Tutorial 5

Falsafah rekonstruktionisme berasal daripada perkataan reconstruct (BI) yang membawa maksud menyusun semula € Berpendapat bahawa dunia pada hari ini berada dalam zaman yang dicemari dengan kehancuran dan kepincangan dalam anggota masyarakat.
€

€

Menyusun semula masyarakat bagi mengenal pasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya Menjadikan sekolah sebagai pemangkin utama untuk meningkatkannkeadaan hidup manusia.

€

€

Mengasaskan corak budaya baru. Menghapuskan masalah sosial.

€

€

Prinsip 1
¾ Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan rancangan-rancangan untuk pembaharuan sosial.

€

Prinsip 2
¾ Ahli pendidik harus melaksanakan Prinsip 1 secepat mungkin supaya pendidikan berupaya menukarkan pemikiran manusia kepada pemikiran yang lebih kreatif.

€

Prinsip 3
¾ Masyarakat baru perlu melaksanakan konsep demokrasi tulen di mana institusi dan bahanbahan utama dikuasai oleh ahli masyarakat itu sendiri.

€

Prinsip 4
¾ Orang awam perlu dipujuk untuk menyusun semula keadaan masyarakat yang mereka diami (perlu bermula di sekolah)

€

Prinsip 5
¾ Kaedah dan tujuan pendidikan perlu memenuhi kehendak krisis kebudayaan yang sedang berlaku dan sesuaikan dengan konsep sains tingkah laku.

€

Prinsip 6
¾ Kanak-kanak, sekolah dan pendidikan adalah dibentuk oleh tekanan sosial dan kebudayaan

€

enis Kurikulum
¾ Mengutamakan bidang sains sosial seperti kajian sosial. ¾ Isu-isu semasa dan masa hadapan. ¾ Isu-isu tempatan dan dunia.

€

Peranan Guru
¾ Agen perubahan dan pembaharuan. ¾ Kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran.

€

Kaedah Mengajar
¾ Berpusatkan murid ¾ Murid diajar cara menyelesaikan masalah melalui sumbangsaran, main peranan dan simulasi.

€

Peranan Murid
¾ Aktif ambil bahagian dan berani mencuba. ¾ Sanggup mengubah paradigma lama masingmasing.

€

Falsafah pendidikan Rekonstruktionisme merupakan aliran falsafah yang mahu membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih bersifat terbuka dan menerima elemenelemen pemodenan tanpa mengabaikan aspek-aspek perpaduan dan sekolah merupakan landasan utama bagi mencapai matlamat tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful