You are on page 1of 15

1

IX
Smisao poesisa materijalnosti
Tonsko slikanje
Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa

IX

Smisao poesisa materijalnosti
Tonsko slikanje
Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa
( Ingres, Courbet, Plava faza Picassa, De Chirico, Vickerey i Betts ).
Likovna instrumentacija i smisao poesisa materijalnosti:
Svaki likovni materijal je u likovnom smislu instrument, koji ima specifičnu vizualnu zvučnost, ili, drugim riječima –
predstavlja određenu likovnu instrumentaciju…
Zajedno sa specifičnom organizacijom likovnih prvina - crte, boje i volumena , daje određenu originalnu zvučnost
likovnog teksta, ili, kada je u pitanju konkretna materijalizacija ideje – daje, kako je to formulirao Kosta Bogdanović 1
… smisao poesisa materijalnosti .
0.1.
0.2.
0.3.
0.4.

uvod
racionalna osjetilnost
Tonsko slikanje: od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa
Vaţniji izvori

0.1.
U svim esejima potrebno je u uvodnom dijelu definirati najprije specifičnosti vezane za osnovne kreativne postulate,
značajne u procesu nastajanja umjetničkog djela. Zato je nezaobilazno i ponavljanje nekih činjenica iz već razmotrenih
problemskih cjelina ( u drugim esejima) , ali u specifičnom kontekstu.
0.1.1. Dijalog linije i boje
0.1.2. Likovna instrumentacija i smisao poesisa materijalnosti
0.1.3. poetska tehničnost

0.1.1. Dijalog linije i boje
←0/ 1. INGRES: Turska kupelj Paris, Louvre; 1859/63; tondo, Ø 108 cm;
1

Kosta Bogdanović: na promociji prve knjige autora - Metode slikanja i materijali, u Sarajevu, juna 1991.

5 x 45.5 x 45. Dr. . drugim riječima – od starog Fragonarda pa sve do mladog Maneta. značaju linije i boje kao osnovnih likovnih elemenata kojima slikar stvara svoje djelo . Bitna je gradnja kolorističke harmonije ! Na primjer . MANET: Le plat d'huitres2. detalj→ Coll.5 cm. rjeđe ćemo naići na isključivo racionalne. prije svega. 2 Coll.David. analitičke i konstruktivne projekte. prateći proces njihovog nastajanja. Tako je Tursku kupelj naslikao stari maestro Ingres gotovo u isto vrijeme. karakteristična za tonsko slikanje. racionalna. tada ćemo morati pažnju pokloniti. romantizam Delacroixa pa sve do impresionizma ili. U pitanju je. et Mrs.David. New York. 1862. 1862. Ovaj odnos se stalno mijenja. Ingresa i pored „ nove likovne klime“ koja ga okružuje. Vrijeme djelovanja maestra Ingresa dodiruje Davidov klasicizam. 37. tipičnom tonskom slikanju kod Maneta ima boja primarnu funkciju: naglašene su pikturalne vrijednosti ! Tako Manet na slici Le plat d'huitres već usvaja svoju karakterističnu tonsku skalu sa crnom. hladna difuzna svjetlost. i dalje više interesira linija od boje… Primjena boje je kod njega uvijek. prije svega. . Nasuprot Ingresovoj racionalnoj primjeni boje .IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 2 0/ 2. prije svega. ako Ingresovu gradnju razmatramo u kontekstu kreativnih nastojanja. Dr. New York.boja limuna u odnosu na školjke nije objektivna ( racionalna) boja limuna… Istina. kada Manet već stvara svoje pikturalne etude … Ali.5 cm. dok je kod Maneta u pitanju odnos između „grafičkih i pikturalnih“ vrijednosti cjelovite vizualne zvučnosti. kod Maneta primarnu funkciju. et Mrs. ulje na platnu. . žutom i bijelom u tehnici bien amenée … Boja ima. ulje na platnu. nasuprot onima koji su iracionalni… Tako. analizirajući konkretna djela. 37. dakle. dok je materijalizacija i tekstura u drugom planu.

čega se gotovo nikada ne odriče ni Picasso. što često nazivamo PITTURA… 0/ 3.3 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa skiagraphia. kao ni mnogi drugi … Ponekada su prisutna kreativna nastojanja koja podrazumijevaju ravnomjerni značaj linije ( konture) i boje. što danas definiramo kao tonsko slikarstvo. ali. Picasso: Odalisque d'apres Ingres . slikarstvo klasičnog tipa. 1907/plavi tuš i gvaš. pittura. što su već stari Grci nazivali skiagraphijom. 48 x 63 cmMusée Picasso. 1814/ulje na platnu. Paris. Ingres: La Grande Odalisque. 0/ 4. matteria pittorica Ponekada dolazi do punog izražaja linija. . 91 x 162cm. Louvre. gdje boja ima funkciju lokalnog tona.

juni 1991..gdje kompozicija bojenih mrlja nije formirana na bazi ograničenja forme konturama. zajedno sa specifičnom organizacijom likovnih prvina – crte. Likovna instrumentacija i smisao poesisa materijalnosti Svaki likovni materijal je u likovnom smislu instrument. 0. općenito. Sarajevo. kao i pribora . između tehnike i materijala4.1. boje i volumena . što se dešava u procesu rada – zavisi od individualne primjene likovne instrumentacije . Različiti materijalni elementi primijenjeni odgovarajućom metodom slikarskog zanata . ili. specifična vizualna zvučnost rezultat je specifične likovne gradnje i zavisi od izbora materijala kojim se izvodi. što smo uočili na primjeru Školjki. . kada je u pitanju konkretna materijalizacija ideje.od same funkcije određenog artefakta. kao skladan odnos između forme i ideje. omogućuju umjetniku da sa više ili manje uspjeha realizira svoju ideju – materijalizira svoj umjetnički osjećaj… 3 4 Kosta Bogdanović: promocija knjige Metode slikanja i materijali. kao i od funkcije i metoda gradnje. . već u najstarijim likovnim –izmima susrećemo se i sa djelima. kod kojih je umjetnik nastojao postići vrhunsku pikturalnu vizualnu zvučnost .od izbora nosioca. u dijalektičkom smislu. Dakle. Sarajevo 2006. određenom tehnikom rada ..IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 4 Ipak. . daje određenu originalnu zvučnost likovnom tekstu. a svaka boja ima svoju jačinu ( kromu). kod Maneta . sr. sastoji od podloge na koju je vezivom nanesena boja.od izbora slikarskog materijala. odnosno. daje … … smisao poesisa materijalnosti kako je to formulirao Kosta Bogdanović …3 Sa aspekta same materije slika se.od procesa kreativne i tehnološke gradnje. i . Karamehmedovic: LIKOVNA UMJETNOST.2. Na koji je način to urađeno. koji ima specifičnu vizualnu zvučnost. ili drugim riječima. Pod tim terminom podrazumijevamo tako zvano «čisto slikarstvo» .12. Tako će i vizualna zvučnost zavisiti od više faktora: . drugim riječima … …određena likovna instrumentacija. što možemo nazvati MATTERIA PITTORICA . Umjetnost moţe da se shvati.

krpica.IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 5 tako. zavisne od izbora i načina korištenja likovnog materijala. juni 1991. predrenesansne tehnike slikanja temperom… Kod njega slikani sloj ( dobiva) svilenkasti sjaj. a na pojedinim mjestima. proučavanje slikarskog zanata. Sarajevo. četki. od posebnog značenja proučavanje specifičnosti vizualne zvučnosti. „new techniques in Egg tempera“ na prepariranoj ploči . sa materijalom i tehnikom…5što bi u jednoj slobodnoj analogiji sa jezikom predstavljalo likovnu leksiku i likovnu gramatiku. kod Vickereya . daje … smisao poesisa materijalnosti 5 Sadudin Musabegović: promocija knjige Metode slikanja i materijali. spužvi. kao što su spužvice. prskanje boje i slično. pored kista. boje i volumena . određena likovna instrumentacija.nanošen na nosilac ( prepariranu ploču) . dakle. fascinantnu materijalizaciju… ←0/ 5. Robert Vickerey: Monarch Ascendant 1995.boja ( pigment) vezan . 12 x 16 inches. i nekonvencionalna sredstva. pored cenninijevog trattegiara i puntegiara koristi. i samog načina slikarskog procedéja … U tom svom sveobuhvatnom zahvatu potrebno je naporedno.pomoću različitih alatki. svojom specifičnom percepcijom.organizacijom likovnih prvina – crte.vezivom ( emulzijom od žumanjka) . zahvaljujući samom procedéju u kojem . korištenjem prastare . odnosno. svojim senzibilitetom. Tako Vickerey. tražeći smisao poesisa materijalnosti. kada je u pitanju konkretna materijalizacija ideje. emotivnim odnosom do vizualne inspiracije. dotaknuti i …izraz i stil. prskanja…) zajedno sa specifičnom . ili. kod razmatranja originalne zvučnosti likovnog teksta u sveobuhvatnosti elaboracije slikarskog métiera . svoju originalnu zvučnost postiže izborom već zaboravljenog slikarskog métiera .. ( kistova. . drugim riječima. . Općenito je.. . daje određenu originalnu zvučnost likovnom tekstu. daje vlastitom tekstu i specifičan likovni izraz.

Milano. slikar sa više ili manje uspjeha realizira svoju ideju – materijalizira svoj umjetnički osjećaj… Ali.Zagreb 1966 / str. 1966 knj..slikarstvo je jedna od osnovnih grana likovnog stvaralaštva. Zagreb. str.4 cm. 2004. izražajnim mogućnostima ulja… 0/ 6. 1960 /s. Time ploha dobiva novo. poetska tehničnost Prema enciklopedijskoj definiciji6. rukopisu.175 9 Janson.. već i u mnogim drugim elementima – u koncepciji.. u detaljima. 218 8 Gvido Morpurgo-Taljabue: L’esthétique contemporaine une enquête.6 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 0. str.obogaćenim. Autentičnost se prepoznaje ne samo u tehnici. određenom tehnikom rada .1. 87 x 72. sama tehnika je svugdje samo početni profesionalni odnos do materije. Tako Adorno logično zaključuje: što cilj temeljitije podjarmljuje sredstva. Historija umetnosti . te postiže izuzetnu osjetilnost nenametljivim. 4. ali znalačkim crtačkim pod slikanjem temperom . Luc Menaše: Slikarstvo. Uzmimo za primjer Tajnu i melankoliju ulice Giorgia de Chirica: majstor se sa oduševljenjem vrača starom klasičnom procedéju . 798. umijeće koje pomoću linija i boja daje na plošnoj podlozi prikaz pojava viđenih u stvarnosti. Enciklopedija likovnih umjetnosti.. Giorgio de Chirico: Tajna i melankolija ulice 1914 (slutnja rata). gdje9.3. to sredstva više prijete da će zavladati ciljem: estetska dialektika sluge i gospodara7. dramatskoj napetosti – u onom što je Paul Valéry nazvao… poetska tehničnost 8 : umjetnost je… sinteza htijenja i moći ( sposobnosti koju umjetnik stiče zahvaljujući primijenjenom materijalu)… Važna je sama osjetilnost koju umjetnik nosi negdje duboko u sebi. privatana kolekcija. Ona mora ostati „nevidljiva”. … fina preciznost i odmereno korišćenje površina i volumena stvaraju kanon metafizičke estetike… 6 Dr. ulje na platnu. Novi Sad. gami. 7 . ne isključivo dekorativno značenje… Odgovarajućom metodom slikarskog zanata . virtuoznosti. Tu osjetilnost treba prevesti u likovni jezik sigurnom rukom uvježbanog majstora svog zanata. ili drugim riječima. Sam De Chirico je svoje kreacije nazvao metafizičkim slikarstvom . 223 Ivan Focht: Tajna umjetnosti .

frazu … …elle n’est pas d’un artiste. 417. kiparstva. afirmirala francuska kultura: naime. Paris. 14 H.umjetnik i l’artisan .. gdje imamo osjećaj da djelo ima osebujan pečat umjetnikovog ličnog izraza. A Delacroix12. traži da oslušnemo les voix di silence. s.12. Tako se razlikuje beletristika ( belle letre) od novinarstva ( journaliste) . „čiste” i primijenjene umjetnosti srušili već Domier i Loutrec. Leonardo je jednom prilikom zapisao da je . 1955. Paris. Malraux13 smatra . nastavlja ovu tezu. 10. za razliku od drugih jezika.. Istorija umjetnosti. c’est des artisans…11 Francuzi koriste termin beaux arts i u širem kontekstu: u lijepe umjetnosti spadaju one vrste glazbe. ali manje umjetničke vrijednosti.. sam značaj zanata u umjetnosti možda je najbolje. 13 René Huyghe: Dialoge avec la visible. 21) 11 7 . Paris.. razlika je određena manjom jezičkom distinkcijom između riječi l’artist . dakle. na taj način što podraţava drugim umetničkim delima… na kraju. 7. slikarstva. 1974 /str.. str. simfonija od „šlagera”. 1843... da oko sluša! . Jasno je. Supplément III. u samoj terminologiji. 16. Razlika je u tome što umjetnik «stvara» nešto umjesto da tek «izrađuje» 10 René Huyghe: Dialoge avec la visible. …između oka i ruke slikara dešava se misterija umjetnosti ! Inače. Beograd.. iako najčešće zavisi i od zanatskog iskustva. zvuk tišine . arhitekture….. tradicija sluţi kao zajednički teren na kome se oboje sreću. Janson ( izdanje 1997/str.Janson.. ima malo zajedničkog sa onim što se obično zove zanatskom izradom: …14ako je originalnost ono po čemu se umetnost razlikuje od zanatstva. 15. 1926 / str. Svaki umetnik u zametku počinje na nivou zanatlije. niko se ne moţe naučiti stvaranju.G. 11 ( ovo nije rad umjetnika..IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa Misterija umjetničkog stvaranja je nedokučiva: kako je zapisao Huyghe …10Entre l'oeil et la main du peintre se joue le mystère de l'art ! dakle.nije ni čudo što se umjetnikov način rada toliko odupire svim zadanim pravilima. le peintre par leur simultanénté ! Konačno. slika od plakata ( iako su granice između tzv. J. Ali zato Francuzi često koriste za zanatski virtuozno djelo. 1955.zanatlija. moţe se naučiti samo kako da ide kroz proces stvaranja… Janson naglašava da… . dok obrtnikov potiče standardizaciju i pravila. tražeći distinkciju između pjesnika i slikara: Le poète se sauve par la succession des images.W. 12 Delacroix: Journal. a kasnije Picasso). str. poezije.. već zanatlije ). slika pjesma koju vidimo.Goulinat: La technique des peintres. proze. da rad na umjetničkom djelu. u francuskom jeziku.

kontrastne sjene su nanošene pečenom umbrom …Samo za potenciranje svjetlosti boje su nanesene pastozno sa tvrđim kistom… To je tehnika koja dozvoljava brzo slikanje ( .. 1982 /s. Louvre. metode slikanja i materijali» (Metka Kraigher-Hozo. Pri tome su vrijeme. Beograd. pa zato i tehnološki zdravo… Ali Majstor uvijek nanovo potencira crtež. uzimajući u obzir kriterije našeg vremena. tražeći . Tako bismo i za racionalnu osjetilnost Ingresovog slikarstva mogli reći da se zasniva na ravnoteži racionalnog i iracionalnog . 16 .. jasan i precizan.. ali kasnije Argan i dodao da… .IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 8 0. 1808/25. tekst o knjizi objavljen: Oslobođenje. kojima postiže prostorni realitet… Analizirajući njegove crteže možemo pronaći i u samoj liniji onu iracionalnu senzibilnost… ←0/ 7. Svrstavanje određenih kreativnih projekata u strogo diferencirane vrste je upitno ali ipak neophodno. racionalna osjetilnost Razmatranje umjetnosti u kontekstu zanatskih iskustava teško je klasificirati pravolinijski ( kronološki)... klasično i suvremeno podjednako relevantni. stalno preobražavanje kreativnih htijenja . prvi rimski period. . bravuroznim. prisutan je onaj circulus. (postoje još dvije verzije:prva iz kolekcije Degasa. jun 1991/ str.214 17 Giulio Carlo Argan: Studije o modernoj umjetnosti . INGRES:■ Edip i sfinga Paris. 1990). Sarajevo 1972 /s. Dakle. kako je naglasio Goulinat …briljantno... što je u ovom slučaju ona racionalna komponenta nasuprot manje racionalnim. kao i u drugim oblastima stvaralaštva. danas u Londonu i druga. 15 smisao poezisa materijalnosti. Nakon više studija i brižljivih crteža olovkom. 189 x 144 cm. varijacija na temu / okrenuta kompozicija / koja je u Baltimoru. Svjetlost. divlje i snaţno. prve poteze započinje nanošenjem lazurnih uljenih boja u maniri akvarela i gvaša… .125. svjesnog i spontanog. mnogi uzimaju u obzir i postojanje racionalnog i iracionalnog u samom pristupu likovnom izrazu. prostor. iako se racionalna osjetilnost može prepoznati u svakom umjetničkom djelu.. 15 Kosta Bogdanović: o knjizi «Slikarstvo. Možda je najtočnije sam stvaralački čin definirao Klee poznatom izrekom da je… genijalnost odstupanje od pravila16. 22. Porijeklo i tok određenih umjetničkih problema zasnovani su na kompleksnim civilizacijskim slojevima u razvojnoj liniji određene umjetničke prakse. Kao jedan od ključnih kriterija u razmatranju različitih pristupa u samom procesu gradnje likovnog djela.2. ali nježnim bojenim harmonijama. 11 Ivan Focht: Uvod u estetiku . Zato svaka klasifikacija predstavlja i osiromašenje.. ne postoji nepremostivi jaz između racionalnog i iracionalnog 17 . i u likovnoj umjetnosti. ulje na platnu..

.. Već Dorival20 je potencirao da Ingres koristi crtež na nov . onim načinom Apellesovog crteža .. 18 E... Postoji maksimalna ravnoteţa između linije. Anthony F.... . evidentna je unutrašnja dinamika linija .. analitičke i konstruktivne projekte.. stalno preobražavanje kreativnih htijenja .. Kao da naslućuje Gauguina i Matissea . učinak dopunjuje boja.7 cm.. 440-430 ←/. nasuprot onima koji su iracionalni… Porijeklo i tok određenih umjetničkih nastojanja zasnovano je na kompleksnim civilizacijskim slojevima …Kako smo već napomenuli .genijalan način . Ustvari.IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 9 Kako je primijetio E. neobična za lekite. U tom stalnom preobražavanju kreativnih htijenja . 153 20 Bernard Dorival: Francusko slikarstvo. rjeđe ćemo naići na isključivo racionalne.. Zagreb 1959 / str.. analizirajući konkretna djela. «Slikar Ahil»: Muza i djevojka na bijelom lekythosu München...čovjeku nije svojstveno da se ponavlja21...19samo s nekoliko sigurnih. sam je rekao: .crtati ne znači jednostavno uvećati konture . u ovom slučaju cinober.. ali. 207. svjeţih i tečnih poteza … …ne samo da je prikazao trodimenzionalnu figuru već je naznačio i tijelo ispod draperije . njihova debljina ili gotovo nestajanje čine da su neki obrisi istaknutiji. Novi Sad 2006. Janson : ISTORIJA UMJETNOSTI dopunjeno izdanje . visina: 40. Državna zbirka antikviteta. prisutan je onaj circulus. arabeskom . kolorirani crtež na bijeloj osnovi . .Faure .. 204...Faure: POVIJEST UMJETNOSTI. IV / Zagreb 1955 / str.. forme i boje . kao i u drugim oblastima stvaralaštva... dok se drugi stapaju jedan u drugi ili nestaju u bijeloj pozadini . prateći proces njihovog nastajanja..Ingres je opčinjen 18…grčkim slikarstvom na vazama..... Horst Waldemar JANSON. str.. i oker za muzin plašt ukomponovan je i kaligrafski element: ←0/8. 19 ..u likovnoj umjetnosti. između kontura je obojenje ! Dakle.linija je sama sebi svrhom..crteţ vrijedi tri četvrtine slike budite radije sivi nego šareni ! Tako je «Slikar Ahil» motiv Muza i djevojka realizirao .

Najčešće ..IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa Ţivot je iskustvo. Ne vrijedi truda. nikada i nisu postojale kanonske tehnike pojedinih umjetnosti… Još Ventura22 je naglasio.. 1982 / str. polazeći od opće prihvaćenih filozofskih stavova zaključio da… …sveopća uzajamna povezanost spaja sve ljudske čine i sve ljudske predodţbe. kad slikar voli da se prikaţe virtuoz više nego umjetnik. da – ako razmatramo samu tehniku postoji samo dobra tehnika i loša tehnika: ona koja se gubi u umjetničkom djelu je uvijek dobra. čak i onda kad se njihovi zajednički izvori gube u tami povijesti. kad se vratimo do izvora23.. i prije svega. Sada se novo ne mora uvijek potvrđivati kao takvo: inovacija kao oznaka kvalitete izgubila je na svojoj aktualnosti .C. Circulus. Mnogi teoretičari ističu kako . Iskustvo je traţenje . tražiti nešto što je već nađeno. Zagreb.. ponavljanje je zastoj iskustva. 1952 /str... je već prije gotovo osam desetljeća formulirao. ne samo u prostoru..39 Lionello Ventura: Come su guarda un Quadro / Od Giotta do Chagalla . razvoj spoznaje kao da prolazi svagdje kroz gotovo jednake stupnjeve: organsku integraciju.. i stoga u pojavama toga razvoja otkrivamo čudesne analogije u strukturi. naše vrijeme otvorilo je i takozvanu drugu liniju umjetnosti. ritmu i u izraţaju. ravnoteţu sklada i kritičko rasčlanjivanje. 230-235 23 É. stalno preobražavanje . kad se vratimo do izvora… Jer čak i onda.... Beograd. na prolazu kroz prostor i vrijeme. uvijek je loša . Faure:Duh oblika/str.sve moţemo razumjeti onog časa.Sve moţemo razumjeti onog časa.se novi izum rađa iz kritike prošlosti kojoj se pridodaje projekt za budućnost. 11 22 10 . kad pojedini veliki izrazi spoznaje ostaju nepoznati jedni drugima. u vremenu. a ona koja se ističe sama po sebi. nikada ne prestaje… . Istina... .Argan: Studije o modernoj umjetnosti. 21 G. vrstan poznavalac svjetske likovne baštine... Élie Faure. kako dalje naglašava Argan. nego također..

. čak i komparacijama.. zasnovanog na ravnopravnom dijalogu linija i boja. kad se vratimo do izvora . jer se moţe promatrati kao dugo taloţenje sadašnjosti.kompilacijom informacija iz niza dokumenata.12.. ţive naporedo.IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 0. Sarajevo 2006. . traktata i priručnika.. Tehnike tonskog mogli bismo razmatrati na bezbroj primjera… Imajući u vidu značaj specifične vizualne zvučnosti tonskog slikanja . nastala u različitim historijskim periodima. 24historija nije jednosmjerna. Nijedna revolucija ne poriče sva iskustva koja su joj prethodila ..uzimajući u obzir i sva međusobna preplitanja pojedinih zanatskih dostignuća.sve moţemo razumjeti onog časa. a umjetnost kao transpozicija skale dubokih aktualnosti. istovremeno.. Uvjereni u istinitost. Tako je moguće da umjetnička djela. str. Tonsko slikanje: od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa . u kojima se dovodi u pitanje i kronološki red..3.ne zaobilazeći ni kreativna nastojanja u kontekstu osnovnih likovnih elemenata. . već više puta citirane Heideggerove izreke – da . . spoznaje. kao i prisutnosti one karakteristične hladne difuzne svjetlosti ( za razliku od Leonardovog chiaro scura ). knjiga.. pokušati ćemo – . proniknuti u tajanstveni svijet likovnog stvaranja.. odabrali smo sljedeće tipične primjere: 24 Karamehmedovic: LIKOVNA UMJETNOST. . saznanja i inovacije u kojima je autentičnost kreativnih nastojanja došla do punog izražaja.... kojima slikar stvara svoje djelo . neprekidna.razmotriti ključne tehnološke stečevine. ( citat Foçillona. Na historijsku svijest forme ne ostavljaju prolazan utisak .) 11 .

Odaliska Ingresa. majstora kojem boja predstavlja samo dodatno obogaćenje kojim pomoću realističkih detalja i bravuroznih.12 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa prvi primjer: ←0/9. strastvenog crtača . postiže prostorni realitet… drugi primjer: ←0/10. u negativnom kontekstu. iako često spominjanog. bez «organskog» poznavanja karakteristika pojedinih boja i veziva. kojem je crtež predstavljao fundament samog slikarskog pristupa. ali nježnih bojenih harmonija. često bez dovoljnog iskustva. koji je svojim demistifikacijama klasične gradnje slike. pseudo klasika . ali i slikara. . nedovoljne upućenosti u značaj klasičnog pod-slikanja i slikanja u slojevima. Atelier Gustavea Curbeta. uticao na mnoge buduće generacije slikara. majstora koji je linijom «kristalizirao» svoju kreativnu viziju. sa tehnološkog aspekta.

Pabla Picassa. tradicionalista. volumene. a sve u okviru smirenih kompozicijskih shema… u kojima dominira uspomena na klasični svijet uz naslućivanje „metafizičkog razdoblja“. koji se također vrača klasičnom slikarskom zanatu… u vremenu općeg poziva ka redu … …rappel à l'ordre… žudnjom za umjetnošću koja bi poštovala formalne likovne vrijednosti… … oblike. . četvrti primjer: ←0/12.→ analizom njegovih gvaševa i tempera. željnom studijskog istraživanja predstavljalo idealan métier. Dvije sestre. odnosno od srednjeg tona ka svjetlijim i tamnijim kontrastima… što je majstoru.13 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa treći primjer: 0/11. Tajna i melankolija ulice. koji po optičkom efektu daju manje luminoznosti od čistih akvarelnih boja ali zato omogućuju klasičan način rada. Giorgia de Chirica majstora. od tamnog ka svjetlom. boje.

koje su uz novi poticaj – pojavom akrilnih boja… dostigle savršenstvo u hladnim. majstora koji prenosi na platno … samo puke projekcije koje nemaju strukturu niti ontološki sadrţaj forme… jednog od majstora …26 poetskog slikarstva. gradaciju… stvarajući optičke vizije. str. obris. ponekad čak i pastoznim mrljama. koji predmet pretvara u sliku sa sasvim drukčijim značenjem. 239. te konačno šesti primjer: 0/14. dubinu. str. kakve u akvarelu ne bi mogao postići… 25 26 Argan: Studije o modernoj umjetnosti.14 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa peti primjer: ←0/13. 809 . djelo Monarch Ascendant. Janson. kompoziciju. neorealista koji na novo revalorizira klasične tehnike – takozvanu obnovu slike – postavljajući tehniku. ne negirajući formalne elemente – boju. Edwarda Bettsa → zaljubljenika u prirodu. koji je već akvarelnim bojama postizao na svojim djelima vrhunske vizualne ekspresije. Tide Passage. kako je za pokret obnove slike primijetio Argan25. Roberta Vickereya. ravnoteţu. Beograd. pomalo suznim bijelim . kao zanatski pristup… …koji suzbija svaki individualni izraţajni impuls… Roberta Vickereya.

1926. 0/13. 1990). str. Paris. E. Horst Waldemar JANSON. 1975. 0/9. Karamehmedovic: LIKOVNA UMJETNOST. Paris. IZVORI SLIKA 0/1. Luc Menaše: Slikarstvo. Horst Waldemar JANSON. Tav. Beaux Arts (maj 1993. VAŢNIJI IZVORI - - Argan: Studije o modernoj umjetnosti. SKIRA. 37. Georges Batailes: Manet. metode slikanja i materijali» (Metka KraigherHozo.91.Schulze: Devatnajsto stoletje. Metka Kraigher-Hozo. Milano. Dr. Svjetlost. 0. 0/6. juni 1991. str. Enciklopedija likovnih umjetnosti. 1955.Goulinat: La technique des peintres. Janson : ISTORIJA UMJETNOSTI dopunjeno izdanje . Janson : ISTORIJA UMJETNOSTI dopunjeno izdanje .Metode slikanja i materijali.com. str. Anthony F. Horst Waldemar JANSON. New York. Zagreb. str. Paris.jonathanboos. 218. Rizzoli. Faure:Duh oblika/ Zagreb 1955. Sarajevo 1972. Yves Michaud: Crée après les maîtres 0/5. Georges Batailes: Manet. René Huyghe: Dialoge avec la visible. London.VII . SKIRA. Rizzoli. J. tekst o knjizi objavljen: Oslobođenje. Milano 1968/ INGRES. Geneva.2. 239. Geneva. J. Denis Thomas: Pacasso abd his art. str. 22. Zagreb. izvodi u dopunjenom izdanju 2007. Janson : ISTORIJA UMJETNOSTI dopunjeno izdanje . Beograd. Rizzoli. Yves Michaud: Crée après les maîtres Bernard Dorival: Francusko slikarstvo. 207.4. Zagreb 1959 / str. 0/2. 1952. Sarajevo. 1955. Tav. Yves Michaud: Crée après les maîtres 0/10. Novi Sad 2006. Anthony F. str. Janson : ISTORIJA UMJETNOSTI dopunjeno izdanje . IV / Zagreb 1955. jun 1991. 0/14. Beaux Arts (maj 1993. 56. LVIII . Novi Sad 2006.Sarajevo 1990. 1955. Milano 1968/ INGRES. 55. Gvido Morpurgo-Taljabue: L’esthétique contemporaine une enquête. 0/7. Kosta Bogdanović: o knjizi «Slikarstvo. Novi Sad 2006. 0/8. Milano 1968/ INGRES Sadudin Musabegović: promocija knjige Metode slikanja i materijali. Novi Sad 2006. Horst Waldemar JANSON.artvalue. Beaux Arts (maj 1993.G. Anthony F.15 IX Smisao poesisa materijalnosti Tonsko slikanje Od Ingresa do Tide Passagea Edwarda Bettsa 0. 55.1. str. 1966 É. Ivan Focht: Tajna umjetnosti .com. 1960. 4. Sarajevo 2006. 0/11. Anthony F.. Svjetlost. Ivan Focht: Uvod u estetiku . 0/12.Zagreb 1966 / str. izvodi u dopunjenom izdanju 2007. Lionello Ventura: Come su guarda un Quadro / Od Giotta do Chagalla . www.Faure: POVIJEST UMJETNOSTI.153 .4. www. Paris. New York. . Ljubljana 1971. 0/3.