You are on page 1of 5

Introducere

Cartea Roşie a Republicii Moldova
Problema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară
naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o tendinţă de reducere sau chiar
de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale.
Scopul acestei lucrări, revăzute şi completate, luându-se în considerare cele mai
recente cercetări şi ultimele cerinţe şi realizări în domeniu, în conformitate cu
standardele inter-naţionale, este, în primul rând, a pune la dispoziţia cercurilor
ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un
document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea
acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei.
Este bine ştiut faptul că activitatea umană are un impact decisiv asupra mediului
înconjurător, îndeosebi asupra regnului animal si a celui vegetal Impactul respectiv
a luat o amploare deosebită în republică mai ales în ultimii 20-25 de ani.
Valorificarea excesivă a terenurilor agricole poluarea resurselor acvatice si a
solului, reducerea suprafeţelor cu vegetaţie naturală, inclusiv a celor forestiere, au
provocat fragmentarea, limitarea ariilor naturale, agravarea condiţiilor de viața,
limitarea ariei de răspândire a multor specii de plante si animale si, drept
consecinţă, reducerea numărului lor si chiar dispariţia unora dintre acestea
Comparând numărul actual al speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate
si critic periclitate cu cel de acum 15-20 de ani, putem ajunge cu facilitate la
concluzia că starea ecologică a multora a devenit critică. Dacă prima ediţie a Cărţii
Roşii includea 29specii de animale si 26 specii de plante, apoi ediţia de fată
cuprinde 126 specii de plante si 116 de animale Situaţia respectivă reprezintă un
semnal alarmant si demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente si
eficiente în scopul conservării, protejării si restabilirii ecosistemelor si, în special a
speciilor de plante si animale rare ameninţate cu dispariţia sau pe cale de dispariţie
Soluţionarea urgentă a acestor probleme de primă necesitate este stipulată în
documentele Conferinţei ONU de la Rio de Janeiro (AGENDA XXI 1992), în
Convenţiile si Acordurile internaţionale, în Legea Republicii Moldova privind
protecţia mediului înconjurător (1993) Legea privind regnul animal (1995), în
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat(1998) etc. În baza celor
menţionate mai sus Cartea Roșie a Republicii Moldova urmăreşte nu numai să
caracterizeze si să prezinte starea ecologică actuală a speciilor de animale si plante
vulnerabile, periclitate şi critic periclitate, dar propune şi acţiunile strict necesare
pentru conservarea, reproducerea si valorificarea raţională a acestora

cu excepţia Crimeii. Pe zi ce trece în lume specii de plante şi animale sunt trecute în Cartea Roşie ca fiind pe cale de dispariţie. peşti). iar unele din articolele incluse în aceasta le puteţi vedea mai jos: Unele Speciile Florei şi Faunei Incluse: Vidra Ordinul: Carnivore Familia: Mustelide Statutul: Specie critic periclitată Răspândirea: A fost înregistrată în 3-4 locuri pe râul Prut şi pe cursul Nistrului. am elaborat mapa tematică cu genericul "Cartea Roşie a Moldovei". din cauza tehnologiilor avansate. Protejarea naturii a devenit o problemă stridentă şi în acest scop în şcoli se efectuează ore de ecologie ce vizează şi flora. în afară de Extremul Orient şi în Africa de Nord-Est. Peste hotarele republicii trăieşte în Europa. care sunt facute pe baza de combustibil şi alţi poluanţi. Astăzi densitatea speciei în locurile de pe r-ul Prut constituie un individ la 20 km de mal. Unele din aceste specii fiind atât de rare încât reprezentanţii lor pot fi număraţi pe degete. La moment in Cartea Roşie a Republicii Moldova sunt incluse 126 de specii de plante şi 116 . La fel cum există o Carte Roşie la nivel global. Astfel. Aspect cantitativ: Prin anii '50 efectivul virei a început să se reducă şi spre mijlocul anilor '80 numărul de femele apte pentru reproducerea atins cifra de 20.de animale. natura işi pierde din coloritul şi diversitatea ei. Starea de protecţie: Este ocrotită conform legislaţiei în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice "Ărtul de Jos" şi "Pădurea Domnească". fauna pe cale de dispariţie. Cartea Roşie este făcută pentru ca oamenii să vadă cu ochii lor ceea ce au distrus ei şi pentru a i face să conştientizeze că nepăsarea lor va elimina întreaga natură de pe faţa Pământului. comparativ cu prima ediţie a acesteia care cuprindea 29 de specii de animale şi 26 . fiecare ţară are o Carte Roşie a sa pentru a duce evindeţa speciilor pe cale de dispariţie în limitele teritoriului pe care îl ocupă.de plante. Situaţia respectivă reprezintă un semnal alarmant şi demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente în scopul conservării. protejării şi restabilirii ecosistemelor şi a speciilor rare de plante şi animale. Habitatul: Unele sectoare ale râurilor mari cu bază trofică bogată (raci.Din cauza comportamentului uman din ce in ce mai indiferent faţă de natura care ne înconjoară. în Asia. .

Fluture Aglia . Mongolia. p teritoriul republicii cuibăresc vreo 10 perechi. Bulgaria. Starea de protecţie: Este ocrotit conform legislaţiei. Astăzi. România. Bondar-de-argilă Ordinul: Himenoptere Familia: Apide Răspândirea: În Republica Moldova se întâlneşte în zonele centrală şi de sud. XX-lea se întâlnea aproape pretutindeni. numărul căreia se reduce brusc. greu accesibile. Transcaucazia. Şoimul dunărean este răspândit în Iran. În Republica Moldovabondarul-deargilă este întâlnit rar în habitatele ierboase deschise. Slovacia.. Starea de protecţie: A fost inclus în anexa IIa Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie.. ţărmul Mării Mediterane. Afganistan.Şoim dunărean Ordinul: Falconiforme Familia: Falconide Statut: Specie critic periclitată. Aspectul cantitativ: Efectivul în areal scade.. China. Peste hotarele republicii este răspândit în partea de sud a Europei de Est. Ungaria. În prezent este semnalat în număr mic în pădurile din bazinele Nistrului şi Prutului. Răspândirea: La începutul sec.. Aspectul cantitativ: Până în anii '70 în fauna Republicii Moldova era o specie obişnuită. vestul Turcmeniei. Cehia. Precum şi din nordul şi sudul republicii. din regiunea Codrilor.

.. pe insulele din Marea Egee. Pe Peninsula Balcanică. în România. Asia Mică.. Creşte în unele locuri din UTA Gagauzia. uneori plantaţiile decorative.. drumurile de pădure şi tăieturile. Aspect cantitativ: se întâlneşte rar şi izolat. Ghiocel Elvez Familia: Amarilidacee Statut: Specie critic periclitată Răspândirea: În republica Moldova a fost identificat la limita nord-estică a arealului. Numărul plantelor este în descreştere. în Siberia. Peste hotarele republicii a fost semnalată în sud-vestul regiunii Odessa.Ordinul: Lipidoptere Familia: Atacide Răspândirea: În Republica Moldova este răspândit pe întreg teritoriul. Aspectul cantitativ: În Republica Moldova numărul acestui ghiocel nu depăşeşte câteva zeci de exemplare. Starea de protecţie: Este ocrotit conform legislaţiei în rezervaţia ştiinţifică "Condru". cu excepţia Europei Mediteraneene. Peste hotarele ei se întâlneşte în Europa. Nufăr alb Familia: Nimfeacee Statut: Specie periclitată . Starea de protecţie: A fost inclusă în lista plantelor ocrotite în Republica Moldova. Habitatul: Livezile. Creşte izolat sau în grupuri sub coronamentul arborilor. poienele.

regiunea Mării Mediterane şi Peninsula Balcanica.. . Asia Mică. Dubăsari şi Cahul. Starea de protecţie: A fost inclusă în lista plantelor ocrotite în Republica Moldova.Răspândirea: În Republica Moldova creşte în unele bazine de apă din jud. Aspectul cantitativ: Vegetează în grupuri. Peste hotarele republicii se întâlneşte în Europa. formând desişuri pe suprafaţa apei. efectivul speciei este în descreştere.. Aceste şi alte specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova aşteaptă să fie descoperite de către micii noştri cititori în mapa dedicată potecţiei naturii. Numărul total de plante este mic.