You are on page 1of 11

MODEL BARU

EKONOMI (2010)

TEOH JEN CHING
TEH MEN XIN
LIM JUN WEI

Diumumkan oleh Datuk Seri Mohd Najib pada 30 Mac 2010  Mempunyai empat tonggak bagi mendorong transformasi dan untuk menggerakkan Malaysia ke atas menjadi negara maju  PENGENALAN .

Empat Tonggak Transformasi Negara Wawasan 2020 3 .

000 – 20.000 per kapita pada 2020 Membolehka n semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya Memenuhi KUALITI keperluan HIDUP semasa tanpa RAKYAT menjejaskan Keterangkuma n generasi akan datang Kemampanan 4 .MATLAMAT MODEL EKONOMI BARU Berpendapata n Tinggi Sasaran AS$15.

Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing. KEPENTINGAN MEB . Memperkukuhkan sektor awam.    Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi.

Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan. Meningkatkan sumber pertumbuhan. KEPENTINGAN MEB .    Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran. Memastikan pertumbuhan yang stabil.

berasaskan kelompok.CIRI-CIRI TERAS MEB Berpanduka Menggalakkan pertumbuhan ekonomi n pasaran melalui produktiviti. Tadbir urus yang rapi Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi. fleksibel dan sebagainya Berintegrasi serantau Meluaskan pasaran melalui integrasi serantau dalam bidang perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan munni/2011 10/21/15 . seimbang. Memiliki kakitangan yang berkelayakan tinggi seperti dinamik. industri dan firma yang berkemampuan teknologi. berpandukan sektor swasta. fokus pasaran dan membantu pasaran.

Keusahawan an MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya pertumbuhan daripada pembiayaan yang sedia ada Inovatif Memanfaatkan inovasi dan teknologi terkini bagi menjana produk. sosial dan institusi . perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal.

 Menyuburkan kembali peranan sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi  Membangunkan tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing STRATEGI PELAKSANAAN .

    Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing Memperkukuhkan sektor awam Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan STRATEGI PELAKSANAAN .

  Meningkatkan sumber pertumbuhan Memastikan pertumbuhan yang stabil STRATEGI PELAKSANAAN .