You are on page 1of 1

Mata pelajaran

:
Pendidikan Jasmani
Kelas: Tahun 6

Tajuk: Gayut Songsang
Objektif: Berkebolehan melakukan kemahiran gayut
songsang dengan lakuan yang betul.

Masa: 0700-0730
BBB:
Palang Gayut dan
Tilam Gimnastik

Standard Pembelajaran:
1.3.1
2.3.1
5.1.2
Strategi/Aktiviti:
1. Memanaskan badan
2. Aktiviti 1: Push and Hold
3. Aktiviti 2 : Aksi Gayut – Gaya lutut ke dada (Tuck)
- Gayut ‘L’
- Gayut ‘L’ Kaki Terbuka
- Gayut kaki luar genggaman
- Gayut kaki di dalam genggaman
tangan
- Gayut songsang
4. Permainan kecil – Hold and Win
5. Menyejukkan badan
EMK : Keusahawanan(Berani Tanggung Risiko)
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Pemerhatian.
Senarai semak guru
Refleksi: