You are on page 1of 11

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 21 padziernika 2015 | Nr 20 (197)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

KDZIERZYN-KOLE UROCZYSTOCI

40 lat temu
powstao miasto Kdzierzyn-Kole
Fot. Agnieszka Gogolewska

Nie mury urzdu, a Dom Kultury w niecodziennej scenerii odbya si


uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 40. urodzin Kdzierzyna-Kola.

Uroczyst sesj Rady Miasta prowadzi


jej przewodniczcy Andrzej Kope
i prezydent Sabina Nowosielska (na zdj.).
KATARZYNA SOLARZ

Kdzierzyn-Kole w obecnym ksztacie administracyjnym powsta dokadnie 40 lat


temu, czyli w 1975 r., z poczenia czterech odrbnych miast:
Kdzierzyna, Kola, Sawicic
i Kodnicy. Przyjta nazwa
Kdzierzyn-Kole, miaa podkrela dominacj miasta przemysowego nad tradycyjnym
miastem powiatowym. Pocztkowo najwaniejsze organy administracji pastwowej i politycznej ulokowano w Kolu,
ktre oddao nowej miejscowoci swj charakterystyczny herb
z trzema koziokami. Zabytkowe Kole w swoim wewntrz-

nym, architektonicznym podziale utrzymao nazw Stare


Miasto, natomiast mody Kdzierzyn sta si rdmieciem.
W latach 50-tych w Kdzierzynie-Kolu nastpi dynamiczny
rozwj przemysu, co z czasem
doprowadzio do wspomnianej
integracji. W 1952 roku uruchomiono zakady przemysu koksochemicznego Blachownia.
W 1957 roku ruszya elektrociepownia w elektrowni Blachownia. W 1961 roku otworzono kozielsk fabryk maszyn
Kofama, a 25 czerwca 1970 roku uruchomiono w zakadach
Azotowych Kdzierzyn port
przeadunkowy na Kanale Kdzierzyskim, ktry umoliwi

transport drog wodn przez


Kana Gliwicki i Odr. Stopniowo polepszaa si oglna
infrastruktura miejska, budowano nowe osiedla, jednak, to
powstanie wielkiego przemysu
byo decydujcym czynnikiem
podjcia decyzji o poczeniu
Kdzierzyna, Kola, Kodnicy i Sawicic wraz z obszarem
gminy Sawicice w jedno miasto. Dokanie 15 padziernika
2015 roku mina 40 rocznica
tego wydarzenia. Z tej okazji w
Domu Kultury Chemik odbya si uroczysta sesja Rady
miasta z udziaem mieszkacw, samorzdowcw, osb od
lat zwizanych z miastem, reprezentujcych najwaniejsze
urzdy i instytucje w miecie i
regionie. Miaem moliwo
przygldania si z bliska tej integracji Kdzierzyna-Kola i
ona faktycznie w bardzo duym
stopniu postpowaa, miasto
si rozwino, powstaa nowoczesna infrastruktura z ktrej
moemy by dumni, natomiast
faktem jest, e gdzie jeszcze
w wiadomoci mieszkacw
pokutuje ta odrbno powiedzia dla TVP Opole, radny
miejski Andrzej Kopacki. List
gratulacyjny z okazji okrgego
jubileuszu od prezydenta RP
Andrzeja Dudy, przekaza Sabinie Nowosielskiej opolski pose PiS Sawomir Kossowski. Z
kolei posanka na sejm z ramienia PO, Brygida Kolenda-abu

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

dostarczya dwa listy z gratulacjami od marszaek Sejmu


Magorzaty Kidawy-Boskiej i
premier Ewy Kopacz. Podczas
uroczystoci wrczono rwnie
honorowe odznaki Zasuony
dla miasta Kdzierzyn - Kole,
ktre Rada miasta nadaje osobom i instytucjom za szczeglne zasugi, a take w uznaniu
za dorobek zawodowy, naukowy, artystyczny i sportowy oraz
za dziaalno spoeczn i polityczn na rzecz miasta. Uroczyste odznaczenia otrzymali
Ryszard Pacut, historyk, nauczyciel i wieloletni samorzdowiec, klub siatkarski ZAKSA
Kdzierzyn-Kole oraz Modzieowa Orkiestra Dta Zespou Szk eglugi rdldowej z
Kdzierzyna-Kola. Gratulacje
z okazji przyznania srebrnych
krzyy zasugi z rk prezydent
Sabiny Nowosielskiej odebrali
radni miejscy Halina Miczuk
oraz Hubert Majnusz. To
miasto jest jak magnes. Przycigno tu najpierw kresowiakw,
pniej wielka chemia przycigaa ca Polsk, bo tu jest dobry klimat podsumowa przewrotnie wicewojewoda opolski
Antoni Jastrzbski, ktry od
30 lat jest mieszkacem Sawicic. Z kolei Norbert Krajczy,
przewodniczcy Sejmiku wojewdztwa przypomnia, e to
z Kdzierzyna-Kola pochodz
m.in.: odkrywca prdkw grulicy Robert Koch, odkrywca
bakterii wywoujcej tec
Arthur Nikolaier, a take profesor prawa i honorowy obywatel
wojewdztwa Opolskiego, profesor Karol Joca, czy opolski
samorzdowiec Jzef Sebesta.
Przysowiow kropk nad i
postawia prezydent miasta Sabina Nowosielska mwic Z
Kdzierzyna-Kola moemy
by dumni.

Pomysy
na dugie wieczory...
KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Zabjca w areszcie
Zatrzymano mczyzn, ktry zabi
59-letniego mieszkaca powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
W czwartek, 8 padziernika
w jednym z domw na terenie
powiatu kdzierzysko-kozielskiego doszo do tragedii. Okoo
godz. 16:00 dyurny policji zosta telefonicznie powiadomiony, o tym e mczyzna zosta
zraniony ostrym przedmiotem.
Zraniony 59-latek trafi do szpitala, gdzie na skutek doznanych
obrae zmar. Po otrzymaniu
zgoszenia na miejsce zdarzenia
natychmiast pojechali policjanci,
ktrzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili m.in. ogldziny,
zabezpieczyli lady oraz przesuchali wiadkw. Policjanci szyb-

ko ustalili, e ze mierci mczyzny moe mie zwizek 44-latek.


Jeszcze tego samego dnia mczyzna zosta zatrzymany i trafi
do policyjnego aresztu.
Zatrzymany usysza ju zarzut zabjstwa. Na wniosek prokuratora sd tymczasowo aresztowa 44-latka na 3 miesice.
Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kdzierzynie-Kolu wyjaniaj wszystkie okolicznoci tego przestpstwa. Za
zabjstwo grozi kara nawet doywotniego pozbawienia wolnoci.
P

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Chciaa
skoczy z mostu
Moda kobieta prbowaa
odebra sobie ycie skaczc z mostu do Odry.
14 padziernika okoo godziny 21:30 dyurny kdzierzysko-kozielskiej
policji
odebra niecodzienny telefon.
Moda kobieta zadzwonia na
numer alarmowy i poinformowaa go, e skoczy z mostu.
Funkcjonariusz w trakcie rozmowy z 25-latk szybko ustali
miejsce, w ktrym si znajdowaa. Dyurny o tym zdarzeniu natychmiast powiadomi
policjantw z Komisariatu
Policji w Kdzierzynie-Kolu,
pogotowie oraz stra poarn.
W tym samym czasie cay czas
prowadzi rozmow z kobiet,

Terminale patnicze

a do momentu przybycia na
miejsce funkcjonariuszy oraz
sub ratunkowych.
Policjanci, ktrzy przyjechali na miejsce zauwayli
na mocie nad Odr stojc
za barierk kobiet. 25-latka
krzyczaa, e skoczy do rzeki. Funkcjonariusze spokojn
rozmow nakonili kobiet do
zejcia z mostu i pomogli jej
bezpiecznie go opuci. Wezwana na miejsce zaoga pogotowia zabraa 25-latk do
szpitala.
P

szczegy
str. 9

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

Rozliczyli si z komunistyczn przeszoci


Fot. Victor Balasz

Radni debatowali nad zmian nazwy placu Gwardii Ludowej.


katarzyna solarz

W 2012 roku Instytut Pamici Narodowej wystosowa do wadz miasta pismo w


sprawie zmiany nazw szeciu
ulic. Historykom z IPN-u chodzio o usunicie z przestrzeni
miejskiej nazwisk dziaaczy,
czy nazw organizacji, ktre
gloryfikuj komunizm, a do
nich naley m.in. plac Gwardii Ludowej na os. Pogorzelec.
Jak twierdz historycy, Gwardia Ludowa PPR nie walczya o Polsk, bya fragmentem
komunistycznej konspiracji,
ktr budowano od 1941 r. na
polecenie Stalina. Organizacja
bya odpowiedzialna za wprowadzanie i umacnianie systemu totalitarnego w Polsce. W
2012 roku zmian nazwy dla
placu Gwardii Ludowej proponowali radni PiS, chcc
nazwa plac im. zmarego
prezydenta RP, Lecha Kaczyskiego, ale uchwaa nie zdobya wikszoci gosw. Podczas
ostatniej sesji Rady miasta temat znw wrci, cho teraz
inicjatorem uchway w sprawie zmiany nazwy placu by
przewodniczcy Rady miasta
Andrzej Kope z PO. Kope
jako patrona placu wskaza
Jana Surzyckiego (uczestnika III powstania lskego i
dziaacza niepodlegociowego, ktry walczy i poleg pod
Starym Kolem). Temat i tym
razem podzieli radnych, lecz
ju nie pod wzldem politycz-

Nowa nazwa, czyli plac Jana Surzyckiego zacznie


obowizywa od pierwszego stycznia.
nym, a pragmatyczno-moralnym. Cz radnych bowiem
stwierdzia, e dekomunizacja
nazwy jest moralnym obwizkiem wobec osb skrzywdzonych przez Gwardi Ludow.
Inni radni histori totalitaryzmu i jego ofiar odsunli na
dalszy plan, przypominajc,
e na placu Gwardii Ludowej dziaa obecnie kilkanacie
przedsibiorstw, dla ktrych
zmiana nazwy wie si z kopotliw dezorganizacj pracy, poczwszy od zmiany pie-

cztek, a na zmianach umw


skoczywszy. Po co wic cae
to zamieszanie? pytali radni
przeciwni zmianie. Zmiana
nazwy to duy kopot dla kilkunastu podmiotw medycznych, ktre maj tam swoje
placowki mwi radny Rafa
Olejnik z Klubu Radnych Niezalenych. Lekarz podbijajcy piecztk musi zmieni adres swojej dziaalnoci. Trzeba
zmieni umowy, a czsto te
podmioty maj kilkadziesit
umw z rnymi firmami

argumentowa. W uzasadnieniu uchway czytamy, e chodzi o organizacj, ktra braa


udzia we wprowadzaniu i
umacnianiu totalitaryzmu,
ale pod nazw Gwardii Ludowej dziaay te dwie inne organizacje, skd zatem wiemy
o ktr z nich chodzi? Komu
to przeszkadza? - pyta retorycznie Olejnik. Mieszkacom nazwa nie przeszkadza, a
dla przedsibiorcw jej zmiana jest kopotliwa - podsumowa. Z kolei Adam Sadowski
( obecnie radny niezrzeszony,
kiedy PiS - przyp. red) znalaz
si po stronie radnych, ktrym zaley na dekomunizacji
nazw. - Gwardia Ludowa bya
organizacj przestpcz i nie
mwimy tu o jednej, drugiej,
czy trzeciej Armi Ludowej,
tylko tej waciwej, o sowieckich fanatykach i mordercach
z charakterystycznymi trjktami na czapkach. mwi
Sadowski. Ludzie okaleczeni
przez czerwonogwardzistw
yj do dzi. Moe ich tu przyprowadz, eby wiedzieli, e
chodzi o 12 przedsibiorcw,
ktrym nie chce si wymieni piecztek. Niektrzy maj chyba amnezj historyczn
- zakoczy Sadowski. Radni przeciwni zmianie bronili si rwnie tym, e w 2012
roku, kiedy IPN wystosowa
pismo do miasta w sprawie
zmiany komunistycznego nazewnictwa, byy prowadzone
konsultacje z mieszkacami

komentarz na gorco
Micha Nowak
radny Rady Miasta
Kdzierzyna-Kola
Temat zmiany nazwy placu Gwardii Ludowej pojawia
si od 1990 roku. Moim zdaniem wynika on z zaniedbania
rady miasta pierwszej kadencji
- naleao wtedy zmieni jedn uchwa wszystkie nazwy
upamitniajce komunistyczn ideologi. Wtedy byo na to
spoeczne przyzwolenie, dzi
zwraca si uwag gwnie na
koszty. Byem zwolennikiem
zmiany nazwy tego placu i z
penym przekonaniem zagosowaem za. Po pierwsze, nie
przekonuj mnie argumenty mwice o dobrej i zej
Gwardii Ludowej. Prawd jest,
e komunici ukradli nazw
formacji zbrojnej PPS, ale te
prawd jest, e to nie j uczci
chcieli nadajcy t nazw w
okresie PRL. Ich intencj byo
uczczenie komunistycznej formacji zbrojnej, kierowanej z

Moskwy i realizujcej interesy


wrogiego mocarstwa. Po drugie, przewodniczcy rady miasta Andrzej Kope zaproponowa w zamian bardzo godnego
patrona. Powstaniec Jan Surzycki bezwzgldnie powinien
by czci pamici historycznej naszego miasta. Po trzecie,
w tym wypadku zmiana nazwy
nie pociga kosztw dla mieszkacw. Pewne koszty bd
musiay ponie firmy majce
siedzib przy placu (nad czym
ubolewam), ale przecie takie
koszty ponosiy przez ostatnie
lata dziesitki firm i instytucji w kraju. Warto te zwrci
uwag, e projekt by inicjatyw czonka Platformy Obywatelskiej i zosta przegosowany gwnie przez klub PO.
Grzegorz Peczkis, lider Prawa
i Sprawiedliwoci, formacji
ktra rzekomo dba o pami
narodow, w momencie gosowania wyszed z sali. Pozostawiam ten fakt bez komentarza.

osiedla Pogorzelec, a teraz ich


zaniechano - Wtedy zarwno
podmioty gospodarcze, znajdujce si przy tym placu, jak
i opinia rady osiedlowej bya
zmianie przeciwna. - Czy teraz nie zapytamy ich o zdanie,
bo zakadamy, e odpowied
znw bdzie negatywna? pyta radny Tomasz Sheller
(niezrzeszony). Co bdzie, jak
za kilkadziesit lat bd burzy pomniki i wymazywa te
nazwy, ktre teraz my nadamy? Uwaam, e zmiana jest
uzasadniona historycznie ale
ona nikogo tak w oczy nie razi
jak IPN-u - powiedzia Shel-

ler. Ostatecznie z argumentami pragmatycznymi wygray te moralne. Za przyjciem


uchway o zmianie nazwy na
plac Jana Surzyckiego gosowao jedenastu radnych, przeciw byo siedmiu, a wstrzymao si od gosu 4. Nowa
nazwa zacznie obowizywa
od pierwszego stycznia, jednoczenie do koca 2016 roku przedsibiorcy prowadzcy dziaalno w obrbie placu
Gwardii Ludowej maj czas na
zmiany w dokumentach. Do
tego momentu obie nazwy bd funkcjonoway rwnolegle.

kdzierzyn-kole Inwestycje

Azotor zmieni si nie do poznania


Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, zaprezentowano
tzw. program funkcjonalno
- uytkowy dla nowego kompleksu basenowego na os.
Azoty. Program wykonaa na
zlecenie magistratu prywatna
firma architektoniczna. Zakres
opracowania dotyczy dwch
dziaek, tej na ktrej obecnie
znajduje si basen Azotor oraz
dziaki na ktrej stoi dawny
hotel Balaton - obiekt, ktry do
tej pory by praktycznie nie wykorzystany. Na wyej wymienionych dziakach ma powsta
basen otwarty i zamknity.
Program uytkowy zakada
kompletn przebudow ist-

niejcego basenu otwartego i


budynku po dawnym hotelu,
ktry ma zosta rozbudowany
o kryt pywani, czynn przez
cay rok. Cao ma skada
si z kilku, gwnie rekreacyj-

Powierzchnia
niecki w starym
basenie to ok.

1000 m2.

nych stref, np. wewntrz hali


basenowej znalazyby si liczne atrakcje typu: chutawka
wodna, sztuczna fala, gejzery
podwodne i masaery karku,
nowoczesny kompleks saunoZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

wy, brodziki dla dzieci, oraz


strefa leakowania z moliwoci caorocznego opalania si
dziki wietlikowi dachowemu
z rozpitych folii ETFE. Z kolei
basen otwarty wzbogaciby si
o plac zabaw, zjedalnie, strefy do leakowania w socu i w
cieniu oraz boiska do siatkwki. Jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem budowa ruszy w
przyszym roku i zakoczy si
w 2017. - Chcielibymy, eby inwestycja zmiecia si w
kwocie 23 mln. zotych i pod
tym ktem jest planowany zakres tego zadania powiedzia
Artur Maruszczak, zastpca
prezydent do spraw inwesty-

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Materiay prasowe UM

Basen na osiedlu Azoty ju nie bdzie straszy swoim wygldem. Ma by nowoczenie, funkcjonalnie i z atrakcjami.

Inwestycja ma zmieci si w kwocie 23 mln zotych. Jeli wszystko pjdzie zgodnie


z planem, realizacja zadania rozpocznie si na pocztku 2016 roku i zakoczy w 2017.
cji. Radni byli raczej przychylnie nastawieni do przedstawionej koncepcji, wtpliwoci
wzbudzi jednak m.in. fakt, e
planowany basen zewntrzny
bdzie duo mniejszy ni dotychczas, co, jak twierdz rajcy, moe wpyn negatywnie
na komfort wypoczynku. Basen projektowany znajdzie si
w obrysie tego basenu i ma
mie 550 m2. Jeli chodzi o
basen kryty to ma on mie razem ok 400 m2 lustra wody.
- Naszym zaoeniem przy realizacji tego projektu byo to,
aby latem by czynny i basen
otwarty i kryty, dlatego uwaam, e powierzchnia tych ba-

senw jest podobna do tej, jak


mielimy wczeniej stwierdzi Maruszczak. Na takim
rozwizaniu zawayy gwnie
wzgldy ekonomiczne Jeeli chodzi o powierzchni basenu zewntrznego, to jest ona
mniejsza ze wzgldu na koszty
inwestycji tumaczy Maruszczak. Musimy je planowa adekwatnie do moliwoci budetowych gminy. To jest wstpna
faza przedprojektowa, ona nie
zakada jeszcze konkretnych
rozwiza zastrzeg jednoczenie. Radnym nie przypado
do gustu rwnie to, e krytej
pywalni przypisano gwnie
funkcj rekreacyjn (w proje-

kowanym basenie s trzy tory), jednak takie rozwizanie


odciy czciowo basen przy
Al. Jana Pawa II, ktry spenia z kolei funkcje sportowe.
W przyszoci planowane jest
rwnie zagospodarowanie terenu po byym lodowisku np. z
moliwoci budowy trasy dla
yworolek. Na krytym basenie, jednorazowo bdzie mogo
przebywa ok 200 osb, z kolej na otwartym ok 500, ale jak
szacuj projektanci, na tego typu obiektach w sezonie letnim
moe przewina si nawet do 5
tys. osb.
ks

Odznaczeni Krzyem Zasugi

Nagrody i medale
dla nauczycieli
n aktywno swoich wychowankw, ich przeycia i emocje,
stwarzaj sytuacje do podejmowania twrczych dziaa.
Dlatego nie przestawajcie si
uczy, sami uczcie ycia, bdcie indywidulani, jak artyci.
Pamitajcie, e brak dobroci i
wyrozumiaoci w wychowaniu
wyzwala nienawi mwia.
Z kolei przewodniczca Zarzdu Powiatu podkrelia, e w
powiatowych szkoach pracuj
bardzo dobrzy nauczyciele, nie
brakuje w nich wybitnych pedagogw, ktrzy maj szczeglne predyspozycje. Peni w
yciu uczniw rol autorytetw
i przewodnikw. Poza starost
oraz wicestarost Jzefem Gismanem, nauczycielom dzikowali take przedstawiciele
zwizkw zawodowych: Anna
Zieliska (ZNP) oraz Andrzej
Lachowicz (NSZZ Solidarno),
a take Andrzej Krebs, czonek
Komisji Edukacji i Promocji
Powiatu. Uroczysto uwietni wystp licealnej grupy teatralnej Incydent oraz zespou muzycznego Master Muse.
ks

kdzierzyn-kole Konkurs

Fot. Starostwo Powiatowe

Trwaj Poszukiwania
najpikniejszej

Anna Pabi (na zdj. po lewej) podczas wizyty


w Kdzierzynie-Kolu odwiedzia Starostwo Powiatowe,
ktre objo patronat nad castingiem do konkursu.
Casting do konkursu Miss
Opolszczyzny odbdzie si
w Kdzierzynie-Kolu
28 listopada w Hotelu Solidaris (dawny Centralny) na
os. Azoty w Kdzierzynie-Kolu, odbdzie si casting do
konkursu Miss Polski Opolszczyzny. Organizaj wydarzenia
zaja si Anna Pabi, opolanka, ktra w 2013 roku wywalczya tytu II Wicemiss Polski.
Przyjam propozycj organizacji wyborw najpikniejszych Polek naszego regionu
ze wzgldu na swoje dowiadczenia. Wierz, e konkurs stanie si jednym z najlepszych i
waniejszych wydarze na
Opolszczynie mwia Anna Pabi, podczas niedawnej
wizyty w Kedzierzynie-Kolu.
Jestem doskonale przygotowana do tej roli, poniewa
sama przeszam kady szczebel konkursu: casting, wybory
regionalne, wierfina, pfina i sam fina Miss Polski.
Anna Pabi ma za sob rwnie wybory midzynarodowe m.in. w Chinach Miss
All Nations 2014 oraz w Malezji - Miss Tourism International 2014/2015. - Chciaabym,
aby nasze reprezentantki mo-

gy przey wszystkie te wspaniae chwile, ktre mi byy dane. Dlatego te chcc pomc
dziewczynom mieszkajcym
w mniejszych miejscowociach
oddalonych od Opola sama
pochodz z Guchoaz i wiem
jak trudno jest zdecydowa si
na taki krok postanowiam,
e eliminacje do konkursu odbd si we wszystkich powiatach naszego wojewdztwa
dodaje II Wicemiss Polski.
Castingi powiatowe umoliwi modym kandydatkom
ubieganie si o tytu najpikniejszej kobiety stolicy wojewdztwa. Organizatorzy poszukuj dziewczt w wieku od
14 do 18 lat (Miss Polski Nastolatek) oraz od 18 do 24 lat.
Gala Miss Polski Opolszczyzny 2016 bdzie wydarzeniem
na najwyszym poziomie, nie
tylko pod wzgldem organizacji, ale rwnie pod wzgldem
uczestniczek konkursu. Wybory najpikniejszej mieszkanki
wojewdztwa opolskiego zaplanowane s na 21 maja 2016
roku w Filharmonii Opolskiej.
Gal finaow poprowadzi
Krzysztof Ibisz.
ks

region

kdzierzyn-kole samorzd

KDZIERZYN-KOLE Edukacja

W auli I Liceum Oglnoksztaccego im. Henryka


Sienkiewicza w Kdzierzynie-Kolu odbya si uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zgromadzio si tam kilkudziesiciu nauczycieli, ktrzy
otrzymali nagrody od starosty,
opolskiego kuratora owiaty
oraz medale przyznane za dugoletni sub, przez prezydenta RP. Starosta Magorzata Tudaj, mwic o roli nauczyciela
we wspczesnym szkolnictwie,
zacytowaa Jana Legowicza
Nauczyciel to ten, ktry nie
wtacza a wyzwala, nie cignie,
a wznosi, nie ugniata a ksztatuje, nie dyktuje a uczy, nie da, a zapytuje. Dzisiaj mamy
wielk dyskusj nad ksztatem
obecnej i przyszej Polski, jest
i musi by dyskusja nad ksztatem polskiej szkoy, a ta potrzebuje stabilizacji dodaa Tudaj.
Szefowa Zarzdu Powiatu podkrelia te, e dobry nauczyciel
to taki, ktry nie pracuje szablonowo, jest twrczy, pobudza innych pedagogw do innowacji i
sam je wprowadza. Nauczyciele wykorzystuj spontanicz-

Wiadomoci 3

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

w skrcie

70 samorzdowcw z Opolszczyzny odebrao wyjtkowe odznaczenia


pastwowe, ktre nada im prezydent RP, Andrzej Duda.
Fot. Starostwo Powiatowe

GazetaInformator.pl >>

katarzyna solarz

Wyrnienia
wrczono
podczas uroczystej gali z okazji
25 lat wsppracy midzynarodowej wojewdztwa Opolskiego. Marszaek Andrzej Bua
podkreli, e ostatnie 25 lat
to nie tylko zawizywanie formalnych umw partnerskich,
ale przede wszystkim wiele
spontanicznoci we wzajemnych dziaaniach i radoci z
kontaktw - Dlatego moemy
mwi, e nam si udao. - C
byoby warte partnerstwo bez
wzajemnego poznania, bez polubienia si. Samorzdowcy w
gminach umiejtnie przekazywali inicjatywy nawizywania
kontaktw dalej - do modziey, instytucji, organizacji pozarzdowych, przedsibiorcw.
Dlatego dzi tak wiele wsplnych dziaa i wsplnych sukcesw nas czy - mwi. Przez
lata w wojewdztwie udao si
nawiza bardzo pozytywne
relacje z miastami partnerskimi za granic, przede wszystkim w obszarze edukacji i kultury. - Sdz, e uczymy si
od siebie nawzajem i korzystamy na tym wszyscy. Nasza
modzie poznaje wiat dziki
partnerstwu z powiatem Hohenlohe, ale nasi partnerzy,
ktrzy gocili niedawno w Kdzierzynie-Kolu, byli pozytywnie zaskoczeni niektrymi
rozwizaniami zastosowanymi w naszym samorzdzie mwia starosta Magorzata
Tudaj. - Z kolei z partnerskim
powiatem raciborskim wsppracujemy np. przy wsporganizacji spywu pywade
Odr - dodaa. Ustanowiony
w 1923 roku Krzy Zasugi
nadawany jest osobom, ktre
w sposb szczeglny zasuyy
si dla mieszkacw. - Speniajc czyny przekraczajce
zakres ich zwykych obowizkw, a przynoszce znaczn
korzy pastwu lub obywatelom - czytamy w uzasadnieniu wyrnienia. Podczas uroczystoci, ktra odbya si w
teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zaplanowano

Magorzata Tudaj odebraa srebrny Krzy Zasugi,


z rk Marszaka wojewdztwa Opolskiego Andrzeja Buy.
take prezentacj kulturaln
zespow artystycznych z regionw partnerskich wojewdztwa. Na fortepianie zagra Jean Pierre Bertrand z
Francji, a przed publicznoci
wystpia orkiestra z niemieckiego Mainz wraz z orkiestr
symfoniczn szkoy myzycznej im. Fryderyka Chopina w
Opolu. Pojawili si te artyci
z Ukrainy oraz z Czech. Magorzata Tudaj od wielu lat
zwizana jest z samorzdem
rnego szczebla. W 1989 roku przystpia do komitetu
obywatelskiego, gdzie bya
terenow dziaaczk struktur
Solidarnoci. Z ramienia powiatu koordynowaa pamitn manifestacj w obronie
Opolszczyzny. Z jej inicjatywy
doczekao si realizacji wiele projektw edukacyjnych i
promocyjnych. Jest m.in. inicjatork powstania filii Wojewdzkiego Orodka Ruchu
Drogowego w Kdzierzynie-Kolu. Skutecznie aktywizuje
przedsibiorcw, dziki czemu wspfinansuj z powiatem bardzo wane inwestycje
drogowe. Z powodzeniem re-

alizuje kluczowe inwestycje w


subie zdrowia, to m.in. nowy oddzia leczenia udarw w
kozielskim szpitalu. Dowiadczenie i zaangaowanie zostaj
dostrzeone w kraju. W 2014
roku, po raz pierwszy w historii, powiat otrzymuje dotd
najwysze miejsce w oglnopolskim, niezalenym rankingu samorzdw. Jzef Gisman
w 1999 roku zosta pierwszym
starost powiatu. Wykorzysta
potencja ludzki, wasn wizj przyszoci oraz wdroy
w ycie odwane projekty o
modelowych rozwizaniach w
zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dostrzeg potencja inwestorw z Polski i
zagranicy, dziki czemu w powiecie powstaa Polsko-Amerykaska Klinika Serca, stacja dializ, czy specjalistyczna
baza diagnostyki obrazowej,
a w owiacie najnowoczeniejsze Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego.
Udzielajc wsparcia i pomocy,
udaje si otworzy szko dla
dzieci z autyzmem, a dla modziey pierwsze w powiecie
Warsztaty Terapii Zajciowej.

kdzierzyn-kole Zdrowie

Szpital podpisze umow


z bankiem tkanek
SP-ZOZ w Kdzierzynie-Kolu jako jedyna placwka z Opolszczyzny bdzie przeszczepia swoim
pacjentom rogwki oczne
na podstawie umowy.
SP-ZOZ podpisze umow
z bankiem tkanek w Zabrzu.
- Ta umowa oznacza dla nas
zmniejszenie kolejki osb oczekujcych na przeszczep rogwki - mwi dr Pawe Szkaradek,
szef oddziau okulistycznego
kozielskiego SP-ZOZ oraz konsultant wojewdzki w tej dziedzinie. Placwka z ktr szpital podpisze umow powstaa
z inicjatywy prof. Zbigniewa
Religi, ktry zaoy Fundacj
Rozwoju Kardiochirurgii, a

ona z kolei powoaa orodek,


ktry specjalizuje si w przygotowywaniu materiau biologicznego. - Obecnie na przeszczep
rogwki czeka w kraju okoo
1500 osb - zaznacza Jolanta
Wszoek, prezes banku tkanek.
Tkanka jest darem osoby zmarej dla chorej, ale eby ten dar
mg by bezpiecznym materiaem leczniczym, bank tkanek
musi wykona szereg procedur.
Polegaj one na pobraniu, preparowaniu, konserwacji, testowaniu, sterylizacji oraz na
przechowywaniu tkanek w
kontrolowanych warunkach,
a do momentu wszczepienia.
Takie dziaania czsto budz
opr. - Opr spoeczny bierze

si z niewiedzy, niedostatecznej
edukacji, dlatego przekazujemy
informacje w sposb rzetelny,
dokadnie tumaczymy zasady
prawne, medyczne oraz etyczne
caego przeszczepu, rozmawiamy z rodzin - dodaje Jolanta
Wszoek, prezes banku tkanek.
Prowadzony przez ni orodek w Zabrzu jest placwk
non profit, w jego skad wchodz nowoczesne laboratoria,.
Wszystkie tkanki s dokadnie
badane. Bez wzgldu na to, czy
szpital jest placwk publiczn
czy prywatn, tkanka zawsze
przekazywana jest szpitalowi
bezpatnie.
ks

Wypad z obwodnicy
15 padziernika na obwodnicy
Kdzierzyna-Kola doszo do niebezpiecznego wypadku. Samochd
ciarowy wypad z drogi. Przyczyn zdarzenia byo najprawdopodobniej zbyt gwatowne hamowanie oraz utrata panowania nad
pojazdem. Nikomu nic si nie stao.
Nowy prezes ZAKSY
Rada Nadzorcza klubu ZAKSA
Kdzierzyn-Kole powoaa na
stanowisko prezesa zarzdu Sebastiana widerskiego. Poprzedni
prezes zoy rezygnacj ze swojego
stanowiska.
Remont
z dofinansowaniem
Do koca padziernika trwa nabr
wnioskw o dofinansowanie zada
w ramach priorytetu Dziedzictwo
kulturowe Ochrona zabytkw.
W ramach konkursu mona sfinansowa cz kosztw prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkw w
Kdzierzynie-Kolu. O pienidze
mog si ubiega osoby fizyczne,
jednostki samorzdu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, bdce wacicielami lub zarzdzajce zabytkami. Minimalna
kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. z.
Opiekunowie
dzieci potrzebni
Gmina Kdzierzyn-Kole rozpisaa
kolejny otwarty konkurs ofert w
sprawie wyboru dziennych opiekunw sprawujcych opiek nad
dziemi w wieku do lat trzech.
Potrzebne informacje i formularze
mona znale na stronie internetowej Urzdu Miasta w Kdzierzynie-Kolu.
Aktywny samorzd
Marszaek wojewdztwa opolskiego przyzna wyrnienie powiatowi
kdzierzysko-kozielskiego, jako
dla najbardziej aktywnego samorzdu powiatowego we wsppracy z partnerami zagranicznymi w
2014 roku.
cieka na czok
Magistrat ogosi przetarg na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej cieki rowerowej
wzdu ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej
w Raciborzu czcej ciek po
waach przeciwpowodziowych z
rezerwatem czok. cieka, ktra
od dawna stanowi marzenie wielu
cyklistw w Raciborzu ma liczy
sobie 1855 metrw dugoci i by
szeroka na 3 metry.
Chcia wysadzi
blok w powietrze
Chwile grozy przeyli mieszkacy
jednego z blokw wielorodzinnych
w Wodzisawiu. Jeden z mieszkacw odkrci gaz, groc, e wysadzi wszystkich w powietrze. 68-letni mczyzna przebywa ju pod
opiek lekarzy. Za spowodowanie
bezporedniego niebezpieczestwa
dla ycia i zdrowia wielu osb grozi
mu nawet 8 lat wizienia.
Zderzenie trzech
pojazdw
12 padziernika w Wodzisawiu
na skrzyowaniu ulic Jstrzbskiej i
Kopernika doszo do wypadku. Kobieta kierujca samochodem marki
Renault Thalia nie zachowaa wystarczajcej ostronoci i wjechaa
w ty VW Golfa. Za spraw siy
uderzenia golf wjecha w Opla Cors. W zdarzeniu ucierpiaa 73-letia
pasaerka volswagena.

4 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

kdzierzyn-kole Edukacja

kdzierzyn-kole Nominacja

Stypendia
dla najzdolniejszych

Miasto zostao
laureatem programu
Przyjazna Gmina 2015

Certyfikaty stypendialne wrczy osobicie prezes


zarzdu Grupy Azoty Kdzierzyn Adam Leszkiewicz
(na zdj. po prawej).

Certyfikaty stypendialne wrczy osobicie prezes


zarzdu Adam Leszkiewicz.
Gratulujc licznym stypendystom, prezes grupy Azoty podkreli efektywno patronatu
chemicznego, dziki ktremu
klasa chemiczna liczy coraz

wicej chtnych do pogbiania wiedzy i ksztacenia si


w kierunkach technicznych.
Stypendia na semestr zimowy
roku szkolnego 2015/2016
otrzymali: Piotr Prokop, Anna
Bury, Julia Wolny, Agnieszka
ak, Anna Chrin, Agata Dreschler, Betina Wsik, Barbara
empicka, Sandra Franecki,

Oliwia Gowin. Obok stypendiw, spka po raz drugi od


rozpoczcia wsppracy patronalnej, przekazaa sprzt
do szkolnego laboratorium.
ZAK funduje stypendia dla
zdolnych uczniw klasy chemicznej Zespou Szk nr 3 w
Sawicicach, ale nie tylko, bo
dziaalno edukacyjna spki
to take nagroda im. Mariana Grnego, ktra przyznawana jest podopiecznym Zespou Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych. ZAK od
lat dotuje finansowo rwnie
orkiestr dt Zespou Szk
eglugi rdldowej. Kolejnym przykadem jest klub
siatkarski ZAKSA, finansowo wspiera te Bartomieja
Mroza, reprezentanta Polski
w parabadmintonie. Niespodziank podczas uroczystoci
lubowania byo podzikowanie od uczniw szkoy, ktrzy
wrczyli sponsorom wasnorcznie przygotowany obraz
przedstawiajcy kolumny i
wzory chemiczne. Dyrekcja
szkoy wrczya spce rwnie dyplom podzikowania
za dotychczasowe finansowe
wsparcie i wspprac.

Kapitua programu Przyjazna Gmina 2015 Samorzd 25-lecia wyonia 22 laureatw konkursu,
wrd nich znalaz si Kdzierzyn Kole.
W tegorocznej edycji programu nominacj otrzymao
80 podmiotw. Kdzierzyn-

-Kole wyrniono w kategorii


gmina miejska o charakterze
przemysowo-handlowym od
50 do 100 tys. mieszkacw.
Oceniano gminne i prywatne
tereny inwestycyjne, inwestycje
wasne gminy (w tym proekologiczne), planowanie rozwoju
gminy, projekty przedsiwzi,
promocj inwestycyjn i gospodarcz, skuteczno dziaa
promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, kapita ludzki,
struktury gospodarcze, orga-

Wkrtce na ulicach powiatu kdzierzysko-kozielskiego


bdzie wicej patroli policji.
Fot. Starostwo Powiatowe

ks

Uroczyste lubowanie
opolskich policjantw

kdzierzyn-kole EDUKACJA

Pojad si ksztaci
na owocowe farmy

nizacje przedsibiorcw, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie, instytucje


kultury i edukacji, zagospodarowanie budetu, dostosowanie instytucji do potrzeb osb
niepenosprawnych, nagrody
i wyrnienia.Uroczyste podsumowanie programu wraz z
wrczeniem nagrd odbdzie
si 21 padziernika w widnicy podczas Kongresu Turystyki
Polskiej.

kdzierzyn-kole Policja

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Fot. Starostwo Powiatowe

30 wrzenia w Zespole Szk nr 3 w Sawicicach grupa Azoty


Kdzierzyn oficjalnie przyznaa stypendia na semestr zimowy.

katarzyna solarz

<< GazetaInformator.pl

14 nowych funkcjonariuszy wstpio w szeregi


opolskiej Policji. Jeden z
nich niebawem rozpocznie sub w Kdzierzynie -Kolu.
Kilka dni temu w Komendzie Wojewdzkiej Policji w

Opolu odbyo si lubowanie 14 nowych policjantw.


wieo upieczeni funkcjonariusze odebrali lubowania z
rk Pierwszego Zastpcy Komendanta Wojewdzkiego
Policji w Opolu. - Teraz policjanci odbd przeszkolenie

podstawowe, zdobd wiedz


teoretyczn i praktyczn z zakresu przepisw prawa i taktyki policyjnej - mwi Magdalena Nakoneczna, rzecznik
kdzierzyskiej policji. - Bd takrze doskonali swoje
umiejtnoci strzeleckie - dodaje. Po tym czasie, w ramach
adaptacji zawodowej, zaczn
patrole w praktyce, weryfikujc nabyt wczeniej wiedz. - Jeden z modych policjantw po odbyciu szkolenia
podstawowego rozpocznie
sub w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie
- Kolu - zdradza Nakoneczna. Ceremonia lubowania
poczony by z wrczeniem
odznacze pastwowych i resortowych. Wrd odznaczonych, medal Za Zasugi dla
Policji otrzymaa Magorzata Tudaj - Starosta Kdzierzysko - Kozielski oraz Jacek
Placzek - Prokurator Rejonowy w Prudniku. W sumie 34
osoby otrzymay medale i odznaczenia pastwowe oraz resortowe.
ks

kdzierzyn-kole Edukacja

Zesp Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu rozpocz duy projekt edukacyjny


dla uczniw dotyczcy pracy w sadownictwie.
Zesp Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu rozpocz
duy projekt edukacyjny
dla uczniw, ktry nazywa
si Fruit farming.
Projekt jest kontynuacj
wsppracy z partnerami zagranicznymi w ramach programu Leonardo Da Vinci.
Placwka na projekt Fruit
farming otrzymaa dofinansowanie z Narodowej Agencji
w Warszawie. - Bdzie trwa
do sierpnia 2017 roku, a jego
warto opiewa na 60 tys. z
przy dwudziestoprocentowym
dofinansowaniu kdzierzyskiego starostwa, ktre sprawuje nadzr nad szko - mwi
Adam Lecibil, rzecznik starostwa. Polska nazwa projektu
to - Rola tradycyjnej uprawy
oraz przetwrstwa owocw dla
rozwoju regionu. - Ma on na
celu wymian dowiadcze na
poziomie kilku rnych organizacji z piciu unijnych krajw,

w ktrych organizacje s mniej


lub bardziej zwizane z pozyskiwaniem zdrowej ywnoci,
wysokiej jakoci owocw oraz
sadownictwem, a take przetwrstwem na mniejsz lub
wiksz skal - tumaczy Sawomir Jakoniuk, koordynator projektu z ZS nr 1. Projekt
ma rwnie na celu ukazanie
moliwoci, szans i sposobw
pracy w sadownictwie - jabka, gruszki, owoce pestkowe
lub inne konkretne gatunki i
ich odmiany - w odniesieniu
do pozyskiwania zdrowej ywnoci, przetwrstwa i logistyki.
Wszyscy partnerzy reprezentuj placwki owiatowe - rwnie szkoy zawodowe - ksztacce w rnych zawodach na
swoim terenie. - Uczestnikami programu s uczniowie
szk zawodowych, nauczyciele i osoby, ktre s aktywne w
zakresie ksztacenia zawodowego i posiadaj dowiadcze-

nia w sadownictwie, logistyce i marketingu terytorialnym


oraz szkolnictwie zawodowym
- dodaje Jakoniuk. Gwn
ide jest wsppraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych
praktyk pomidzy rnymi
instytucjami dziaajcymi w
sadownictwie z partnerami
innych bran. Produktem projektu Fruit farming bdzie
anglojzyczna strona internetowa zawierajca wszystkie informacje dotyczce przebiegu
projektu, materiay dydaktyczne oraz wytworzone w jego czasie prezentacje multimedialne, charakteryzujce rnice i
podobiestwa w organizacji i
funkcjonowaniu projektowych
zagadnie w krajach partnerskich. Program realizowany
jest wsplnie z partnerami z
Czech, Grecji, Portugalii, Rumunii i Polski.
ks

Szkoa wychowywania
dzieci dla rodzicw
Szkoa dla Rodzicw i Wychowawcw to program
spotka dla kadego, kto
szuka sposobu na nawizanie gbszych relacji z
dziemi lub wychowankami.
Gwne motto szkoy
brzmi: Wychowywa to kocha i wymaga. Celem programu jest wspieranie rodzicw i wychowawcw w
radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziemi i
modzie, a w tym: nauka
umiejtnoci lepszego porozumiewania si, refleksja nad
wasn postaw wychowawcz, wymiana dowiadcze. To
take nauka dialogu i ksztatowanie wizi opartych na wzajemnym szacunku. Zajcia
potrwaj do 1 grudnia. Kade
ze spotka poprowadz dwie
wykwalifikowane realizatorki
(mgr Grayna Caek-Zawadzka
oraz mgr Barbara Kwanicka).

Spotkania bd si odbywa
w kady wtorek w godzinach
17.00-20.00 w II Liceum
Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu. Zostan na nich
omwione nastpujce treci:
1. Granice jako droga do poznawania siebie i tworzenia
zdrowych zasad wychowawczych obowizujcych w domu, szkole, przedszkolu.
2. Uczucia i ich rola w ksztatowaniu naszego czowieczestwa i budowaniu wasnej
tosamoci oraz zdrowych
relacji z innymi.
3. Rodzicielska pomoc w budowaniu tosamoci dziecka i towarzyszenie mu w rozwoju take poprzez waciwe
odczytywanie jego uczu i
pomoc dziecku w ich uwiadomieniu, rozumieniu i waciwym przeywaniu.
4. Zachcanie dziecka do
wsppracy jako forma zdrowego dyscyplinowania dzieci

i uczniw oraz wprowadzanie ich we wsptworzenie


atmosfery domu i grupy.
5. Przyjrzenie si dotychczasowej roli kary w wychowaniu
oraz uwiadomienie, e to
nie kara a waciwe konsekwencje peni rol wychowawcz.
6. Twrcze i nieniszczce podejcie do problemw oraz
konfliktw i takie sposoby
ich rozwizywania.
7. Zachcanie dzieci do samodzielnoci drog do budowania ich odwagi.
8. Wpisywanie dzieci i
uczniw w role oraz prby
uwalniania od penionych
rl.
9. Rola waciwie sformuowanej pochway i zachty budujcej i pomocnej w rozwoju modego czowieka.
ks

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

kdzierzyn-kole Edukacja

Czterdzieci lat mino jak jeden dzie


Historyczna sesja Rady Miasta Kdzieryn-Kole.

Spotkanie samorzdowcw, przedstawicieli najwaniejszych instytucji w miecie


i w regionie oraz mieszkacw, odbyo si w Domu Kul-

tury ''Chemik''. Sala kinowa w


ktrej miao miejsce spotkanie
wypenia si po brzegi. - Decyzj podjt w 1975 roku poprzez wczesne wadze, doprowadzono do poczenia bardzo
rnicych si od siebie aglo-

meracji - tak zacz uroczyst


sesj Rady miasta jej przewodniczcy Andrzej Kope. - Kole i Sawicice wniosy w ten
zwizek swoj wielowiekow
histori. Kdzierzyn natomiast
wnis wany wze kolejowy i

prnie rozwijajcy si przemys chemiczny, ktry sta si


motorem napdowym miasta i
do dzi jest jego znakiem rozpoznawalnym - kontynuowa.
Integracja kilku miejscowoci stanowia due wywanie

dla wadz miasta, a nowy organizm miejski by obszarem niezintegrowanym przestrzennie i funkcjonalnie. Po
40 latach istnienia pozostaje
wci niemao w tej kwestii do
zrobienia, ale miasto zmienia

swoje oblicze i systematycznie


piknieje - mwi podczas uroczystej sesji Andrzej Kope.

Fotorelacja na:
GazetaInformator.pl
Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

R E K L A M A

6 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

kdzierzyn-kole Gospodarka

kdzierzyn-kole Wiadomoci

Sabina Nowosielska
powoaa Rad Gospodarcz

Zmiany w zarzdzie ZAKSY

Inauguracja dziaa Rady Gospodarczej


i jej pierwsze posiedzenie odbyo si pod koniec wrzenia.
katarzyna solarz

krelia Sabina Nowosielska.


Podczas pierwszego spotkania
biznesmeni
zasygnalizowali
jeszcze kilka innych problemw.
Ciekawe spostrzeenia mia Jacek Maek, prezes Damen Shipyards Kole, a do niedawna
jeszcze mieszkaniec Gdyni. - W
Kdzierzynie-Kolu nie ma centrum miasta, miejsca, ktre yje
do pnego wieczora w pitek
czy sobot - zauway. Podsumowujc wszystkie wypowiedzi,
wedug Rady Gospodarczej najwaniejsze s trzy elementy nad
ktrymi trzeba zacz pracowa
- infrastruktura, edukacja, promocja miasta i ksztatowanie
jego wizerunku. - Trzeba przywrci miastu nalen mu pozycj - zaapelowaa posanka Brygida Kolenda-abu. Do udziau
w pracach Rady Gospodarczej
doczy niebawem starosta powiatu Magorzata Tudaj.
Fot. Urzd Miasta

Rada Gospodarcza to platforma wymiany dowiadcze,


zrzeszajca przedstawicieli lokalnego biznesu. Jej powoanie
ma na celu zwikszenie potencjau gospodarczego miasta,
jego atrakcyjnoci w kontekcie pozyskiwania inwestorw
oraz wsparcie planw rozwojowych. Zasiadaj w niej przedstawiciele najwikszych przedsibiorstw
funkcjonujcych
na terenie miasta m.in Adam
Leszkiewicz, Zenon Malona
czy Wiesaw Skwarko, ale rwnie zastpcy prezydent, skarbnik miasta i sekretarz miasta.
Pierwsze posiedzenie zaczo
si od przedstawienia celu i misji Rady Gospodarczej oraz zapisw strategii rozwoju miasta.
Przedsibiorcy prowadzili wielopaszczyznow dyskusj na

element, ktrym powinna zaj si Rada, wskazano wanie


szkolenia i zatrudnianie modziey. Jako drugi - promocj
miasta, w ktr mog si zaangaowa miejscowe firmy.
Trzeci element to wsppraca
midzy firmami. - Na dzie dzisiejszy takiej wsppracy nie ma
- zauway Adam Konopka, prezes kozielskiej Kofamy. Z kolei
Prezes Grupy Azoty Zakadw
Azotowych Kdzierzyn Adam
Leszkiewicz pochwali pomys
utworzenia Rady Gospodarczej
jako miejsca komunikacji biznesu z samorzdem. - Nie chcemy
si rozwija obok miasta, chcemy si rozwija w miecie - zadeklarowa. Podczas pierwszego posiedzenia Rady poruszono
te problemy eglownoci Odry
i dojazdu do autostrady A4. oraz
draliwe kwesti infrastrukturalne. Jerzy Majchrzak, dyrek-

Rada Gospodarcza chce zaj si m.in. szkoleniem modziey, by modzi ludzie mogli potem
znale prac w lokalnych firmach.
temat miejskiej infrastruktury,
niewykorzystanego potencjau
Odry, czy braku wykwalifikowanych pracownikw na lokalnym rynku pracy. Na ten ostatni aspekt zwrci uwag Zenon
Malona, prezes Brenntag Polska. - W Kdzierzynie-Kolu jest
problem z pozyskaniem rednio
wykwalifikowanego personelu - stwierdzi. Jako pierwszy
R E K L A M A

tor Departamentu Innowacji i


Przemysu Ministerstwa Gospodarki, zwrci uwag na fatalny
dojazd do kdzierzyskich firm,
m.in. do Brenntaga. - To jeden
z elementw, przez ktry caa reszta traci na wartoci. To
kwestia wizerunku - stwierdzi.
W tej kadencji miasto zamierza
wyremontowa ponad 20 ulic.
- To ogromne wyzwanie - pod-

<< GazetaInformator.pl

Stery po prezesie spki


Mirosawie Ptasiskim,
przejmie Sebastian widerski.
To nastpstwo rezygnacji
ze stanowiska dotychczasowego prezesa spki Mirosawa
Ptasiskiego. Miaem przyjemno peni funkcj prezesa ZAKSY przez ostatnich 12
miesicy. Postawiem przed
sob kilka wanych celw: zabezpieczenie strony finansowej
spki, stworzenie organizacji
dziaajcej w oparciu o najwysze standardy, utrzymanie wartociowych relacji ze sponsorami oraz pozyskanie kolejnych
partnerw. Skadajc rezygnacj potwierdzam wykonanie zaoe i realizacj planu - powiedzia Ptasiski. Jak zaznaczy
Ptasiski, przyjcie przez niego
funkcji prezesa byo dziaaniem
tymczasowym. - Dzisiaj, tu po

podpisaniu umowy z Grup


Azoty ZAK, wiedzc, e ZAKSA
jest zabezpieczona finansowo
na kolejne 3 lata, mog odda
stery marce kdzierzyskiej
siatkwki Sebastianowi widerskiemu. Nie oznacza to jednak
zakoczenia mojej wsppracy
z ZAKS, nadal bd wspiera
spk w biecych dziaaniach
- doda. Sebastian widerski
peni rol dyrektora sportowego, potem zarzdzajcego od
kwietnia bierzcego roku. - Dla
widerskiego by to czas pogbiania dowiadcze zawodowych i efektywnej realizacji
powierzonych mu zada. Najpierw zbudowania z trenerem
Ferdinando de Giorgi druyny
i zakontraktowania zawodnikw, potem w miar poszerzonych kompetencji, budowania
partnerstwa sponsorskiego i
zaplecza marketingowego Klu-

bu. Dzi, z pen wiadomoci,


w imieniu Rady Nadzorczej, powierzam Sebastianowi widerskiemu rol prezesa ZAKSY
podkrelia Przewodniczca
Rady Nadzorczej ZAKSY Jadwiga Cicho. Sebastian widerski przyjmujc propozycj
powiedzia: - Dzikuj za ten
kredyt zaufania. To dla mnie
ogromne wyzwanie, ale i zaszczyt. Wanie z tym Klubem
wie mnie pikna zwyciska
historia, tym bardziej doo wszelkich stara, aby Klub
dziaa efektywnie, a waciciel,
sponsorzy, zawodnicy i kibice
byli zadowoleni. Przed nami
sezon peen nadziei i ambicji.
Licz e trener poprowadzi druyn na podium, a my wsplnie
bdziemy witowa ten bieg po
zwycistwo.
ks

kdzierzyn-kole powiat

Nowe obszary wsppracy


miast partnerskich
Podczas niedawnej wizyty
niemieckiej delegacji Hohenlohe w Kdzierzynie-Kolu, starostowie Magorzata Tudaj oraz Matthias
Neth, rozmawiali o poszerzeniu wsppracy.
Partnerstwo powiatw kdzierzysko-kozielskiego i Hohenlohe wkroczyo w nowy etap.
Podczas wizyty niemieckiej delegacji w Kdzierzynie-Kolu,
starostowie Magorzata Tudaj
oraz Matthias Neth, wypracowali nowe paszczyzny wsppracy. Do tej pory bardzo wiele
dziao si w obszarze edukacji,
to chociaby liczne wymiany
modziey z Zespou Szk nr 1 i
tamtejszej placwki imienia Karoline Breitinger. - Jestemy z
tej wsppracy bardzo zadowoleni, w kocu korzysta na tym
modzie. S to konkretne wyjazdy z bardzo bogatym programem warsztatowo-lekcyjnym
oraz moliwoci nauki jzyka.
Do tej pory za granic pojechao
okoo 200 naszych uczniw, tyle
samo przyjechao do nas - podkrelia starosta Magorzata Tudaj. Jak zapewnili starostowie,
wsppraca w obszarze edukacji bdzie si rozwijaa, dzi wiadomo, e niebawem przybierze
now, jeszcze atrakcyjniejsz
form. Wkrtce maj te zo-

sta wdroone nowe pomysy


w dziedzinie pieczy zastpczej.
- Potwierdzam, wiele naszych
rozwiza mona wprowadzi
u was, ale po rozmowie z pani
starost zauwayem, e pewne
pomysy mogyby zosta wdroone take w naszym powiecie
- mwi starosta Matthias Neth.
- Wiem, jak profesjonalnie podchodzi pani do swojej pracy,
mwiono mi te, e jest pani
osob bardzo otwart i chtn do wsppracy, teraz mog
to tylko potwierdzi - zaznaczy
Matthias Neth, komplementuj Magorzat Tudaj. Neth
dzikowa wicestarocie Jzefowi Gismanowi, ktry w 2009
roku, wwczas bdc starost,
wsplnie z radnymi zdecydowa
o sformalizowaniu partnerstwa,
ktre teraz jest kontynuowane Wraenia, ktre zabieramy do
siebie s bardzo pozytywne, ale
ciesz si take, e nasze partnerstwo przenioso si na poziom gminy - mwi Matthias
Neth, ktry w roli starosty odwiedzi Polsk po raz pierwszy.
Wizyta delegacji pozwolia te
na wypracowanie nowych obszarw wsppracy pomidzy
miastami: Kdzierzyn-Kole i
hringen, dotycz one zarwno obszarw edukacyjnych, jak
i gospodarczych. M.in. o tych

ostatnich rozmawiali: burmistrz


Thilo Michler oraz wiceprezydent Artur Maruszczak. Obie
gminy zawary partnerstwo nieco pniej ni starostwa, bo w
2013 roku. Poczone delegacje
odwiedziy siedzib nadlenictwa, gr w. Anny oraz paac
w Wikszycach. W oficjalnym
spotkaniu wzili rwnie udzia
radni obu samorzdw. Mieszkacy powiatu Hohenlohe s
szczeglnie zwizani z Ziemi
Kozielsk oraz Sawicicami,
gdy to wanie tutaj w czasach
przedwojennych
zamieszkiwa ksicy rd Hohenlohe.
Od nieformalnych kontaktw
z mieszkacami Sawicic i
przedstawicielami samorzdu
powiatowego w 2004 roku, zaczy si powojenne kontakty
dawnych i obecnych mieszkacw. Szczegln rol odegra
tu ksi Kraft zu Hohenlohe
Oehringen oraz jego maonka
Katharina von Siemens, ktrzy
odwiedzajc przed laty Sawicice, zaproponowali spotkanie w
Niemczech. W niedugim czasie
rady obu powiatw postanowiy sformalizowa partnerstwo
oparte nie tylko na wsplnej
historii, ale i dobrych relacjach
midzyludzkich.
ks

24 Z regionu

edukacja

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

70 lat mino... wzruszajcy jubileusz w I LO


Fot. Robert Hoszycki

Absolwenci I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu znw przekroczyli prg swojej dawnej szkoy.
PAULINA KRUPISKA

W sobot, 10 padziernika na szkolnych korytarzach I


Liceum Oglnoksztaccego w
Raciborzu byo gwarno jak nigdy. W szkolne mury powrcili bowiem absolwenci. Spotkania po latach, szkolne sale,
widok dawnych nauczycieli i
przyjaci skaniay do wspomnie. Szkoa w 2015 roku
wituje jubileusz 70-lecia. Z
tej wanie okazji Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci
I Liceum Oglnoksztaccego
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu wraz z Dyrekcj szkoy
zorganizowali zjazd absolwentw. - Nieobecno koniecznie
trzeba usprawiedliwi u wychowawcw - zaartowa dyrektor
szkoy Wojciech Janiczko. W
uroczystoci oprcz absolwentw szkoy udzia wzili midzy
innymi byli dyrektorzy szkoy
Kamil Simek, Janusz Nowak
oraz Janina Wystub. Nie zabrako take wiceprezydenta Wojciecha Krzyeka, ktry sam jest
absolwentem I LO, starosty Ryszarda Winiarskiego, wicestarosty Marka Kurpisa oraz dr Josefa Gonschiora.
Zebranych goci powitaa Grayna Kowalska, prezes
Stowarzyszenia Absolwentw i
Przyjaci I LO. Wsplnie odpiewano "Mazurka Dbrowskiego" oraz uczczono minut
ciszy pami zmarych dyrektorw, nauczycieli, pracownikw
i absolwentw szkoy. - Pamitam pierwsze spotkanie w tej
auli. Z dachu kapao, a yrandole byy pene wody. Stra poarna je zdejmowaa - wspominaa Janina Wystub. - Czas,
w ktrym byam dyrektorem
szkoy, by okresem niezwykle
dynamicznym. Byo wiele problemw, ale stawialimy im
czoa. Szczeglne podzikowania nale si dr Josefowi Gonschiorowi. Ju jako absolwent
szkoy pomaga w jej rozbudowie oraz remoncie. Wsppracowa z naszym stowarzyszeniem. To dziki Jego staraniom
powstao Gimnazjum Dwujzyczne. To dziki Niemu szkoa
wyglda tak piknie. Pomg w
zdobyciu funduszy z Konsulatu
Niemieckiego, Fundacji Polsko-Niemieckiej na budow rotundy, korytarza czcego budynki
szkoy - dodaa. - Prosz pamita o tym, e sukces ma wielu ojcw - skwitowa krtko dr
Gonschior, gdy odbiera kwiaty
z rk Janiny Wystub. Wyrniono rwnie Adel Nowak,
ktra jest sekretarzem Stowarzyszenia Absolwentw i Przyjaci I LO i ktra skrupulatnie
od wielu lat gromadzi wszystkie
informacje o losach absolwentw. Trzeba przyzna, e jest co
gromadzi. Wrd absolwentw pierwszego liceum znajdziemy wielu przedsibiorcw,
prawnikw, lekarzy, profesorw. - Widzc tyle wspaniaych
osobistoci musz przyzna, e
jestemy dumni, e to wanie
starostwo jest organem prowadzcym t szko - mwi starosta Ryszard Winiarski.

Absolwenci I LO najpierw wzili udzia w uroczystej mszy witej, pniej spotakli si w szkole, a wieczorem bawili si na balu.

Jednym z absolwentw
szkoy jest wiceprezydent Wojciech Krzyek. - Stojc tutaj
przed Pastwem mam pustk
w gowie. Czuj si jak przed egzaminem maturalnym. Mimo,
e przygotowywaem si do tego przemwienia to wzruszenie
odebrao mi mow - przyzna.
- Z ogromnym sentymentem
wracam do szkolnych lat. Histori tej szkoy tworz wspaniali
ludzie. Chciabym podzikowa
caej kadrze. Nie zawsze docenia
si j w trakcie trwania szkoy,
ale po kilkudziesiciu latach pamita si ju tylko te dobre rzeczy, wszystko co dla nas zrobili - wspomina wiceprezydent,
ktry ukoczy liceum w 1984
roku. Ukoczy klas o prolu
matematyczno-zycznym. W
rozmowie z nami wspomina
nauczycieli. - Najbardziej pamita si tych, ktrzy nas "tpili". Jednak pniej, kiedy znalimy czue punkty pedagogw to
wiedzielimy jak ich "podej" i
na kadego mielimy sposb mwi z umiechem. - Nie byo mundurkw, ale musielimy
ubiera swetry w tonowanych
kolorach. Dziewczyny nie mogy si malowa, nie mogy mie
nawet lakieru bezbarwnego na
paznokciach. Najwiksz nasz
bolczk byy tarcze szkolne,
ktre musiay by przyszywane
do swetrw - doda W. Krzyek.
Absolwenci chtnie dzielili si swoimi wspomnieniami o
nauczycielach, szkole. Niektrzy na stae mieszkaj w innych
miastach, krajach. Przyjechali do Raciborza, aby zobaczy
jak zmienia si szkoa i przede
wszystkim spotka si ze znajomymi sprzed lat. - Tutaj w auli
kiedy odbyway si spotkania
kulturalne. Byy operetki. Przyjedali tutaj artyci z Bytomia,
Gliwic. Niektrzy z tego korzystali, ale dla niektrych bya to
dobra okazja, aby "uciec" z lekcji
i tutaj na balkonach w auli grali w karty - wspomina jeden z
absolwentw. Kada sala, kade miejsce w szkole przywouje inne wspomnienia. Uczniowie szkoy we wsppracy z dr
Januszem Nowakiem przygotowali dla goci krtki spektakl
muzyczno-poetycki. Kiedy zabrzmiay pierwsze dwiki piosenki "Upywa szybko ycie" na
twarzach wszystkich zagoci
umiech. Nagle wszyscy zaczli piewa. - Za rok, za dzie, za
chwil, razem nie bdzie nas. I
nasze mode lata upyn szybko
w dal, a w sercu pozostanie tsknota, smutek, al... - zabrzmiao
w auli. By to niezwykle wzruszajcy moment uroczystoci.
Pniej zaproszono wszystkich
do zwiedzenia szkoy. - awki
s nowe, ale miejsca te same mwi dyrektor Janiczko. Wieczorem absolwenci szkoy wzili
udzia w balu absolwenta.

Patronat medialny:

Uczniowie szkoy we wsppracy z dr Januszem Nowakiem przygotowali dla goci krtki program muzyczno-poetycki.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 25

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

kdzierzyn-kole kultura

Magiczny wieczr z muzyk filmow


Magiczny wieczr spdzili w hali Azoty uczestnicy koncertu z okazji 40. urodzin Kdzierzyna-Kola.
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej zabraa ich w podr po muzyce filmowej.
Dyrygent Sawomir Chrzanowski po przywitaniu przybyych goci zaartowa, i na ten

rok przypadaj dwie rocznice


- mniej wana to 120 lat kina, i
waniejsza, czyli ta z okazji ktrej odby si koncert. Muzyczny
spektakl zacz si motywem z

"Siedmiu wspaniaych". Potem


na scenie pojawia si prezydent Sabina Nowosielska, ktra
dzikowaa wszystkim za przybycie, a swoj powitaln wypo-

wied rozpocza zdaniem - ycie zaczyna si po czterdziestce.


Wrd zagranych utworw znalazy si m.in. takie klasyczne
motywy muzyki filmowej jak:

"Deszczowa piosenka", ''Rowa Pantera'', ''Przemino z wiatrem'' czy ''Polskie drogi''. Hala
Azoty wypenia si widzami do
ostatniego miejsca.

Fotorelacja na:
GazetaInformator.pl
Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

26 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

MOTORYZACJA

PRACA

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW! Wystarczy Dowd
Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w okolicy dworca PKS. Tel. 77 472 30 46
BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Zatrudni ekspedientk do sklepu cukierniczo-spoywczego w


Kdzierzynie-Kolu. Tel. 693
836 122.
Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark. Zapewniamy
zwrot kosztw dojazdu, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 774 665
671, 604 955 669.

Agencja Opieki Akces, ma do zaproponowania legaln, dobrze


patn prac dla opiekunek osb
starszych w Niemczech. Kontakt
pod numerem telefonu: 796 999
605, bd osobicie w oddziale w
Raciborzu, przy ulicy Batorego 5,
pokj 214.

Skup samochodw za gotwk,


kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Sprzedam kabin sypialn z 2007


roku w stanie dobrym posiadam

PRACA
SERWISANT SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Wymagania: umiejtno diagnostyki i naprawy komputerw, wyksztacenie minimum
rednie techniczne, mile widziane Technikum Informatyczne, dowiadczenie. Moliwy
rwnie sta. Miejsce pracy: Racibrz. CV naley wysa na adres biuro@softib.pl

NIERUCHOMOCI
Wynajm lokal handlowy nowy,
80m2, w Kolu. Cena 400 z.
Tel. 696 466 182.
Sprzedam pikne kompletnie umeblowane 2 pokojowe mieszkanie
na pierwszym pitrze 2 pitrowego
bloku. Kdzierzyn-Kole, tel. 609
459 061.
Sprzedam dom jednorodzinny
wolnostojcy (pow. 200 m2). Dom
posiada 6 pokoi, kuchni, dwie aWynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501
224 638.

zienki (jedna do wykoczenia). Cay budynek jest po generalnym remoncie. Dla zainteresowanych za
dopat istnieje moliwo pozostawienia mebli oraz wyposaenia.
Tel. 882 449 901.
Kwatera/pokj do wynajcia. Noclegi | cena za pokj 4 osobowy.
Wynajm pokj nad jeziorem okolicach K-Kola. Tel. 665 150 665.

Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro,


ciepe, soneczne. Ciepa woda
z ciepowni, duy pokj, po remoncie. Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego. Tel. 731
338 688.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. KdzierzynKole i okolice. Tel. 511 929
121.

Kompleksowe czyszczenie samochodw, pranie tapicerki


meblowej, pranie dywanw
oraz wykadzin. Tel. 667 220
515.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

Podejm wspprac biznesow na


zasadzie partnerstwa lub wynajm
cao. Dysponuje baz warsztatowo-magazynow o powierzchni
3500 m. Tel. 514 267 018 .

Usugi przecierania drewna oraz


sprzeda wyrobw tartacznych:
tarcice(deski), aty, kantwki, wiezby dachowe, podbitka(boazeria).
W ofercie rwnie drewno opaowe. Pawowiczki, tel. 604 503 255.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do
wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na caym rejonie woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

takze owiewk wicej informacji


udziele. Cena 1200 z. Tel. 503
854 978, 45226807.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 24 PADZIERNIKA

R E K L A M A

LATARNIA MAGICZNA
24 padziernika w Domu
Kultury Chemik odbd si
warsztaty Laterna Magica,
dziki ktrym dzieci poznaj
magiczny wiat starego kina.
Laterna Magica (Latarnia Magiczna) to pierwszy aparat projekcyjny wynaleziony w XVII
w przez jezuit A. Kirchera.
Staa si nastpczyni Camery
Obscura, pierwowzorem rzutnikw do slajdw, diaskopw
i kamer lmowych. Obecnie
tradycja Latarni powraca. Pojawiaj si projekty para - teatralne, znajdujce si na pograniczu lmu, animacji i teatru
- tak te bdzie podczas spotkania z Grzegorzem Ptakiem

i jego magicznymi urzdzeniami. Wszystko w ramach XXII


Midzynarodowego Festiwalu
Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia Publicystyka.
Laterna Magica przenosi
uczestnikw w zaczarowany
wiat pierwszych seansw projekcyjnych, do wiata pierwotnych technik animacji i projekcji - przypomina o dziecicym
zachwycie i pierwszych olnieniach, kiedy funkcjonalno nauki czy si z cudem poznawania rzeczywistoci. Warsztaty
maj na celu nawiza do tych
dawnych, pierwszych technik
projekcji i animacji. Uczestnicy
poznaj Camer Obscura, Ste-

reoskop, Taumatrop, Latarni


Magiczn, Zoetrop, Fenakistiskop, ale take, dobrze znane w
Polsce w czasach PRL - u, diaskopy do wywietlania bajek.
Uczestnicy spotkania bd
mieli okazj nie tylko zapozna si z tamtymi technikami
projekcyjnymi, ale sami skonstruuj wasne aparaty i dziki nim stworz krtkie etiudy baniowe na pograniczu
animacji i teatru. Dziki temu
kady z modych animatorw
stanie si magikiem - iluzjonist, a efekt swojej pracy na
warsztatach, bdzie mg zaprezentowa rodzinie i kolegom podczas wieczornego

seansu, na maszynie skonstruowanej przez siebie samego.


Warsztaty, oprcz upowszechniania dawnych technik projekcji, maj za zadanie take
przypomina o uroku dawnych
bajek i bani oraz ponadczasowych wartociach , ktre ze sob nios. Podczas warsztatw
bd wywietlane bajki (polskie, rosyjskie, ukraiskie, czeskie i niemieckie) z rzutnika, a
ich teksty stan si inspiracj
do stworzenia wasnych etiud
animacyjnych. Pocztek o godzinie 10.00. Zajcia poprowadzi Grzegorz Ptak. O godz.
18.00 pokaz teatralny - wstp
wolny.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 23 PADZIERNIKA

WIELKIE WITO KINA NIEZALENEGO


Rusza XXII Festiwal Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia Publicystyka 2015. Kdzierzyn-Kole
po raz 22 stanie si wiatow
stolic lmu niezalenego. W
dniach 23-25 padziernika
odbdzie si XXII Midzynarodowy Festiwali Filmw
Niezalenych Publicystyka
im. Ireneusza Radzia, ktry naley w tym roku do jednych z gwnych imprez jubileuszowych z okazji 40-lecia
miasta Kdzierzyna-Kola.
Na tegoroczny festiwal zgoszono rekordow ilo 284

lmw z 34 krajw. Oprcz


lmw z niemal wszystkich
krajw europejskich, po raz
pierwszy swoje lmy przysali do Kdzierzyna-Kola twrcy nieprofesjonalni i studenci
szk lmowych z Argentyny,
Australii, Chin, Honkongu,
Taiwanu, Wenezueli, Japonii Islandii, Irlandii, Brazylii,
Meksyku. Chile, Peru, Konga,
Kanady, , Iranu i Izraela. Podobnie jak w roku ubiegym
najwicej lmw zgosili realizatorzy z Hiszpanii, Francji i Niemiec. Najduszy lm
mia 93 min, najkrtszy jedn

minut.W grupie 81. lmw


polskich autorw znalazo si
23 lmy studenckie oraz 58
tytuw zrealizowanych przez
twrcw nieprofesjonalnych,
w tym cztery lmy dokumentalne pochodz od realizatorw z naszego powiatu. Dwa
za nich to dziea debiutantw.
Komisja kwalikacyjna pod
przewodnictwem komisarza
Festiwalu Piotra Gabrysza
w czasie 60 godzin projekcji
do oceny midzynarodowego
jury wytypowaa 65 lmw.
Zgoszone na festiwal lmy
poruszay problemy nurtujce

wspczesne spoeczestwa,
takie jak ochrona rodowiska,
sprawy rodziny, problematyk wojny i rasizmu, oraz sprawy osb w podeszym wieku,
a take problematyk nietolerancji spoecznej wobec rodowisk LGBT. Na Festiwalu lmy oceniane bd przez
profesjonalnych twrcw lmowych i lmoznawcw w 7
blokach konkursowych, podczas publicznych projekcji w
sali kina Chemik w dniach
23-25 padziernika br. czny
czas projekcji wszystkich obrazw zajmie blisko 11 godzin.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 5 LISTOPADA

ZAGRAJ W RYTMIE BLUESA


Najpopularniejszy polski
wykonawca bluesa - Sawek
Wierzcholski i stworzona przez
niego Nocna Zmiana Bluesa
wystpi w Domu Kultury Kole ju 5 listopada.
W cigu 30 lat nieprzerwanej dziaalnoci muzycy
osignli niebywae sukcesy.
Wydali dwadziecia pyt, robili nagrania z amerykaskimi gwiazdami bluesa, takimi

jak: Charlie Musselwhite czy


Louisiana Red, supportowali gwiazdy bluesa wiatowego
formatu, takie jak chociaby
B.B.King czy Blues Brothers.
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa zawdzicza nietypowemu (jak
na grup o charakterze bluesowym) instrumentarium.
Mimo uywania wzmacniaczy,
wszyscy muzycy korzystaj z

instrumentw akustycznych.
Dlatego grajc niezwykle dynamicznie i ywioowo, zesp
gra kulturalnie dopasowujc
zawsze poziom nagonienia
do warunkw akustycznych sali. Zesp z atwoci nawizuje kontakt ze suchaczami, zyskujc akceptacj tych, ktrzy
o polskim bluesie wyraaj si
sceptycznie. Czsto ju od pocztku koncertu suchacze pro-

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca padziernika
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

sz o swoje ulubione numery.


Dlatego nigdy na koncercie nie
zabraknie takich numerw jak
Szsta zero dwie, Nieznajomy
przyjaciel, Ciki dzie, Blues mieszka w Polsce, John Lee
Hooker, Chory na bluesa i wielu innych. Bilety w cenie 25,- z
do nabycia online oraz w kasach Kina Chemik i Twierdza. Pocztek koncertu godz.
19:00.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 24 PADZIERNIKA
24 padziernika w Domu Kultury Chemik o godzinie 20.00. odbdzie si spektakl Teatru Improwizacji Improkracja. Spektakl
komediowy, ktry tworzony jest na oczach widza, odbdzie si
ramach XXII Midzynarodowego Festiwalu Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia Publicystyka 2015. Tym razem bdzie to parodia lmu, ktrego gatunek pozostanie niespodziank
do dnia koncertu. Improkracja jest najstarszym i najbardziej
dowiadczonym teatrem improwizacji w tej czci Polski. W
programie Film Improwizowany. Bilety w cenie 20 z s do
nabycia w kasie kina Chemik, oraz online.
KDZIERZYN-KOLE - MBP - 24 PADZIERNIKA
24 padziernika o godzinie 16.15. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolu przy ul. Rynek 3, odbd si klolejne spotkanie z
cyklu Rodzinne czytanki. Tym razem dzieci posuchaj historii
pt. Franklin i wito duchw. Dodatkowo w programie spotkania: historia Halloween, wsplne czytanie ksiki oraz ciekawe
zabawy i zajcia twrcze, m.in. balonowe stwory, halloweenowe
kalambury, poszukiwacze skarbu, lampiony z dyni i inne atrakcje. MBP zaprasza dzieci i rodzicw. Wstp wolny.
KEDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 25 PADZIERNIKA
25 padziernika o godz. 17.00. w Domu Kultury Chemik odbdzie si koncert jazzowej wokalistki - Marty Krl. Koncert ubarwi na tegorocznej XXII edycji Midzynarodowego Festiwalu

Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia Publicystka 2015.


Bilety w cenie 25 z s dostpne w kasie kina Chemik, a takrze
on-line.
KEDZIERZYN-KOLE - MBP - 30 LISTOPADA
Do 30 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w lii nr. 5,
przy ul. Damrota 32 mona oglda wystaw po tytuem: ladami Pamici kozielskich ydw - wystawa zbiorowa MBP.
Podstaw wystawy stanowi materiay kdzierzyskiego dziennikarza i pasjonata historii lokalnej - Bogusawa Rogowskiego,
prezentowane ju w bibliotece podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. S to teksty dotyczce spoecznoci ydowskiej w Kolu
oraz ydowskiej synagogi. Bogate uzupenienie stanowi artykuy i zdjcia zaczerpnite z ksiek oraz lokalnej prasy, opisujce
sytuacj ydw w Kolu, ich wtapianie si w miejscow spoeczno, powstawanie ydowskiej gminy, a po tragiczn tzw. noc
krysztaow. Osobne plansze powicone s rwnie niezwykle
efektywnym dziaaniom kozielskich licealistw, ktrym udao si
wskrzesi od zapomnienia ydowskie historie, podczas realizacji
szkolnego projektu.
KDZIERZYN-KOLE MBP - 31 GRUDNIA
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza modych poetw do wzicia udziau w XXIII Edycji Konkursu Literackiego Krajobrazy
sowa. Wiersze mona nadsya do 31 grudnia 2015 r wcznie.
Regulamin konkursu znajduje si na stronie PBP pod adresem
mailowym: www.mbpkk.pl

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Listy z Kdzierzyna-Kola
Poczta Polska wydaa 225 okolicznociowych znaczkw i 500 kartek z okazji jubileuszu 40-lecia Kdzierzyna-Kola,
a kurierzy konni przewieli specjalnie ostplowane listy midzy pocztami.
KATARZYNA SOLARZ

wieli przesyki z Urzdu Pocztowego w Kolu na poczt przy


ul. Doktora Judyma w Kdzie-

rzynie, po czym ju normaln


drog rozesano je do poszceglnych adresatw. To wiet-

na promocja Kdzierzyna-Kola i jubileuszu 40-lecia miasta.


Poprzednie takie wydawnictwo

Fot. Agnieszka Gogolewska

Najpierw w urzdzie miasta odbya si prezentacja okolicznociowego znaczka i kartki


wydanych przez Poczt Polsk
z okazji 40-lecia Kdzierzyna-

lory znaczka i kartki symbolizuj nadziej, prac i zwycistwo


- wyjania Andrzej Krzyszto,
jeden z latelistw. Tego samego dnia przesyki w Kolu zostay oznakowane specjalnym datownikiem okolicznociowym z

Kurierzy konni rozwozili przesyki pocztowe


ze znaczkami okolicznociowymi.
-Kola. Znaczek i karta zostay przygotowane z inicjatywy
miejscowych latelistw. KoR E K L A M A

hasem: 40 lat miasta Kdzierzyn-Kole. Pniej kurierzy


konni rodem z XIX wieku prze-

Wejcie dla osoby dorosej 15 z (klienci posiadajcy karnet OPEN wchodz za darmo). 1 dziecko 10 z | kade kolejne 5 z.

trao a do Ameryki Poudniowej podkrela pasjonat latelistyki Manfred Wojtala.

You might also like