You are on page 1of 6

DEFINISI KOMPUTER

 Alat atau mesin automatik yang boleh menerima arahan,
memproses arahan, menyimpan semua maklumat untuk kegunaan
kemudian dan seterusnya mengeluarkan satu keputusan untuk
tatapan kita.
 Segala maklumat yang diterima dipanggil input danmaklumat
atau keputusan yang dihasilkan dikenali sebagai output.
 Mempunyai ingatan supaya boleh menyimpan maklumat dan
memanggilnya kembali bila-bila masa apabila diperlukan.

PAPARAN (MONITOR)

 Berfungsi untuk memaparkan maklumat.

 Tetikus mempunyai 3 bahagian iaitu kabel tetikus.  Digunakan untuk memasukkan teks ke dalam komputer. TETIKUS (MOUSE)  Untuk menunjuk posisi kursor pada layar komputer . PAPAN KEKUNCI (KEYBOARD)  Mempunyai struktur yang hampir sama seperti apa yang terdapat pada mesin taip. tayangan filem dan sebagainya. Maklumat yang biasa dipaparkan di atas skrin adalah seperti gambar. . butang kanan dan butang kiri. permainan komputer.

.  Salinan dalam disket dikenali sebagai soft copy .PEMBESAR SUARA (SPEAKER)  Mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi/audio  Contohnya bunyi muzik. PENCETAK (PRINTER)  Mengeluarkan maklumat dalam bentuk salinan kertas. untuk menarik perhatian pengguna.  Juga dikenali sebagai pengeluar hard copy.

SISTEM UNIT (CPU)  Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer.  Memproses data dalam sistem komputer. .  Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputerkomputer lain.

Apakah fungsi komponen di atas? A) Untuk menggerakkan kursor di layar monitor . Apakan nama peranti di atas? A) Paparan C) Papan Kekunci B) Tetikus D) USB 2.LATIHAN 1.

Berapakah bilangan komponen utama yang terdapat pada sesebuah komputer A) 6 C) 8 B) 4 D) 10 . Memaparkan gambar 4. Untuk mencetak maklumat C) Pembesar Suara. Mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi dan audio D) Paparan.C) Untuk menyimpan data B) Untuk mencetak maklumat dari pencetak D) Untuk memaparkan gambar 3. Untuk menyimpan data B) Pencetak. Apakah fungsi komponen di atas? A) USB.