You are on page 1of 8

Alevilikte Ali – Ali Kimdir

ALİ ÜZERİNE
Tanrı Ali, İmam Ali, Kamil insanın prototipi Ali, İslam için baş kesen, halife ali,
kimine göre timsal-i zerdüşt ali vd. …
Şu çok ilginçtir: Tanrı, yani Xwedê Kürtçe’de kök olarak XA-DA ( XE-DE
). XA (Xwe): kendi demek DE: vermek, katmak demek birleşince şu anlama
geliyor: Kendinden veren, kendinden katan demek.
Kapılara göre ALİ:
1) Ali Şeriat kapısında Arslandır
2) Ali Tarikat Kapısında Şah-ı Merdan
3) Ali Marifet Kapsında Büyücü (Veli, Evliya-Ermiş)
4)Sırr-ı Hakikat Kapısında Ali’den başka Allah yoktur.
Sır kapısında ki Ali tüm körlüğü üzerimizden kaldıracak niteliktedir. Yukarıda
dört kapıya göre verilmiş Ali tanımları aslında sırdır. Şimdi çok önemli olan bu
nitelikleri unutmayalım. 4 kapı tanımları Alevîliğin farkında olmadığınız biçimde
perdelerini kaldıracaktır. Nasıl bir perde ve neden? Şöyleki:
a) Elinde çift uçlu kılıçla İslamın yayılması için binlerce baş kesen,
b) fetih yapan, c) namazında niyazında, dininde diyanetinde olan, d) çok kez
evlenen, e) ömeri, ebubekri, osmanı tanıyan ve onlara kız verip, onlardan
alan, f) ömer nihavend savaşında 110bin fars-kürt öldürürken islamın yayılması
için, sesini çıkart-a-mayan bir kişi nasıl olurda Aleviliğin saygın kişisi olur diye.
Tam bir tezat ve çelişkili bir curcuna.
Tek tek açıklayalım:

rahatça örgütlenememe ve inancını geliştirememe endişesi. 1) Ali Şeriat kapısında Arslandır 2) Ali Tarikat Kapısında Şah-ı Merdan 3) Ali Marifet Kapsında Büyücü (Veli. namaz kıldı siz kılmayın. e) Aleviler Ömeri. saygınlık kazanmış olan yüzlerce islam şahsiyeti varken sadece peygamberi. Namaz yoktur.a) ve b) Alevilik cihadı reddeder. sosyal ve dini yaptırımları. Ve siz yinede Onu örnek alın ama yaptıklarını asla yapmayın. bulunduğu islam coğrafysı içinde dışlanacaktı. savaştı siz savaşmayın. Pirler: Ali. 1826 yerine 1300de dergahları kapatılıp yasaklanacaktı. Merdanınızdır. f) Alevilik asla savaş olmasını kabul etmez. gizlenin. oruç tuttu siz tutmayın. asılır. Kapılara göre: 1) Arslan: Hayvan 2) Merdan: İnsan 3) Ermiş: Kamil insan 4) Sır kapısı: Tanrıdır ve burada işte Enel Hakk der insan! . yydan 21. Bu 4 kapı üzerinde değerlendirilen Ali’yi çok iyi bilin. çok kez evlendi siz evlenmeyin. öldürülecekti.. ama mecbur kalmadıkça silah kuşanmaz.Yanar. Mülk sahibi olunamaması. Bakın! en sadık müslümana bile ne yaptılar deyimiyle ali adı altında batıni kimliklerini sürdürdüler. c) Alevilikte yunusun dediği gibi din ve diyanet yoktur. Piriniz. Aliyi ve onun çocuklarını görünürde kabul etmiştir. Yani 6. 2 milyara yakın İslam nüfusunun kabul ettiği yüzlerce İslam şahsiyeti var. Bunu yapmaya mecburdu. Böyle mi dediler? Elbette ki demediler. örneğin: Gayri müslimlerden alınan vergi. yy kadar Ali ve Peygamberden başka hiç mi iyi bir müslüman yoktuda sadece bunları kabul ettiler. Evliya-Ermiş) 4) Hakikat Kapısında Ali’den başka Allah yoktur. örgütlenemeyecekti. cihad etti. ömeri ve diğerlerini tanıdı siz tanımayın. iftiralar ve karalamalar vs… Anladığınız gibi Alevîler bu vede benzer endişelerden Ali gibi islami şahsiyetleri kendine perde etti. Bir sır vardı. bulunduğu bölgede insani hizmet alamaması. gelişemeyecekti. Şuna dikkat edelim Alevîlik. Bize şöyle mi dedi Mürşidler. bugünlere ulaşamayacaktı.d) Alevilikte çok eşlilik yasaktır. siz etmeyin. çünkü aşırı vergi ödeyecekti. yüzülür. Gaspçı ve adaletsiz kabul eder. Şimdi aleviliğin kabulleri ortadayken nasıl olurda Hz Ali’nin resmini kendine perde etti: a) Korku b) Güvenlik sorunu c) İslamın büyüklerinin adı altında inancını her ne pahasına olursa olsun sürdürme çabası d)Sosyal dışlanmışlığın verdiği veya vereceği yalnızlık hissi e) O coyrafyada egemen olan dinin. Osmanı ve Ebubekri reddeder. ama 15 milyonluk Alevi nüfusu niye bunları kabul etmiyor yada hiç oralı olmuyor? Belkide gizli bir kuran vardı onu alevilere ulaştırdılar aleviler diğer yanlış kurana uyan 2 milyarın inancını görmezden geliyor(!). içki asla içmezdi siz için dedi.

batın. Ali ferd ü Ali samed Alidir cümleye rahmet. din. iman. ahir. Sokaktaki Alevî için nefeslerde ki daima Halife Alidir. din. Alidir yar ile mihman Ali rahim. Ali ise bu bağlamda değerlendirilmeli. Açıkçası şudur: Her Alevî pirinin nefesinde ki kavramlar 4 anlam içerir. enver. Ali cennet. Ali ahir.Ne ilginç değilmi? “Alemde meşud olan bu devran/Tekamül içindir kemale doğru”Kapılardan geçmiş Alevî pirlerinin nefeslerini 4 kapıda ki kabullere göre yapmak gerek. Ali sultan. kevser. zahir. Bazısıtanrının 99 adından biri. Hakikat ehli ile Tarikat ehli ereninin söyledikleri farklıdır. münevver. rıdvan. Şeriat kapısındaki Alevî genel geçer bilgiyi. Alidir cümleye server Nesimî Farkındasınızdır rahman ve rahim tanrının 99adından biridir. Cennet. Ali zahir Ali şems-i münevverdir. (Allahın 99 ismi) 3) Ali vahid. Aksi halde neden şunları yazarak şirk yapar? PİRLERDEN ÖRNEKLER: 1) Alidir herşey için can. Ali ehad. Alidir şaf-i mahşer Nesimî Vahid. Fazlasına gerek duymaz. Ali iman Ali’dir sakı-i kevser Nesimî Süphan. 2) Ali evvel. kevser gibi… 5) Lâ ilah illâ Ali’dir nûr-i zat-ı Zülcelal Lâ ilah illâ Ali’dir Hayy-i baki layezal Lâ ilah illâ Ali’dir gün gibi ruşen olan Lâ ilah illâ Ali’dir görünen şirin cemal Lâ ilah illâ Ali’dir vakıf-ı ilmi ledun . Alidir Nur ile enver Nesimî Evvel. Ali rahman. sultan. rahmet 99 ad. Ali batın. Ali Rıdvan Ali dindir. hakikat kapısındaki ise 4. ehad.. ve geçek anlatılmak istenini çıkarır. nur. 4) Ali süphan. Tarikat ve Marifet kapısında ki için ise Ali farklıdır ve asla cihad eden halife Ali değildir. Bazısı tanrı tarafından yaratılan şeyler. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan Tanrı demek. samed.

yaratan.Gün gibi açık olan Alidir. Ondan başka tanrı yoktur. Erenlerin padişahı yaşamanın özü.Görünen tatlı yüz Alinin yüzüdür. Ondan başka tanrı yoktur. Biz başka ozandan devam edelim.İlksiz sonsuz olan. ve aleviler bu kadar öz müslümanlar ama şirkide ihmal etmemektedirler. yaratıcılığın gücü. ondan başka tanrı yoktur. Gizli bilimlerin bilicisi Alidir. Onun için Viraninin açıklamalı şiirlerini bulun inceleyin. Dört kitapta okunur. Aliden başka Tanrı yoktur..varlıklara dirilik veren onları yok. 6) Müminler sırrını ilden sakınır Kendin bilmezlere sözün dokunur Genci Abdal dört kitapta okunur Evveli Ahiri destan Alidir Genç Abdal Evvel. Kurandaki kuşluk suresinin padişahı.Lâ ilah illâ Ali’dir sahib-i nutk-i kemal Lâ ilah illâ Ali’dir şems-i şah-i vedduha Lâ ilah illâ Ali’dir gökteki bedr-ü hilal Lâ ilah illâ Ali’dir çeşme-i hayvanımız Lâ ilah illâ Ali’dir nur-i mutlak bi-zeval Lâ ilah illâ Ali’dir padişah-i alemin Lâ ilah illâ Ali’dir kevser-i ab-i zülal Lâ ilah illâ Ali’dir Mustafa vü Murtaza Lâ ilah illâ Ali’dir gözüme ayn-i visal Lâ ilah illâ Ali’dir gönlümün şahı benim Lâ ilah illâ Ali’dir üşte oldur bi-melal Lâ ilah illâ Ali’dir bu virani dervişin Gözü nûru başta tacı ol Ali Celle Celal VİRANÎ Açıklaması: Şaşırmayın… Yüce tanrının özü alidir. Ondan başka tanrı yoktur. Yazmak bile zor ve insanı hayallere. güneşi Alidir. Kurana göre bunlar tanrının niteliklerleridir ve buna şirk denir. ve var eden Alidir. Küfrü ekber sayılır (en büyük küfür-suç). Demektedir. Ali dört kitapta nasıl okunur? 7) Hakkın kandilinde gizli nihanda La mekan elinde sır idi Ali Künt-ü kenzin esrarı andadır Dünya kurulmadan var idi Ali Devrani 8) . Bu aliyi getirip sadece islam halifesi imam ali yapamazsınız. Viraninin böyle çok nefesi vardır. Ondan başka tanrı yoktur. ahir destan Ali…….yetkin olgun sözü söyleyende Alidir. yorumlara daldırıyor. Ondan başka tanrı yoktur. ölümsüz varlık olan Alidir.

“Ey efendim. “Haydi kalk ve kente gir. çift uçlu kılıcıyla cihad yapan. Ali dediğin 7. adının geçtiği heryerde dikkat edin ali geliyor. sen kimsin?” dedi. Hasan ile hüseyinin babası.. Baki tanrının 99adından bazıları… 9) Ben Aliyi gördüm arşta durunca Yerin göğün binasını kurunca Ali’nin sırrına kimse ermedi Cebraile bir kez sual sorunca Hatayî 10) Musa ile tur dağında Ben dedem aliyi gördüm Kul Himmet Musa ile tur dağında olan. bineğine binip göğe gittiği hikayede perde arkasında görünen ali malum. halife. bir sesin kendisine. senin zulmettiğin İsa’yım” diye cevap geldi. musanın seni görmek istiyorum demesi üzerine “len terani”yani “beni göremezsin” anlamına gelen sözün kullanıldığı an bu andır. değinmiyorum çünkü aynı şey.Saki. ışıklı arabasıyla tur dağına inen. ne yapman gerektiği sana bildirilecek. Musa ile tur dağında olan halife ali midir. Saul. Miraçtaki aliyi hiç anlatmıyorum muhammedin aracına.Ol dem şimşek yalabıdı yedi sema gürledi Hem SAKİdir hem BAKİdir NUR-U RAHMANım Ali Sefil Ali Nur-u Rahman (esirgeyen ışık). namaz sırasında-yolunda öldürülmüş bir . İlk müslümanlardan.Ne sırrı bu.”<<< Tanrının ışıklı arabasıyla geldiği. Saul. Yyda yaşamış Peygamberin kuzeni. olduğu. Allah mıdır? 11) İsa peygamberim şama girince Yer ü gök titredi ali gelince Derviş Ali Bu olay incil elçilerin işleri 9:3-9 da şöyle anlatılıyor >>>”Yol alıp Şam’a yaklaştığı sırada.. 12) Kuran’da Ali’dir İncil’de İlya Zebur’da Papadır Tevrat’da Ulya -Devranî- Alinin sırrı Alinin sırrı . damadıdır. “Saul. İmam. neden bana zulmediyorsun?” dediğini işitti. Yere yıkılan Saul. birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. ali oluyor. “Ben.

. Şimdi düşünün Hep hakikat kapısındaki Ali mi anlatılır elbette hayır. korunabilenlerden kat kat çok kitap yok edilmiştir. Kiminde Ermiş. Örnek: 1) Eski hikayelerin inceden inceye okunması. yüzyıllar sonra da Halife Ömer tarafından yakılmıştır. sanatsal ve insanî değerlere saldırada bulunan zihniyetleri nefretle anar. Onunda yaptığı ilk iş 1834te Dergâha Cami yaptırmak olmuş. Kiminde tanrı! Bunun içindir ki Ali İmam Alidir gibi yanlış ve eksik bir mantık yürütülemez.müslüman. yerin göğün yaratıcısı. Mahmut (lanet olsun) 1826 yılında Yeniçeri Ocağını kapatınca 20 büyük Bektaşî Dergâhındaki tarihi eşya ve kitabı yakmıştır. Tarihte binlerce kez kan dökmüş hatta çok aşırı gitmiş padişahlar. Ne yaptı 5 yılda… Arşta durmuş. gerçekleri Mürşitler vasıtasıyla aktarır ve onları uzun eğitim sürecinde derviş. pir haline getirir. Freud. deme. Buda Alevînin bilinçlenmesiyle halledilecek bir konudur. Taliplere bu sırları. Hiçbir zaman yerine yenisi konulamayacak değerdeki eserlerin. Kimi kapıda Ali Arslan. evvel ahir vs. İşte bizi hayrete düşüren de bu kapıların alisidir.Zxeig. Şimdiye kadar Mürşid ve pirlerden örnekler vererek anlatmak istediğimi özetledim. Ozanlar. 63. Kitap. Böylece bize aktarır ve bizi cezbederler. Ebubekir yerine halife olsaydı ne olacaktı. şirk yapacak kadar öz müslüman olduğunu. Tarikate. Şeriate. Daha sonra Bektaşîliği yasaklamış ve Hacı Bektaş Dergahının başına Nakşibendi Şeyhi atamıştır. Seghers. kocaman bir gerçekler dünyasını tepetaklak etmeye yetebilir. 200. Peygamber bile değil. Tersine kamil sözü kuranımızdır deriz. Doğum. kiminde Merdan. bilgileri. önce kısmen Romalılar tarafından. pirler. Ne yazık ki. hükümdarlar var. müridi yok. 656-661 yılları arası halifelik yaptı. bir zamanların bütün bilgeliğini anlatan bir kitabın olduğundan söz edilir. Sayfalarca kitabı yok. kültürel. dervişler nefes. Gizli bilgilerin tarihten beri başına hep birşeyler gelmiştir çünkü. ne sırrı var. Bir değil yüz değil bu tür nefesler çok sayıda var. pirlerin onu tanrı kabul edecek kadar ileri gittiğini düşünemeyiz. Verilen örnekler Hakikat kapısına göre Alinin Tanrısallığı üzerine verildi. Yazdığım nefeslerden anlaşılan ortada.000 cilt kadarını daha önce Romalılar yakmıştır.ölüm tarihleri belli. deyişlerinde bu aldıkları sırları bilmece gibi yazar. Kaynaklar 900. İnka Kralı Pachacuti tarafından yok edilmiştir. nasıl bukadar şeye hakim ve kadir olabiliyor. Mann ın kitapları . herşey bu. Alevîlik sadece Ömer gibileri nefretle anar. Marifete göre anlatılan Alide vardır. Amr İbnül-As’a emir verdirerek yakmıştır. Neden Alevîlik sadece birkaçının ismini ön plana çıkarırır. Bütün Pirlerin bunu tesadüfle yazdığını veya anlattığını. Peygamber olsa işkembe-i kübradan atılıyor derimde peygamber bile değil mucizeleri yok..000 cilt. İskenderiye’deki halk hamamlarını ısıtmak için kullanıldığını düşünmek insanın tüylerini ürpertiyor. İşte asıl nefret Ömer gibileredir ki binlerce kitabı yakan. 2) II. dergahı yok. Ve Adaletli Ömer. Ve Alevilik kadimden beri gizli ve gerçek bilgilerin sahibidir. Çünkü bu tür zihniyetler gerçeği saklar ve sonra yok eder böylece donanımsız insanı kendine bağlar. Büyük bir kısmını o. İskenderiye kitaplığında büyük bilgin kurtarıcı Ptolemaios’a ait ve insanlığın bütün geleneklerini yazan 500.000 cilt olduğunu söyler. Alevîlik sırlarla doludur. 3) 10 Mayıs 1933 te Almanya’da Marx. Güney Amerika’da.

kitaba yazıp bir küpün içine koyup toprağa gömüp bulunmalarını bekleseydi ya onlar çürüyecekti yada bulunamayacaktı. Devrani. Ne önemde olan kitaplar kasten yakılır düşünün.yakıldı. sadık insanlar yetiştirip sırları onlara vermişlerdir. Kaygusuz. O asker bunu çıkarmasaydı bugün Maya dilini okuyamıyor olacaktık. bir ismin Hû’dur (Sadık Baba) 18. İnkalar. Ben sadece farklı bir yoldan değindim. Onun içindirki Bektaş Veli. Ali göründü gözüme (Hilmi Biz aşığız ne söylesek Sözümüzde yalan olmaz Sır içinde sır saklarız Hiç kimseye âyân olmaz.yy Bin bir ismi vardır.. Onun içindirki yöntemi mükemmel kurup.yy . sırlarla dolu bilgileri cana bürümüştür.yy) Alemi var eden sultan Alidir (Genç Abdal) 19. Çünkü aynı eğitimi alıyor. Bir Rus askeri kütüphanenin yıkıntıları arasından çıkardığı kitabın biri sayesinde Maya uygarlığının dili çözüldü. Gören gözler zaten Alevîliği aslına göre yaşama isteğindedir. yy Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah (Kul Himmet) 16.yy Ali Rahîm Ali Rahman.yy Bin bir ismi vardır bir ismi Allah (Dervis ALi) 19. bulunsada yakılacaktı. Pir hiyerarşisi içinde gizli bilgileri nesilden nesile aktarmış ve bugüne ulaştırmıştır.yy Kün deyince var eyledi on sekiz bin âlemi (Dervis ALi) (19. Mayalar. Mu’lar. aynı şeyleri farklı üslüpla anlatıyorlar. Babil. Pir Sultan. Daha çok örneği var. Yunus. –Gubarî– Dede) 20. Mürşid. Çeşitli Örnekler: Ali oldum adım oldu bahane / Güvercin donunda geldim cihane (Abdal Musa) 13. yy Süleymanlar içinde Ali bir Süleyman’dır / Süleymanlar bildiler Süleyman’a benzemez (Kul Nesimî) 17. Sümerler gibi kağıda. Şunun için anlatıyorum bunları: Alevilik bu tür çirkinliklerin yaşandığını bildiği için bu tür gizli. Harabi yüzlerce yıllık farklarına rağmen nefeslerinde aynı şeyi anlatmışlardır. 4 kapı 40 makam Talip.