You are on page 1of 8

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX


036


BAHASA TAMIL PEMAHAMAN
2

Bahagian B
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
No. Soalan

Markah

1.

2.

. ,
.

21

22
23

24

25

Jumlah

036

30

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 4 halaman tidak bercetak.
[Lihat halaman sebelah
20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia
SULIT

SULIT

036

2
[ : 45 ]
21
.
.
1. .

(1 )

2. .

(1 )

3. .

(1 )

4. .

(1 )

. .
5. ________________________________

(1 )

6.
________________________________________

(1 )

[6 ]

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

036

22

03/03/2015 ()

08:00 12:00

) ?
_______________________________________________________________________________
(1 )
) .
i) ______________________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________________
(2 )
) ,
?
______________________________________________________________________________
(1 )
) ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 )
[6 ]
036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

036

23

) ?
__________________________________________________________________________________
(1 )
)
?
i) ________________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________________
(2 )
) ?
i) _______________________________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________________________
(2 )
[5 ]

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

036

24

,
.

.
.
.
; .
,
. , ,
, ,
.

;
,
.
,
.
.
, , , , ,
.

.

, .
.

. ,
.

.

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

036

) ?
i)

_______________________________________________________________________________

ii)

_______________________________________________________________________________
(2 )

) ?
__________________________________________________________________________________
(1 )
) () .
?
i
ii
iii

(1 )
) ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2 )

[6 ]

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

036

25

,
.

. .
, .
.

. .

. , .

. .
.
.

.
! .
. ?
.

. .
. .
.
. ?
.
.
.
. .

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

036


.

.

) ?
_________________________________________________________________________________
(1 )
) ?
_________________________________________________________________________________
(2 )
) ()

1.
2.
3.

(1 )

) . ?
i)

_______________________________________________________________________________

ii)

_______________________________________________________________________________
(2 )

) ?
_________________________________________________________________________________
(1 )
[7 ]
2
BAHAGIAN B TAMAT

036

20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT