui adult unde  merg  atunci  când  ies  afară,  neexistând  diferențe  semnificative  în  funcție  de  prezența/absența părinților din gospodărie. De asemenea, ponderile copiilor care  au recunoscut că au stat cel puțin o dată afară după ora 9 seara fără ca un adult  din familie să ştie de ei sunt relativ egale în toate cele 5 categorii de copii folosite  în  analiză.  Pe  de  altă  parte,  consumul  de  substanțe  interzise  minorilor  (tutun,  alcool)  pare  să  aibă  o  incidență  puțin  mai  mare  în  rândul  elevilor  de  gimnaziu  care au ambii părinți plecați sau doar mama plecată la muncă în străinătate. Mai  mult,  ponderea  copiilor  care  au  avut  cel  puțin  o  dată  probleme  cu  poliția  este  uşor mai mare în rândul celor care au părinți migranți față de ceilalți (15‐16% față  de  10%).  De  asemenea,  comportamentul  de  la  şcoală  al  copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  i‐au  determinat  pe  profesori  să  atragă  atenția  familiei  mai  frecvent  decât în cazul copiilor cu părinții în țară.    Chiar dacă diferențele între copiii de migranți şi cei de non‐migranți sunt  relativ  mici  în  ce  priveşte  comportamentele  deviante,  putem  afirma  că  plecarea  părinților reprezintă totuşi un factor de risc. Controlul insuficient asupra copiilor  din  partea  celorlalți  adulți  din  familie,  alături  de  problemele  de  natură  emoțională produse de lipsa afectivității parentale şi, în plus, creşterea accesului  la  diverse  oportunități  pe  măsură  ce  veniturile  din  străinătate  determină  o  creştere a bunăstării materiale, sunt în măsură să dezvolte la copii şi adolescenți  anumite tendințe deviante.    Probleme şi rețele de sprijin în cazul copiilor de migranți  Percepția  copiilor  asupra  problemelor  cu  care  se  confruntă  a  reprezentat  un  alt  aspect  de  interes  pentru  studiul  nostru.  Notele  de  la  şcoală  reprezintă  principala  preocupare  atât  a  copiilor  ce  provin  din  familii  de  migranți,  cât  şi  a  celor  din  familii  cu  părinți  non‐migranți.  Deşi  directorii  şcolilor  cuprinse  în  studiu  susțin  că  nu  s‐a  remarcat  o  scădere  a  performanțelor  şcolare  în  cazul  copiilor cu părinți plecați, notele obținute la şcoală sunt considerate o problemă  într‐o mai mare măsură de copiii care au ambii părinți plecați. Absența părinților  este un aspect problematic în special pentru cei care au ambii părinți plecați. În  cazul  celor  care  au  un  singur  părinte  plecat,  lipsa  mamei  este  mai  puternic  resimțită decât cea a tatălui. Lipsa timpului liber, împreună cu volumul mare de 

30

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

31

teme, sunt alte două probleme frecvent menționate de copii în general, dar într‐o  măsură mai mică de copii cu ambii părinți plecați. De asemenea, copiii cu ambii  părinți  plecați  par  să  aibă  într‐o  mai  mică  măsură  probleme  de  relaționare  cu  colegii, prietenii sau rudele, decât cei care nu au părinți migranți.   Familia reprezintă principala sursă de sprijin pentru copii atunci când se  confruntă  cu  o  problemă,  în  special  dacă  respectiva  problemă  este  legată  de  şcoală.    În  cazul  copiilor  cu  părinți  migranți,  ponderea  celor  care  afirmă  că  nu  apelează la nimeni pentru a‐i ajuta în probleme legate de şcoală este semnificativ  mai mare decât în cazul copiilor fără părinți migranți. La prieteni copiii apelează  în  special  atunci  când  au  o  problemă  cu  alți  prieteni/colegi  de  şcoală  sau  cu  părinții. Aproape 80% dintre copii afirmă că au un prieten foarte bun cu care pot  discuta  despre  orice,  neexistând  diferențe  în  funcție  de  prezența/absența  părinților.     Ţi s-au întâmplat vreodată de la începutul anului următoarele lucruri...?
% ”uneori” + ”destul de des”
1 00

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

44 47 45 45

48 34 36 39 33 34 18 20 12 19

16

17 11 10

14 13 5

15 15 13 14 14 8 5 6 6

cineva să te înjure

cineva să râdă de tine

cineva să te amenințe, să te sperie

cineva să te lovească, să te bată

fii neglijat de părinții tăi sau de cei în grija cărora ești

să fii pedepsit, interzicându-țise să faci anumite lucruri

                     

31

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 
Cât de des ţi s-au întâmplat în ultima perioadă următoarele...?
% ”uneori” + ”destul de des”
1 00

32

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82 74

82

84

80

83

87 78 74 67

87

83

86

89 84

să te distrezi foarte bine cu prietenii tăi

să te distrezi foarte bine cu familia ta

să râzi cu poftă

     

Cât de des ţi s-au întâmplat în ultima perioadă următoarele...?
% ”uneori” + ”destul de des”
1 00

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

36 20 23

35 24 14 22 19 21 22 16 24 22 16 24 26 21 18 16 24 24 20

15

16 11 10

15

17 11

16

să te sim ți singur

să sim ți că nimeni nu te iubește

să te sim ți neglijat de cei dragi

să sim ți ca nu să te sim ți diferit știi ce se vrea de față de alți copii la tine sau ce ar trebui să faci

să te sim ți nefericit

       

32

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Cât de des ți s-au întâmplat în ultima perioadă următoarele...?
% ”uneori” + ”destul de des”
1 00

33

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

39 40

44 43

48 40 30 18 20 18 18 16 35 36 30 28 37 32 32 30

să fii furios

să fii speriat

să fii îngrijorat

să plângi

             

Când ieşi afară, spui vreunui adult din familia ta unde mergi?
%
Copii fără părinți pleca ți în străinătate
1 00 90

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate 3 23

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate 3 25

Copii doar cu mama plecată în Copii cu părinți foști străinătate migranți 1 27 4 32

4 28

Niciodată

80 70 60

Doar uneori

50 40 30 20

68

73

72

72

64

Da, întotdeauna

10 0

   

33

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
În ultimele săptămâni, ai stat afară dupa ora 9 seara fără ca părinţii tăi sau cei care au grijă de tine să ştie unde eşti?
%
Copii fără părinți pleca ți în străinătate
1 00 90 80 70 60

34

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate 20

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

Copii doar cu mama plecată în Copii cu părinți foști străinătate migranți 20

Da, de mai multe ori

24

22

23

16

19

16

21

19

Da, o dată

50 40 30 20

Niciodată

10 0

       

Care dintre următoarele afirmaţii ţi se potriveşte cel mai bine?
%
Fumez în mod regulat
50 45 40

Copii fără părinți plecați în străinătate

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

Copii doar cu mama plecată în Copii cu părinți foști străinătate migranți

Uneori fumez, dar nu în fiecare zi

35 30 25

Am fumat, dar nu mai fumez

20 15 10

1 1 1

3 5
0

0

3

1 1

Am fumat doar o dată sau de două ori

3 7 10

2 2

8 6

6 8

5 0

8

     

34

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Care dintre următoarele afirmaţii ţi se potriveşte cel mai bine?
%
50

35

Copii fără părinți plecați în străinătate
45 40

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

Copii doar cu mama plecată în Copii cu părinți foști străinătate migranți

Consum alcool în mod regulat

1
35 30

1 10 12

1 13

1 9

1 9

Uneori beau alcool, dar nu în fiecare zi

25 20 15

Am băut alcool doar o dată sau de două ori

10 5 0

24

24

23

28

30

         
Ai un foarte bun prieten cu care poţi discuta despre orice, inclusiv despre probleme personale?
%
Copii fără părinți pleca ți în străinătate
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Copii cu ambii părinți plecați în străinătate

Copii doar cu tatăl plecat în străinătate

Copii doar cu mama plecată în străinătate

Copii cu părinți foști migranți

% Da

78

77

79

76

77

     

35

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
S-a întâmplat vreodată...?
% ”o dată” + ”de mai multe ori”
1 00

36

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

54 48 48 42

49 34 32

22 16 10 15 13 9

23 22 24 17

26

28 27

să ai probleme cu poliția

familia ta să intre în conflict cu vecini sau alte persoane din cauza ta

să te ba ți cu alți copii

profesorii să le atragă atenția părinților tăi despre comportamentul tău la școală

         

Dintre următoarele, care sunt principalele probleme pe care le ai în prezent?
%
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

64 58 5959 55 43 42 43 3839 30 23 13 1 1 38 36 40 30 28

28 11 22 15 9 19 17 21 17

24 15

20 12 13 12

Notele mele la Părinții mei Am prea puțin sunt pleca ți în timp liber școală străinătate

Prea multe teme

Petrec prea Probleme puțin timp cu sentimentale, părinții mei îmi place de un băiat/fată,

Unii colegi râd de mine

         

36

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

37

Dintre următoarele, care sunt principalele probleme pe care le ai în prezent?
[continuare]
%
30 25 20 15 10 5 0

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

17 15 12 12 11 11 10 9 6 4 4 14 11 98 6 34 5 6 3 2 5 7 4 3 22 1 12 1 8 6 5

3 34 1 1

3

1

3 4 1

2 2 2 0

Părinții Prietenii Nu am Nu mă Nu mă Felul în Probleme Nu mă prieteni mă care arăt cu alți înțeleg cu înțeleg cu înțeleg cu mei se părinții ceartă tot presează fra ții / colegii copii să fac timpul mei surorile agresivi / mei de lucruri pe mele clasă violenți care nu vreau

Sunt sărac

Altceva

           

De obicei la cine apelezi pentru ajutor sau cu cine stai de vorbă când ai probleme cu şcoala, teme?
%
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

52 45 39 24 23 23 16 15 25 18 19 17 3 20 15 2 12 9 8 13 56 55 4 5 3 43 3 5 2 2 4 3 2 1 2 3

1
0

Nu apelez la nimeni

Mama ta

Bunicul / Bunica

Ambii părinți

Frate / Soră

Prieteni

Tatăl tău

Profesor

     

37

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
De obicei la cine apelezi pentru ajutor sau cu cine stai de vorbă când ai probleme cu colegii de şcoală?
%
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10

38

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

30 28 30 27 25 15 9 1 1 2 19 13 1212 1010 9 99 13 8 9

32 18 8

16 86 5

13 3 7 55 6 8 23

11

6

0

Nu apelez la nimeni

Bunicul / Bunica

Profesor

Prieteni

Mama ta

Ambii părinți

Frate / Soră

Tatăl tău

         

De obicei la cine apelezi pentru ajutor sau cu cine stai de vorbă când ai probleme cu părinţii tăi?
%
1 00 90 80 70 60 50 40 30 20

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

44

49 4544 38

21 11 14 8 9 6 6 12 8 6 5 5 5 4 6 7 7 12 3 4 12

10 0

5 2 4 2 2

4 5

2

5

Nu apelez la nimeni

Bunicul / Bunica

Mama ta

Frate / Soră

Tatăl tău

Ambii părinți

Prieteni

         

38

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
       

39

De obicei la cine apelezi pentru ajutor sau cu cine stai de vorbă când ai probleme cu prietenii tăi?
%
1 00

Copii fără părinți plecați în străinătate Copii cu ambii părinți plecați în străinătate Copii doar cu tatăl plecat în străinătate Copii doar cu mama plecată în străinătate Copii cu părinți foști migranți

90 80 70 60 50 40 30 20

444544 40 40

22 15 10 1 5 0 10 1 9 14 14 7 5 5 11 6 6 8 8

10 0

5

5 5 5 6 5

5

2 1 4 3

Nu apelez la nimeni

Bunicul / Bunica

Mama ta

Ambii părinți

Prieteni

Frate / Soră

Tatăl tău

           

 

39

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

40

Efecte ale migrației în educație 
Ovidiu Voicu    În  afară  de  rolul  său  tradițional,  şcoala  este  un  element  important  în  oferirea  de  servicii  sociale  elevilor,  chiar  dacă  de  multe  ori  acest  lucru  se  întâmplă  mai  mult  tacit  decât  explicit.  Rolul  şcolii  este  cu  atât  mai  relevant  în  cazul  celor  ai  căror  părinți  (unul  sau  amândoi)  sunt  plecați  în  străinătate.  De  aceea este important să analizăm cum relaționează cu şcoala copiii rămaşi acasă  şi obiectivul analizei cuprinsă în această secțiune este să identificăm potențialele  probleme  în  domeniul  educației  ce  apar  ca  urmare  a  plecării  părinților  în  străinătate. Pentru a atinge acest obiectiv, voi compara răspunsurile primite de la  copii  care  au  cel  puțin  un  părinte  plecat  temporar  în  străinătate  cu  cele  ale  elevilor care nu se află în această situație. Înainte de acest lucru, voi explica de ce  şcoala  este  un  punct  de  pornire  important.  Concluziile  analizei  sunt  însoțite  de  câteva recomandări ce pot fi folosite ca punct de plecare în procesul de elaborare  a politicilor publice în domeniu.   

Despre importanța şcolii în furnizarea de servicii sociale 
Legătura  cu  şcoala  este  –  sau  ar  trebui  să  fie  –  un  punct  de  referință  în  abordarea  potențialelor  probleme  ce  apar  în  cazul  copiilor  ca  urmare  a  plecării  părinților  la  muncă  în  străinătate.  Evaluările  disponibile  ne  arată  că  în  acest  moment rețeaua serviciilor de asistență socială nu reuşeşte să răspundă prompt  necesităților  practice apărute în  acest domeniu.  În primul  rând lipseşte  sau  este  insuficient  folosit  un  sistem  de  identificare  şi  monitorizare  a  copiilor  aflați  în  situație de risc; acest lucru este resimțit mai ales în zonele rurale şi cele mai puțin  dezvoltate  economic,  adică  exact  principalele  surse  ale  migrației  temporare  a  forței  de  muncă.  Problemele  sunt  legate  atât  de  cadrul  legislativ  (definirea  indicatorilor şi procedurilor de urmat  în cazul  copiilor  aflați  în  situație  de  risc),  cât şi de resursele umane. Absența unor politici coerente de atragere în sistem şi  formare a specialiştilor şi salariile scăzute din domeniu sunt însoțite de absența  unui culturi a asistenței sociale în cele mai multe dintre comunitățile româneşti.  Migrația temporară este un fenomen cu o dinamică ridicată care, cel puțin până  acum, depăşeşte capacitatea de reacție a sistemului de asistență socială. În mare  măsură, evidența copiilor rămaşi acasă este făcută pe baza declarațiilor părinților,  or,  în  condițiile  în  care  două  treimi  dintre  cei  plecați  o  fac  pe  căi  informale,  aşteptarea ca ei să îşi declare plecarea nu este realistă. Monitorizarea prin vizite 

40

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

41

regulate ale asistenților sociali, chiar şi în cazurile identificate, nu este o practică  curentă, cel mai adesea din lipsa resurselor umane şi financiare necesare.    În  aceste  condiții,  o  bună  parte  din  sarcinile  specifice  muncii  de  asistent  social  sunt  transferate  formal  sau  informal  către  şcoală.  Un  exemplu  foarte  bun  este cel al dosarelor privind alocația pentru copii în realizarea cărora implicarea  învățătorilor  sau  a  profesorilor  diriginți  este  esențială.  În  urma  unei  cercetări  calitative 1   realizate  în  cursul  anului  precedent  în  cadrul  unui  proiect  implementat de Centrul Educația 2000+, am consemnat nemulțumirea unanimă a  profesorilor  legată  de  transferarea  către  ei  a  unor  sarcini  administrative  din  domeniul  serviciilor  sociale.  În  toate  regiunile  vizitate  în  cadrul  cercetării,  profesorii intervievați au acuzat timpul pierdut cu formalități administrative (în  special  dosarele  de  alocații,  dar  şi  alte  ajutoare).  De  asemenea,  profesorii  atrag  atenția că în multe cazuri ei sunt singurii care încearcă un dialog cu părinții sau  persoanele care au grijă de copii, fac vizite la domiciliu sau încearcă să discute cu  elevii pentru a afla ce probleme au dincolo de procesul de educație. Mai mult, ei  au  menționat  explicit  situația  copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  la  muncă  în  străinătate ca fiind una problematică din punct de vedere al dezvoltării lor.  Prin  urmare,  se  transferă  către  şcoală,  mai  degrabă  tacit  decât  explicit,  o  serie  de  atribuții  ale  sistemului  de  asistență  socială.  Cu  toate  acestea,  în  multe  şcoli  lipsesc  două  instrumente  esențiale:  colaborarea  cu  sistemul  de  asistență  socială şi psihologul şcolar. Astfel, în doar 38% din şcolile generale din România  există  un  psiholog  care  să  ofere  consiliere  elevilor.  Mai  mult,  psihologii  sunt  prezenți mai ales în oraşele mari, pentru că în 86% dintre şcolile din mediul rural  şi în jumătate dintre cele din oraşe medii şi mici această poziție nu este ocupată.  Un aspect pozitiv este că, acolo unde această colaborare există, directorii şcolilor  spun că au o colaborare „mai degrabă bună” (40% din cazuri) şi foarte bună (31%)  cu serviciul de asistență socială din primărie. Doar 7% spun că este „mai degrabă  proastă”  şi  1%  „foarte  proastă”,  dar  lucrul  îngrijorător  este  că  în  21%  responsabilii şcolii spun că „nu există nici un fel de colaborare”. Din nou situația  este mai grea în mediul rural unde 31% dintre şcoli nu colaborează cu asistenții  sociali.    

Relația cu şcoala şi rezultate şcolare 
În perioada ciclului gimnazial, aşa cum ne arată datele de sondaj, legătura  copiilor cu şcoala este, cel puțin declarativ, foarte puternică. Cei mai mulți dintre 
1

Ovidiu Voicu, Administrare şi practici lipsite de integritate în şcoală. Raport de cercetare, http://www.consiliulelevilor.ro/library/Administrare%20si%20practici%20lipsite%20de%20integritate%20 in%20scoala.pdf

41

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

42

ei merg cu plăcere la şcoală – 55% spun că le place să meargă la şcoală mult sau  foarte mult, 25% destul de mult şi doar 20% că nu prea le place sau nu le place  deloc.  De  asemenea,  aproape  toți  elevii  intervievați  spun  că  pentru  ei  este  important  să  ia  note  mari  la  şcoală  (91%  spun  chiar  că  este  important  şi  foarte  important) şi o situație similară întâlnim atunci când întrebăm elevii dacă pentru  ei este important să învețe cât mai multe lucruri – doar 2% spun că este puțin sau  nu  este  deloc  important.  Aşa  cum  se  poate  observa  din  figurile  de  mai  jos  (figurile  1‐3),  cifrele  nu  diferă  cu  mult  atunci  când  diferențiem  între  cei  care  au  cel puțin un părinte plecat în străinătate şi cei care nu se află în această situație.  În  ceea  ce  priveşte  importanța  acordată  şcolii  şi  învățării,  diferențele  nu  sunt  semnificative  statistic.  Un  semn  de  alertă  apare  atunci  când  analizăm  răspunsurile  la  întrebare  privind  ataşamentul  față  de  şcoală.  Doar  51%  dintre  copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate sunt atraşi mult  sau foarte mult de şcoală. Diferența de patru procente este semnificativă statistic  şi, pentru a înțelege de unde provine, este necesar să analizăm mai îndeaproape  datele.    Figura 1. Cât de mult îți place la şcoală? (cifrele reprezintă procente) 
55 51

25

27 20 22

Mult/foarte mult

Destul de mult

Nu prea / deloc

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

                 

42

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

43

Figura 2. Cât de important este pentru tine să ai note bune la şcoală? (cifrele reprezintă  procente) 
91 88

7

9

2

2

Foarte important / important

Oarecum important

Nu prea / deloc important

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

    Figura  3.  Cât  de  important  este  pentru  tine  să  înveți  cât  mai  multe  lucruri?  (cifrele  reprezintă procente) 
92 91

6

8 2 1

Foarte important/important

Oarecum important

Nu prea / deloc important

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

  Prima  întrebare  la  care  trebuie  să  răspundem  este  de  ce  aversiunea  sau  lipsa  plăcerii  de  a  merge  la  şcoală  este  o  problemă.  Răspunsul  nu  are  legătură  directă cu cercetarea de față. Teoriile generale ale educației ne arată, în baza unor  cercetări ce se întind pe mai multe generații, că rezultatele şcolare şi învățarea în  sine sunt corelate cu plăcerea sau neplăcerea resimțită de elev în relația cu şcoala  şi procesul de educație. Copii care nu se implică cu plăcere în învățare nu numai  că au rezultate mai slabe, ci învață mai greu, ceea ce poate conduce la pierderea  unor  oportunități  importante  pe  parcursul  vieții.  Deşi,  după  cum  spuneam,  43 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

44

legătura  cu  cercetarea  nu  este  directă,  datele  de  sondaje  confirmă  acest  lucru.  Atât  evaluarea  subiectivă  a  elevilor,  cât  şi  o  evaluare  obiectivă,  prin  media  ultimului semestru (în cazul de față semestrul I al anului şcolar 2006‐2007) arată  că elevii ai căror părinți sunt plecați în străinătate se plasează în mai mică măsură  între primii din clasă şi în mai mare măsură în zona medie. Astfel, dacă la nivel  național 46% dintre elevii de gimnaziu au medii cuprinse între 7 şi 9 şi 44% medii  între  9  şi  10,  atunci  când  luăm  în  considerare  doar  copii  care  au  cel  puțin  un  părinte  plecat  în  străinătate,  ponderea  celor  care  au  medii  peste  nouă  scade  la  38%,  iar  a  celor  care  au  medii  sub  9  şi  peste  7  creşte  la  53%  (Figura  4).  Similar,  număr  celor  care  se  consideră  ca  fiind  la  „jumătatea  clasei”,  față  de  cei  ce  se  consideră între primii, creşte în cazul elevilor ai căror părinți sunt plecați (Figura  5).     Figura 4. Ce medie generală ai avut pe ultimul semestru? (cifrele reprezintă procente) 
53 46 44 38

9

9

5-6,99 Niciun părinte plecat

7-8,99 Cel puţin un părinte plecat

9-10

  Figura  5. Față  de ceilalți colegi ai tăi, la  învățătură, ai  spune  că  eşti printre primii din  clasa ta, pe la mijloc sau printre ultimii din clasă?(cifrele reprezintă procente) 
53 56

38 33

9

10

Printre primii

La mijloc

Printre ultimii

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

44

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

45

Observațiile  de  mai  sus  sunt  întărite  atunci  când  luăm  în  considerație  şi  alte  dimensiuni  ale  evaluării  performanțelor  şcolare  (Figura  6).  Ponderea  celor  care au obținut un premiu sau o mențiune în anul şcolar precedent este ceva mai  mare în rândul celor care nu au părinți plecați în străinătate, dar aceştia din urmă  se află în ceva mai mare măsură în situația de corigență şi/sau au nota scăzută la  purtare. Nu se observă diferențe în cazul participării la olimpiade şcolare, dar în  cazul  acestui  indicator  trebuie  ținut  cont  de  faptul  că  întrebarea  a  luat  în  calcul  toate  fazele  acestor  concursuri  şi  în  general  un  număr  foarte  mare  de  elevi  participă  la  primele  etape,  pe  şcoală  sau  pe  localitate.  Ca  şi  în  cazul  plăcerii  cu  care  merg  la  şcoală,  diferențele  nu  sunt  mari,  dar  unele  dintre  ele  sunt  semnificative  statistic.  Acest  lucru  înseamnă  că  există  un  risc  important  de  scădere  a  performanțele  şcolare  ale  copiilor  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate să scadă, acest lucru se întâmplă în unele cazuri, dar, din fericire, nu  putem  vorbi  de  un  fenomen  generalizat.  În  consecință,  este  încă  timp  a  se  interveni cu servicii sociale acolo unde se observă acest fenomen.      Figura 6. Ponderea elevilor care s‐au aflat în vreuna din situațiile menționate 
92 90 67 64 93 89 68 69

33 36 8 10 7 Nu 11

32 31

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

Nu

Premiu sau menţiune anul precedent

Corijenţă semestrul precedent Niciun părinte plecat

Nota scăzută la purtare semestrul precedent Cel puţin un părinte plecat

Participare olimpiadă (orice fază)

  Un  alt  indicator  important  a  cărui  analiză  trage  semnale  de  alarmă  este  numărul de absențe nemotivate pe care elevii declară că le‐au strâns. Întrebarea  s‐a referit la semestrul în curs (semestrul II al anului şcolar precedent, 2006‐2007)  şi amintim că datele au fost culese în ultimele două săptămâni ale anului şcolar.  După cum se poate observa în figura 7, unul din cinci elevi de gimnaziu, la nivel  național, declară că are mai mult de 10 absențe, lucru îngrijorător ținând cont şi  de  faptul  că  ne  aşteptăm  ca  cifrele  să  fie  subevaluate  pentru  că  este  declarația  45 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

46

proprie a elevilor. Cu atât mai mult îngrijorează constatarea că în cazul celor care  au  cel  puțin  unul  dintre  părinți  plecat  temporar  în  străinătate  creşte  la  29%  numărul celor care au mai mult de 10 absențe (26% dintre ei spun că au între 11  şi 49, 3% mai mult de 50). Aşa cum ne aşteptăm, problema este mai mare pentru  elevii din clase mai mari. Astfel, în rândul copiilor de emigranți, ponderea celor  care au mai mult de 10 absențe este de 34% din cei de clasa a VII‐a şi de 38% din  cei de clasa a VIII‐a..    Figura 7. Cu aproximație câte absențe nemotivate ai până în prezent în acest semestru?  (cifrele reprezintă procente) 
45 35 29 19 26 42

1 Niciuna 1-10 absente Niciun părinte plecat 11-49 absente Cel puţin un părinte plecat

3

50 si peste

  Un aspect care trebuie menționat este că, atât în relație cu şcoala, cât şi pe  alte  dimensiuni  ale  cercetării,  constatăm  că  acei  copii  care  au  unul  sau  ambii  părinți  plecați  la  muncă  în  străinătate  au  un  profil  asemănător  cu  cei  ai  căror  părinți  sunt  despărțiți  sau  care  şi‐au  pierdut  mama  sau  tatăl.  Cu  alte  cuvinte,  plecarea  temporară  în  străinătate  poate  avea  asupra  copiilor  efecte  psihologice  asemănătoare cu cele ale unei despărțiri pe termen lung.   

Perspective privind continuarea studiilor 
Alături  de  rezultatele  obținute  la  şcoală,  un  al  doilea  aspect  important  cuprins  în  acest  capitol  este  ce  intenții  de  viitor  au  elevii  intervievați  în  cadrul  cercetării.  România  are  în  acest  moment  un  important  deficit  de  capital  educațional  față  de  țările  dezvoltate  din  Uniunea  Europeană,  aşa  cum  arată  indicatorii  Agendei  Lisabona,  preluați  în  Raportul  Comisiei  Prezidențiale  pentru  analiza  şi  elaborarea  politicilor  din  domeniile  educației  şi  cercetării 2 .  În  România  se  înregistrează o rată de părăsire prematură a sistemului de educație (populația de  18‐24 de ani care a finalizat doar învățământul secundar inferior (sau mai puțin) 
2

http://www.presidency.ro/static/ordine/Raport_CPaepdec_2007_.pdf

46

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

47

şi nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională) de 23,6%, față  de 14,9% media UE şi ținta de maxim 10% în 2010 definită de Agenda Lisabona.  Ponderea  populației  de  22  de  ani  care  a  absolvit  liceul  este  de  doar  66,5%  în  România, față de 77,3% media europeană şi minim 85%, obiectivul stabilit pentru  2010. În aceste condiții, ne interesează să vedem care sunt aspirațiile următoarei  generații  –  elevii  aflați  în  acest  moment  în  gimnaziu  –  şi  în  ce  fel  migrația  modifică aceste aspirații.  Prima  observație  care  se  desprinde  din  analiza  datelor  este  una  îmbucurătoare, pentru că 98% dintre elevii de gimnaziu din România declară că  după terminarea clasei a opta, cel mai probabil, îşi vor continua studiile, 82% la  liceu  şi  16%  la  o  şcoală  profesională  (Figura  8).  Mai  mult,  plecarea  unuia  din  părinți  la  muncă  determină  o  creştere  a  ponderii  celor  care  se  orientează  către  liceu,  o  formă  de  pregătire  care  oferă  oportunități  mai  bune  pe  termen  lung.  Explicațiile  acestui  fenomen  se  pot  găsi  din  analiza  caracteristicilor  socio‐ demografice  ale  celor  care  au  această  tendință.  Este  vorba  de  doi  factori  importanți,  creşterea  nivelului  de  trai  ca  urmare  a  veniturilor  provenite  din  munca în străinătate şi o schimbare a aspirațiilor la nivelul familiei ca urmare a  contactului  cu  mai  alte  modele  culturale.  Atât  creşterea  veniturilor,  cât  şi  schimbarea  mentalităților,  se  numără  printre  efectele  pozitive  ale  migrației  internaționale care, iată, pot fi surprinse şi în domeniul educației.    Figura 8. Ce crezi că este cel mai probabil că vei face după ce vei termina clasa a VIII‐a?  (cifrele reprezintă procente) 
82 85

16

13 2 2

Voi continua studiile la liceu

Voi continua studiile la o şcoală profesională

Nu voi continua studiile

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

  În  acelaşi  timp  însă,  la  nivelul  dorințelor  elevilor,  apare  o  diferență  importantă în ceea ce priveşte perspectivele asupra viitorului. La întrebarea ce ar  dori să facă după ce terminarea studiilor, răspunsurile au o structură diferită, aşa  cum se poate observa în figura 9. Ponderea celor care ar vrea să meargă la liceu  este  similară  cu  cea  care  cred  că  probabil  chiar  vor  face  acest  lucru,  scade  numărul  celor  ce  doresc  să  meargă  la  şcoala  profesională  (comparat  cu  al  celor 

47

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

48

care  spun  că  vor  face  acest  lucru),  iar  în  structura  răspunsurilor  apar  alte  două  opțiuni  cu  o  frecvență  mai  mare  a  răspunsurilor,  căutarea  unui  loc  de  muncă,  respectiv  plecarea  în  străinătate.  7%  dintre  copiii  celor  plecați  în  străinătate  îşi  doresc  să  meargă  în  străinătate  după  terminarea  gimnaziului,  dar  şi  2%  dintre  elevii  care  nu  au  părinți  în  străinătate.  Analiza  datelor  ne  arată  că  şcoala  profesională este o opțiune mai puțin atractivă pentru elevi şi cei care ar dori să  îşi  întrerupă  studiile  se  suprapun  în  foarte  mare  măsură  cu  cei  care  nu  cred  că  vor merge la liceu. Astfel, dintre elevii care nu au părinți plecați în străinătate şi  spun  că  cel  mai  probabil  vor  merge  la  liceu  după  ce  termină  clasa  a  opta,  96%  spun că îşi doresc să facă acest lucru; în cazul celor care au mama sau tatăl plecați,  procentul este de 93%, iar 5% ar vrea să plece în străinătate.     Figura 9. Ce ai vrea să faci după ce vei termina clasa a VIII‐a? (cifrele reprezintă procente) 
81 82

13

9

3

1

2

7

1

1

Sã merg la liceu

Sã merg la o şcoală profesională

Sã-mi caut un loc de muncã

Sã plec în strãinãtate

Altceva

Niciun părinte plecat

Cel puţin un părinte plecat

    Dorința de a pleca în străinătate este cel mai probabil motivată de dorul de  părinți. Această intenție apare mai des la cei ai căror părinți sunt plecați de mai  multă vreme şi/sau a trecut mai mult de la ultima vizită în țară, cei care se simt  mai  des  singuri  sau  neglijați,  şi  mult  mai  des  în  cazul  celor  care  au  amândoi  părinții în străinătate. În cazul celor ai căror părinți nu sunt plecați, existența în  familie  a  unei  alte  persoane  măreşte  ponderea  celor  care  ar  vrea  să  plece  după  terminarea gimnaziului la 6%.  Se poate întocmi un profil al elevului de gimnaziu ce doreşte mai degrabă  să  abandoneze  studiile  pentru  a  munci  în  străinătate  decât  să  urmeze  un  liceu  sau  o  şcoală  profesională.  Este  vorba  în  primul  rând  de  băieți,  cu  rezultate  mai  slabe  la  învățătură,  provenind  din  familii  cu  venituri  mai  mici  şi  capital  educațional mai puțin, locuind în principal în zona rurală, în oraşe mici sau oraşe  foarte  mari  şi  care  au  în  familie  persoane  ce  se  află  deja  în  străinătate,  mai  ales  dacă aceste persoane de legătură sunt mama sau tatăl.  

48

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

49

Este destul de greu să vorbeşti de planuri pe termen lung în cazul elevilor  de gimnaziu, pentru că ei nu au încă suficiente cunoştințe despre lume şi nu sunt  încă  suficient  de  maturi  pentru  a  face  o  alegere.  Am  adresat  totuşi  elevilor  întrebarea  clasică  „ce  vrei  să  te  faci  când  vei  fi  mare?”  şi  am  consemnat  răspunsurile  (Figura  10).  Distribuția  acestora  ne  arată  că  ocupațiile  intelectuale  (doctor, profesor, avocat, arhitect, inginer etc.) sunt în continuare preferate de cei  mai mulți dintre copii (31%), aşa cum este de altfel şi modelul tradițional. Dintre  acestea, meseria de doctor (indicată de 12%) şi cea de profesor (8%) sunt cele mai  des întâlnite. 15% dintre elevii participanți la cercetare şi‐ar dori să fie o vedetă  (6%, în special fetele) sau un sportiv (9%, mai ales băieții; majorității celor care ar  dori  să  aibă  succes  în  sport  le‐ar  place  să  fie  fotbalişti).  Alte  cariere  menționate  mai des sunt cele precum polițist, pompier sau militar, director, patron sau şef şi  cele din domeniul calculatoarelor. În cazul copiilor ai căror părinți sunt plecați în  străinătate  constatăm  că  sunt  mai  mulți  cei  care  aleg  un  model  „de  succes”  (vedetă, sportiv) – 20% şi mai puțini cei care doresc o ocupație intelectuală, doar  28%.    Figura 10. Ce vrei să te faci când vei fi mare? 
ocupaţii intelectuale sportiv, vedetă meserii calificate poliţist, pompier, militar patron, director, şef IT, calculatoare altele nu răspunde Niciun părinte plecat 2 2 2 7 8 18 19 3 10 9 13 13 15 20 28 31

Cel puţin un părinte plecat

 

Concluzii 
Şcoala joacă un rol  important,  de  cele  mai multe  ori  informal, în oferirea  de servicii sociale copiilor ai căror părinți (unul sau amândoi) sunt plecați  temporar  în  străinătate.  Atunci  când  această  colaborare  există,  reprezentanții şcolilor afirmă că au o colaborare bună sau foarte bună cu  sistemele de asistență socială; într‐una din cinci şcoli această colaborare nu  există; în mediul rural, procentul de şcoli care nu colaborează cu serviciile  de asistență socială creşte la 30%   

49

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

50

Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate au, din punct de  vedere al procesului de educație, un profil asemănător cu cei ce trăiesc în  familii  monoparentale  ca  urmare  a  despărțirii  părinților  sau  a  decesului  unuia  dintre  ei.  Acest  lucru  arată  că,  deşi  plecarea  la  muncă  este  temporară,  efectele  asupra  copiilor  pot  fi  similare  cu  cele  ale  unei  despărțiri pe termen lung sau definitive    În  cazul  copiilor  ai  căror  părinți  se  află  plecați  la  muncă  în  străinătate,  creşte riscul de a se înregistra situații ce pot conduce la probleme legate de  procesul  de  educație:  copii  care  vin  cu  mai  mică  plăcere  la  şcoală,  au  rezultate  mai  slabe,  acumulează  mai  multe  absențe,  au  mai  des  nota  scăzută  la  purtare  şi  corigențe.  Strict  statistic  numărul  celor  ce  ajung  în  astfel  de  situații  nu  este  atât  de  mare  încât  să  vorbim  de  un  fenomen  la  scară națională, dar este clar că sunt necesare măsuri care să preîntâmpine  acest risc    Plecarea  unuia  dintre  părinți  la  muncă  în  străinătate  are  o  influență  pozitivă asupra perspectivelor concrete ale copiilor şi ei cred în mai mare  măsură că după terminarea clasei a opta vor continua studiile şi mai ales  că acestea vor fi la liceu. Cel mai probabil acest lucru se datorează creşterii  veniturilor  şi  contactului  cu  alte  modele  culturale,  ceea  ce  conduce  la  o  valorizare  mai  mare  a  educației.  La  nivelul  dorințelor,  constatăm  însă  că  unii dintre elevi ar vrea mai degrabă să se alăture părinților în străinătate.  Cei  mai  expuşi  riscului  de  a  întrerupe  studiile  în  favoarea  părăsirii  țarii  sunt băieții.    Tentația plecării în străinătate, mai ales dacă acolo se află deja un părinte  sau  măcar  o  rudă,  induce  un  risc  de  întrerupere  a  studiilor  după  încheierea  ciclului  gimnazial,  risc  la  care  sunt  expuşi  mai  ales  băieții  cu  rezultate  mai  slabe  la  învățătură,  provenind  din  familii  cu  venituri  mai  mici şi capital educațional mai puțin, locuind în principal în zona rurală,  în oraşe mici sau oraşe foarte mari   

Recomandări 
În general, dar şi cu aplicare pentru a limita efectele negative ale migrației,  este  necesară  elaborarea  şi  implementarea  unor  politici  publice  coerente  prin  care  să  fie  identificați  şi  monitorizați  copiii  aflați  în  situație  de  risc,  concomitent cu mărirea capacității rețelei de asistenți sociali la nivel local. 

50

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

51

Copii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate  trebuie  considerați  în  situație de risc.    Un  element  important  al  noilor  politici  ar  trebui  să  fie  întărirea  legăturii  între  şcoală  şi  sistemul  de  asistență  socială  prin  definirea  unor  proceduri  eficiente  de  transfer  a  informațiilor  de  la  învățători,  diriginți  şi  psihologi  şcolari către asistenți sociali şi în sens invers. Este important să fie găsite  soluții  pentru rezolvarea crizei de  psihologi şcolari  din şcolile  româneşti,  mai ales din cele din mediul rural.    Plecând  de  la  relațiile  comunitare  deja  constituite  în  jurul  şcolii  şi  de  la  practica  curentă,  nu  trebuire  neglijată  construirea  unui  set  de  servicii  sociale folosind de la rolul şcolii în comunitate ce pot fi oferite copiilor ai  căror  părinți  sunt  plecați  temporar  în  străinătate.  Acestea  ar  trebui  să  includă  consiliere  specială,  ajutor  în  procesul  de  învățare,  condiții  de  petrecere  a  timpului  liber  în  activități  organizate  în  comun  cu  alți  copii,  vizite  la  domiciliu.  Toate  activitățile  suplimentare  în  care  sunt  implicați  profesorii trebuie plătite suplimentar     

                             
51 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Timp liber 
Mihaela Ştefănescu   

52

Acest capitol vizează modul în care copiii îşi petrecere timpul liber şi felul  în care acesta influențează setul lor de valori. Ce fac copiii din România în timpul  liber?  Pe  cine  admiră  ei,  care  sunt  eroii  copiilor  de  azi?  Există  diferențe  între  copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate şi ceilalți?  S‐a constatat că, în timpul liber, copiii îşi doresc să iasă afară, să petreacă  timp  cu  prietenii,  să  se  distreze,  să  se  plimbe.  Alegerea  imediat  următoare  este  sportul, fotbalul, mersul pe bicicletă sau rolele; o altă plăcere este cititul, muzica,  dansul  etc.  Cu  o  pondere  mai  mică  sunt  menționate  cumpărăturile,  ajutorul  la  treburile  casnice,  temele,  timpul  petrecut  cu  familia,  odihna.  Răspunsurile  nu  sunt cu nimic surprinzătoare, acestea fiind activitățile obişnuite ale unui copil de  11‐14 ani.      Ce îţi place cel mai mult să faci în timpul tău liber?   1 00   90   80     70 Copii fă r ă pă r in ți plec a ți în st r ă in ă t a t e   60   50   C opii c u a m bii pă r in ți plec a ți în st r ă in ă t a t e 4 0   33 27 27 30   24 23 2220 21 Copii doa r c u t a t ă l 18   a t în st r ă in ă t a t e 2 0 plec 14 15 14 14 12 12 12 10 9 7 9   6 10 5 6 2   doa r c u m a m a 0 Copii plec a t ă în st r ă in ă t a t e   socializare sport arta calculator joc TV, filme    
Cifrele reprezintă procente. Diferențele până la 100% sunt non‐răspunsuri.  socializare: să mă distrez, să petrec timp cu prietenii,    să fac excursii, să mă plimb, să ies afară, etc.  sport: să joc fotbal,  merg cu bicicleta, rolele, să joc volei  artă: citesc, ascult muzica, scriu poezii, dansez,   desenez, sa cânt la un instrument, etc  calculator: jocuri, messenger, internet etc  joc: să mă joc, să ies la joacă  TV: să mă uit la tv, la filme etc  

  52 FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
 

53

Ce  fac  copiii,  în  realitate,  în  timpul  liber?  La  întrebarea:  “În  câte  zile  din  săptămână  faci  următoarele  lucruri?”  cu  frecvență  zilnică  şi  aproape  zilnică  cu  pondere mare apar: învățatul/făcutul temelor, ieşitul afară cu prietenii, uitatul la  televizor, ajutorul la diverse treburi casnice şi sportul (Tabelul 1).  Când analizăm o zi obişnuită din viața copiilor, aceştia petrec 2/3 pe zi cu  temele, joaca şi televizorul, restul activităților ocupând doar câteva minute ‐ o oră  (Tabelul 2).   De luat în seamă este faptul că, deşi apare printre activitățile pe care şi‐ar  dori  să  le  facă,  copiii  nu  se  joacă  pe  calculator  sau  nu  folosesc  internetul  decât  câteva  minute  pe  zi  sau  deloc.  Cel  mai  probabil  acest  lucru  se  datorează  lipsei  calculatorului sau accesului la internet. De asemenea, de remarcat este faptul că,  deşi  nu  apare  cu  pondere  foarte  mare  în  preferințele  lor,  uitatul  la  televizor  reprezintă una din activitățile principale în timpul liber.  Nu  există  diferențe  semnificative  între  copiii  cu  unul  sau  ambii  părinți  plecați la muncă în străinătate şi ceilalți, probabil pe de o parte datorită faptului  că  timpul  liber  copiii  obişnuiesc  să  îl  petreacă  împreună,  iar  pe  de  altă  parte  pentru  că  la  astfel  de  întrebări  este  de  aşteptat  ca  aceştia,  indiferent  de  prezența/absența părinților, să răspundă ceea ce cred că se aşteaptă de la ei: teme,  ajutorul în gospodărie etc.  Plecând  de  la  ipoteza  că  mediul  rezidențial  poate  fi  un  factor  care  influențează  modul  în  care  copiii  îşi  petrec  timpul  liber  am  analizat  diferențele  dintre copiii din mediul urban şi cel rural. Există diferențe pe total eşantion între  copiii din rural şi cei din urban, însă nu există diferențe semnificativ statistice în  funcție de lipsa unui părinte sau a ambilor părinți din gospodărie între copiii din  acelaşi mediu rezidențial (Tabel 3).   
 

             
           

53

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Tabel 1  Cifrele reprezintă procente. Diferențele până la 100% reprezintă non‐răspunsuri.    

54

 
În  câte  zile  din  săptămână  faci  următoarele  Deloc  lucruri?  zile)  (0  O zi, două  Trei,  patru  Cinci,  şase  În  fiecare  zile  zile  zi 

Înveți/faci  teme 

Ieşi  afară  cu  prieteni 

Te  uiți  televizor 

la 

Te  joci  calculator 

la 

Foloseşti  internetul 

Faci sport 

Mergi  la  cumpărături 

Ajuți  la  diverse  treburi  în  gospodărie  Citeşti  cărți,  dar  nu  pentru  şcoală           

Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate  Copii  fără  părinți  plecați  în  străinătate  Copii  cu  unul  sau  ambii  părinți plecați în străinătate 

1  2  4  5  2  2  33  32  54  55  8  9  11  12  7  7  27  27 

8  9  18  22  7  6  10  13  7  7  26  24  23  24  16  19  29  30 

14  14  20  19  10  11  12  12  7  6  18  20  26  24  21  21  19  21 

56  50  14  16  10  12  10  9  6  5  15  15  19  19  19  18  10  8 

20  23  42  36  70  67  28  29  19  19  29  26  21  21  33  30  11  12 

54

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
  Tabel 2    Cât  timp  petreci  într‐o  zi  obişnuită  făcând  Deloc   următoarele lucruri? 

55

Câteva  minute/  jumătat e de oră 

1 oră  

2/3 ore 

4/5 ore 

Mai  mult  de  5 ore  4  3  11  13  8  11  5  5  4  4  4  3  1  1  4  5  1  1 

Copii  fără  părinți  plecați  în  2  15  22  41  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  4  15  21  41  plecați în străinătate  Ieşi  afară  Copii  fără  părinți  plecați  în  5  11  15  35  cu prieteni  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  31  7  12  16  plecați în străinătate  Te  uiți  la  Copii  fără  părinți  plecați  în  4  14  22  34  televizor  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  37  2  12  21  plecați în străinătate  Te  joci  la  Copii  fără  părinți  plecați  în  33  12  15  18  calculator  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  32  13  15  18  plecați în străinătate  Foloseşti  Copii  fără  părinți  plecați  în  53  8  8  11  internetul  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  53  6  10  11  plecați în străinătate  Faci sport  Copii  fără  părinți  plecați  în  29  24  23  10  străinătate  Copii cu unul sau ambii părinți  30  22  20  12  plecați în străinătate  Mergi  la  Copii  fără  părinți  plecați  în  43  18  13  14  cumpărătur străinătate  i  Copii cu unul sau ambii părinți  15  39  19  13  plecați în străinătate  Ajuți  la  Copii  fără  părinți  plecați  în  9  30  23  24  diverse  străinătate  treburi  în  Copii cu unul sau ambii părinți  9  27  27  21  gospodărie  plecați în străinătate  Citeşti  Copii  fără  părinți  plecați  în  27  30  22  12  cărți,  dar  străinătate  nu  pentru  Copii cu unul sau ambii părinți  31  20  12  29  şcoală  plecați în străinătate  Cifrele reprezintă procente. Diferențele până la 100% reprezintă non‐răspunsuri.        

Înveți/faci  teme 

11  11  18  16  13  12  7  9  4  6  5  5  3  5  4  6  1  2 

55

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
  Tabel 3 
Cifrele reprezintă procente. 

56

 
    Copii  fără  parinți  în  străinătate  Copii  cu  părinți  în  străinătate  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  Urban  Socializare  Sport  Calculator  Joc  TV, filme  22  33  25  22  7  11  16  11  7  3 

22 

34 

20 

21 

10 

15 

15 

    Cine este persoana care reprezintă pentru tine un model de urmat?     50   45   Copii fă r ă pă r in ți   39 pleca ți în 40 st r ă in ă t a t e 37   35 36 35   30 Copii cu a m bii   30 pă r in ți pleca ți în st  ă in ă t a t e r 25 24 24 25 25 23 23 23   Copii doa r cu t a t ă l 0 2   pleca t în st  ă in ă t a t e r 15   10 Copii doa r cu   6 6 6 6 6 6 m a m a pleca t ă în 5 5 4 4 3 st  ă in ă t a t e r 5 3   0   câ n t ă r eţ , a ct or per soa n e spor t iv r u de pr ofesor i a lt ele pu blice           Şi  la  această  întrebare  răspunsurile  sunt  în  general  uniforme,  fără  mari  diferențe între copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate la muncă şi ceilalți.  Majoritatea  copiilor  spun  că  modelul  lor  în  viață  este  unul  dintre  părinți  sau  o  altă  rudă.  Pe  locul  doi  în  preferințele  lor  sunt  actori  sau  cântăreți  români  şi  internaționali. De remarcat este că foarte mulți copii au ales actori şi cântăreți din  telenovele  atât  româneşti,  cât  şi  internaționale  (Adela  Popescu,  membrii 

56

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

57

formației RBD ‐ REBELDE). Cu procente similare copiii spun că buni de modele  în  viață  sunt  şi  sportivii.  Aici  cel  mai  des  menționați  sunt  fotbaliştii  români  (Adrian Mutu, Hagi etc).         Câteva personalități menționate de copii:    • Cântăreț,  actor:  Adela  Popescu,  Anahi,  Beyonce,  Brad  Pitt,  Anda  Adam,  Angelina Jolie  • Persoane  publice  (oameni  de  afaceri,  politicieni,  vedete  TV):  Bill  Gates,  Gigi Becali, Irinel Columbeanu, Ion Țiriac, Traian Băsescu, Elena Undrea,  Mona Muscă, Andreea Marin, Monica Columbeanu  • Sportiv: Adrian Mutu, David Beckham, Nadia Comâneci, Bănel Nicodiță,  Nicolae Dică, Zinedine Zidane, Cristi Chivu  • Altele (oameni de ştiință: Albert Einstein, Alfred Nobel, Mihai Eminescu şi  diverse meserii sau funcții)      Când o să te faci mare, care dintre lucrurile următoare crezi că va fi cel mai important   pentru tine?     1 00   90 Copii fă r ă  pă r in ți 80 pleca ți în st r ă in ă t a t e   70   56 54 60 54 56 Copii cu a m bii pă r in ți pleca ți în st r ă in ă t a t e   50   40   cu t a t ă l Copii doa r 30 pleca t în st r ă in ă t a t e   20 15 14 12 11 11 11   10 9 8 6 6 9 6 5 7 10 4 3 3 2 3   Copii doa r cu m a m a 0 pleca t ă în st r ă in ă t a t e   să a m o să a r ă t bin e să a m o să a m m u lţ i să a m m u lţ i să a m u n edu ca ţ ie bu n ă fa m ilie fer icit ă ba n i pr iet en i ser v iciu   in t er esa n t   Cifrele reprezintă procente. Diferențele până la 100% reprezintă non‐răspunsuri.       

57

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă

58

Cel mai important lucru în viață pentru copii este să aibă o familie fericită,  lucru aşteptat, răspunsul fiind unul dezirabil. Al doilea lucru ca importanță este  să arate bine, nu e de mirare dacă ne uităm la întrebarea de mai sus. Copiii au ca  model în viață cântăreți, actori, vedete TV care se caracterizează printr‐un aspect  plăcut  şi  atenția  pentru  aspectul  fizic.  În  ordine  vin  apoi:  o  educație  bună,  un  serviciu interesant, banii şi prietenii.        Din lista următoare care sunt cele mai importante 3 calităţi pe care un copil de vârsta ta   ar trebui să le aibă ca să fie plăcut de ceilalţi?     50   45   Copii fă r ă pă r in ți pleca ți în st r ă in ă t a t e   40 37 36   33 35 32   29 Copii cu a m bii pă r in ți 28 27   ți în st r ă in ă t a t3e0 pleca 24 2 5 23   22 21 20   20   Copii doa r cu t a t ă l pleca t în st r ă in ă t a t 1 5 e   89 7 10   6 5 43 33 3 5   2 Copii doa r cu m a m a 1 1 1 1 1 0 00 1 0 1 00   pleca t ă în st r ă in ă t a t 0 e să poa r t e să a r a t e să a ibă să sa r ă în să fie să fie să în v eţ e să fie să fie bu n   h a in e la bin e m u lţ i ba n ia ju t or /să sin cer , in t elig en t bin e a m u za n t la spor t   m odă fie bu n n epr efă cu t     Atunci când vorbim despre ce apreciază copiii, calitatea principală a unui  copil  pentru  a  fi  plăcut  de  ceilalți  este  să  sară  în  ajutor,  să  fie  bun,  urmată  de  simțul  pentru  modă  şi  aspectul  fizic.  Se  observă  aici  diferențe,  destul  de  mici,  între  copiii  ai  căror  părinți  lucrează  în  străinătate  şi  ceilalți  în  ceea  ce  priveşte  aprecierea hainelor la modă.   Au  fost  făcute  mai  multe  analize  luându‐se  în  calcul  mediul  rezidențial,  perioada de când au plecat părinții, veniturile gospodăriei, părintele plecat, însă  nu  s‐au  observat  diferențe  semnificative  între  copiii  cu  un  părinte  sau  ambii  părinți plecați în străinătate şi ceilalți.     

58

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă
Concluzii  
 

59

Un  semn bun este că nu există diferențe mari în  modul  în  care îşi  petrec  timpul  liber  copiii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  în  străinătate.  Există  mai  multe  posibile  motive.  Primul  ar  fi  faptul  că  tinerii  obişnuiesc  să  îşi  petreacă  timpul  liber  împreună  (se  joacă  împreună,  ascultă  aceeaşi  muzică,  se  îmbracă  la  fel).  Astfel,  nu  este  neobişnuit  să  observăm  că  ei  au  aceleaşi  ocupații  sau  aceleaşi  modele în viață.   Trebuie  luat  în  calcul  că  lipsa  diferențelor  între  copii  poate  apărea  şi  din  faptul că ei tind să dea răspunsurile „corecte”, mai ales că chestionarele au fost  auto‐aplicate („în timpul liber ei îşi fac temele, ajută la muncile din gospodărie”  etc.).  Copiii  petrec  foarte  mult  timp  în  fața  televizorului,  lucru  care  le  influențează  valorile,  ei  alegându‐şi  ca  modele  în  viață  cântăreți  sau  actori,  persoane  publice  şi  ajungând  să  valorizeze  aspectul  fizic  şi  felul  în  care  se  îmbracă mai mult decât educația sau inteligența.  Din răspunsurile copiilor se observă şi că ei pun familia pe primul loc, atât  ca modele în viață, cât şi ca importanță în viața lor, astfel, este de aşteptat ca în  absența  părinților  să  apară  efecte  negative  de  ordin  psihologic  sau  comportamental în rândul acestor copii.           

59

FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->