You are on page 1of 1

API 653 / API 650 TANK GZETM ETM

Eitimin Hedefi

Dier Eitimlerimiz

ISO 14731 Kaynak


Koordinasyonu
Bilgilendirme Eitimi

ASME Sec. IX
Standard Kaynak
Prosedrleri
ve Kaynak
Sertifikasyonu Eitimi

API 650-653 Tank


Gzetimi Eitimi

Risk Deerlendirmesi
Uygulamal Eitimi

Kaza Aratrmas ve
Kk Sebep Analizi
Eitimi

yerlerinde Acil
Durumlar Uygulamal
Eitimi

Yasal Uyum Ynetimi

Endstriyel Tesislerde

Bu eitim ile, servisteki tanklarn API standartlarna


uygun olarak almalarna devam etmesi ve deerlendirilmesi
ile yeni ina edilecek/edilen tanklarn standartlara uygunluu,
grsel sunumlarla aktarlmaktadr.
Ayrca, program kapsamnda, yeni inaa ve servisteki tanklarn
deerlendirilmesinde kullanlacak anahtar parametreler,
mteri/ taeron/ 3rd parti sorumluluklar, tahribatsz muayene
gereksinimleri ve malzeme uyumluluklar ile ilgili pratik bilgiler
de paylalmaktadr.
Eitim sreci, kurulu ii eitim olmas durumunda pratik
uygulamalar ile daha etkin ve alnan bilgilerin uygulanmasna
dair nerilerle de desteklenmektedir.
Eitim sonrasnda, tm katlmclara ise Bureau Veritas
Eitime Katlm Sertifikas verilecektir.

Eitim Sresi: 4 Gn
Katlmclar
Kurulularnda, tank inaas veya servisteki tank iletmeleri ve ynetim srelerinde aktif
sorumluluk sahibi alanlar.
Katlm Gereklilikleri
Katlmclarn, tank inaas ve iletmelerine ilikin temel bilgi birikimine sahip olmalar.
Eitmenler
Bureau Veritas Endstri Blm kaynak mhendisleri ve API 653 Authorized Inspectorlar.
Ek Bilgiler
Katlmc says, en fazla 18, en az 8 olarak snrlandrlmtr.

Kurs erii
1.Kapsam.
Temel skele
2. API 653 standardna gre, taban,
donam, at ve tank temellerinin
Kontrolrl Eitimi
deerlendirilmesi.
Gvenli skele
3.Out of service kontrolleri
Kurulumu Eitimi
4.Servisteki tanklarn kontrolleri
5.Kontrol periyodlar
areti&Sapanc
6.Yeni inaa parametreleri
Eitimi
-Dizayn
Gvenli ManLift
-Malzeme seimi
Kullanm Eitimi
-Kaynak parametreleri
deerlendirmesi
Gvenli Tavan Vinci
-Inspection
& Test Plan
Kullanm Eitimi
-Sorumluluklar
Yksekte Gvenli
-Tahribatsz Muayene
alma Eitimi
-Deprem ve Rzgar Yk
Eitimi 7.Servisteki tanklarn tamir ve
revizyonlar
-Tamir ve Revizyon ayrm
-Donam sac deiimi / tamiri
Entegre Atk Ynetimi

-Taban sac deiimi / tamiri


-Kaynak tamirleri
-Tamir / revizyonlarn
deerlendirilmesi
8.Tank demontaj / montaj
9.Boyut kontrolleri
10.Uygunsuzluklarn snflandrlmas
11.Kaynak
-PQR
-WPS
-Kaynak Sertifikalar
-Malzeme/Elektrod seimi
-Kaynak kontrol
12.Hidrotest / Taban kme kontrol
13.Isl ilem
14.Tank sertifikasyonu
15. Kaynakla ilgili faaliyetlerin
reel fotoraflarla grsel sunumu.