You are on page 1of 334

a

b

c
1

1
2
6
6
6
7
8
9
9
10
11
11
13
14
14
14
15
16
16

Noul / Anastasimatar / Tradus si compus dupa sistema cea veche / a
serdarului Dionisie Fotino / si didicat preasfintitului si de
Dumnezeu alesului / episcop D.D. Filotei Buzaul./ de / Anton Pann /
Bucuresti / 1854. / În Tipografia lui Anton Pann
Prea sfintitului si de Dumnezeu alesului episcop D.D. Filotei Buzaul.
Prea sfintite Stapîne!
Acest Anastasimatar fiind compus...
Predoslovie
Al Prea sfintiei voastre / cu supunere gata spre servire / A. Pann
inscriptie: O Teos
gravor: Ieromonah Costantin
Început cu Dumnezeu cel Sfînt al Glasului / întîiu. / Ehul întîiu se începe
întîiere aducînd, / tonurile melodiei cu dulceata producînd.
Doamne strigat-am, glas 1
Stihurile la Doamne strigat-am, glas 1
Stihirile la Doamne strigat-am, glas 1
Rugaciunile noastre cele de seara..., glas 1
Înconjurati noroadelor Sionul..., glas 1
Veniti noroadelor sa laudam..., glas 1
Veseliti-va ceruri..., glas 1
Pre Cela ce de voie cu trupul pentru noi S-a rastignit..., glas 1
Stînd înaintea mormîntului Tau..., glas 1
Pe Cuvîntul cel împreuna cu Tatal fara de început..., glas 1
Dogmatica, glas 1
Pe ceea ce este marirea a toata lumea..., glas 1
Vinieta: mult alungita
Stihoavna, glas 1
Cu patimirea Ta Hristoase..., glas 1
Sa se bucure faptura..., glas 1
Împarat fiind cerului..., glas 1
Femeile mironosite mir aducînd..., glas 1
Slava Stihoavnei, glas 1

16
18
18
19
19
19
19
19
20

20
20
21

21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23

Iata s-a plinit proorocia Isaiei..., glas 1
Troparul Învierii, glas 1
Piatra fiind pecetluita..., glas 1
Gavriil zicînd tie Fecioara bucura-te..., glas 1
Sedelnele, glas 1
Dimineata, dupa întîia catisma
Mormîntul Tau Mîntuitorule... (Ton tafon Su Sotir...)
Mormîntul Tau Mîntuitorule..., glas 1 forma 2 pe Ke
Cele urmatoare de prisos este a le mai pune pe note, fiind ca sunt potrivite
la tonuri si ritmi dupa Asemanînda de sus, Mormîntul
Tau Hristoase..., care trebuieste învatata de rost de cîntaret, ca sa poate
potrivi întocma pe aceste.
Pre Cruce pironit ai fost Doamne de voie..., glas 1 forma 2 pe Ke
Pe tine Maica lui Dumnezeu te cunoastem..., glas 1 forma 2 pe Ke
Dupa a doua catisma. / Cele urmatoare iarasi sunt potrivite tocma dupa
Asemanînda Piatra fiind pecetluita... (vezi înapoi Troparul,
fata 18
La groapa femeile fiind de noapte..., glas 1
Pe Cruce fiind Tu pironit Îndurate..., glas 1
Asemanînda Ton Tafon Su Sotir (Mormîntul Tau Mîntuitorule) cauta înapoi
la fata 19
Marie ceea ce ai nascut pe Stapînul..., glas 1 forma 2 pe Ke
Antifoanele, glas 1
Deci Binecuvîntarile, si dupa Ipacoi / Treptele Antifoanelor
Antifonul 1, glas 1
Cînd ma necajesc..., glas 1
Pustinicilor neîncetata dorire..., glas 1
Slava si acum..., glas 1
Sfîntului Duh cinstea si marirea..., glas 1
Antifonul 2, glas 1
La muntii legilor Tale m-ai înaltat..., glas 1
Cu mîna Ta cea dreapta luîndu-ma..., glas 1

23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
32
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35

vezi înapoi
Cu Duhul Sfînt faptura toata se înnoieste..., glas 1
Antifonul 3, glas 1
De cei ce mi-au zis mie..., glas 1
În casa lui David..., glas 1
Sfîntului Duh cinste si închinaciune..., glas 1
Prochimenul, glas 1
Acum ma voi scula zice Domnul..., glas 1
Laudele, glas 1
Toata suflarea..., glas 1
Laudam Hristoase patimirea Ta..., glas 1
Cela ce rastignire ai rabdat..., glas 1
Cela ce iadul ai pradat..., glas 1
Plecaciunea Ta cea cu dumnezeiasca cuviinta..., glas 1
Cînd Te-ai pironit pe lemnul Crucii..., glas 1
Tînguindu-se cinstitele femei..., glas 1
Ranelor celor dumnezeiesti..., glas 1
Iubitorule de tulburare neamule evreiesc, glas 1
Fericirile, glas 1
Întru Împaratia Ta..., glas 1
Prin mîncare Adam scos a fost..., glas 1
Troparele cele urmatoare sunt potrivite iarasi la ritmi si tonuri întocma
dupa cel de sus.
Ma închin si cinstesc Patimirea..., glas 1
Rastignitu-Te-ai Preadreptule..., glas 1
Pe trupeasca Ta biserica..., glas 1
Mînecînd mironositele cu tînguire..., glas 1
Viind Doamne ucenicii Tai în munte..., glas 1
Închinîndu-ne Parintelui..., glas 1
Îti aducem si pe Maica Ta..., glas 1
Domnului întru marire, Ehului întru finire
Cruce mica

36
36
36
37
40
40
46
47
52
53
57
60
60
68
72
73
76
81
83
87
88
91
94
95
102
106
107
110
116
119
123

Frontispiciu
Începutul glasului al doilea. / Al doilea Eh urmeaza, la al doimei rînd
pasind, / cu duioasa-i melodie pe cel dintîi covîrsind.
Doamne strigat-am, glas 2
Stihurile la Doamne strigat-am, glas 2
Stihirile la Doamne strigat-am, glas 2
Celui mai nainte de veci din Tatal..., glas 2
Dogmatica, glas 2
Stihoavna, glas 2
Tropar, glas 2
Sedelne, glas 2
Antifoane, glas 2
Prochimen, glas 2
Laude, glas 2
Fericiri, glas 2
Doamne strigat-am, glas 3
Stihurile, glas 3
Stihirile, glas 3
Dogmatica, glas 3
Stihoavna, glas 3
Tropar, glas 3
Sedelne, glas 3
Antifoane, glas 3
Prochimen, glas 3
Laude, glas 3
Fericiri, glas 3
Doamne strigat-am, glas 4
Stihuri, glas 4
Stihiri, glas 4
Dogmatica, glas 4
Stihoavna, glas 4
Tropar, glas 4

124
128
131
132
140
144
145
148
154
156
161
162
165
168
168
179
182
183
186
191
193
198
199
202
205
205
212
215
216
219
224
226

Sedelne, glas 4
Antifoane, glas 4
Prochimen, glas 4
Laude, glas 4
Fericiri, glas 4
Doamne strigat-am, glas 5
Stihurile, glas 5
Stihirile, glas 5
Dogmatica, glas 5
Stihoavna, glas 5
Tropar, glas 5
Sedelne, glas 5
Antifoane, glas 5
Laude, glas 5
Prochimen, glas 5
Fericiri, glas 5
Doamne strigat-am, glas 6
Stihuri, glas 6
Stihiri, glas 6
Dogmatica, glas 6
Stihoavna, glas 6
Tropar, glas 6
Sedelne, glas 6
Antifoane, glas 6
Laude, glas 6
Prochimen, glas 6
Fericiri, glas 6
Doamne strigat-am, glas 7
Stihuri, glas 7
Stihiri, glas 7
Dogmatica, glas 7
Stihoavna, glas 7

229
232
234
327
238
245
249
250
253
258
260
265
266
270
274
275
280
284
284
286
288
289
291
292
294
295
296
298
299
301
303
304

Tropar, glas 7
Sedelne, glas 7
Antifoane, glas 7
Prochimen, glas 7
Laude, glas 7
Fericiri, glas 7
Doamne strigat-am, glas 8
Stihuri, glas 8
Stihiri, glas 8
Dogmatica, glas 8
Stihoavna, glas 8
Tropar, glas 8
Sedelne, glas 8
Antifoane, glas 8
Prochimen, glas 8
Laude, glas 8
Fericiri, glas 8
Svetilna 1, glas 2
Sfînt este Domnul, glas 2
Svetilna 2, glas 2
Svetilna 3, glas 2
Svetilna 4, glas 2
Svetilna 5, glas 2
Svetilna 6, glas 2
Svetilna 7, glas 2
Svetilna 8, glas 2
Svetilna 9, glas 2
Svetilna 10, glas 2
Svetilna 11, glas 2
Voscreasna 1, glas 1
Voscreasna 2, glas 2
Voscreasna 3, glas 3

glas 6 Voscreasna 11. glas 5 Voscreasna 6. glas 8 Voscreasna 9. glas 6 Voscreasna 7. glas 7 Voscreasna 8.306 308 310 312 313 315 317 319 321 Voscreasna 4. glas 4 Voscreasna 5. glas 8 Abonati . glas 5 Voscreasna 10.