You are on page 1of 5

Jawab semua soalan.

A.

Bagi soalan 1 hingga 5 lengkapkan lirik lagu ‘Selamat Pagi’ dengan
mengisikan tempat kosong dengan perkataan yang telah diberikan.
pagi

ucapkan

guru

kawan

La la la li
lu

Selamat Pagi
1.
2.
3.
4.
5.

Selamat ___________________________
Kami ______________________________
Kepada ___________________________
Dan juga __________________________
____________________________ la la la li lu la la la li lu la la la
La la la li lu la la la li lu la la la li lu la la la

B.

Bagi soalan 6 hingga 10 lengkapkan lirik lagu ‘Negaraku’
dengan mengisikan tempat kosong dengan jawapan yang
telah diberikan.
bertakhta

maju

bahagia

Negarak

darahku

u

_____________________ (6)
Tanah tumpahnya ________________________(7),
Rakyat hidup,
bersatu dan ________________________(8).
Rahmat bahagia,
Tuhan kurniakan,
Raja kita,
selamat __________________(9).
Rahmat ______________________(10),
Tuhan kurniakan,
1

/5 Soalan 16 hingga 20 adalah memadankan bunyi dengan gambar yang diberikan. C. Selamat bertakhta. D. Piano (Bunyi lembut) 15. 12. (f) Forte (Bunyi kuat) 13. / 20 Sila padankan soalan 11 hingga 15 mengikut bunyi yang boleh dihasilkan oleh gambar mengikut dinamik kuat forte ‘f’ dan dinamik lembut piano’p’. 2 . (p) 14. 11.Raja kita.

Ting-ting-ting 17. Miau-miau /5 E. Dum-dum-dum 18. Tik-tok-tik 19. mi so 3 . Soalan 21 hingga 25 sila masukkan jawapan mengikut tanda solfa dengan betul. Vroom-vroom 20.16.

25. 23. Isyarat tangan Jawapan 22. 4 .Bilanga n 21. 24. / 10 F. Padankan jawapan dengan tempo cepat atau tempo lambat berdasarkan gambar yang diberikan.

Tempo cepat 27. 29.26. / 10 5 . 30. Tempo lambat 28.