You are on page 1of 22

SANAYSAY

SANAYSAY

Angsanaysayay isang piraso ng sulatin na


kadalasang naglalaman ng punto de vista
(pananaw) ng may akda. Ang mga sanaysay ay
maaaring magkaroon ng mga elemento ng
pagpuna, opinyon, impormasyon, obserbasyon,
kuru-kuro, pang-araw-araw na pangyayari, alaala ng nakaraan at pagmumuni-muni ng isang
tao.

Ipinakakahulugan na ang sanaysay ay


isangkomposisyonna prosa na may iisang diwa
at pananaw. Ito rin ay nangangahulugan ng
isang sistematikong paraan upang maipaliwanag
ang isang bagay o pangyayari. Sa anut anuman,
ang depenisyon ng sanaysay ay nagangahulugan
lamang na isang paraan upang maipahayag ang
damdamin ng isang tao sa kanyang mga
mambabasa. Ito ay isang uri ng
pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng
lathalain na may layuning maihatid ang nais na
maipabatid sa kapwa tao.

MGA URI NG SANAYSAY


Sulating Pormal o Maanyo
Sulating Di-pormal o Impormal

SULATING PORMAL O MAANYO

Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon


ukol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o
pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang
kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng
pagkakasunud-sunod upang lubos na
maunawaan ng bumabasa. Ang mga pormal na
sanaysay at komposisyon sa Filipino ay
nagtataglay ng pananaliksik at pinagaralang mabuti ng sumulat. Ang mga salitay
umaakma sa piniling isyu at kadalasang may
mga terminong ginagamit na kaugnay ng tungkol
sa asignaturang ginawan ng pananaliksik.

SULATING DI-PORMAL O
IMPORMAL

Ang mga sanaysay na impormal o sulating dipormal ay karaniwang nagtataglay ng


opinyon, kuru-kuro at paglalarawan ng
isang may akda. Ito ay maaaring nanggaling
sa kanyang obserbasyon sa kanyang
kapaligirang ginagalawan, mga isyung
sangkot ang kanyang sarili o mga bagay na
tungkol sa kanyang pagkatao. Karaniwan
na ang mgasanaysay na di pormalay
naglalaman ng nasasaloob at kaisipan
tungkol sa ibat ibang bagay at mga
pangyayari na nakikita at nararanasan ng
may akda.

BAHAGI NG SANAYSAY
PAMAGAT
PANIMULA
KATAWAN
KONKLUSYON

PAMAGAT
Ang unang salita ng pamagat ay laging
nagsisimula sa malaking titik,
Halimbawa:
Ang Pangarap Ko Sa Buhay
Ang Aking Pamilya
Ito rin ay nilalagay sa gitna

PANIMULA
Nararapat na nababagay sa paksa at layunin ng
akda.
Maari itong isang katanungan, isang diyagalogo,
pangungusap na nakakatawag pansin,isang sipi,
pagsasaad ng punong diwa at matuwid na
pagpapaliwanag, paglalahad ng suliranin,
pambungad na salaysay
Ito ay dapat nakakakuhang atensyon ng
bumabasa para basahin ang natitirang bahagi ng
sanaysay

PWEDE ITONG ISULAT SA


PARAANG
Pasaklaw na Pahayag
Inuunang pinakamahalagang impormasyon
hanggang sa mga maliliit na detalye nito
Tanong na Retorikal
Isang tanong na tinatanong ng nagbabasa para
hanapin ang sagot sa sanaysay at para isipin
niya.
Paglalarawan
Pagbibigay linaw at descriptions sa paksa

Sipi
Isang kopya o copy galing sa ibang literaturang
gawa gaya ng libro, artikulo, at iba pang
sanaysay
Makatawag pansing Pangungusap
Isang pangungusap na makakakuha ng atensyon
ng mambabasa
Kasabihan
Isang kasabihan o salawikain na makapagbibigay
ng maikling eksplanasyon ng iyong sanaysay

Salaysay
Isang eksplanasyon ng iyong sanaysay

KATAWAN
Dito nakalagay ang iyong mga ideya at pahayag
Nagsasaad at nagpapaliwanag ng mga kaisipan o
ideyang sumusuporta sa pangunahing paksa

PWEDE ITONG ISULAT SA


PARAANG..
Pakronolohikal
Nakaayos sa panahon ng pangyayari
Paangulo
Pinapakita ang bawat angulo o side ng paksa
Paghahambing
Pagkukumpara ng dalawang problema, anggulo at
sa iba pang paksa.
Papayak o Pasalimuot
Nakaayos sa paraang simple hanggang komplikado
at vice versa

WAKAS O KONKLUSYON
Binibigyang-diin dito ang kaisipan, pagbibigay
solusyon sa isyung tinatalakay
Dapat maitanim sa isipan ng mambabasa ang
mensahe ng buong sanaysay
Dapat nababagay sa haba ng buong talata at
dapat makapag-iwan ng kakintalang di agad
malilimutan
Dito nakalagay ang iyong pangwakas na salita o
ang buod sa sanaysay

PWEDE ITONG ISULAT SA


PARAANG.
Tuwirang sinasabi
Mensahe ng sanaysay
Panlahatang Pahayag
Pinakaimportanteng detalye ng sanaysay
Pagtatanong
Winawakasan ang sanaysay sa pamamagitan ng
isang tanong.
Pagbubuod
Ang summary ng iyong sanaysay

Sumulat ng isang essay na ang pamagat ay


Ang Pangarap Ko Sa Buhay
Sa Panimula-3 hanggang 4 na pangungusap
Sa Katawan- 10 hanggang12 pangungusap
Sa Wakas- 3 hanggang 4 na pangungusap

ANG PANGARAP KO SA BUHAY


Ika-13 ng Marso,2015

PANIMULA
Lahat ng tao ay may kanya-kanyang
pangrap sa buhay. Mithiin na gustong makamit.
Ano nga ba ang pangarap ko? Bakit nga ba ko
nangangarap?
Ang pangarap ay isang bagay na gusto mong
matupad.

Ang pangarap ang nagsilbeng gabay ng aking mga


pagsisikap.Ito nalang ang inspirasyon ko na
magpatuloy kahit sa mga kabiguan.Ang aking
pangarap ay makapunta sana sa ibang bansa.
Gusto ko doon magtrabaho dahil malaking tulong
ito sa aming pamilya at maiahon sa kahirapan. Sa
kabilang dako naman,alam ko na hindi ito
matupad kapag hindi ako makatapos ng high
school ganoon din sa kolehiyo. Kaya,pagbutihin ko
na ang pananaw ko ngayon sa buhay.Mag- aral ako
sa ALS habang nagtatrabaho ng kahit ano
nakakabuti sa aming pamilya at makatulong sa
pag-aalaga sa aking mga bunsong kapatid.Sana
makapasa na ako ngayon sa pasulit dahil
magpatuloy ako sa kolehiyo upang makatapos ng
kurso.

Sa ngayon ako po ay patuloy na


umaasang maisakatuparan ang tanging
pangarap.Alam kong ang aking mga pangarap ay
kayang abutin sa tulong ng Poong Maykapal at
sa mga taong nakapaligid sa akin para
maisakatuparan ko ang matagal ko nang
pinapangarap na pumasa sa pasulit.

ANG AKING PANGARAP


Akala mo lang wala, pero meron..meron..meron..
Meron akong pangarap na gusto makamit at
matupad. Ang aking pangarap ay aking
inspirasyon upang makamtam ko ang tagumpay
sa aking buhay.
Bawat tao ay may ibat ibang pangarap. Katulad
ko, ang nais kong makamit sa aking buhay ay
makatapos ng pag-aaral sa sekondarya at
kolehiyo. Sa gayon, makakahanap ako ng
marangal at magandang trabaho. Pangarap ko
din na makatulong sa aking mga magulang.
Gusto ko silang maiahon sa kahirapan, at
patayuan sila ng lupa at bahay.

Nais kong suklian ang kanilang paghihirap upang


ako ay bigyan ng magandang buhay. Ayoko
masayang ang kanilang sakripisyo sa wala.
Gagawin ko ang lahat upang matupad ko
ang aking pangarap. Hindi ako susuko kahit
maraming pagsubok ang humadlang upang
makamit ito. Mananalig ako sa Diyos upang
akoy kanyang gabayan sa pagkamit ng aking
minimithi.