You are on page 1of 2

1

1.1

TEHNIČKI OPIS
Opis konstrukcije

Građevina je čelična hala tlocrtnih dimenzija 20 m × 60m što je ujedno položaj glavnih osi
nosive čelične konstrukcije. Visina konstrukcije u ravninama vertikalnih vanjskih stijena
iznosi 6,0 m, dok ista visina na šljemenu iznosi 7,0 m.
Predviđena je krovna konstrukcija s pokrovom od sendvič elemenata, te će se isti koristiti i za
izvedbu vertikalne obloge, a kao svjetlopropusni dio vertikalne obloge predviđeni su elementi
od kopilit stakla.
Glavnu nosivu čeličnu konstrukciju čine okvirni sustavi sa izlomljenom prečkom raspona
20,0 m postavljenih na osnom razmaku od 6,0 m. Sastoje se od zglobno oslonjenih stupova
(HE 600 A profili) i izlomljene prečke (HE 650 A profili) nepromjenjive visine profila.
Nagib krovne površine je 10%(5,71°).
U zabatnim stijenama nije predviđena je posebna zabatna konstrukcija zbog produženja hale
osim dodate dve vertikale sastavljena od stupova (HEA 220 profili) na koje idu horizontalni
profili za vertikalne obloge.
U vertikalnim uzdužnim stijenama nalaze glavni nosači koji su povezani sa cijevi kvadratnog
presjeka RQ100*5 koje su uključene u prenos uzdužnih sila i montažu vertikalnih poprecnih
vezova
Na krajnjim poljima vertikalnih uzdužnih stijena smještena je vertikalna uzdužna stabilizacija
izrađena od tlačno – vlačnih dijagonala.
Na prečke okvirnog sustava postavljene su podrožnice izvedene iz IPE 160 profila i nalaze se
na razmaku od 2,00 m. U slabijoj osi one su pridržane tzv. vješaljkama na rasponu od 2,0 m.
U krovnoj ravnini postavljena su dva horizontalna poprečna veza u svrhu globalne
stabilizacije krovne ravnine,kao i cijevi kvadratnog presjeka RQ100*5 koje su uključene u
prenos uzdužnih sila i montažu horizontalnih poprecnih vezova.
Nalaze se između prečki okvira i izvedeni su na način da su podrožnice uključene u prijenos
uzdužnih vlačnih sila.
Ispod stupova postavljeni su temelji samci s vijencem za zaštitu od smrzavanja koji su
povezani temeljnim gredama.

Debljina temeljnih premaza na organskoj osnovi iznosi 2×30 μm. Svi glavni nosivi elementi čelične konstrukcije razmatrani su kao ravninski sustavi. Odabir odgovarajućeg pokrova.1.3 Materijal za izradu konstrukcije Elementi hale izrađeni su od čelika S 355. Nakon završene montaže potrebno je popraviti sva oštećenja temeljnog radioničkog premaza.8.2 O proračunu konstrikcije Proračun unutarnjih sila. Spojevi izvedeni na gradilištu (montažni) izvedeni su vijcima dok su zavareni spojevi izvedeni u radionicama. . Vijci su izrađeni od čelika kvalitete 8. .1. Nakon odmašćivanja površine nanosi se drugi temeljni premaz. te obloga stijena proveđen je prema uvjetima za krajnje granično stanje i granično stanje uporabivosti na temelju podataka danih od proizvođača.4 Primjenjeni propisi • Eurocode 1 • Eurocode 2 • Eurocode 3 • Eurocode 8 1.5 Antikorozijska zaštita Elementi nosive čelične konstrukcije radionički se štite s jednim temeljnim premazom na prethodno opjeskarenoj podlozi do čistoće . Završna obrada propisana je prikazom mjera zaštite od požara sredstvima s karakteristikom F30. koje su ovjerene od odgovarajuće institucije. Armatura za temelje Q-503 1. Analiza konstrukcije provedena je kompjuterskim programom PORTALPLUS v1. 1. momenata savijanja i dimenzioniranje elemenata čelične konstrukcije provedeno je u skladu s Eurocodom. Temelji su izrađeni od betona marke C 25/30.